logo

          โฉนดที่ดินค้ำประกัน ใครที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออื่น ๆ การนำโฉนดที่ดินไปค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้น บทความดังต่อไปนี้ จะกล่าวถึงความสำคัญของโฉนดที่ดิน การค้ำประกันคืออะไร ? ต้องทำอย่างไร ? สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ก่อนเข้าไปขอกู้เงินแล้ววางโฉนดที่ดินค้ำประกันให้กับผู้ปล่อยกู้ค่ะ

 

. . . . . . . . . .

บทบาทและความสำคัญของโฉนดที่ดินค้ำประกัน คืออะไร ?

          ความสำคัญของโฉนดที่ดิน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เหตุผลนั่นเป็นเพราะ ที่ดินผืนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นของเราโดยชอบธรรมอีกทั้งยังถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้ร้องขอให้ทางกรมที่ดินทำเรื่องออกโฉนดสิทธิการถือครองในที่ดินผืนนั้นให้กับเรา ดังนั้น บทบาทและความสำคัญของโฉนดที่ดินนั่นก็คือ เป็นหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินผืนดังกล่าวของเราเอง ใครก็ตามที่รุกล้ำอาณาเขต เพียงแค่แสดงหนังสือโฉนดที่ดินอันเป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง ผู้บุกรุกจะเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาทันที นอกเหนือจากนั้น โฉนดที่ดินยังมีบทบาทสำคัญ ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นำไปค้ำประกันในส่วนของโฉนดที่ดินค้ำประกันเวลาต้องการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนทางธุรกิจ เป็นต้น

 

การค้ำประกันคืออะไร ?

การค้ำประกันคืออะไร

          การค้ำประกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “เจ้าหนี้” ต้องการความเชื่อมั่นจากลูกหนี้ว่า จะได้หนี้ที่ถูกหยืบยืมคืนก็ต่อเมื่อ “ลูกหนี้” สามารถหา “ผู้ค้ำประกัน” มาเซ็นรับรองลงในเอกสารโดยมีใจความว่า เจ้าหนี้จะสามารถได้รับการชำระหนี้คืนทุกบาททุกสตางค์จากลูกหนี้ ดังนั้น ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระเงินคืน ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการชำระหนี้แทน

           มาถึงการค้ำประกันในส่วนของการเงินด้านสินเชื่อค้ำประกัน เกิดจากการนำสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาค้ำประกันเพื่อขอทำเรื่องกู้ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล , อาคาร และที่ดินเป็นต้น

          ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปทำเรื่องกู้เงินกับทางธนาคาร แล้วใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรืออาจจะเป็นที่ดินเปล่า ๆ เพื่อมาค้ำประกันค่ะ

 

อธิบายโฉนดที่ดินค้ำประกัน คืออะไร?

          เป็นอีก 1 วิธีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคาร วิธีการนั่นก็คือ การนำโฉนดที่ดินค้ำประกันมายื่นกู้ทั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับธนาคารผู้ปล่อยกู้ โดยลักษณะของที่ดินดังกล่าวนั้น อาจจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เลย ทว่าต้องเป็นโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ดังนั้น ผู้ขอกู้ถึงสามารถนำไปยื่นเป็นหลักประกันในรูปแบบของโฉนดที่ดินค้ำประกันแก่ธนาคารได้ ในขณะเดียวกัน ผู้กู้บางรายอาจใช้โฉนดที่ดินที่มาพร้อมสิ่งปลูกสร้างในการทำเรื่องค้ำประกัน เช่น ที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว คอนโด หรือทาวน์เฮาส์ เป็นต้น สำหรับวงเงินคิดตามมูลค่าและทำเลของที่ดินนั้น ๆ โดยทั่วไป การนำโฉนดที่ดินค้ำประกันใช้อยู่ด้วยกัน 3 วิธีค่ะ

 

การขายฝาก

          เป็นอีก 1 วิธีที่ผู้กู้นิยมใช้ ทว่า วิธีนี้ ตัวผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับกรมที่ดินเป็นจำนวนค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่น ๆ ที่กำลังจะกล่าวถึงในหัวข้อย่อยถัดไปค่ะ ในส่วนของการขายฝาก จะเห็นได้ว่า ผู้ได้เปรียบคือผู้ให้กู้นั่นก็คือตัวเจ้าของธนาคารนั่นเอง หากตัวผู้กู้มาไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ที่ดินผืนนั้นจะตกเป็นของผู้ให้กู้ทันที

 

การจำนองที่ดินกับธนาคาร  

          วิธีนี้เป็นที่นิยมมาช้านานและเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าวิธีการนำที่ดินไปขายฝากด้วยซ้ำเหตุผลนั่นเป็นเพราะ กรรมสิทธิ์ในที่ดินผ่านรูปแบบการจำนอง ยังคงตกอยู่ที่ตัวผู้กู้เอง หน้าที่ของคำว่า “จำนอง” มีเพียงแค่ ถูกใช้เป็นหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อที่ดินค้ำประกันให้กับธนาคาร การบังคับเอาที่ดินผืนดังกล่าวมาเป็นของตัวผู้ให้กู้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ทำให้ธนาคารมีสิทธิ์ดำเนินการฟ้องบังคับเรียกเอาทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารเองได้

         ข้อเสียของการนำโฉนดที่ดินค้ำประกันไปจำนอง เมื่อต้องการนำที่ดินผืนดังกล่าวคืนกลับมา กรณีเมื่อมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น ค่อนข้างใช้เวลานานอยู่พอสมควรค่ะ

 

การกู้ยืมเงิน

          โดยที่ตัวผู้กู้ส่งมอบโฉนดที่ดินให้ผู้ปล่อยกู้ยึดถือไว้ เป็นวิธีที่ทางกฎหมายไม่ได้รับรองไว้ ดังนั้น ผู้ปล่อยกู้จำต้องรับความเสี่ยงกันเอาเองค่ะ สำหรับเหตุผลที่วิธีการกู้ยืมเงินในลักษณะนี้ยังคงได้รับความนิยม นั่นเป็นเพราะ มีหลายคนไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองให้กับกรมที่ดินไปโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะเดียวกัน สำหรับผู้กู้บางราย บางครั้งเป็นการกู้ยืมเงินในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ วิธีนี้ถึงค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะ

มาถึงข้อเสียของการกู้ยืมเงินโดยที่ตัวผู้กู้ส่งมอบโฉนดให้ผู้ปล่อยกู้ถือครองไว้

  • มีการแจ้งกับกรมที่ดินโดยตัวผู้กู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วยตัวเองว่า โฉนดที่ดินที่ตนได้นำไปยื่นกู้ เกิดสูญหายระหว่างทางขึ้นมาทำให้มีความจำเป็นต้องดำเนินเรื่องออกโฉนดที่ดินใหม่ ผลลัพธ์คือ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจำต้องทำตามคำร้องขอ ออกโฉนดที่ดินใหม่ให้ และหลังจากนั้น ตัวผู้กู้จะนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปขายโดยที่ทางฝั่งผู้ปล่อยกู้ไม่มีทางได้รู้ตัวด้วยซ้ำไป
  • เมื่อตรวจพบว่ามีการผิดนัดชำระหนี้จนนำไปสู่การยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อหน้าศาลเพื่อบังคับคดี วิธีนี้ ผู้ปล่อยกู้จะเสียเปรียบเพราะไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ์เหนือที่ดินเหมือนวิธีการจดจำนอง ดังนั้น ในส่วนของการฟ้องร้องจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะ

 

โฉนดที่ดิน

          หากไม่ใช่ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนำไปจำนองได้ไหม ? ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราที่ 705 มีใจความสำคัญดังนี้

“การจำนองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่า ใครอื่นจะจำนองหาได้ไม่“

          ความหมายคือ หากไม่ใช่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น ย่อมไม่มีสิทธิ์ในการนำที่ดินหรือทรัพย์สินใด ๆ ไปจำนอง สำหรับในส่วนของเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ มีดังนี้ค่ะ

  • ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ใครเป็นเจ้าของ รายชื่อจะปรากฎอยู่บนโฉนดที่ดินอันเป็นเอกสารของทางราชการ ออกโดยสำนักงานกรมที่ดินที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
  • มีกฎหมายคุ้มครองผู้ถือสิทธิ์ในที่ดินตัวจริงอยู่แล้ว หากใครฝ่าฝืน แอบอ้างกระทำการโดยไม่บอกกล่าวใด ๆ แก่เจ้าของที่ดินตัวจริง สิ่งที่ทำ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่น ส่งผลทำให้มีการฟ้องร้องจนสร้างความอับอายแก่ตนเองและญาติพี่น้อง เป็นต้น

           มาถึง การจะนำที่ดินหรือทรัพย์สินไปจำนองโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินตัวจริงที่เซ็นรับรองเอกสารต่อหน้าพนักงานจากกรมที่ดินเท่านั้น ถึงสามารถนำโฉนดที่ดินค้ำประกันดังกล่าวมาดำเนินการจำนองได้ค่ะ

         ในกรณีที่เจ้าของที่ดินยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็นเจ้าของที่ดินตัวจริง พ่อแม่ สามารถดำเนินการแทนบุตรของตัวเองได้ ทว่าเงื่อนไขต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือ ไปเซ็นรับรองหนังสือมอบอำนาจต่อหน้าเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะ

 

สินเชื่อที่ดินค้ำประกัน

          การจำนองที่ดินมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญอะไร อย่างไรบ้าง ? การจำนองที่ดิน คือ การนำอสังหาริมทรัพย์หรือโฉนดที่ดินค้ำประกันที่ตัวผู้กู้เองเป็นเจ้าของ เช่น ที่ดิน หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ทำเป็นหนังสือแล้วนำไปมอบให้กับผู้รับจำนองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเจ้าหนี้ด้วยตัวเองค่ะ

ขั้นตอนการนำสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน

  • ขั้นตอนที่ 1 ผู้กู้ดำเนินการยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับทางธนาคารด้วยตัวเอง
  • ขั้นตอนที่ 2 ธนาคารที่อยู่ในฐานะผู้ให้กู้รวมถึงเป็นเจ้าหนี้โดยชอบธรรมจะเริ่มประเมินราคาหลักประกัน
  • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินราคาหลักประกันและเห็นสมควร ทางธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  • ขั้นตอนที่ 4 นัดผู้กู้ให้เข้ามาทำสัญญากู้เงินรวมถึงทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน
  • ขั้นตอนที่ 5 รับเงินจากธนาคารตามวงเงินอนุมัติ

ในส่วนของเอกสารสำคัญที่ทางผู้กู้ต้องเตรียมไว้ก่อนทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคาร มีดังนี้

● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

● สำเนาทะเบียนบ้าน

● เอกสารแสดงรายได้และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

● เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

 

แนะนำ 6 สินเชื่อที่ดินค้ำประกันของธนาคาต่างๆ ที่น่าสนใจ

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อที่ดินค้ำประกันออมสิน

        เป็นอีก 1 สินเชื่อที่สามารถใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันทำเรื่องกู้ที่น่าสนใจ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ” รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขเบื้องต้น

● เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

● อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อนำมารวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

ในกรณีที่ใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

● ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

● ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย

● ผู้กู้ทุกประเภท ถ้ากู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ 6.245-7.995%

● กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการกู้เงิน อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตามธนาคารกำหนด

● อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 14% ต่อปี

ธนาคาร ธกส.

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

          กับโครงการที่น่าสนใจ ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ” สามารถนำโฉนดที่ดินค้ำประกันเพื่อทำเรื่องขอกู้ได้

เงื่อนไขเบื้องต้น

● ดำเนินกิจการมาแล้ว 1 ปี มีกำไรจากการทำกิจการโดยสามารถตราจสอบการแสดงรายได้จากการจัดทำบัญชี

● การเงินมีความมั่นคงและเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม

● ไม่อยู่ในช่วงของการดำเนินคดีทุจริต เป็นหนี้หรือล้มละลาย

● มีการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่กับสมาชิก

● ผู้ที่เป็นสมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจการกับสหกรณ์เป็นอย่างดี

● กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจตามความจำเป็นของสหกรณ์

● กู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการตามแผนงานหรือโครงการที่เราเข้าร่วมด้วย

อัตราดอกเบี้ย

● ตามประกาศของธนาคารโดยทางธนาคารจะพิจารณาความเสี่ยงจากการประเมินของผู้กู้แต่ละราย

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านช่วยได้

          ใครที่ต้องการเงินก้อน ลองสมัครเข้าโครงการ “สินเชื่อบ้านช่วยได้ ” โดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน ก็จะได้เงินมาหมุนเป็นสภาพคล่องค่ะ

เงื่อนไขเบื้องต้น

● มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

● กรณีทำเรื่องยื่นกู้เพียงคนเดียว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ในกรณีกู้ร่วม ก็ต้องมีรายได้รวมกัน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปเช่นเดียวกันค่ะ

● สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ในทางกลับกัน หากเป็นเจ้าของกิจการ ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป

● ในกรณีของผู้กู้ร่วม ต้องเป็นเครือญาติกันตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้อีกทั้งยังสามารถกู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน

● ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องนำโฉนดที่ดินมาค้ำประกัน หากตรวจพบว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้และต้องมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติทางตรง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรสและบุตร

อัตราดอกเบี้ย

● ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR 5.97% โดยผู้กู้สามารถอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ประกาศยื่นกู้

● อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 6.97%

● อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 15 ปี ยังคงเป็น 6.97%

● ในกรณีที่ดอกเบี้ยเกินวงเงิน คิดอัตราเดียวกับกู้เบิกเงินเกินบัญชีทั่วไป

● เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้กู้ต้องการสมัครสินเชื่อบ้านเพื่อประกันขีวิตพิทักษ์สิน คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านคือเงิน

          ผู้ที่สนใจกู้สามารถนำโฉนดที่ดินค้ำประกันสินเชื่อเพื่อขอกู้ได้ผ่านโครงการ “สินเชื่อบ้านคือเงิน ” รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น ? ติดตามอ่านได้ค่ะ

เงื่อนไขเบื้องต้น

● สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี

● ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันทางการเงินมาก่อน

อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

● อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี คิดอัตราเท่ากับ 5.995% (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

● อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (Effective interest Rate) โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

● กรณีใช้ดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% ผู้กู้ต้องทำทุนประกัน ไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ ในส่วนของระยะเวลาเอาประกันของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยระยะเวลาเอาประกันถูกกำหนดไว้ขั้นต่ำอยู่ที่ 10 ปี

ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านแลกเงิน

         มีโครงการดี ๆ ที่สามารถใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันเพื่อขอทำเรื่องกู้ภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านแลกเงิน ” รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขเบื้องต้น

● บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี รวมระยะเวลาการทำเรื่องกู้

● พนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป

● เจ้าของธุรกิจ ต้องทำกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป

● ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติเท่านั้นถึงจะสามารถทำเรื่องกู้ร่วมได้ เช่น

● ผู้กู้ที่เป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องทำเรื่องรับเงินเดือนผ่านบัญชีขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

● ผู้กู้ที่ทำกิจการส่วนตัวต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

● กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คิด 5.40% ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คิด 5.57%

● กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คิด6.40% ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คิด 6.57%

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

          มีสินเชื่อดี ๆ สำหรับผู้ที่สนใจจะกู้เงิน โครงการใช้ชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ” รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขเบื้องต้น

● เป็นผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้

● อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป

● ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

● เมื่อมีความประสงค์กู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจ ต้องทำกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

● สำหรับผู้ที่ทำอาชีพเสริม รายได้จากอาชีพดังกล่าวเมื่อนำมารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่ารายได้ประจำ

● สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อนำมารวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

● มีรายได้เพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

● ผู้มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 8,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.72-7.22% ใช้หลักประกันที่ดินเปล่า MRR ปีที่ 1-2 คิด -0.50% ต่อปี หลังจากนั้น MRR+1.00% ต่อปี

● เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กู้เงินได้ไม่เกิน 8,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.22% ในส่วนของค่า MRR หลักประกันพร้อมสิ่งปลูกสร้างคิด +1.00% ต่อปี

          โฉนดที่ดินค้ำประกัน ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายคน แต่พอได้อ่านแนวทางคร่าว ๆ ถึงความสำคัญของการนำที่ดินหรือทรัพย์สินมาค้ำประกันเพื่อขอรับเงินกู้ซึ่งก็จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถกู้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น มั่นใจได้ว่า การทำเรื่องในแต่ละครั้ง ล้วนเป็นเรื่องที่โปร่งใสและไว้ใจได้ว่าที่ดินหรือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขายฝากหรือจดจำนอง สิ่งที่วางเป็นหลักประกันจะไม่สูญเปล่า โฉนดที่ดินค้ำประกัน ช่วยคุณได้ค่ะ