logo

หลายครั้งที่จะสั่งซื้อถุงมือกันสารเคมี ก็คงมีคำถามคาใจอยู่ว่า จะเลือกยังไงดี จะรั่วหรือเปล่า คุณภาพดีแค่ไหน จำเป็นต้องดูยังไงบ้าง วันนี้เราพามาตอบข้อสงสัย ให้แล้ว สำหรับใครที่ต้องจัดซื้อถุงมือกันสารเคมี ก็อาจจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างว่า จะเลือกยังไง ดูตรงไหน ไปดูกันเลยค่ะ

สังเกตตัวย่อแสดงมาตรฐานสินค้า

ตัวย่อข้างกล่องจะแสดงมาตรฐานแต่ละชนิดสินค้า ซึ่งตัวย่อแต่ละแบบก็แตกต่างกันตามการวัดมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • EN 388 การป้องกันความเสี่ยงทางกล
 • EN 407 การป้องกันความร้อน
 • EN 511 การป้องกันความเย็น
 • EN 374 การป้องกันสารเคมีและจุลินทรีย์
 • EN 12477 การป้องกันความร้อนและความเสี่ยงทางกลระหว่างการเชื่อม
 • EN 16350 การป้องกันความเสี่ยงทางกล
 • EN 60903 ถุงมือป้องกันฉนวนสำหรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า
 • EN ISO 10819 การป้องกันการสั่นสะเทือนและผลกระทบทางกล

หากเลือกดูคุณสมบัติและตัดสินใจเลือกตามการใช้งาน ก็ช่วยช่วยให้จัดซื้อง่าย และป้องกันสารเคมีได้ตรงตามงานได้มากขึ้น

. . . . . . . . . .

เลือกด้วยคุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติที่สำคัญของถุงมือกันสารเคมี สามารถแบ่งหลัก ๆ ได้ 3 คุณสมบัติที่สำคัญ มีดังนี้

1. การเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสสารเคมี ซึ่งการเสื่อมสภาพก็จะมีเกณฑ์ในการวัดซึ่งเรียกว่า Degradation Rating ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ระดับ E (Excellent), G (Good), F (Fair), P (Poor), DD (Degrades the outer layer and deliminates it), NR (Not Recommended)

ยกตัวอย่างเช่น หากได้ระดับ E (Excellent) ก็หมายถึงถุงมือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยมากเมื่อสัมผัสสารเคมี เช่น บวม รั่ว ขยาย-หดตัว แข็ง-อ่อน เป็นต้น

          2. ระยะเวลาทนทานต่อการสัมผัสสารเคมี (Breakthorugh Time) เช่น > 480 นาที ก็หมายถึงสารเคมีจะซึมผ่านถุงมือเข้าไปได้เมื่อสัมผัสสารเคมีไปมากกว่า 480 นาที

          3. อัตราการซึมของสารเคมีผ่านถุงมือ (Permeation Rate) ถ้าหากเป็นค่า ND (None Detect) ก็คือตรวจไม่พบสารเคมีผ่านเข้าสู่ถุงมือ

. . . . . . . . . .

แบ่งตาม Color Code

อีกหนึ่งวิธีที่เลือกถุงมือเบื้องต้น จะถูกแบ่งจากสีของถุงมือเอาไว้แล้ว โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 สี ซึ่งแต่ลสีจะแบ่งประเภทการใช้งานดังนี้

 • สีเขียว ถุงมือจะสามารถป้องกันสารเคมีและเหมาะกับอุตสาหกรรมมากที่สุด เพราะผ่านการทดสอบทั้ง Degradation Rating ระดับ E (Excellent), G (Good), Breakthrough Time มากกว่า 480 นาที และ Permeation Rate อยู่ในระดับ E (Excellent), VG (Very Good), G (Good)
 • สีเหลือง ถุงมือที่ต้องมีการควบคุม ดูแลอย่างระมัดระวังในการใช้งานเพราะปกติแล้ว ถุงมือกันสารเคมีทั่วไปจะอยู่ในเกรดนี้ และจะมีบางคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในระดับสีเขียว และค่า Degradation Rating ไม่อยู่ในเกณฑ์ P (Poor), NR (Not Recommended) เป็นต้น
 • สีแดง ถุงมือเคมีที่มีค่า Degradation Rating เกรด P (Poor), NR (Not Recommended), DD (Degrades the outer layer and deliminates it) และค่า Breakthrough Time น้อยกว่า 20 นาที

สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์คร่าว ๆ สำหรับการเลือกจัดซื้อถุงมือกันสารเคมี เพื่อให้ตรงกับประเภทงาน จุดประสงค์การใช้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั่นเอง

หากต้องการถุงมือกันสารเคมี ก็อาจจะลองเข้าไปดูรายละเอียดสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Safety Genius ได้ตามลิงก์นี้เลย www.safety-genius.com