logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมเป็น 2,854 ราย

15 รายเป็นใครบ้าง? 

- สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 9 ราย

- คนไทยกลับจาก ตปท. 1 ราย

- สถานที่ชุมชน/ห้าง/ตลาด 1 ราย

- ค้นหาเชิงรุก 4 คน ในจังหวัดยะลา

เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเป็น 50 ราย

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 60 ราย รวม 2,490 ราย

คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 314 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563