logo

          คอนโดมิเนียมถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่จำนวนของโครงการซึ่งเป็นอุปทานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยจริง ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมเป็นที่น่าสนใจอย่างมากทั้งการอยู่อาศัย การลงทุน หรือเป็นสินทรัพย์ในอนาคต หลายคนอาจมีความเชื่อว่าคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์วัยทำงานไม่ใช่สำหรับวัยครอบครัว ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว และก็คงเคยได้ยินกันมาก่อนว่า ยิ่งอายุมาก ยิ่งซื้อบ้านได้แพง แท้จริงแล้วประโยคนี้เป็นความจริงแค่ไหน แล้วถ้าจะให้ดีควรซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่ ในบทความนี้มีคำตอบ

. . . . . . . . . .

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้

 • ซื้อคอนโดตอนอายุเท่าไหร่ : ปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่กำหนดอายุผู้กู้ไว้ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่บางธนาคารอาจให้เริ่มกู้ที่ 21 ปีก็มี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด : มีตั้งแต่ 30-40 ปี แต่มีเงื่อนไขโดยรวมอายุผู้กู้ไว้ด้วย คือ ระยะเวลากู้สูงสุดเมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ไปจนถึง70 ปี (ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้กู้เจ้าของกิจการกู้ได้นานกว่าพนักงานประจำ) ดังนั้นคำถามที่ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ จึงต้องดูช่วงอายุของผู้กู้เป็นหลักด้วย
 • อายุงาน : แต่ปัจจุบันก็มีบางธนาคารที่อนุมัติให้กับพนักงานประจำที่ทำงานต่อเนื่องตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่กำหนดขั้นต่ำต้องทำงานต่อเนื่อง 2 ปี
 • รายได้ : ส่วนใหญ่ธนาคารกำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ที่ 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (พนักงานประจำ) ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว

. . . . . . . . . .

คนส่วนใหญ่ซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่กัน

          การซื้อคอนโดมิเนียม ไม่ได้จำกัดแต่ในกลุ่มคนวัยทำงานตามที่หลายคนเข้าใจเท่านั้น แต่หลายผลสำรวจกลับพบว่ามีคนหลายช่วงอายุเลยทีเดียวที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียม เพียงแต่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง โดยคำถามที่ว่าควรซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่ หรืออายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ สามารถแบ่งได้ดังนี้

 

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ เพิ่งจบใหม่อายุ 20 – 25 ปี ซื้อได้มั้ย?

          สำหรับวัย 20 – 25 ปี ถือเป็นคนรุ่นใหม่ในช่วง Generation Z (เกิดระหว่างปี 1996 – 2010) ซึ่งเป็นวัยที่เติบโตมาพร้อมกับความทันสมัยในยุคดิจิตอล นอกจากนั้นในคนในวัยนี้ยังเป็น Generation ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สูง เติบโตมาพร้อมกับการทำงานอาชีพใหม่ๆ และอาชีพเสริม มีโลกทัศน์สมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้หลายคนเริ่มทำงานเสริมมาตั้งแต่วัยเรียน เมื่อถึงอายุที่สามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ จึงมาความพร้อมที่จะซื้อได้ด้วยตัวเอง

 • ราคา รูปแบบคอนโดมิเนียมที่คนจบใหม่สนใจ ราคาระดับกลาง ๆ ตั้งแต่ 1 – 2 ล้านบาท เพราะฐานรายได้ยังน้อย ทำให้สามารถขอสินเชื่อได้วงเงินไม่มาก
 • ทำเล เนื่องจากเป็นวัยเริ่มต้นทำงาน ทำให้คนในกลุ่มนี้ชอบคอนโดที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ แต่ด้วยความสามารถคอนโดมิเนียมที่มีราคาไม่สูงมาก ทำให้ทำเลจึงเป็นทำเลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
 • ขนาดห้อง คนรุ่นใหม่เพิ่งเรียนจบยังไม่มีครอบครัวและภาระมากนัก ขนาดห้องที่สนใจจึงเป็นห้องขนาด 22 – 30 ตารางมเตร เพราะสามารถอยู่ 1-2 คนได้สบาย และมีค่าส่วนกลางที่ไม่สูงมาก
 • ฟังก์ชันที่สนใจ คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทำให้ชื่นชอบฟังก์ชันที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น ระบบ Smart Home เป็นต้น

ข้อดีของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 20 – 25 ปี

          การซื้อคอนโดมิเนียมตั้งแต่อายุยังน้อย มีข้อดีคือทำให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน และทำให้ได้รับสิทธิ์ในการผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า นอกจากนั้นวัยเริ่มต้นทำงาน ยังมีภาระในการใช้จ่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายเมื่ออายุมากขึ้น

ข้อเสียของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 20 – 25 ปี

          ถึงแม้จะสามารถมีระยะเวลาในการผ่อนได้นาน แต่การเพิ่งเริ่มต้นทำงานก็มีข้อเสียเปรียบตรงที่ยังมีรายได้ประจำไม่มาก ทำให้การขอสินเชื่ออาจได้วงเงินที่ไม่สูง เท่ากับคนที่ทำงานมาซักระยะแล้ว คอนโดมิเนียมที่ซื้อได้จึงเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ในทำเลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ซึ่งอาจไม่ใช่สถานีในเมืองชั้นในที่มีราคาสูงกว่า

ดังนั้นหากถามว่าซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่ ซื้อตอนช่วงจบใหม่นั้นเหมาะสมมั้ย คงต้องเปรียบเทียบดูในด้านรายได้และความพร้อมทางการเงินมากกว่า

. . . . . . . . . .

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ อายุ 26 – 35 ปี ถือว่าเหมาะสมมั้ย?

          สำหรับคนในวัย 26 – 35 ปี เป็นช่วงวัยของคน Generation Y (Millennials) ซึ่งเกิดในปี 1980 – 1996 เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายสมัย ตั้งแต่ยุคอะนาล็อกจนมาถึงยุคดิจิตอล และยังเติบโตมาพร้อมกับวิกฤติเศรษฐกิจหลากหลาย ทำให้คนกลุ่มนี้เคยชินกับความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance เป็นอย่างมาก ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิต คนกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงเติบโตในสายงานของตัวเอง และหลายคนมักทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ด้วย

 • ราคา รูปแบบคอนโดมิเนียมที่คนวัย 26 – 35 ปี สนใจ เป็นคอนโดมิเนียมระดับกลางขึ้นไป ราคา 1.5 – 3 ล้านบาท
 • ทำเล เนื่องจากเป็นวัยทำงาน คนในกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี สนใจคอนโดมิเนียมที่อยู่ในทำเลรถไฟฟ้าแต่ยังสามารถเข้าเมืองได้สะดวก ไม่ต้องต่อหลายต่อ รวมไปถึงสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสะดวก
 • ขนาดห้อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว จึงอยู่อาศัยตั้งแต่ 1 – 2 คนขึ้นไป ขนาดห้องที่สนใจจึงปเป็นขนาด 25 – 35 ตารางเมตร
 • ฟังก์ชันที่สนใจ คนในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิต จึงมองหาคอนโดมิเนียมที่มีส่วนกลางครบครัน เพื่อความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงการจัดแบ่งฟังก์ชันให้เป็นสัดส่วนด้วย

ข้อดีของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 26 – 35 ปี

          วัยทำงานอายุ 26 – 35 ปี นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยเอง เพราะมีความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งแล้ว มีความพร้อมในการเงิน รวมถึงยังมีระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผ่อนบ้าน ทำให้สามารถกู้สินเชื่อได้ในวงเงินที่สูงกว่าคนจบใหม่

ข้อเสียของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 26 – 35 ปี

          เนื่องจากเป็นวัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว ทำให้อาจต้องขยายครอบครัวในอนาคต และต้องคิดเผื่อถึงจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมต้องคิดให้ถี่ถ้วน เพราะอาจส่งผลให้ที่อยู่อาศัยไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในอนาคตได้

ดังนั้นหากถามว่าซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่ ต้องตอบว่าช่วงวัน 26 – 35 ปี เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมทั้งในด้านอายุ ความพร้อมทางการเงิน และคุณสมบัติของการยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งจะได้วงเงินกู้ที่เหมาะสมและได้เปรียบกว่าคนในช่วงวัยอื่นๆ

. . . . . . . . . .

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ อายุ 36 - 50 ปี ยังเหมาะสมที่จะซื้อคอนโดอยู่มั้ย?

          กลุ่มอายุ 36 – 50 ปี เป็นกลุ่มคนใน Generation X เกิดระหว่างปี 1971 – 1985 ซึ่งเป็นวัยทำงานที่เติบโตในสายงานแล้ว อยู่ในระดับบริหารที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมไปถึงมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคง และส่วนใหญ่มักจะมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองแล้ว ซึ่งคอนโดมิเนียมที่คนในช่วงวัยนี้กำลังมองหา จึงเป็นเพื่อการลงทุนมากกว่าเพื่ออยู่อาศัยเอง เพื่อวางแผนการเงินในการเกษียณ

 • ราคา เมื่อเป็นการมองหาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน ดังนั้นราคาของคอนโดที่คนอายุ 36 – 50 ปีกำลังมองหา จึงต้องเป็นราคาที่เหมาะสม และสามารถสร้างผลกำไร (Capital Gain) หรือผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) ได้ในระดับที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
 • ทำเล ถ้าหากเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน ทำเลที่คนกลุ่มนี้สนใจจึงเป็นทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งงานสำคัญหรือขนส่งมวลชน เพื่อสามารถดึงดูดผู้เช่าหรือสร้างผลตอบแทนได้ง่าย แต่นอกจากเรื่องการลงทุนแล้ว คนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว จึงเริ่มมองหาคอนโดมิเนียมที่ใกล้สถาบันการศึกษา เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกด้วย
 • ขนาดห้อง หากอยู่อาศัยเป็นครอบครัว คนกลุ่มนี้มองหาคอนโดมิเนียมแบบ 1 Bedroom plus หรือ 2 Bedroom เพื่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในบ้าน แต่หากซื้อเพื่อลงทุน มักจะเลือกขนาดห้องตามผู้เช่าที่เหมาะสม เช่น หากปล่อยเช่าพนักงานออฟฟิศ ขนาดห้อง 25 – 30 ตารางเมตร แต่หากปล่อยเช่าชาวต่างชาติ (Expat) ขนาดห้องจะประมาณ 40 – 50 ตารางเมตร
 • ฟังก์ชันที่สนใจ เมื่อเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว คอนโดมิเนียมที่มองหาจึงต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับกับสมาชิกในครอบครัว เช่น Kid’s room, Kid’s Pool, Playground, Meeting Room, Library Room หรือ สวนส่วนกลาง เป็นต้น

ข้อดีของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 36 – 50 ปี

          ช่วงอายุ 36 – 50 ปี ถือเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตการทำงาน หลายคนเติบโตจนอยู่ในระดับบริหารของตัวเอง ทำให้มีการเงินที่มั่นคง สามารถซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและการอยู่อาศัยสำหรับเป็นบ้านหลังที่สองได้ โดยไม่กระทบกับการเงินมากนัก

ข้อเสียของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 36 – 50 ปี

          เนื่องจากเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่ กำหนดอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ทำให้อาจเหลือระยะเวลาผ่อนน้อย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินดาวน์ หรือเงินผ่อนต่องวดมากขึ้น

ดังนั้น สำหรับคำถามที่ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ อายุ 36 - 50 ปี ยังเหมาะสมที่จะซื้อคอนโดอยู่มั้ย? จึงสามารถตอบได้ว่ายังเป็นช่วงวัยที่เหมาะสม เพราะมีความพร้อมในด้านการเงินและมีฐานรายได้ที่สูง แต่ต้องรับภาระผ่อนมากกว่าคนในช่วงวัย 25 – 35 ปี เพราะมีช่วงเวลาผ่อนที่น้อยกว่า

. . . . . . . . . .

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ อายุ 50 ปีขึ้นไป ช้าไปมั้ยถ้าจะซื้อคอนโดมิเนียม

          คนในกลุ่มที่อายุ 50 ปีขึ้นไป อยู่ในกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเตรียมเกษียณอายุการทำงาน ทำให้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในจุดสูงสุดของการทำงาน มีความสำเร็จในชีวิต การซื้อคอนโดมิเนียมของคนในกลุ่มนี้ จึงมีทั้งซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองในวัยเกษียณ, ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับการพักผ่อน, ซื้อเพื่อเป็นทรัพย์สินให้กับลูกหลาน หรือซื้อเพื่อการลงทุนสำหรับรายได้ในวัยเกษียณ

 • ราคา สำหรับราคาคอนโดมิเนียมที่คนในกลุ่มอายุ 50 ปี มองหาไม่ใช่ราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการซื้อ, รายได้ และเงินเก็บมากกว่า
 • ทำเล หากเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อน คนกลุ่มนี้มักจะมองเป็นคอนโดตากอากาศในจังหวัดท่องเที่ยว แต่หากเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย จะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของลูกหลาน ทำเลในเมือง และหากเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน ก็ควรเป็นทำเลในเมืองที่เดินทางได้สะดวก
 • ฟังก์ชันที่สนใจ การซื้อคอนโดมิเนียมของคนในวัย 50 ปีขึ้นไป ต้องการที่อยู่อาศัยที่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจ มีพื้นที่สีเขียว มีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

ข้อดีของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

          ช่วงวัย 50 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่อยู่ในจุดสูงสุดของการทำงานและเตรียมเกษียณอายุ ดังนั้นทำให้มีเงินเก็บและรายได้มากพอที่จะซื้อคอนโดมิเนียมได้ด้วยเงินสด

ข้อเสียของการซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

          ด้วยเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ทำให้หากคนในวัย 50 ปีขึ้นไปต้องการขอสินเชื่อ จะมีเวลาผ่อนเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งทำให้ภาระในการผ่อนต่อเดือนที่มาก ถึงแม้ว่าฐานเงินเดือนจะสูง แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะกู้ไม่ผ่าน ดังนั้นควรต้องหาคนกู้ร่วมเป็นลูกหลานที่อายุน้อยกว่า หรือควรเตรียมเงินก้อนเพื่อจ่ายดาวน์ให้เยอะที่สุด

ดังนั้นหากตอบคำถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ อายุ 50 ปีขึ้นไป ช้าไปมั้ยถ้าจะซื้อคอนโดมิเนียม คงต้องขึ้นอยู่กับว่ามีความพร้อมในด้านการเงินมากแค่ไหน โดยคนในวัย 50 ปีขึ้นไป ควรซื้อคอนโดมิเนียมด้วยเงินสด หรือยื่นขอสินเชื่อให้น้อยที่สุด เพราะจะมีภาระผ่อนที่หนักมากกว่าคนในวัยอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นกู้ไม่ผ่านอีกด้วย ดังนั้นหากต้องการจะยื่นกู้จริงๆ จำเป็นจะต้องจัดการหนี้หรือภาระผ่อนอื่นๆ ให้เหลือน้อยที่สุด หรือหาคนที่มีอายุน้อยกว่ามาเป็นผู้กู้ร่วม

. . . . . . . . . .

          นอกจากเรื่องของอายุที่มีผลสำคัญต่อการยื่นขอสินเชื่อแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการภาระหนี้สินและฐานรายได้ ซึ่งส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อไม่แพ้กัน ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อคอนโดอายุเท่าไหร่ก็ตาม ความพร้อมในด้านการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะหากใครที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน เรื่องอายุอาจไม่ใช่ข้อสำคัญก็ได้ สำหรับในครั้งหน้าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่อยู่อาศัยอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตาม ได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเราทาง CondoNewb ได้เลย