logo

          ว่ากันด้วยเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินสักก้อนมาใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นอีกทั้งยังเป็นการย่นระยะเวลาการผ่อนชำระบ้านให้สั้นลงมา ดังนั้น วิธีนี้ถึงเหมาะสำหรับผู้กู้ที่ได้ทำเรื่องซื้อบ้านเอาไว้แล้วและในเวลาต่อมาหลังจากผ่อนไปแล้วสักพักและพอขึ้นปีที่ 3 ทางธนาคารจะมีมาตรการปรับดอกเบี้ยกันอีกครั้งทว่าทั้งนี้และทั้งนั้นตัวผู้กู้เองต้องการทำเรื่องยื่นกู้เสียใหม่เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จะเพื่อการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้กู้เองหรือต้องการจะลดดอกเบี้ยรวมทั้งเงินต้นเพื่อลดระยะเวลาการผ่อนให้สั้นลงมาดังที่กล่าวไว้ บทความดังต่อไปนี้จะพูดถึงข้อดี ข้อเสีย รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรีไฟแนนซ์ตลอดจนการแนะนำธนาคารที่คอยให้บริการสินเชื่อในส่วนนี้รวมถึงเปรียบเทียบดอกเบี้ยสำหรับรีไฟแนนซ์บ้านให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเอาไว้เป็นเป็นแนวทาง

แนะนำการรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 และโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ของปี 64

          ความหมายของ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 หมายถึง การย้ายสินเชื่อบ้านจากที่เคยผ่อนกับธนาคารเดิมไปผ่อนกับธนาคารใหม่ เหตุผลโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวดอกเบี้ยที่หากยังคงจ่ายกับธนาคารเดิม ดอกเบี้ยมีแต่จะลอยตัวแพงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการผ่อนชำระ ดังนั้น การรีไฟแนนซ์ถึงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่พอสมควร

 

1. อธิบายประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์สินเชื่อกู้บ้าน ทำแล้วดีไหม จำเป็นหรือเปล่า?

          ความจำเป็นในการ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ขึ้นอยู่กับตัวผู้กู้เป็นหลักว่าต้องการจะทำเรื่องรีไฟแนนซ์หรือไม่ อย่างไร ? ทว่าในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่มักนิยมทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 โดยมีเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

  ในทุก ๆ 3 ปี เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังจากตัวผู้กู้ได้ทำเรื่องผ่อนหนี้บ้านไปแล้วสักพักใหญ่ ๆ ทางธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยบ้านกันซึ่งโดยปกติแล้วมีแต่จะสูงขึ้น ดังนั้น การทำเรื่องรีไฟแนนซ์หรือจะเป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ย่อมเกิดประโยชน์สำหรับตัวผู้กู้เองไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งเงินที่ผู้กู้ได้จ่ายไปในแต่ละงวด ตัวผู้กู้จะได้สิทธ์นำมาใช้หักในส่วนของเงินต้นกันได้มากขึ้น ผลลัพธ์ในเวลาต่อมานั่นก็คือ ทำให้ผู้กู้สามารถชำระผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้นอีกทั้งยังเป็นการประหยัดดอกเบี้ยกันอีกด้วย

 ประโยชน์จากการ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 สามารถปิดยอดหนี้เดิมได้โดยที่ตัวผู้กู้ดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตัวเองเพื่อทำเรื่องรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ได้ ทำให้สามารถปิดยอดหนี้เก่าจากสถาบันทางการเงินเดิมโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่และไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนอีกทั้งยังได้สิทธิ์ขอสินเชื่อใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

 ประโยชน์จากการขยายเวลาผ่อน เช่น ผู้กู้ได้ทำสัญญารีไฟแนนซ์กับธนาคาร ก. เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่แล้วจู่ ๆ ตัวผู้กู้เองต้องการเปลี่ยนธนาคารเพื่อทำการ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เลย ผลลัพธ์ในเวลาต่อมานั่นก็คือ ได้สิทธิ์เรื่องระยะเวลาในการผ่อน ทางธนาคารจะขยายระยะเวลาออกไปอีกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวผู้กู้เป็นต้น

การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 กับธนาคารจะมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง ได้สิทธิ์ทั้งปิดยอดหนี้เดิมรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงภายใต้กรอบของกฎหมาย

            การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ถือว่าเป็นการออมเงินทางอ้อม เหตุผลนั่นเป็นเพราะ การจ่ายเงินในรูปแบบนี้มักจ่ายเป็นยอดเงินก้อนโต ส่งผลทางจิตวิทยาต่อตัวผู้กู้เอง ทำให้ผู้ทำเรื่องกู้ต้องรู้จักการบริหารเงินสำหรับรายจ่ายอื่น ๆ ไปด้วยในคราวเดียวกัน

ข้อดีและข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้าน 2564

จะขอเริ่มจากข้อดีก่อน ทำแล้วดีอย่างไร ? คำตอบมีดังนี้ค่ะ

          สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงิน การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ย่อมดีกว่าการออกไปกู้หนี้นอกระบบทั้งนี้เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายดังที่กล่าวไปแล้วโดยมีหน่วยราชการคอยออกกฎระเบียบเพื่อนำมาใช้คุ้มครองลูกหนี้แตกต่างจากหนี้นอกระบบ นอกจากค่าดอกเบี้ยจะสูงเกินพิกัด หากเดือนไหนผู้กู้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวผู้กู้เอง

 สำหรับคนที่มีความจำเป็นในการใช้เงิน การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 นั้น ประโยชน์ที่จะได้รับทำให้อัตราดอกเบี้ยลดต่ำซึ่งส่งผลต่อการผ่อนชำระบ้านในเวลาต่อมานั่นก็คือ ราคาจะถูกลงทำให้ผู้กู้มีสภาพทางการเงินที่คล่องกันมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายรายเดือนไปด้วยในตัว

          ซึ่ง การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 สามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้สำหรับคนที่ต้องการนำเงินก้อนไปใช้เพื่อเป็นเงินหมุนในการโปะหนี้ ตกแต่งบ้าน ซ่อมแซมอาคารหรืออื่น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยก็ว่าได้โดยขอทำเรื่องกับทางธนาคารเพื่อขอเพิ่มวงเงินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันทางการเงินได้ระบุเอาไว้ในสัญญา ข้อดีตรงจุดนี้เอง ทำให้หลายคนปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและคงเหลือไว้ซึ่งหนี้ผ่อนชำระบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

          เมื่อผู้กู้มีความสม่ำเสมอในการชำระหนี้ตามกรอบระยะเวลาที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้จะหลังหรือก่อน รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ก็ดี ย่อมมีผลต่อเครดิตของตัวผู้กู้ที่มีแนวโน้มค่อนไปทางบวกส่งผลดีในระยะยาวในแง่ที่ว่า เมื่อต้องการทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ ทางธนาคารจะสามารถอนุมัติปล่อยกู้ได้ง่ายกว่ากลุ่มคนที่ชอบทำตัวผลัดวันประกันพรุ่ง ผิดนัดชำระหนี้ไปเรื่อยโดยธนาคารสามารถเช็คประวัติการชำระจากระบบได้

 ในส่วนของข้อเสีย การทำเรื่องเพื่อขอ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 จำเป็นต้องเตรียมเอกสารให้ครบถึงจะเข้าไปทำเรื่องกับทางธนาคารได้ ดังนั้นถึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลาอยู่พอสมควรซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร การรอคิว ไปจนถึงการได้รับอนุมัติถึงจะเริ่มดำเนินการได้

รวบรวมรายชื่อธนาคาร/แนะนำโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2564

           คงมีใครหลายคนมีความต้องการที่จะ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ที่ไหนดี ? ต่อไปนี้ ไม่ต้องกังวลใจกันอีกต่อไป บทความในหัวข้อนี้ได้รวบรวมรายชื่อธนาคารที่คอยให้บริการสินเชื่อในส่วนนี้เอาไว้แล้วเผื่อใครสนใจ สามารถอ่านและทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดการ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้าง ข้อมูลเป็นอย่างไรนั้น ติดตามอ่านในบทความกันได้เลย

. . . . . . . . . .

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance) สำหรับโครงการนี้ สามารถทำเรื่องยื่นกู้ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ

นิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

โปรโมชั่น

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.16% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.09% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.06% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.55% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

แหล่งอ้างอิง GH Bank 

. . . . . . . . . .

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

           ใช้ชื่อโครงการว่า สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ โดยมีจุดเด่นที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่ใช่น้อยนั่นก็คือมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ ให้คุณประหยัดมากขึ้น หากมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

โปรโมชั่น

 • ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์ ฟรี! ค่าจดจำนอง
 • ให้วงเงินกู้สำหรับ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 สูงสุดถึง 95% จากราคาประเมิน

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • พนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงานและมีอายุงานรวมกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการที่มีอายุงานรวมกัน 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติและทางธนาคารสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์นั้นได้

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.15% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

 • ปีที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

อ้างอิงจาก https://www.krungsri.com/th/personal/loans/home-loans/refinance 

. . . . . . . . . .

3. ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

          มาถึงรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 จากธนาคารกรุงไทย คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

โปรโมชั่น

 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.22% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.79% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% ต่อปี

อ้างอิงจาก https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/392 

. . . . . . . . . .

4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

          สำหรับรีไฟแนนซ์ธนาคาร 2564 เกียรตินาคินภัทร KKP Home Loan Refinance มีดีที่ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี และยังสามารถกู้ร่วมได้ทั้งหมด 4 คน ผ่อนสบาย และยังรู้ผลเร็วอีกด้วย

โปรโมชั่น

 • ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.59% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 2.79% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

อ้างอิงจาก https://bank.kkpfg.com 

. . . . . . . . . .

5. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

          สำหรับธนาคารกรุงเทพรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี

โปรโมชั่น

 • ฟรีค่าจดจำนอง
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน MRTA

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี

อ้างอิงจาก https://www.bangkokbank.com 

. . . . . . . . . .

6. ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบี

         รีไฟแนนซ์บ้านลดดอกเบี้ย ผ่อนต่อเดือนสบาย ขอวงเงินกู้เพิ่มได้ กับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี ช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น ผ่อนต่อเดือนน้อยลง และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น และขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงิน เสริมสภาพคล่องได้

โปรโมชั่น

 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • เลือกขอวงเงินกู้เพิ่ม...เสริมสภาพคล่องได้
 • พนักงานบริษัท ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1 สมัครผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มเติม 3 ประเภท

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.63% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ได้สมัครผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มเติม 3 ประเภท

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.63% ต่อปี

อ้างอิงจาก https://www.tmbbank.com 

. . . . . . . . . .

7. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

          สำหรับรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกสิกรไทย เป็นอัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564

โปรโมชั่น

 • ติดต่อสอบถามกับธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • สูงสุด 100%* ของมูลค่าหลักประกัน
 • ประเภทของการกู้ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโด อาคารพาณิชย์
 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

ดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 5.97% ต่อปี จนถึงตลอดอายุสัญญา

อ้างอิงจาก https://www.kasikornbank.com 

. . . . . . . . . .

8. ธนาคาร LH Bank

ธนาคาร LH Bank

          โดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ของธนาคาร LH Bank ดอกเบี้ยต่ำมากสำหรับปีแรก

โปรโมชั่น

 • สามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการธนาคาร LH Bank

เงื่อนไขเบื้องต้น

 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ค่าอาการแสตมป์คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำ 20,000 บาท ขึ้นไป

ดอกเบี้ย

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.03% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี

แบบที่ 2

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี หรือคำนวณแล้วผ่อนล้านละ 3,500 บาท ในปีแรก
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี

อ้างอิงจาก lhbank.co.th 

. . . . . . . . . .

          การ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ได้ประโยชน์มากมายกว่าที่คิดกัน ใครสนใจต้องการมีบ้านดี ๆ เอาไว้สักหลัง ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคอีกทั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทางรวมถึงการใช้ชีวิต การรีไฟแนนซ์เพื่อขอสินเชื่อควรเป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เพราะสินเชื่อประเภทนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทางการเงินรวมถึงระยะเวลาการผ่อนบ้านสักหลังได้ดียิ่งกว่าสินเชื่อตัวอื่น ๆ ผู้กู้คนไหนสนใจที่จะยื่นเอกสารเพื่อทำสินเชื่อในส่วนนี้ สามารถโทรสอบถามเรื่องการ รีไฟแนนซ์บ้าน 2564 กับทางธนาคารหรือ walk in เข้าไปขอข้อมูลกันได้เลยค่ะ