logo

             ว่ากันว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นของปีใหม่ คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และนิวบ์เชื่อว่า “ภาษีที่ดินใหม่ 2563” ที่จะมาแทนกฏหมายภาษีเก่าที่ใช้กันมาถึง 80 ปี ซึ่งคงทำให้หลายๆ คนตื่นเต้นจนแทบกินนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว 5555 วันนี้นิวบ์จึงขออาสาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “ภาษีที่ดินใหม่ 2563” เพื่อที่เพื่อนๆ จะได้ไม่ช็อคเมื่อต้องเจอของจริง พร้อมกับมีวิธีคำนวณภาษีที่ดินใหม่ 2563 มาฝากเพื่อนๆ กันด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 

Update ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

ใครต้องเป็นคนเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563?

           คนที่ถือครองหรือทำประโยชน์ในที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคม ของปีไหน ก็เสียปีนั้น ถ้าคนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละคนกัน ต่างคนก็ต่างเสียภาษีตามสิ่งที่ตัวเองถือกรรมสิทธิ์ 

อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563?

อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563?

สิ่งที่เข้าข่ายต้องเสียมีภาษีที่ดินใหม่ 2563 ดังนี้ค่ะ

1. ที่ดิน ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐานภาษี

2. สิ่งปลูกสร้าง ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษี

3. คอนโดมิเนียม ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษี

          ซึ่งราคาประเมินที่ว่ามาทางกรมที่ดินจะเป็นคนประเมิน และให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนประกาศ โดยจะประกาศราคาประเมิน,อัตราภาษีที่ต้องเสีย และรายละเอียดอื่นๆ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้นๆ 

 ภาษีที่ดินใหม่ 2563 เกิดขึ้นเพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลับเข้าไปอยู่ในมือผู้อยู่อาศัยจริงมากกว่าให้นักลงทุนถือกรรมสิทธิ์เพื่อเก็งกำไร และการเก็บภาษีที่ดินใหม่ 2563 จะเก็บแยกกันระหว่างที่ดินและตัวสิ่งปลูกสร้าง พอพูดว่ามันใหม่เกือบทั้งหมดแบบนี้ หลายๆคนก็คงตุ๊มๆ ต่อมๆ กลัวจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งปัญหาตรงนี้เองทางรัฐบาลเลยออกบทเฉพาะกาลใน 2 ปีแรก (2563-2565) ซึ่งมีอัตราภาษีดังนี้ค่ะ 

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม (ได้รับการเว้นภาษีถึงปี 2565)

ฐานภาษีไม่เกิน 75 ลบ. เสียภาษี 0.01%

ฐานภาษีเกิน 75-100 ลบ. เสียภาษี 0.03%

ฐานภาษีเกิน 100-500 ลบ. เสียภาษี 0.05%

ฐานภาษีเกิน 500-1,000 ลบ. เสียภาษี 0.07%

ฐานภาษีเกิน 1,000 ลบ. เสียภาษี 0.1%

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของบุคคลธรรมดาให้เป็นที่อยู่อาศัยมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและกรรมสิทธิ์บ้าน)

*หากเป็นบ้านหลังแรกจะได้สิทธิ์หักฐานภาษี 50 ลบ.* เช่น มีบ้านราคาประเมิน 55 ลบ. (55-50=5) ก็เสียภาษีที่ 0.03%

ฐานภาษีไม่เกิน 25 ลบ. เสียภาษี 0.03% 

ฐานภาษีเกิน 25-50 ลบ. เสียภาษี 0.05% 

ฐานภาษีเกิน 50 ลบ. เสียภาษี 0.1% 

3. สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

*ได้สิทธิ์หักฐานภาษี 10 ลบ.* เช่น มีบ้านราคาประเมิน 55 ลบ. (45-10 = 35) ก็เสียภาษีที่ 0.02%

ฐานภาษีไม่เกิน 40 ลบ. เสียภาษี 0.02%

ฐานภาษีเกิน 40-65 ลบ. เสียภาษี 0.03%

ฐานภาษีเกิน 65-90 ลบ. เสียภาษี 0.05%

ฐานภาษีเกิน 90 ลบ. เสียภาษี 0.1%

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย กรณีอื่นนอกจากอยู่อาศัยตามข้อ 2. และ 3.

ฐานภาษีไม่เกิน 50 ลบ. เสียภาษี 0.02%

ฐานภาษีเกิน 50-75 ลบ. เสียภาษี 0.03%

ฐานภาษีเกิน 75-100 ลบ. เสียภาษี 0.05%

ฐานภาษีเกิน 100 ลบ. เสียภาษี 0.1%

5. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและอยู่อาศัย (ใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรือปล่อยเช่า)

ฐานภาษีไม่เกิน 50 ลบ. เสียภาษี 0.03%

ฐานภาษีเกิน 50-200 ลบ. เสียภาษี 0.4%

ฐานภาษีเกิน 200-1,000 ลบ. เสียภาษี 0.5%

ฐานภาษีเกิน 1,000-5,000 ลบ. เสียภาษี 0.6%

ฐานภาษีเกิน 5,000 ลบ. เสียภาษี 0.7%

6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ควรแก่สภาพ

ต้องเสียภาษี 0.3-3% ของราคาประเมิน และเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี ไม่เกิน 27 ปี หรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

          และในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าวปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทลง 90% เฉพาะปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา โดยสรุปไว้ตามภาพนี้ 

ลดภาษีที่ดิน, สรุปภาษีที่ดิน 90% บางประเภท, พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่อาศัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

อัตราภาษีอยู่ที่ 0.02 หรือ 2% ของราคาบ้าน

- หลังหลัก (เป็นเจ้าของและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน )ได้รับการยกเว้นภาษี

- หลังที่สอง (เป็นเจ้าของแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) จาก 1,000 บาท เหลือ 100 บาท

คอนโดปล่อยเช่าต้องเสียภาษีประเภทไหน?

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง บ้านหลังที่ 2 ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยแบบรายเดือน (เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโด เป็นต้น) และโฮมสเตย์ ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

ใครได้สิทธิ์หักค่าฐานภาษีที่ดินใหม่ 2563 บ้าง?

          ข้อนี้สำคัญมากๆ โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปที่ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตัวเอง เพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรจริงๆ เพราะทางรัฐบาลก็มีมาตรการหักฐานภาษีคอยช่วยเหลือดังนี้ค่ะ

ใครได้สิทธิ์หักค่าฐานภาษีที่ดินใหม่ 2563 บ้าง?

1. เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นคนธรรมดาและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 

 ได้สิทธิ์หักฐานภาษี 50 ลบ.

2. เจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านหลังแรก และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น 

 ได้สิทธิ์หักฐานภาษี 50 ลบ.

3. เจ้าของบ้านถือกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ เป็นคนธรรมดาและใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น

 ได้สิทธิ์หักฐานภาษี 10 ลบ.

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 - คิดยังไง? เสียเมื่อไหร่? เสียที่ไหน?

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 - คิดยังไง? เสียเมื่อไหร่? เสียที่ไหน?

          ต่อมาเรามาดูเรื่องวิธีการเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563 และการคำนวณภาษีที่เราจะต้องเสียกันบ้างดีกว่าค่ะ หากเพื่อนๆ ต้องการจะคำนวนภาษีที่เราต้องเสียเพื่อชัวร์ เพื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็สามารถคำนวณได้ตามสูตรนี้ค่ะ

(มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าตามมาตรการหักฐานภาษี) x ฐานภาษี = ค่าภาษีที่ต้องจ่าย

ยกตัวอย่างเช่น แอ๋วถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่เอาไว้ใช้อยู่อาศัย โดยมีราคาประเมินอยู่ที่ 60 ลบ. (60,000,000 – 50,000,000) x 0.03 = แอ๋วต้องเสียภาษีทั้งหมด 300,000 บาท  

          แต่นิวบ์ต้องบอกก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วนั้น เราไม่ต้องมานั่งประเมินกันให้เมื่อยตุ้ม เพราะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะประเมินให้เราเสร็จสรรพ และส่งแบบประเมินมาให้ที่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเรา

2. ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ที่ประเมินโดยกรมที่ดิน)

3. อัตราภาษี

4. จำนวนภาษีที่เราต้องจ่าย

        โดยเขาจะส่งให้เราภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ของปี 63 จะส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน 63) เพื่อให้เรานำไปเสียภาษีภายในวันที่ 30 เมษายนของปีนั้นๆ (แต่ปี 63 เลื่อนระยะเวลาการจ่ายออกไป เป็นภายในเดือนสิงหาคม 63) โดยไปชำระภาษีที่ดินใหม่ 2563ได้ตามที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเราอยู่ดังนี้ค่ะ

1. อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้ชำระที่สำนักงานเขต

2. อยู่ที่เมืองพัทยา ให้ชำระที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. เทศบาล ให้ชำระที่สำนักงานเทศบาล

4. อบต. ให้ชำระที่สำนักงานอบต.

  ซึ่ง! สถานที่การเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางองค์กรปกครองอาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่จ่ายภาษีที่ดินใหม่ 2563 ตามความสมควร ยังไงก็เช็คกันก่อนที่จะไปจ่ายอีกทีนะคะ และสำหรับเพื่อนๆ ที่เสียภาษีผ่านธนาคารให้ถือว่า “วันที่ธนาคารได้รับเงิน = วันที่เสียภาษี” ดังนั้นก็เผื่อวันกันไว้หน่อย เพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ เดี๋ยวจะแย่เอาค่ะ 

จ่ายภาษีที่ดินใหม่ 2563 ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับดังนี้ค่ะ

จ่ายภาษีที่ดินใหม่ 2563 ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับดังนี้ค่ะ

1. เสียเบี้ยปรับ 40% ของภาษีที่ค้าง ในกรณีที่ชำระล่าช้า และเกินกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน

2. เสียเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ค้าง ในกรณีที่ชำระล่าช้า แต่ชำระตามกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน

3. เสียเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ค้าง ในกรณีที่ชำระล่าช้า แต่ชำระก่อนได้หนังสือแจ้งเตือน

ซึ่งเราสามารถของผ่อนชำระภาษีที่ดินใหม่ 2563 ได้นะคะ ในกรณีที่ภาษีมันเป็นจำวนเงินที่ใหญ่เกินความสามารถ เพราะฉะนั้นอย่าหลบเลี่ยงภาษีกันเลยน้า มีอะไรก็คุยกันดีๆค่ะ 

            อย่างของปี 2563 นี้ ทางกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศกำหนดการของการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้แบบนี้ค่ะ

งวดที่ 1 : ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2563

งวดที่ 2 : ชำระภายในเดือนกันยายน 2563

งวดที่ 3 : ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563  

เรื่องที่เข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับภาษีที่ดินใหม่ 2563 และสิ่งปลูกสร้าง

เรื่องที่เข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับภาษีที่ดินใหม่ 2563 และสิ่งปลูกสร้าง

1. คนมักเข้าใจผิดว่าไม่ว่าจะบ้านกี่หลัง ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน 10-50 ลบ. ไม่ต้องเสียภาษี ความจริงคือ “บ้านที่มีชื่อของเราอยู่ในทะเบียนบ้าน” เท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีภาษีที่ดินใหม่ 2563 ส่วนบ้านอื่นที่ถือกรรมสิทธิ์ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ต้องเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563นะจ้ะ

2. พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดถือเป็นทรัพย์สินร่วม จึงได้รับการยกเว้นภาษี แต่ห้องที่เราอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล จึงต้องเสียภาษีที่ดินใหม่ 2563 นะคะ 

3. การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะประเมินแค่ตัวที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่นับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรภายในนะจ้ะ 

4. ราคาประเมิน คือราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ ไม่ใช่ที่ถูกตั้งราคาซื้อขายกันเองในหมู่ประชาชน

          ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือประเด็นที่เพื่อนๆ ควรรู้เกี่ยวกับ "ภาษีที่ดินใหม่ 2563" ที่กำลังจะเรียกเก็บเร็วๆ นี้ นิวบ์หวังว่าเพื่อนจะสามารถทำความเข้าใจและชำระภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนกันด้วยนะ แลุะถ้าสงสัยว่าตัวเองจะโดนภาษีที่ดินใหม่ 63 เล่นงานหรือไม่ อ่านกันได้ที่ "ภาษีที่ดินใหม่ 2563 กระทบใครบ้าง?" ที่ Condonewb นะคะ 

Written by NewbMind