logo

รถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ส่วนต่อขยายล่าสุดที่กำลังจะเปิดให้บริการแบบครบทุกสถานีในปลายปี 2563 ของ BTS สายสีเขียว ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่เป็นตัวนำร่องการขนส่งสาธารณะระบบรางยุคใหม่ในประเทศไทย โดย BTS สายสีเขียวนั้นถูกก่อสร้างเหนือถนนสุขุมวิท โดยในช่วง 4 – 5 ปีให้หลังมานี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองและมีการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายสาย ร่วมถึงตัวสายสีเขียวเอง ก็มีการเพิ่มส่วนต่อขยายตั้งแต่สถานีห้าแยกลาดพร้าว – สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ที่ CondoNewb จะพาไปอัปเดทในวันนี้ ว่าส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ณ ปัจจุบันนี้ มีแผนจะก่อสร้างไปถึงไหน และตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมโอกาสทางธุรกิจที่ย่านรถไฟฟ้าสายเขียวคูคต จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลยครับ

ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต (ห้าแยกลาดพร้าว - คูคต) เส้นทางใหม่แห่งการทำธุรกิจ

          โครงการ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต เป็นอีกหนึ่งโครงการมีส่วนสำคัญต่อความสะดวกสบายและมีความรวดเร็ว ในการเดินทางของผู้อาศัยบริเวณชานเมือง เพราะสามารถเดินทางเข้ามาทำงาน และติดต่อธุรกิจในใจกลางกรุงเทพได้สะดวกมากขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยกระจายแหล่งงานที่เคยกระจุกตัวอยู่ในเมือง ให้ออกมาอยู่ตามสถานีใกล้เคียงเมือง เพื่อลดความอึดอัด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเดินทางสะดวกได้อยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนคงได้มีโอกาสใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหมอชิตถึงแบริ่งไปแล้วบ้าง คงพอจะทำให้เห็นว่าช่วยลดระยะเวลา ในการเดินทางเข้าสู่เมืองได้มากเพียงใด ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ในสถานีต่าง ๆ ว่าจะสนับสนุนการตัดสินใจเพื่ออยู่อาศัยของคุณได้อย่างไรบ้าง

 

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต - ห้าแยกลาดพร้าว – วัดพระศรีมหาธาตุ - คูคต

          ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ทยอยก่อสร้างเสร็จ และเริ่มทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเป็นการเปิดให้บริการ BTS สายสีเขียว ส่วนต่อขยายสถานีหมอชิต - สถานีห้าแยกลาดพร้าว เปิดให้บริการในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ต่อมาเป็นการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีห้าแยกลาดพร้าว – สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดให้บริการในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

          ต่อมาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั่งคูคตที่เปิดให้บริการในปี 2563 นั้นคือสถานีกรมป่าไม้ – สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ที่เปิดให้บริการวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ส่วนสถานีส่วนต่อขยายสถานีพหลโยธิน 59 - สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนั้น ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงานคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี 2563 นี้

          สรุปโดยรวมสถานีส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กำลังเปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน จะมีตั้งแต่สถานีห้าแยกลาดพร้าว - สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ส่วนสถานที่เหลือตั้งแต่ สถานีพหลโยธิน 59 – สถานีคูคต คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งหมายความว่า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายฝั่งหมอชิต - คูคต รวมระยะทางกว่า 19.5 กิโลเมตร นั้นจะเปิดให้บริการรวมครบทั้ง 16 สถานีระยะทาง 19 กิโลเมตรในช่วงปลายปี 2563 นี้

 

เส้นการก่อสร้างฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ปี 2563

          การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อต่อขยายฝั่งคูคตทั้งหมดคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ในปลายปี 2563 นี้ หากเป็นไปตามคาดหมายจะช่วยให้ชีวิตการเดินทางของผู้ที่อาศัย อยู่ระหว่างช่วงหมอชิตถึงคูคต มีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนี้มีความยาวและผ่านจุดสำคัญหลายจุด โดยเริ่มต่อขยายตั้งแต่บีทีเอสหมอชิต ข้ามทางยกระดับโทลเวย์มาที่ห้าแยกลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นผ่านไปทางเลียบ คลองหลักสี่กระทั่งถึงสะพานใหม่ ผ่านย่านตลาดที่สำคัญคือตลาดยิ่งเจริญ หลังจากนั้นจะผ่านออกไปทางคลองสอง และผ่านหน้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2563 นี้ทำให้ครอบคลุมการเดินทางของประชาชน จากคูคตให้เข้าสู่กลางเมืองได้รวดเร็วมากขึ้น

สถานีและย่านที่สำคัญของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั่งห้าแยกลาดพร้าว - คูคต 

1. BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว 

BTS ห้าแยกลาดพร้าว

          เป็นสถานีแรกจากสถานีหมอชิต ส่วนต่อขยายของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีแหล่งงาน เป็นย่านที่อยู่อาศัยสำคัญและมีการทำธุรกิจมากมาย เมื่อมีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตผ่าน และเริ่มเปิดใช้แล้วปี 2563 ทำให้ย่านห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ที่มีความคึกคักทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว ได้ทวีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีก อีกทั้งสถานีนี้ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสะดวกสบาย ในการเกินทางจากสถานีหมอชิต เพราะแต่ก่อนยังไม่มีส่วนขยาย หลายคนที่จะมาเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือพักอาศัยแถวนั้นคงต้องต่อรถเมล์ หรือไม่ก็ต้องไปรอรถไฟใต้ดินอีกเพียงหนึ่งสถานีเท่านั้น เมื่อมีส่วนต่อขยายนี้ขึ้นมา ทำให้เดินทางสายยาวจากสถานีหมอชิตถึงเซ็นทรัลได้เลย 

2. BTS สถานีพหลโยธิน 24 

BTS พหลโยธิน 24

 

          เป็นสถานีที่ 2 ของส่วนขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต เป็นอีกสถานีที่ถือว่าอยู่ในย่านต่อจากเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งยังมีความเจริญและมีอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านที่อยู่อาศัยได้ก่อนสร้างเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการ อยู่ในเมืองและใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งไม่ไกลจากสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงหนังที่มีชื่อเสียง และแหล่งพักผ่อนอื่น ๆ รวมทั้งมีสถานประกอบการ และบริษัทห้างร้านหลายที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ทำให้ผู้ที่จะพักอาศัยแถวนี้ หรือเดินทางจากที่อื่นมาทำงานย่านนี้ ตอบโจทย์ความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี

3. BTS สถานีรัชโยธิน 

BTS รัชโยธิน

          ชื่อของเมเจอร์รัชโยธิน ที่หลายคนต่างรู้จักดี ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต จะผ่านหน้าโรงภาพยนตร์นี้ ที่ซอยพหลโยธิน 30 ทำให้ต่อไปนี้หากต้องการมาดูภาพยนตร์ไม่ต้องขับรถส่วนตัวมาให้เสียเวลา หรือไม่ต้องนั่งรถเมล์ท่ามกลางรถติดอีกต่อไป เพราะสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2563 ได้เปิดใช้แล้ว เรียกว่าช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง ไปสู่ย่านความบันเทิงอีกแห่งได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งหากใครที่กำลังหาที่พักอาศัยย่านนี้ ถือเป็นแหล่งที่น่าจับตามมองมาก เพราะมีคอนโดมิเนียม และที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่มากมาย รวมถึงจุดตัดของถนนรัชดาภิเษกเป็นย่านในการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังย่านอื่นของกรุงเทพได้อย่างคล่องตัวด้วย

4. BTS สถานีเสนานิคม 

BTS เสนานิคม

          สำหรับฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต สถานีนี้จะอยู่ตรงซอยพหลโยธิน 34 ย่านเสนานิคม ส่วนต่อความเจริญจากย่านรัชโยธิน ซึ่งไม่ห่างกันมากจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งมีช่องทางที่สามารถเดินทาง ไปยังบริเวณอื่นในย่านนั้นได้อย่างสะดวก ย่านเสนานิคมเป็นอีกแหล่งที่มีความน่าสนใจ เพราะมีเส้นทางสามารถตัดออกสู่ถนนอื่นได้หลายสาย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ที่จะมาอยู่อาศัย และทำธุรกิจแถว ๆ เสนานิคมด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย ไม่ไกลจากแหล่งบันเทิงและพักผ่อนมากนัก ทำให้มีความน่าสนใจ หากจะเลือกที่อยู่อาศัยแถวนี้ นอกจากนั้นเสนานิคมยังเป็นแหล่งที่อยู่ ไม่ไกลจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ทำให้มีความปลอดภัยหากมีเหตุจำเป็นเรื่องสุขภาพ

5. BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

BTS ม.เกษตร

          สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ต้องลำบากฝ่ารถติดมาเรียนอีกต่อไป รวมทั้งผู้ที่ทำงานย่านเกษตรศาสตร์และเกษตร-นวมินทร์ตัดใหม่ สามารถเดินทางมาทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ มีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนมากมาย จึงถือว่าเป็นอีกสถานีที่มีความสำคัญ ช่วยทำให้วิถีชีวิตของผู้ที่ต้องมาบริเวณนี้ง่ายขึ้น เพราะทำให้สามารถหนีรถติดที่ยาวนาน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากไม่มีฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนี้มา คุณอาจจะต้องติดอยู่บนรถส่วนตัวหรือรถเมล์อย่างน้อย 20 – 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ฉะนั้น BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายนี้ จึงช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

6. BTS สถานีกรมป่าไม้ 

BTS กรมป่าไม้

          เป็นอีกสถานีหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล จากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากนัก ตั้งอยู่หน้ากรมป่าไม้ เรียกว่าเป็นย่านทำเลทองอีกที่หนึ่งของอสังหาริมมาทรัพย์ อย่างคอนโดมิเนียม เมื่อความเจริญในการเดินทางเข้ามา และการใช้ชีวิตเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายได้ดีขึ้น อีกทั้งบริเวณนี้มีหน่วยงานราชการและเอกชนมากมาย ทำให้การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้คน ที่จะหลั่งไหลมาอยู่ยังบริเวณนี้จึงมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบริเวณนี้ยังไม่ได้เป็นเมืองแบบสุดโต่ง แต่มีกลิ่นอายความเป็นเมืองบ้าง ทำให้เป็นพื้นที่น่าจับตามองสำหรับคนที่กำลังหาที่อยู่ใหม่ ย่านบริเวณใกล้เคียงสถานีกรมป่าไม้ จึงน่าสนใจไม่แพ้สถานีอื่น ๆ ของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต

7. BTS สถานีบางบัว 

BTS บางบัว

          หากใครที่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คงนึกสภาพรถติดสุด ๆ ของถนนพหลโยธิน ไม่ว่าจะมาจากฝั่งไหน ก็ติดไม่แพ้กัน ต่อไปนี้การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะไม่ลำบากอีกต่อไป เพราะมีสถานีของ BTS สายสีเขียวหน้ามหาวิทยาลัยเลย หรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมาส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนบางบัว จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงคนที่จะมาทำธุรกิจหรือติดต่อหน่วยงานราชการย่านนี้ ไม่ต้องเสียเวลาในการขับรถมาด้วยตนเอง เพราะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดใช้ปี 2563 ส่งผลให้ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยลง รวมทั้งยังเป็นย่านที่มีโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ใกล้แหล่งงาน และที่อยู่อาศัยไม่ห่างความเจริญมากนัก ใกล้สถานีบางบัว เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณควรเก็บไว้เพื่อพิจารณา

8. BTS สถานีกรมทหาราบที่ 11  

BTS กรมทหารราบที่ 11

 

ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 53 หรือบริเวณกรมทหารราบที่ 11 สถานีฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตสถานีนี้ ตั้งอยู่ใกล้หน้ากรมทหาร ซึ่งแถวนั้นไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างสูง ๆ มากนักเท่าไหร่ เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณทหาร และใกล้สนามบินดอนเมืองด้วยเช่นกัน หากใครที่ต้องการหาแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ไม่ค่อยมีตึกสูงบดบังทัศนียภาพเท่าไหร่ บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์แถวนั้น มีให้เลือกอยู่แน่นอน รวมทั้งการอยู่อาศัยใกล้กับสถานีนี้ยังมีความปลอดภัย เพราะอย่างน้อยก็อยู่ใกล้เขตทหาร หากเกิดอะไรขึ้นคงพอจะอุ่นใจได้บ้าง ฉะนั้นสถานีกรมทหารราบที่ 11 นี้ น่าจะเป็นอีกทำเลทองสำหรับการจับจองที่อยู่อาศัย เพื่อตั้งหลักปักฐานของใครหลายคน

9. BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 

BTS วัดพระศรีมหาธาตุ

           อีกสถานีหนึ่งและย่านหนึ่งที่อยากแนะนำ คือสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ใกล้กับอนุสาวรีย์หลักสี่ เป็นสถานีที่อยู่ไม่ห่างจากวัดพระศรีมหาธาตุ วัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยอีกวัดหนึ่ง รวมทั้งบริเวณนั้นมีทั้งโรงเรียนสถานศึกษา ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเป็นจำนวนมาก และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีก จึงเป็นจุดศูนย์รวมของรถที่จะเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ และผู้ที่มุ่งออกสู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างรามอินทรา ส่งผลให้ย่านนั้นรถติดมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการมี BTS สายสีเขียวผ่าน จะช่วยทำให้ลดปริมาณรถแถวนั้นให้น้อยลงได้ อีกทั้งผู้ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับแถวนั้น จะมีเวลาสำหรับการทำอย่างอื่นมากขึ้น

10. BTS สถานีพหลโยธิน 59 (ยังไม่มีรูปสถานี) 

          ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 57 และ 59 ถือว่าเป็นสถานีต่อหากจากสถานี วัดพระศรีมหาธาตุ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสถานีส่วนต่อให้ประชาชน ที่ต้องอาศัยและมาทำการค้า ทำธุรกิจย่านนี้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีแหล่งสาธารณูปโภคและห้างสรรพสินค้า สำหรับการดำรงชีวิต โดยที่ไม่ต้องเข้าไปสู่ใจกลางเมืองมากเกินไปด้วย ทำให้มีหล่งที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่มากมาย หากมองหาที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นเมือง และไม่เจริญมากเหมือนใจกลางกรุงเทพ และมีการเดินทางด้วยการขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตได้อย่างรวดเร็ว ทำเลใกล้สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก

11. BTS สถานีสายหยุด (ยังไม่มีรูปสถานี)

          อีกสถานีของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 69 เป็นอีกย่านหนึ่งที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ ของบริเวณแถบนั้นไม่ไกลจากตลาดยิ่งเจริญมากนัก การเดินทางไปมาสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อมีรถไฟฟ้าสายสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้ เพราะประชาชนคนอาศัยบริเวณนี้ต้องทนอยู่กับสภาพรถติดมานาน เมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามาจึงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไปตลาดและไปห้างสรรพสินค้าภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องขับรถไป รวมทั้งย่านนี้ยังมีคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์หรู ๆ เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังไม่มีตึกสูงบดบังการมองเห็นวิวสวย ๆ มากนัก จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งทำเลทองในการเลือกที่อยู่อาศัย

12. BTS สถานีสะพานใหม่ (ยังไม่มีรูปสถานี)

          สถานีนี้อยู่ติดกับตลาดยิ่งเจริญ อยู่ใกล้กว่าสถานีสายหยุด ซึ่งเป็นสถานีที่ต่อเนื่องไม่ไกลกันมากนัก ดังนั้นคนที่ชอบแหล่งที่อยู่อาศัยแบบสบาย ๆ ไม่มีตึกสูงมากเกินไป อยู่ใกล้แหล่งในการหาของกิน หรือการอยู่การกินในชีวิตประจำวันล่ะก็ แนะนำให้อยู่ใกล้สถานีสะพานใหม่ เพราะอยู่ติดกับตลาดสะพานใหม่ แน่นอนว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพื่อไปหาสิ่งของอุปโภคบริโภคไกลจากบ้านมากนัก รวมทั้งสิ่งสำคัญคือมีแหล่งที่พักอาศัยหรูหลายสไตล์ รวมถึงมีคอนโดมิเนียมย่านสะพานใหม่ที่น่าสนใจเยอะมาก ให้เลือกอยู่อาศัยตามแบบของตนเองมากมาย

13. BTS สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ยังไม่มีรูปสถานี)

           สถานีฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตสถานีนี้สังเกตง่าย ๆ จะอยู่หน้าโรงพยาบาลภูมิพล และกรมการแพทย์ทหารอากาศ หากใครที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย หรือหาสถานที่ทำงานใหม่ย่านที่น่าอยู่ และแนะนำเลยคือใกล้กับสถานีโรงพยายบาลภูมิพล เนื่องจากอยู่ใกล้โรงพยาบาล หากมีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ จะได้รักษาแบบเร่งด่วน รวมทั้งคนที่กำลังมองหาแหล่งคอนโดมิเนียมสุดหรู ย่านสะพานใหม่ดอนเมือง ยังคงเป็นแหล่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นย่านที่มีความเจริญบ้าง แต่ยังมีความสงบไม่วุ่นวายมากเหมือนใจกลางกรุงเทพมากนัก หากชอบบรรยากาศชานเมืองกรุงเทพฯ และใกล้สถานพยาบาล เลือกที่อยู่ให้ใกล้สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช

14. BTS สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (ยังไม่มีรูปสถานี)

          สถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารอากาศ ดอนมือง เป็นอีกสถานีหนึ่งของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตผ่านย่านดอนเมือง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ของทหารอากาศเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นบริเวณนี้จะยังไม่มีความวุ่นวาย เหมือนใจกลางกรุงเทพมากเท่าไหร่นัก ฉะนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเจริญแต่สงบ พื้นที่บริเวณนี้น่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยตั้งหลักที่นี่ได้ หากต้องการมีบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือทาวน์เฮ้าส์ จะมีค่อนข้างมาก รวมทั้งคอนโดมีเนียมหรูเริ่มก่อสร้างขึ้นมาเรื่อย ๆ รองรับการอยู่อาศัย และความสะดวกสบาย จากการเดินทางที่เข้ามายังพื้นที่นี้ จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าเลือกเพื่อการอยู่อาศัย

15. BTS สถานีแยก คปอ. (ยังไม่มีรูปสถานี)

          ฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตสถานีนี้ เป็นสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดประตูกรุงเทพ และกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ บริเวณ กม. 25 ของถนนพหลโยธิน เป็นอีกสถานีที่น่าสนใจสำหรับมองหาที่อยู่อาศัยใกล้สถานี เนื่องจากมีอาคารจอดแล้วจร ที่สามารถจอดรถได้มากกว่าหนึ่งพันสี่สิบสามคัน ทำให้สะดวกต่อผู้ที่ไม่ต้องการขับรถเข้าสู่เมือง และต้องการมีที่จอดรถก่อนที่จะมาใช้บริการของรถไฟฟ้าต่อ ตอนเช้าขับไปจอดเย็นหลังเลิกงานก็นั่งรถไฟฟ้าจากเมือง ไปขับรถกลับบ้านชีวิตมีความง่ายมากขึ้นไปอีก ทำให้ย่านนั้นมีที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมหลากหลายสไตล์ สร้างขึ้นให้เลือกจับจองอยู่มากมาย

16. BTS สถานีคูคต (ยังไม่มีรูปสถานี)

ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรคูคต เป็นอีกสถานีหนึ่งที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายออกไปสู่ชานเมืองของอำเภอคูคต จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานีที่มีอาคารจอดแล้วจร อีกทั้งเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2563 ที่คาดว่าจะใช้ได้ตลอดทั้งสายประมาณเดือนธันวาคม 2563 นี้ เป็นอีกสถานีที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากคูคต ไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพได้สะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังมีความสะดวกในการเดินทางตลาดประตูกรุงเทพฯ สถานีตำรวจภูธรคูคต เทศบาลและหน่วยงานของอำเภอคูคต ได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงถือเป็นจุดเชื่อมต่อการอยู่อาศัย และชีวิตการทำงานของปทุมธานีเข้ากับกรุงเทพ

 

ศูนย์ซ่อมบำรุงสำหรับฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          เมื่อมีการเปิดใช้ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตทั้งสาย ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการเปิดใช้งาน จะอยู่ในช่วงปลายปี 2563 นี้ ดังนั้นเมื่อเปิดใช้งาน จะต้องมีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงระหว่างการเปิดบริการด้วย โดยได้มีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงบนเนื้อที่ 120 ไร่ ของสถานีคูคต บริเวณคลองสองตัดกับคลองหกวา เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งานได้อย่างสะดวก ซึ่งประกอบด้วยโรงจอดรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุงหลัก โรงล้างขบวนรถไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รวมทั้งอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าด้วย เพื่อการบริการประชาชน ที่ใช้บริการรถฟ้าให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด

 

ความเจริญที่มาพร้อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต

          ความเจริญก้าวหน้าที่จะมาพร้อมกับการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          ความเจริญด้านนี้เป็นสิ่งที่มาคู่ กับการเกิดขึ้นของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต และรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรา ดังนั้นหากมีบ้านและที่อยู่อาศัยที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพ จิตใจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ฉะนั้นเมื่อมีโครงการของรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ย่อมนำมาซึ่งความเจริญของสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือการมีคอนโดมิเนียมหรู บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์หลากหลายสไตล์เข้ามาก่อสร้าง ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปลูกสร้างบริเวณนั้นด้วย จึงถือว่าเป็นผลพลอยได้และความจริงที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต

2. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกให้ดีขึ้น

          การมีระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อการขนส่งสินค้าและบริการของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงเมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้ จะช่วยให้ค้าขายปลีกมีความคล่องตัวมากขึ้น ผู้ค้าขายสามารถเดินทางส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งห้างและกิจการร้านค้าปลีกที่อยู่ในบริเวณที่รถไฟฟ้าพาดผ่าน ร้านโชว์ห่วยหลายแห่งที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย จะได้มีโอกาสเป็นที่สนใจของผู้ที่ผ่านไปมาบ้าง และการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันของผู้ค้าปลีก สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที กับความต้องการของลูกค้า

3. สร้างความเจริญให้กับย่านถนนพหลโยธิน

          ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนี้ จะช่วยให้เศรษฐกิจและสิ่งต่าง ๆ ตลอดแนวถนนพหลโยธินมีความเจริญในหลายมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากบนถนนสายนี้มีแหล่งชุมชน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ความเจริญในการเดินทางไปได้สะดวกมากขึ้น จะช่วยให้คนต้องการมาท่องเที่ยว หรือการเดินทางติดต่องานรวมทั้งการทำธุรกิจต่าง ๆ มีมากขึ้น ช่วยให้สภาพเศรษฐกิจและความเจริญ มาสู่ประชาชนผู้อยู่ในเขตที่ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตผ่าน ได้รับผลในทางบวกไปด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สภาพในหลายมิติทางสังคมดียิ่งขึ้น

4. ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ

          การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวนมากนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด และไม่สะดวกรวดเร็วพอใจการทำธุรกิจ อีกทั้งทำให้เร่งเรีบในชีวิตมากเกินไป เนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการติดอยู่บนรถเป็นเวลานาน ยิ่งพื้นที่ที่มีโรงเรียน และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แถว ๆ สะพานใหม่ เทศบาลคูคต ปทุมธานี หากต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัว อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางไป 2-3 ชั่วโมง แต่ข้อดีเมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้ อาจจะใช้เวลาเพียงสามสิบห้านาที และใช้งบประมาณในการเดินทางเพียงห้าสิบบาทต่อเที่ยว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพให้น้อยลง

5. พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองควบคู่กัน

 เมื่อการเดินทางบนถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือ และผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนั้นผลพลอยได้ คือการเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการ เร่งพัฒนาคุณภาพของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้มีความเป็นนานาชาติและได้มาตรฐานสากลมากขึ้น เพราะหากมีการเดินทางอย่างสะดวกแล้ว ท่าอากาศยานที่ได้มาตรฐานระดับโลก จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้สามารถรองรับคนจำนวนมากที่จะมาใช้บริการได้ ซึ่งเมื่อใดที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้ เมื่อนั่นสนามบินดอนเมือง จะต้องดีและมาตรฐานสากล เพื่อรองรับคนจำนวนมากขึ้น

6. เชื่อมการเดินทางกับรถฟ้าสายสีเขียวเข้มที่ดีมากยิ่งขึ้น

 มีการเสนอให้มีการเชื่อมต่อการเดินทาง ให้กับผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมือง เพื่อมายังสถานีในส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตที่สถานีพหลโยธิน 59 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ให้เดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า ลดระยะเวลาในการเข้าสู่กรุงเทพชั้นในได้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสนามบินดอนเมืองด้วย ซึ่งในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์จากสถานีพญาไท บางซื่อ ดอนเมือง ซึ่งอีกไม่กี่ปีจะได้ใช้งานนั้น ในช่วงที่เปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว 2563 นี้ ให้มีรถบัสรับส่งเพื่อมายังสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ไปก่อน ซึ่งน่าจะทำให้สามารถรองรับปริมาณ ของผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองได้

7. ที่ดินบริเวณรถฟ้าสายสีเขียวเข้มแพงขึ้น

 สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อมีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต หรือสายอื่นก็ตาม คือราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงนั้น จะปรับราคาขึ้นสูงมากกว่าปกติ เนื่องจากเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามาถึงแล้ว โอกาสในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูง ดังนั้นการประเมินราคาที่ดินในที่บริเวณใกล้เคียงจะพุ่งสูงขึ้น ไปตามความใกล้เคียงกับแนวรถไฟฟ้าพาดผ่าน ยิ่งใกล้สถานีรถไฟฟ้าเท่าไหร่ ราคาเวนคืนและราคาขายที่ดินผืนนั้นจะยิ่งสูงมากขึ้น แต่ส่วนมากแล้วหากเป็นคูคต จะเป็นที่ดินเปล่าสำหรับการสร้างทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีราคาสูง ไม่แพ้กันกับราคาของคอนโดมิเนียม โดยปัจจัยที่จะส่งผลให้ที่ดินแพงขึ้นเกิดจากปัจจัย ดังนี้

  • รถไฟฟ้าผ่านย่านธุรกิจหรือไม่ ระยะทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายไปถึงคูคต ลำลูกกา มีเส้นแนวการสร้างผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นย่านธุรกิจแตกต่างกันไป ดังนั้นหากพื้นที่ไหนเป็นย่านเศรษฐกิจมากกว่า ที่ดินบริเวณเขตนั้นจะมีราคาแพงกว่าที่ดิน ในเขตพื้นที่ไม่ใช่ย่านธุรกิจ เช่น ที่ดินในย่านห้าแยกลาดพร้าวกระทั่งถึงเขตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ย่อมมีราคาแพงมากกว่าที่ดินแถวลำลูกกาแน่ ๆ เพราะมีธุรกิจมากมายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง มหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย เมื่อประเมินราคาแล้วจึงมีค่าราคาที่ดินแพงกว่า
  • เป็นสถานีที่สามารถต่อไปยังที่อื่น ๆ ง่ายกว่า จะเห็นได้ว่าสถานีรถไฟฟ้า ที่สามารถต่อไปยังสถานที่อื่น ๆ หรือ สามารถไปต่อรถไฟขบวนอื่นได้เร็ว จะมีส่วนทำให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แพงขึ้น ยกตัวอย่างเช่นสถานีแรกของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มคือสถานีห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานีที่สามารถต่อรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ และสามารถไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินได้ไม่ไกลมากนัก จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น ด้วยความสะดวกและความใกล้ในการต่อรถเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง ช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ ซึ่งต่อไปหากสถานีใดมีการก่อสร้างเป็นชุมทางรถไฟฟ้า ที่ดินเขตนั้นยิ่งจะแพงมากขึ้นไปอีก

8. เพิ่มความหนาแน่นของการอยู่อาศัยตลอดถนนพหลโยธิน-คูคต

  เมื่อดำเนินการสร้างส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตส่วนต่อขยายนี้แล้วเสร็จ และเปิดใช้ได้ตลอดทั้งสายเมื่อใด เมื่อนั้นจะมีคนที่อยากจะมาอยู่รอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เช่นใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเกริก เพราะบางครั้งผู้ปกครองที่พอมีกำลังทรัพย์ จะส่งผลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยและสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้บุตรหลานของตนเอง เกิดความสุขและสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากที่สุด ทำให้ย่านนี้เต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมสูง ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักศึกษา และคนทำงานมากกว่าคนที่ชอบอยู่บ้านเดี่ยว จึงเห็นว่าเมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั่งคูคตเสร็จทั้งสาย และตอนนั้นประชากรจะมาหนาแน่นในแถบถนนพหลโยธิน

9. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มช่วยสนับสนุนนายหน้าอสังหาฯ

  ธุรกิจที่จะที่คาดว่าจะดีขึ้นอีกเรื่อย ๆ หลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจปรับเข้าสู่สภาวะปกติคือ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะนายหน้าที่กำลังมองหาทำเลในการทำกำไร ย่านถนนพหลโยธินเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการทำธุรกิจ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ต้องการลดระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อไปทำงาน ติดต่อธุรกิจต่าง ๆ ให้มีเวลาในการเดินทางน้อยลง และเหนื่อยน้อยลงด้วย ฉะนั้นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญ กับย่านถนนพหลโยธินกระทั่งถึงคูคต คูคต ปทุมธานี ว่าธุรกิจอสังหาตรงไหนที่จะสร้างกำไรให้กับตนเองมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสได้กำไรอยู่แล้ว

10. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านรถไฟฟ้า

          การมีส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต จะทำให้มีการขยายตัวของเมือง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย การเพิ่มขึ้นของผู้อยู่อาศัยบริเวณแนวรถไฟฟ้า ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างและพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเพิ่มของจำนวนของครอบครัวเล็ก ๆ คนวัยทำงาน นักศึกษา ซึ่งมีความต้องการความสะดวกรวดเร็วในชีวิต และเวลาที่มีในการชื้อของใช้ในครัวเรือน ส่งผลให้มีการซื้อของทีละน้อย ๆ และเพิ่มจำนวนครั้งในการซื้อต่อเดือนถี่ยิ่งขึ้น ธุรกิจค้าปลีกและโชว์ห่วยจึงตอบสนองต่อผู้ที่อาศัย ในบริเวณที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าพาดผ่าน

 

ลงทุนคอนโดและอสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          ใครที่กำลังคิดว่าจะลงทุนคอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในเส้นทาง BTS สายสีเขียวผ่านอยู่จะต้องลงทุนแถวไหนจึงจะมีโอกาสได้กำไร เรามีข้อแนะนำน่าสนใจมาบอก ดังนี้

 

1. ย่านยอดฮิตลาดพร้าว-ศรีปทุม

          เมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้ ย่านที่เป็นไฮไลท์ในการลงทุนเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ และเป็นทำเลยอดฮิตใกล้เส้นทางส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต นั่นคือพื้นที่ตั้งแต่สถานีห้าแยกลาดพร้าวกระทั่งถึงสถานีศรีปทุม เพราะทำเลย่านนี้เป็นเขตที่คนอาศัยอยู่หนาแน่นมาก กระทั่งหนาแน่นปานกลาง ยังพอมีลู่ทางให้ทำกำไรจากการลงทุนได้อยู่ ด้วยจุดแข็งของพื้นที่เขตนี้ ซึ่งอยู่ใกล้หน่วยงานราชการ โรงภาพยนตร์ ย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่ด้วย เชื่อว่าบริเวณเขตนี้ยังเป็นทำเลทองที่ใครก็ยังอยากมาอยู่ เพราะความสะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

2. ลงทุนคอนโดย่านหลักสี่-สะพานใหม่

          เขตหลักสี่ถึงสะพานใหม่ เป็นเขตที่ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตผ่าน และยังถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ปานกลางไปถึงหนาแน่นน้อย เมื่อมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้คนกระจายตัว เพื่อออกมาอยู่ตามแนวรถไฟเขตนี้มากขึ้น ซึ่งเดิมนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ถูกมองว่าเติบโตช้าทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้และให้บริการเต็มทั้งสายแล้ว ราคาของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่สูงไม่เกินแปดชั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ยังก่อสร้างรถไฟฟ้ายังไม่เสร็จด้วยซ้ำ แต่ราคาอสังหาฯ ได้พุ่งขึ้นไปตั้งแต่เริ่มสร้าง รวมทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ก็สูงมากขึ้นตามพื้นที่เช่นกัน

3. ไลฟ์สไตล์และทาวน์โฮมคูคต

          คูคต จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตส่วนต่อขยาย ซึ่งส่งผลให้เป็นอีกทำเลทอง ที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องจับตามอง และให้ความสำคัญต่อการลงทุนในพื้นที่นี้ โดยส่วนมากแล้วพื้นที่คูคต นั้นจะเป็นการขายอสังหาฯ เป็นบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมมากกว่าคอนโดมิเนียมสูง ๆ เนื่องจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่เป็นย่านชานเมือง ความหนาแน่นของประชากรน้อย ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาอยู่ย่านนี้จะอยู่เป็นครอบครัว หรือชอบมีบ้านเป็นหลังมากกว่าคอนโดมิเนียม จึงสามารถเห็นบ้านจัดสรรได้มากในแถบคูคตไปจนถึงนครนายก อีกทั้งเมื่อรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ สามารถขับรถส่วนตัวมาจอดอาคารจอดแล้วจร เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าได้ และเดินทางไปทำงานต่อได้อย่างสะดวก 

 

เทคนิคการเลือกคอนโดมิเนียมตามแนวส่วต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต

                    เมื่อคุณเลือกทำเลที่จะซื้อคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตได้แล้ว ว่าโซนไหนเขตไหนที่เหมาะสำหรับการเดินทางและใช้ชีวิตของคุณ สิ่งที่ต้องรู้อีกคือเทคนิคในการเลือกคอนโดนั้นอย่างไร เรามีรายละเอียดมาบอกดังนี้

1. ตำแหน่งของห้องในคอนโดที่ซื้อ

          เมื่อเลือกซื้อห้องที่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตแล้ว ต้องมาเลือกอีกว่าคอนโดนั้นเป็นห้องแบบไหน ลักษณะของห้องตรงตามความต้องการหรือไม่ เดินไกลหรือไม่หรือเดินออกจากลิฟต์แล้วเจอห้องเลย หรือหากชอบความสงบก็ต้องเลือกห้องที่ไกลลิฟท์ เป็นคนชอบดูวิวหรือไม่ หากชอบดูวิวโดยเฉพาะตอนกลางคืนให้เลือกห้องมุม เพื่อทำให้สามารถเห็นวิวได้ทั้งสองฝั่ง ที่สำคัญควรเลือกห้องที่อยู่ห่างจากขยะ เพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อาจโชยมายังห้องของคุณได้ รวมทั้งหากใครเชื่อเรื่องโชคลางก็ให้เลือกเลขห้องที่คิดว่าถูกโฉลกกับตนเองมากที่สุดด้วย

2. การเลือกชั้นคอนโดใกล้แนวรถฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          เรื่องการเลือกชั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน บางคนอาจจะชอบดูวิวมุมสูงกว่า ก็จะต้องเลือกชั้นที่สูงขึ้นไป แต่จะต้องยอมรับว่า จะต้องรอลิฟต์นานหน่อยและบางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาจจะมีปัญหา ส่วนคนที่ไม่ติดเรื่องวิวชั้นสูงมากก็เลือกชั้นเตี้ย ๆ ได้ ขึ้นลงได้สะดวกเร็วกว่า แต่ไม่ควรเป็นชั้นที่อยู่ต่ำเกินไป เช่นชั้นหนึ่ง เพราะจะมีคนเดินเข้าออกทั้งวัน ทำให้รู้สึกไม่เป็นส่วนตัวได้ แต่หากเป็นโครงการที่สูงไม่เกินแปดชั้น ก็เลือกสักชั้นกลาง ๆ เช่นชั้นสี่หรือห้าก็ได้ เพราะชั้นที่แปดอาจจะร้อนเกินไป ดังนั้นก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดใกล้รถไฟฟ้าทุกครั้งต้องเลือกชั้นให้มีความเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทางเข้าออก และความชอบของตัวเองด้วย ที่สำคัญคีย์การ์ดต้องใช้ได้เฉพาะแต่ละชั้นเท่านั้น

3. ทิศทางของคอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

             ทิศทางของคอนโดที่ซื้อนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก โดยการซื้อนั้นหากเลือกห้องที่อยู่ทางทิศเหนือ จะทำให้เป็นห้องที่รับแสงแดดตรงน้อยที่สุด ซึ่งเหมาะกับการอยู่อาศัย ส่วนทิศใต้โดนแดดมาก แต่จะทำให้ในห้องมีลมเช่นกัน หรือหากใครชอบให้มีแดดในตอนเช้าเพื่อปลุก ควรเลือกห้องทิศตะวันออก แต่ถ้าอยู่ในห้องตอนกลางวัน ไม่เหมาะสำหรับทิศตะวันออกเท่าไหร่ ส่วนคนที่เลือกห้องทางทิศตะวันตก จะทำให้ห้องร้อนมาก แม้ว่ากลางคืนจะเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศก็ตาม และจะเป็นทิศที่ห้องมีราคาถูกกว่าทิศอื่น รวมทั้งขนาดของห้องอาจจะเล็กด้วย

4. เลือกตามวิวที่ตนเองต้องการ

          วิวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการเลือกห้อง นอกจากจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางไปมาสะดวกแล้ว สิ่งที่สำคัญคือทัศนียภาพการมองเห็น ซึ่งในกรุงเทพทั่วไปอาจจะมีพื้นที่น้อย ทำให้โดนตึกอื่นบดบัง แต่พื้นที่ตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต บางพื้นที่ยังโล่งและปราศจากตึกสูงบดบัง ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อจะต้องดูว่า มีตึกอื่นบังหรือไม่ มองแล้วดูไม่อึดอัด ผ่อนคลาย ซึ่งวิวที่เห็นความชอบไม่เหมือนกัน จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับความชอบ เช่น ชอบวิวเมือง วิวชานเมือง วิวสนามหญ้า หรือวิวสนามบินแต่ต้องแลกกับเสียงดัง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเลือกทั้งสิ้น

 

5. แปลนหรือรูปแบบของห้องเป็นอย่างไร

          แปลนของห้องเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อห้องใกล้ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตจะต้องคิดให้ดี เพราะบางทีการเลือกแปลนผิด อาจจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเอง เพราะแปลนห้องส่งผลต่อความกว้างและแคบของห้อง บางคนชอบแปลนห้องแบบตัวแอลเพราะทำให้ได้วิวทั้งสองฝั่ง และสามารถจัดห้องให้มองเห็นวิวรอบทั้งสองฝั่งได้ หรือบางคนอาจจะชอบแปลนห้องยู โดยมีห้องใหญ่สำหรับห้องที่เย็นกว่าสำหรับการพักผ่อน ส่วนห้องที่ร้อนและรับแสงจะมีขนาดของห้องเล็กกว่า หรือแปลนรูปตัวเอช ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีห้องขนาดใหญ่ และจำนวนห้องมาก ๆ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้แน่นเกินไป

เริ่มธุรกิจอะไรดีตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          การเริ่มทำธุรกิจสมัยใหม่ จะต้องเน้นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความเร่งรีบ ในการใช้ชีวิตของคนในเมือง ดังนั้นธุรกิจที่น่าจับตามองและน่าทำในแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น

 การทำธุรกิจร้านอาหารตามแนวรถไฟฟ้าเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ควบคู่กับการสร้างรถไฟฟ้ามาหลายสาย เพราะตอบสนองต่อความเร่งรีบในการเดินทางของลูกค้าได้ โดยร้านอาหารที่มีบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนทานข้าวที่บ้าน จัดร้านไม่ต้องใหญ่มากแต่ดูบรรยากาศดี มีที่จอดเตรียมไว้ให้ลูกค้าด้วย บวกกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วอีก รวมทั้งอาหารอร่อย บริการประทับใจ อย่างไรลูกค้าก็ต้องมาใช้บริการ เพราะสามารถนัดพบกันกับเพื่อนฝูงและลูกค้าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นชั่วโมง ถ้าแบบนั้นลูกค้าคงไม่อยากไป แต่โอกาสทางธุรกิจร้านอาหารรอบแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตมีความน่าสนใจ และเป็นโอกาสที่จะเริ่มทำธุรกิจที่ดี

2. เปิดสถาบันกวดวิชาใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          ยุคปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลานของตัวเอง เป็นคนเรียนเก่งกันทั้งนั้น เมื่อคิดว่าการเรียนในห้องเรียนน้อยเกินไป จึงต้องมีการเรียนเพิ่มเติม ธุรกิจสถาบันกวดวิชาและการติวหนังสือพิเศษ จึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในสถานที่ใกล้กับแนวส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตพาดผ่าน จะช่วยให้เป็นจุดแข็งในเรื่องของทำเล เนื่องจากผู้เรียนไม่ต้องเดินทางผ่านรถติดให้ลำบากเกินไป สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาเรียนได้เลย และเมื่อส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตเริ่มเปิดให้บริการครบ ธุรกิจการกวดวิชาตามแนวรถไฟฟ้า จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในย่านส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนั้นจะผ่านโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับสถานี เช่น โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์, โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนบางบัว ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนพิเศษจากสถานีใกล้เคียงได้โดยไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติด หรือเดินทางไกล เข้าสู่กรุงเทพชั้นในมากนักเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีที่จอดรถของผู้ปกครองมากนัก เพราะนักเรียนสามารถเดินทางด้วย BTS สายสีเขียวมาได้เลย

3. ทำธุรกิจเปิดให้เช่าสำนักงาน

          นับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ ด้วยสภาพการจราจรบนท้องถนนในกรุงเทพติดสาหัสมาก ดังนั้นธุรกิจการให้เช่าสำนักงานจึงเกิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนที่ไม่ชอบการเดินทางไกลฝ่ามลพิษและรถติด ซึ่งวิธีการเปิดให้เช่าสำนักงาน ต้องเลือกใกล้แนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต กำลังจะเปิดใช้ตลอดทั้งสายอีกไม่นานนี้ โดยต้องเลือกห้องหรืออาคาร ที่สามารถลงจากรถไฟฟ้าแล้วเข้าตึกได้เลย โดยไม่ต้องมีการต่อรถอีก เป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับเงินทุนไม่เยอะเท่าไหร่ โดยเฉพาะคนที่มีตึกอยู่แล้วเพียงตกแต่งให้น่าทำงาน มีร้านอาหารข้าง ๆ หรือหน้าตึกด้วยยิ่งดี เพราะบางคนที่ไม่ชอบการเดินทางไกล สามารถหาของกินแถวนั้นได้ เพียงเท่านี้ก็มีคนเช่าตึกแล้ว

4. ธุรกิจเสริมสวยและความงาม

          ธุรกิจเสริมสวยและความงามใกล้กับแนวส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต เป็นอีกแนวคิดที่ดีที่จะเริ่มวางแผนทำธุรกิจเสริมสวยและความงามในทำเลทอง ที่กำลังจะเปิดให้บริการตลอดสายในอีกไม่ช้านี้ เมื่อเวลานั้นมาถึงจะเป็นเวลาทองของคุณ โดยเฉพาะเรื่องความสวยงาม โดยเฉพาะผู้หญิงคงไม่มีใครยอมใคร ดังนั้นการเปิดร้านเสริมสวยใกล้รถฟ้าเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์สำหรับคนมีเวลาน้อย บางครั้งอยากทำผมหลังเลิกงานหรืออยากเสริมสวยก่อนไปร่วมงาน เป็นต้น สามารถแวะเข้าร้านได้เลย ทำเสร็จก็นั่งรถไฟฟ้าสวย ๆ กลับห้องหรือไปร่วมงานนั้นได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาขับรถหรือเดินทางไปร้านไกล ๆ อีกต่อไป ดังนั้นมองหาทำเลที่จะทำร้านเสริมสวยตามแนวรถไฟฟ้ากันเลย

5. ขายอาหารที่สามารถพร้อมทานได้ทันที

 แนวคิดการขายอาหารและสิ่งที่รับประทานได้ทันที ซึ่งขายบนบริเวณพื้นที่สถานีของส่วนต่อขยายฝั่งคูคตสักสถานี ลองมองทำเลที่ดีไว้ก่อนที่จะเปิดให้บริการทุกสถานี ว่าอยากไปขายที่ไหน ซึ่งสามารถขายของทานได้ทันทีทั้งแซนวิช น้ำผลไม้ ข้าวห่อสาหร่าย หรือของที่สามารถทานได้แบบไม่ต้องปรุงเพิ่มอีก และตั้งราคาขายให้พอดีกับราคาธนบัตร เพื่อตัดปัญหาเรื่องการทอน รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดูสะอาด ไม่มีกลิ่นเมื่อถือขึ้นบนรถไฟฟ้า เพราะจะได้ตอบสนองต่อความเร่งรีบในเรื่องเวลา ของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนั้นมีเวลาไม่เท่ากัน ฉะนั้นธุรกิจอาหารแบบรวดเร็วทานได้ทันที จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดี ขายได้แน่นอน

6. ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          การทำธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง ใกล้กับแนว รถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนั้น เป็นแนวคิดที่ดูดีมากในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเครียด และต้องการการผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างสถานบันเทิง เพื่อผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้กับผู้คนจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใน เช่น ร้านคาราโอเกะ ร้านนั่งชิลล์คุยพบปะกันมีดนตรีสด ลานโบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ เป็นต้น การเปิดร้านใกล้รถไฟฟ้าจะช่วยให้ลูกค้า สามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ใช้บริการเสร็จก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านได้เลย แต่ต้องตกแต่งให้ดูดี สวยงามและสะอาด มีการฆ่าเชื้อโรคตามวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในร้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยของลูกค้า

7. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ไอทีหรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

            ปัจจุบันเป็นยุคไอที เพราะไอทีได้เข้ามามีความสำคัญต่อชีวิต และการทำงานของทุกวงการและทุกธุรกิจ แต่เมื่อเวลาน้อยลงโอกาสที่จะไปร้านหรือศูนย์ไอทีตามห้างใหญ่ ๆ มีน้อยลง ทำให้ร้านอุปกรณ์ไอทีตามสถานีรถไฟฟ้า หรือร้านตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า มีความสำคัญมากขึ้น จึงถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นหากสามารถตอบสนองทางด้านเวลาของลูกค้าได้ คือสามารถหาสินค้าได้โดนใจ โดยไม่ต้องไปห้างใหญ่ ๆ จะทำให้ขายได้อยู่แล้ว ดังนั้นการเปิดร้านอุปกรณ์ไอที จึงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะขายตามแนวรถไฟฟ้า

8. ธุรกิจปรึกษาหางานตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          ปัจจุบันมีคนตกงานและยังว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก และโอกาสที่คนเหล่านั้นจะเดินทางมาใช้รถไฟฟ้านั้นมีทุกวัน ดังนั้นการเปิดสำนักงานสำหรับ การให้คำปรึกษาในการหางาน จึงเป็นอีกแนวคิดในการทำธุรกิจ ในยุคที่คนตกงานกันมากมาย แต่เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเวลาในการบอกต่อด้วย เนื่องจากความน่าเชื่อถือของบริษัท จะมาจากผลงานเดิมที่เคยแนะนำลูกค้าไว้ เมื่อคนได้งานจริงจึงมีการบอกต่อ อย่างไรก็ตามการมีสำนักงานอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า หรือตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนั้น จะสร้างความได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ เพราะลูกค้าเดินทางมาปรึกษาได้โดยสะดวก หรือหากต้องการปรึกษาก่อนไปสมัครงานยังได้ เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วเดินทางต่อไปสมัครงานได้ทันที

9. รับซื้อขายธนบัตรสกุลไทยและต่างประเทศ

          การซื้อขายธนบัตรสกุลไทยและต่างประเทศนั้น สำหรับคนทุนน้อยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่มีทุนเยอะหน่อยสามารถเปิดบริษัท เพื่อรับซื้อและขายธนบัตร ตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนั้นได้ เป็นอีกธุรกิจที่ได้รับความนิยม เพราะมีลูกค้านิยมซื้อขายธนบัตรเงินตราสกุลไทย และต่างประเทศเพื่อเก็งกำไร ฉะนั้นเมื่อมีการเปิดใช้ส่วนต่อขยายฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตครบทั้งสายเมื่อไหร่ แสดงว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า และนั่นเป็นโอกาสจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ของร้านซื้อขายธนบัตรกับคุณได้มากเช่นกัน แต่ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับร้านอื่น ๆ และความเป็นจริงของสกุลเงินในโลก เพื่อไม่ให้เกิดข้อเปรียบเทียบเกินไป

10. ธุรกิจประกันภัยและการประกันชีวิต

          ธุรกิจที่น่าทำบนสถานีและบริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต คือการขายประกันและธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานในการโน้มน้าวเยอะที่สุด แต่คงไม่เกินความสามารถ แต่อย่างน้อยการลดเวลาในการเดินทาง เพื่อมาซื้อประกันให้น้อยลง ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ยิ่งหากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการดิวธุรกิจ ระหว่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไว้แล้ว ถือว่าโอกาสในการทำธุรกิจกว้างออกไปมากขึ้น ฉะนั้นการเปิดทำบริษัทสำหรับการให้คำปรึกษา ทางด้านประกันภัยและขายประกันภัยและประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างผลงานงาน เพราะหากเคลมง่ายให้บริการดีคนย่อมบอกต่อ และความสะดวกในการมาติดต่อ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อประกัน

11. ขายอสังหาริมทรัพย์บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

          ธุรกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับย่านที่กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพราะคนเราย่อมต้องการความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิต ดังนั้นการมีผู้แนะนำอสังหาฯ ดีดีและเหมาะสมกับลูกค้าสักแห่ง ใกล้เคียงกับแนวก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคตนี้ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความอยากได้ที่อยู่ใหม่ โดยลดระยะเวลาในการเดินทางไปทำงาน และทำธุรกิจให้น้อยลงมากที่สุด ฉะนั้นแล้วการมีสำนักงานหรือสถานที่ใกล้แนวรถไฟฟ้า เพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ จะช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นภาพว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา ถ้าได้มาอยู่เขตนี้จะดีมากเพียงใด นั่นเป็นหน้าที่ของนายหน้าทั้งหลาย ที่ต้องอธิบายให้กับลูกค้า แต่สิ่งที่ต้องเตรียมคือ สถานที่อันสะดวกสบายในการให้คำปรึกษากับลูกค้า

 

           BTS สายสีเขียว ฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต เป็นอีกงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยให้การติดต่อเดินทางระหว่างชานเมืองจากคูคต อำเภอคูคต ปทุมธานี เข้าสู่กรุงเทพชั้นในได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ผู้อาศัยอยู่รอบแนวการสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งหากเปิดให้บริการสมบูรณ์ทั้งสาย เชื่อว่าตลอดแนวของรถไฟฟ้าสายสายสีเขียวสะพานใหม่คูคตเปิดใช้นี้ จะเป็นทำเลทองในการทำ ธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบดีขึ้น โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองที่สุด และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวรถไฟฟ้าสายสีเขียวคูคต ที่ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด นำมาวิเคราะห์ทำเลบอกเล่ากันครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ