logo

 ห้องนอนผู้สูงอายุ กลายมาเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจ เพราะเมื่อว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นจำนวนกลุ่มประชากรที่มีค่อนข้างมากในประเทศไทย อีกทั้งครอบครัวไทย ยังนิยมการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ ซึ่งหลาย ๆ บ้านจะมีทั้งพ่อ แม่ ลูก และ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเรา ซึ่งแน่นอนว่า จำนวนคนในครอบครัวย่อมมีผลต่อการจัดพื้นที่อยู่อาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสม หนึ่งในนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกันมากก็คือการจัดห้องนอนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงไปตามวัย หรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

. . . . . . . . . .

           เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อต้องพูดถึงผู้สูงอายุ ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยนี้ มีการพัฒนาหลากหลายด้าน และพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อดีก็คือ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรลงได้เป็นจำนวนมาก และก็ด้วยการพัฒนาเหล่านี้เอง ที่ทำให้จำนวนประชากรไทยที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าวจะมีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปีโดยในปีพ.ศ 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุ ประมาณ 1.4 พันล้านคน และอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ล้านคนในปีพ.ศ 2593 และทวีปเอเชียจะเป็นทวีปที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกนั่นเอง

ผู้สูงอายุ

          ด้วยเหตุนี้แล้ว ย้อนกลับมาดูที่การอยู่อาศัยภายในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในจำนวนสมาชิกของครอบครัว จะเห็นได้ว่า ครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและมีเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เป็นต้นว่า อาหารการกิน สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ ก็คือ เรื่องของห้องนอนผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ

           หากถามว่าทำไม? การจัดห้องนอนผู้สูงอายุในบ้าน จึงมีความสำคัญกว่าเรื่องอื่น ๆ สิ่งสำคัญประการแรกก็คือ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการพักผ่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ การใช้ชีวิตในห้องนอนด้วยตัวเองหรือการช่วยเหลือตัวเองเมื่อต้องอยู่เพียงลำพังในห้องนอน เช่น การเดินเข้าห้องน้ำ หรือการเดินในห้อง จำเป็นต้องมีความปลอดภัย พื้นไม่ลื่น เพราะอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม เป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเกิดมาจากสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับวัยหนุ่มสาว แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่เหมาะสมในการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนั่นเอง ดังนั้นแล้วการวางตำแหน่งต่าง ๆ แปลนห้องนอนผู้สูงอายุ รวมไปถึงพื้นห้องนอนผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเอง

          ดังนั้นวันนี้ สำหรับครอบครัวใหญ่ ที่บ้านใครมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในบ้านพลาดไม่ได้เลยกับ Topic สำคัญ เกี่ยวกับการจัดห้องนอนสำหรับญาติผู้สูงวัย ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย

  • ตำแหน่งของห้องนอนผู้สูงอายุควรอยู่ทิศไหนของบ้านเป็นพิเศษหรือไม่
  • ควรจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรที่ชั้นล่างหรือชั้นบนดีกว่ากัน
  • หลักการในการจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ควรใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ
  • รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นลักษณะใด
  • แนะนำอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีติดไว้สำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ
  • ถ้าหากพร้อมแล้วไปเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลย

ตำแหน่งของห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรอยู่ทิศไหน

           สำหรับตำแหน่งหรือทิศทางของห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ ควรจัดในทิศที่ถูกต้องถ้าหากเป็นไปได้ควรอยู่ในทิศตะวันออก และมีหน้าต่างประตูเพื่อเปิดรับลม และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือถ้าหากไม่สามารถจัดในทิศตะวันออกได้ สามารถอยู่ในทิศใต้หรือทิศเหนือ ยกเว้นไม่ควรจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุไว้ทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด เพราะเป็นทิศทางที่ต้องรับแสงแดดเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาว ตั้งแต่ 12:00 น หรือ 13:00 น ไปจนกระทั่งถึงเย็น ประมาณ 17:00 น หรือในช่วงเวลาฤดูร้อน อาจจะยาวไปถึง 18:00 น ก็เป็นได้ 

           ประกอบกับโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้สูงวัยมักจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัยที่มีอาการป่วยหรือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งนอกจากทิศตะวันตกจะเป็นทิศทางที่รับแสงแดดแล้วยังเป็นทิศทางที่อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวกไม่เป็นพิษที่รับลมเหมือนทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกตำแหน่งของห้องนอนผู้สูงอายุ คือ หากเป็นไปได้ให้เลือกห้องที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเชื่อมโยงกับห้องอื่นๆหรือพื้นที่อื่น ๆในบ้านได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่ของเราสามารถเดินไปยังห้องต่างๆในบ้านได้อย่างสะดวก หรือไม่เช่นนั้นอาจจะต้องติดตั้งราวจับภายในบ้าน ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ยึดตามลักษณะทางกายภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก

การจัดตำแหน่งห้องนอนผู้สูงอายุตามหลักฮวงจุ้ย

การจัดตำแหน่งห้องนอนผู้สูงอายุ

          ถ้าหากใครมีความเชื่อเรื่องการจัดห้องนอนผู้สูงอายุตามหลักฮวงจุ้ย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วควรจัดห้องให้มีรูปแบบ ดังนี้

อยู่ทางทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้

           ซึ่งตามตลาดโบราณจีนมีความเชื่อกันว่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่สำคัญที่สุด ผู้สูงอายุถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน ดังนั้นจึงควรจัดห้องนอนให้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเหมาะสม ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย และถือเป็นหลักการจัดที่ดีที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

 ลักษณะของห้องนอนควรเป็นลักษณะห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่ควรให้เป็นรูปแบบที่มีมุมมีเหลี่ยมมากจนเกินไปหรือไม่ควรเป็นห้องที่มีรูปแบบที่ผิดปกติมากจนเกินไป

          ประตูห้องนอนไม่ควรจะตรงกับห้องน้ำ เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเจ็บไข้ได้บ่อย เพราะถือว่าห้องน้ำถือเป็นห้องที่เต็มไปด้วยพลังชี่อันชั่วร้าย

          ตำแหน่งของเตียงกับประตูห้องนอนผู้สูงอายุ ไม่ควรอยู่ตรงกันข้ามกัน เนื่องจากตำแหน่งประตูเป็นตำแหน่ง ที่มีความวุ่นวายเนื่องจากมีการเปิดปิดบ่อยครั้งทำให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยส่งผลให้นอนไม่เพียงพอถ่ายที่สุดเกิดผลเสียต่ออารมณ์ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรกั้นห้องด้วยฉากกั้นหรือบานพับที่สามารถ ลดการรบกวนจากการใช้งานบริเวณประตูได้ ที่สำคัญควรวางเตียงให้ติดกับผนังห้องด้านตรงข้ามกับประตูห้องนอนหรือวางในทางทแยงกับประตูห้องนอนเสมอ

           ไม่ควรเลือกห้องที่มีลักษณะบังคับให้ต้องตั้งวางเตียงนอนไว้ใต้คาน เพราะถือกันว่าคานเป็นโครงสร้างที่มีแรงกดทับจะส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกาย เช่น ถ้าหากคานอยู่ตรงกับช่องท้องอาจจะส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้อง เป็นต้น

          ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเท ดังนั้นหากเป็นไปได้ ควรมีหน้าต่างโดยรอบทิศทาง หรือสามารถเปิดโล่งเพื่อระบายอากาศได้มากที่สุด

ไม่ควรหรือปล่อยให้ห้องนอนผู้สูงอายุกลายเป็นห้องเก็บของหรือเก็บสัมภาระ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับ เดิน รถเข็น รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูหรือกระดาษทิชชูรวมไปถึงแพมเพิส และอื่น ๆ เพราะเชื่อกันว่าข้าวของเหล่านี้ถ้าหากปล่อยให้รกรุงรังมาก ๆ จะกลายเป็นพลังหยินพิฆาต ซึ่งจะมีผลทำให้หดหู่ซึมเศร้าได้ง่าย 

ขนาดหรือพื้นที่สำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ

         ในส่วนของพื้นที่ของห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรมีพื้นที่อย่างน้อย 10 ถึง 12 ตารางเมตร ถ้าหากผู้สูงอายุ 2 คนพักในห้องเดียวกัน ควรมีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ถึง 20 ตารางเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีพื้นที่เหลือสำหรับทำกิจกรรมหรืองานอดิเรก รวมถึงหากมีความจำเป็นต้องวางอุปกรณ์ในการดูแล โดยควรมีพื้นที่ว่างรอบเตียงทั้ง 3 ด้าน และ แต่ละด้านควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร หรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องเว้นพื้นที่สำหรับกลับรถเข็นวิลแชร์ควรเว้นพื้นที่อย่างน้อย 150 เซนติเมตร

         การจัดวางพื้นที่และตำแหน่งห้องนอนผู้สูงอายุที่ปลอดภัยเป็นไปตามหลักการเบื้องต้นข้างต้นนี้ จะส่งผลดีไม่เพียงแต่ต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นหากแต่ยังจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตอีกด้วย

ควรจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรที่ชั้นล่างหรือชั้นบนดีกว่ากัน

           นอกจากการวางตำแหน่งห้องนอนผู้สูงอายุในทิศตะวันออกแล้ว ส่วนของชั้นสำหรับห้องนั้นควรจะอยู่ชั้นล่างมากกว่าอยู่ชั้นบน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุต้องเดินขึ้นหรือลงบันไดบ่อย ๆ เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม และถ้าหากเป็นไปได้ ควรมีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอน หรือ อยู่ด้านนอกบริเวณใกล้ห้องนอนมากที่สุด เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุนั่นเอง

หลักการในการจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ควรใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ

หลักการในการจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ

           นอกจากตำแหน่งที่ตั้งและทิศทางของห้องนอนผู้สูงอายุแล้ว สิ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับการจัดห้อง ก็คือการตกแต่งภายในห้องนอน ซึ่งควรใส่ใจรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ควรเน้นความโปร่งโล่งสบายมีข้าวของเครื่องใช้ให้น้อยที่สุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

           แต่งห้องนอนด้วยพรมนุ่ม ๆ ซึ่งถึงแม้ว่า พรมปูพื้นอาจจะดูไม่ค่อยมีความจำเป็นสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญมากที่หลายคนมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศให้สดชื่นยังช่วยกันลื่น ได้เป็นอย่างดี หรือ อาจจะเลือกใช้แผ่นกันลื่นติดรองไว้ใต้พรม เพื่อให้เกิดแรงเสียดทานและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพรมกับพื้น เพิ่มระดับความปลอดภัยไปอีกขั้น

เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เฉพาะที่จำเป็น ถ้าหากเป็นไปได้ เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ สามารถยึดเกาะได้ และตกแต่งห้องเท่าที่จำเป็นโดยใช้เฟอร์นิเจอร์หลัก ๆ เท่านั้น

            นอกจากเน้นห้องให้โล่งโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เรื่องของแสงสว่างก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นภาพต่าง ๆ หรือสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน จึงควรมีแสงไฟสว่างทั่วทุกจุด เช่น หลอดไฟดวงใหญ่กลางห้อง โคมไฟตั้งโต๊ะหัวเตียง หรือโคมไฟที่มุมอ่านหนังสือ ขาดไม่ได้เลยก็คือไฟระหว่างทางเดินไปในจุดต่าง ๆ และที่สำคัญควรมีหน้าต่างโดยรอบเพื่อให้แสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาในตอนกลางวันลดการเปิดไฟฟ้า

เลือกใช้มือจับประตูให้มีความเหมาะสม

          เพื่อให้ผู้สูงอายุเปิดใช้งานได้ง่าย ๆ มือจับประตูควรแน่นหนาและเป็นโลหะเนื้อแข็ง โดยใช้รูปแบบคันโยกมีดีไซน์เรียบ ๆ 

ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในห้องนอนผู้สูงอายุ

           เช่น โทรศัพท์ภายในหรืออินเตอร์คอม เพื่อให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลสามารถ รู้ความเคลื่อนไหวภายในห้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปดู และที่สำคัญยังสามารถใช้ติดต่อในยามฉุกเฉินได้ดีอีกด้วย

จัดสภาพแวดล้อมโดยทาสีผนังเป็นสีธรรมชาติ

           เช่น สีเหลืองอ่อน สีโทนพาสเทล สีเขียวสบายตา หรือสีน้ำตาลอ่อน โดยรวมแล้วเลือกใช้สีที่เป็นโทนมาจากธรรมชาติ นอกจากจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นในห้องยังช่วยสะท้อนแสงทำให้ห้องนอนสว่างขึ้น แล้วยังทำให้รู้สึกสบายตาสบายใจในการอยู่อาศัยอีกด้วย

          ผนังห้องครัวมีดีไซน์ที่สามารถซับเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้ามาข้างใน และติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานเพื่อป้องกันความร้อนช่วยทำให้ห้องเย็นสบายขึ้น เป็นการปรับสภาพอากาศในห้องให้มีอุณหภูมิพอเหมาะอยู่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับการพักผ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายของผู้สูงอายุต้องการอย่างเต็มที่

ควรเป็นวัสดุที่สามารถยึดเกาะได้ดี

          วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้องนอนผู้สูงอายุ ควรเป็นวัสดุที่สามารถยึดเกาะได้ดี ไม่ทำจากวัสดุที่ลื่นง่าย เพราะการยืนเดินสำหรับผู้สูงวัย ค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ

          ในกรณีที่ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ มีห้องน้ำในตัวหรือมีโซนอื่น ๆ นอกเหนือจากมุมเตียงนอน 

           นอกจากสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว เรื่องที่สำคัญที่จำเป็นต้องเจาะลึกลงไปมากกว่านั้น ก็คือรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ควรเลือกใช้หรือเหมาะสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหากเราเลือกได้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว นอกจากที่มันจะทำหน้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของญาติผู้ใหญ่ของเรา ในช่วงเวลาที่เราต้องไปทำงาน ออกไปทำธุระนอกบ้าน ไม่ได้อยู่ดูแลท่านได้อีกด้วย ไปดูกันว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ควรมีและเหมาะสำหรับที่จะอยู่ในห้องนอนผู้สูงอายุควรเป็นลักษณะใด

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นลักษณะใด

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ

          เฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ในห้องนอนผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ตู้ข้างเตียง ควรเลือกใช้แบบที่ไม่มีเหลี่ยมคมเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุเสียหลักล้มหรือเดินชน ดังนั้นแล้วการเลือกเฟอร์นิเจอร์ จึงค่อนข้างมีรายละเอียดที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษดังนี้

เตียงนอน 

          การเลือกที่เหมาะสม ควรเลือกใช้เตียงเดี่ยว เพราะถ้าหากใช้เตียงคู่อาจจะมีความกว้างที่เกินความจําเป็น เตียงที่กว้างมากเกินไปจะทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือพลิกตัวลงจากเตียง และผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้แรงในการดันตัวลุกจากเตียงมากกว่าซึ่งจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นเตียงนอนสำหรับห้องผู้สูงอายุควรจะเป็นเตียงเดี่ยวขนาดที่มีความยาวอย่างน้อย 180 เซนติเมตรความกว้างด้านข้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร และความสูงที่พอเหมาะสมควรอยู่ในระดับข้อพับเข่าของผู้สูงอายุ หรือระดับเท้าสัมผัสพื้นได้พอดี ประมาณไม่เกิน 40 เซนติเมตร

โต๊ะ

          การเลือกโต๊ะ สำหรับตั้งวางในห้องนอนผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ หรือโต๊ะสำหรับนั่งพักผ่อนทั่ว ๆ ไป ควรเลือกโต๊ะที่ไม่มีมุมมีเหลี่ยม หรือเลือกเป็นโต๊ะทรงกลม เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงจาก อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือถ้าหากเลือกใช้โต๊ะที่มีมุม ควรจัดหาวัสดุ สำหรับปิดมุมโต๊ะไม่ให้มีความคม

เก้าอี้

          ควรเลือกเก้าอี้ที่มีเบาะหุ้มนั่งสบาย และไม่ควรเป็นเบาะที่มีความนุ่มจนเกินไป เพราะเวลาที่ผู้สูงอายุทิ้งตัวลงนั่งเบาะจะยุบตัวส่งผลทำให้เวลาจะ ลุกยืน ค่อนข้างเป็นไปได้ลำบากเนื่องจากต้องออกแรงดันตัวสูงกว่าปกติ และความสูงของเก้าอี้ควรมีความพอดีในระดับที่อยู่ในระดับข้อพับเข่าของผู้สูงอายุพอดีหรือในระดับที่เท้าสัมผัสพื้นได้พอดี

ตู้ 

          ในที่นี้ ควรใช้ตู้เท่าที่จำเป็น เช่น ตู้เสื้อผ้า และตู้เก็บของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยลักษณะของตู้ ไม่ควรสูงมากจนเกินไป ทำให้เกิดความลำบากในการเอื้อมหยิบเสื้อผ้าที่แขวนบนราวสูง และ ควรเป็นตู้ที่มีที่จับซึ่งสามารถจับเพื่อเปิดปิดตู้ได้อย่างสะดวก

         โดยส่วนใหญ่แล้วเฟอร์นิเจอร์หลัก ๆ สำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ ถ้าหากเราใช้ตามความจำเป็นจะไม่มีสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนี้ ยกเว้นแต่เพียงว่ามีสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของความสูงของเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้หรือเตียง ควรลดระดับลงมาจากความสูงปกติเล็กน้อย ในส่วนของโต๊ะควรสูงประมาณ 75 เซนติเมตร และพื้นที่ใต้โต๊ะไม่ควรมีลิ้นชัก แต่ความสูงต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรความลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น สามารถ เข็นรถเข้าไปได้อย่างสะดวก แต่มีสิ่งที่สำคัญอื่น ๆ ที่ควรมีในห้องผู้สูงอายุ นั่นก็คืออุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งจะมีอะไรบ้าง วันนี้ขอแนะนำอุปกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียม ดังนี้

แนะนำอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีติดไว้สำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ

อุปกรณ์จำเป็นสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุ

           การเลือกอุปกรณ์ สำหรับใช้งานในห้องนอนผู้สูงอายุ ควรเลือกใช้งานตามความจำเป็น โดยยึดเอาลักษณะทางกายภาพและสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก ทั้งนี้ ไม่ควรเลือกซื้อทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้งานเพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วยังเป็นการทำให้ห้องรกเกินไปโดยไม่มีความจำเป็น แต่สำหรับการแนะนำในหัวข้อนี้ จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์โดยภาพรวม ดังนี้

ราวจับภายในห้องนอนผู้สูงอายุ

           เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรติดตั้ง ซึ่งความสูงควรอยู่ในระดับ 80 ถึง 90 เซนติเมตร จากผนังห้อง หรือจากทางเข้าห้องน้ำไปจนถึงตัวโถส้วมหรือจุดอาบน้ำ เพื่อใช้ยึดจับแทนการจับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ 

เก้าอี้รถเข็นวีลแชร์

 สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยืนหรือเดินได้อย่างสะดวกด้วยตัวเอง

เข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย

          กรณีที่ผู้สูงอายุในบ้านเรา ไม่สามารถลุกนั่งลุกยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเอง จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยการช่วยจับพยุงเดินหรือลุกยืน จำเป็นต้องมีเข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย เพราะถ้าหากจะพยุงเดินด้วยมือเปล่ามีโอกาสที่จะเกิดรอยเขียวช้ำหรือบาดแผลตามผิวหนัง อีกทั้งการใช้เข็มขัดช่วยพยุงตัว ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มจนเกิดบาดเจ็บรุนแรงไหล่หลุดหรือกระดูกหักได้

อุปกรณ์ช่วยในการขับถ่าย

           เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งควรเลือกใช้ตามความจำเป็น และเลือกใช้ให้ถูกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขับถ่ายและปริมาณปัสสาวะ ควรดูว่าการขับถ่ายและปัสสาวะของผู้สูงอายุเป็นแบบใดและปริมาณแต่ละครั้งมากน้อยแค่ไหนจะทำให้เราเลือกขนาด และเลือกประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แผ่นรองซับ 

          จะช่วยให้การซับปัสสาวะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระโถนผู้ป่วย และกระบอกปัสสาวะ

          ใช้สำหรับรองรับการขับถ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือนอนเป็นเวลานานไม่สะดวกในการลุกไปเข้าห้องน้ำ 

ชามรูปไต

          สำหรับทิ้งสิ่งของสกปรกเช่น อาเจียน หรือเสมหะ ซึ่งชามรูปไตจะมีลักษณะ ที่สามารถสอดรับกับส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายได้เป็นอย่างดี จึงค่อนข้างสะดวกมากกว่าการใช้กระโถนหรือภาชนะอื่นๆ

เดทตอล  

          สูตรฆ่าเชื้อโรค ใช้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดบาดแผลและป้องกันการติดเชื้อรวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวภายในห้องนอนของผู้สูงอายุและเครื่องมือต่าง ๆ 

Walker

         เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินหรืออุปกรณ์หัดเดินแบบ 4 ขาที่มีความมั่นคง

ไม้เท้าช่วยพยุง

          การเดินในผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้บ้างและเป็นการป้องกันการล้ม

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ

           เช่น เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดน้ำตาล กล่องยา ถุงมือกันผู้ป่วยดึงสาย และป้องกันการเกาจนอาจทำให้เกิดบาดแผล ที่นอนลมสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการ ป้องกันภาวะแผลกดทับ เป็นต้น

          การจัดสภาพแวดล้อม ในห้องนอนผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าผู้สูงอายุ หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราจะอายุมากแค่ไหน เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ การวางตำแหน่งห้องนอนผู้สูงอายุ การจัดห้อง รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มีผลเป็นอย่างมากต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย การจัดห้องให้เหมาะสม ตามหลักดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วเพื่อให้ปู่ย่าตายายของเราอยู่กับเราไปยาวนานอย่างมีความสุข ลูกหลานในฐานะผู้ที่ดูแล จึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ กับการเลือกและจัดตกแต่งห้องนอนผู้สูงอายุนั่นเอง