logo

                การห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่ห้องพักรูปแบบต่างๆ ได้วางเอาไว้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ปฏิบัติตาม เนื่องจากการถอดรองเท้าไว้หน้าห้องของตนเองนั้น ไม่ได้มีเฉพาะการรบกวนพื้นที่หน้าห้อง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนรวมในการเดินผ่านเข้าออกของผู้เช่าห้องคนอื่นๆ ด้วยเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากรองเท้าที่ถอดไว้หน้าห้องนั้นด้วย ไปทำให้คนอื่นลำบากและอยู่อย่างไม่มีความสุข โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินผ่านหน้าห้องนั้นก็ได้ ทางที่ดีวางรองเท้าของตนเองไว้ในห้องจะดีกว่า ไปดูกันว่าทำไมยังมีคนนิยมถอดรองเท้าไว้หน้าห้องและทำไมจึงต้องห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง??

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

วัฒนธรรมและความเชื่อการถอดรองเท้าไว้หน้าห้อง

 การถอดรองเท้าไว้หน้าห้องมีอยู่คู่กับวัฒนธรรม และความเชื่อของคนหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศจะมีข้อห้ามและสถานที่ที่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเอาไว้ และบางแห่งอาจจะไม่ต้องถอดเลยก็สามารถเข้าได้ แต่สำหรับคนในเอเชียนั้น มีความเชื่อเรื่องการถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องและสถานที่ต่างๆ มานาน เช่น ความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนรองเท้าไว้หน้าบ้าน และใส่รองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเข้าห้องหรือสถานที่สำคัญ เช่น วัด โบสถ์ โรงเรียนหรือตามสถานที่ราชการ เป็นต้น โดยต้องเปลี่ยนรองเท้าที่มีสถานที่นั้นจัดเตรียมไว้ให้ก่อนจะเข้า 

           รวมทั้งคนมาเลเซียที่มีความเชื่อการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรืออพาร์ทเมนท์ แม้ว่าสถานที่บางแห่งอาจจะไม่ต้องถอดรองเท้าก็ตาม แต่การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ยังมีให้เห็นเสมอเมื่อไปเยือนประเทศมาเลเซีย ซึ่งในประเทศมาเลเซียนั้นถือเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรืออพาร์ทเมนท์ และเปลี่ยนเป็นรองเท้าในร่มหรือรองเท้าที่เหมาะสมกับพื้นห้องนั้น ส่วนความเชื่อเรื่องการถอดรองเท้าไว้นอกบ้านของคนจีน มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและพลังงานที่ดีต่อคนในบ้าน จึงมีการวางรองเท้าไว้นอกบ้านหรือจัดบริเวณที่จะวาง ให้เหมาะกับฮวงจุ้ยของบ้านหรือห้องที่อยู่อาศัย แม้ว่าจะมีการห้ามวางรองเท้าไว้หน้าห้องและเรื่องฮวงจุ้ยก็ตาม แต่เมื่อไปเยือนเมืองจีนจะพบเห็นคนจีนในอพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดบางแห่งวางรองเท้าไว้หน้าห้องจำนวนมาก

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

            รวมถึงวัฒนธรรมการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านของคนอินเดีย ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องหยาบคายหากต้องเก็บรองเท้าไว้ในบ้าน หรือในบางประเทศถึงขนาดถอดรองเท้าเก็บไว้ที่บ้าน ในช่วงเทศกาลหรือประเพณีความเชื่อสำคัญของ เช่น ในประเทศอิสราเอล ส่วนวัฒนธรรมความเชื่อของคนญี่ปุ่น ซึ่งมีเรื่องของการห้ามวางรองเท้าหน้าห้องคล้ายกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในโลก แต่เมื่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตเห็นว่า ต้องมีการถอดและเปลี่ยนรองเท้าที่สถานที่นั้นจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนที่จะเข้าบ้าน อพาร์ทเมนต์หรืออาคาร ซึ่งคนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญแม้กระทั่งการเปลี่ยนรองเท้า สำหรับการเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะ เพราะถือว่าเป็นพื้นที่สกปรกอาจจะส่งผลสุขภาพของผู้อยู่อาศัยก็ได้

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

               นอกจากนั้นวัฒนธรรมการถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องหรือบ้าน โรงเรียนและตามสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศเวียดนามยังมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทยเองที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อ ว่าจะต้องถอดรองเท้าและวางไว้หน้าประตูก่อนเข้าบ้าน เป็นต้น ซึ่งความเชื่อเรื่องการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านนั้น น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮวงจุ้ยในบ้านด้วย ที่ต้องมีการถอดให้ถูกที่ถูกทางตามหลักการฮวงจุ้ย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีน แต่เรื่องของฮวงจุ้ยกับเรื่องการดูและรักษาความสะอาด ของผู้อยู่อาศัยในบ้านและห้องนั้นเป็นคนละเรื่อง หากดูแลรักษาดีมีความเป็นระเบียบ และไม่ให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไปรบกวนคนอื่น ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข แต่สำหรับบางคนและบางห้องที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ คงสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านอยู่ไม่น้อย จึงเป็นที่มาว่าทำไมหลายๆ บ้าน คอนโด หรือตามอพาร์ทเมนท์จึงห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง นอกจากนั้นยังมีที่มาของการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน คอนโดหรือที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่าง เช่น

1. ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ภายในบ้านและห้องพัก

            รองเท้าเปรียบเหมือนอุปกรณ์ในการดำรงที่ชีวิตที่อยู่ต่ำสุดของร่างกาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำพาไปในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกขึ้น และในสถานที่นั้นๆ ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าตามพื้นจะมีเชื้อโรคมากเพียงใด หรือมีเชื้อโรคอันตรายอะไรบ้างที่สามารถติดมากับรองเท้าได้ การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องจึงเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ผู้อยู่อาศัยบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากความกลัวเชื้อโรคที่ติดมากับรองเท้าของตนเองนั้น ทำให้มีการถอดรองเท้าไว้บริเวณหน้าห้องพักของตนเอง เนื่องจากมีความเชื่อว่าเชื้อโรคที่มากับรองเท้าจะอยู่เฉพาะบริเวณนอกห้อง ตราบใดที่ยังไม่ได้นำรองเท้าที่เปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ภายในห้อง ที่สำคัญยังมีความเชื่อว่าการถอดรองเท้าไว้หน้าห้องนั้น เชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตหรือเชื้อโรคที่อยู่ได้ยาวนาน จะจำกัดอยู่ได้เฉพาะบริเวณหน้าห้องเท่านั้น

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

2. ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ภายในห้อง

               เรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากรองเท้า อันเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคจำนวนมากในรองเท้า ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นอับคละคลุ้งไปได้ทั่วห้อง ทำให้มีการถอดรองเท้าหน้าห้อง แม้ว่าจะมีการห้ามวางรองเท้าหน้าห้องไว้ก็ตาม แต่ผู้อยู่อาศัยบางคนยังถอดรองเท้าที่คิดว่าสกปรกไว้นอกห้อง เพื่อให้ห้องของตัวเองปราศจากกลิ่นรบกวน แต่ให้กลิ่นและเชื้อโรคนั้นไปสร้างความลำคาญต่อเพื่อบ้านคนอื่นๆ แทนก็ได้ และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเท่าไหร่นัก สำหรับการพักในอพาร์ทเมนท์หรือคอนโด ที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมาก คงไม่มีใครต้องการเดินผ่านหรือออกมาจากลิฟต์ แล้วได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นแน่ๆ การห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง จึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ผู้อยู่อาศัย จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างปกติสุข

3.ลดการนำรองเท้าไปสัมผัสกับพื้นในบ้าน

              เนื่องจากพื้นรองเท้าที่ผู้ใช้เดินไปไหนมาไหนทั้งวันนั้น มีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคหลากหลายชนิด ทั้งที่ก่อโรคหรือเป็นโทษต่อสุขภาพของคนได้ และไม่มีใครสามารถบอกได้แน่ชัด ว่าปริมาณเชื้อโรคนั้นมีมากน้อยเพียงใด อาจจะเป็นสาหตุหนึ่งของการวางรองเท้าไว้หน้าห้องก็ได้ ถึงแม้จะมีข้อห้ามวางรองเท้าหน้าห้องแจ้งก่อนที่เข้าพักก็ตาม แต่บางครั้งผู้อยู่อาศัยไม่ต้องการให้พื้นรองเท้า ไปสัมผัสและทำให้พื้นห้องสกปรกตามไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีการวางรองเท้าไว้บริเวณหน้าห้องนั้น เพื่อลดการนำรองเท้าไปสัมผัสกับพื้นผิวของบริเวณบ้านหรือห้องพัก เนื่องจากเมื่ออยู่ในห้องแล้วบางคนจะไม่ใส่รองเท้าในบ้าน หากมีเชื้อโรคร้ายตามพื้นบ้านนั้นอาจจะเข้าสู่ร่างกายและสร้างผลเสียต่อสุขภาพได้ นั่นอาจจะเป็นที่มาว่าทำไมจึงต้องถอดรองเท้าไว้หน้าห้อง

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องและสิ่งของในคอนโด

               การวางรองเท้าและสิ่งของบริเวณหน้าห้องภายในคอนโด หรืออพาร์ทเมนท์ที่พักต่างๆ จะมีกฎเกณฑ์ห้ามวางไว้บริเวณหน้าห้อง และพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่แล้ว ผู้อยู่อาศัยจึงไม่สามารถวางรองเท้าไว้บริเวณหน้าห้องของตนเอง เพราะถือว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมที่ผู้อยู่อาศัยต้องเดินผ่าน หรือมีโอกาสมาใช้พื้นที่ทางเดินตรงนั้นร่วมกัน การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญข้อหนึ่ง ที่ผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตาม ด้วยเหตุผลที่สำคัญต่อการอยู่อาศัยร่วมกันหลายประการ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความเป็นระเบียบให้กับที่พักอาศัย

              เรื่องของความเป็นระเบียบของคอนโด อพาร์ทเมนท์และที่พักอาศัย ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากไม่มีใครที่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ไม่มีความเป็นระเบียบ ดูระเกะระกะและเต็มไปด้วยรองเท้าหน้าห้อง ทั้งของผู้พักเองและของเพื่อนบ้าน ทำให้ไม่มีความเจริญหูเจริญตาเมื่อต้องเดินผ่าน การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องเป็นมาตรการหนึ่งที่เจ้าของโครงการนำมาใช้ เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้อยู่อาศัย วางรองเท้าหน้าห้องสร้างผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ เมื่อที่อยู่อาศัยส่วนกลางมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับภาพไม่งามตาของร้องเท้าและสิ่งของต่างๆ บริเวณหน้าห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย

2. ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินและหน้าห้อง

            การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องในคอนโด และที่พักอาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก มีความสำคัญในการสร้างความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย ให้เกิดกับผู้พักอาศัยมากขึ้น เนื่องจากหน้าห้องของผู้พักอาศัยแต่ละคนนั้น แม้จะถือว่าเป็นหน้าห้องของผู้อาศัยแต่ละคนเองก็ตาม แต่ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เป็นการส่วนตัวได้ เพราะอย่าลืมว่าหน้าห้องของแต่ละคนก็คือหน้าห้องของเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ด้วย คงไม่มีใครต้องการให้มีรองเท้าเหม็นๆ เต็มไปด้วยเชื้อโรค รวมทั้งสิ่งของต่างๆ วางอยู่หน้าห้องของตนเองแน่นอน ยิ่งกว่านั้นเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าห้องแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ภายในชั้นนั้น จะทำให้สามารถสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือการระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลจึงมีการห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง ไว้เป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนบ้าน

3. พื้นที่ส่วนกลางมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันทุกคน


พื้นที่บริเวณหน้าห้องในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์นั้น ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางและเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยไม่มีใครที่สามารถใช้พื้นที่หน้าห้องได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะเรื่องของรองเท้าที่ผู้พักอาศัยจะต้องห้ามวางรองเท้าหน้าห้องเด็ดขาด เพราะผู้อาศัยจะรู้โดยดูจากแบบแปลนของคอนโดนั้น ตั้งแต่ก่อนเข้าพักอาศัยแล้วว่าบริเวณหน้าห้องของตนเองนั้น จะมีประตูตรงกับห้องอื่นๆ หรือมีการวางผังอย่างไร และนั่นจะช่วยให้เลือกห้องพักที่มีพื้นที่ส่วนกลาง หรือบริเวณหน้าห้องกว้างและไม่มีประตูกระจุกใกล้กันเกินไป ซึ่งคอนโดสมัยใหม่จะมีการออกแบบให้แต่ละห้อง มีความเหมาะสมในเรื่องระยะห่างของประตูแต่ละห้องอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง รวมทั้งสิ่งของต่างๆ เด็ดขาด เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งทำให้หน้าห้องของตนเองดูรกและไม่เป็นระเบียบด้วย

4. เจ้าของโครงการมีสิทธิ์ในการจัดการสิ่งกีดขวาง


กรรมสิทธิ์ในห้องที่พักอาศัยนั้น เป็นเรื่องของเจ้าของห้องที่สามารถมีอำนาจเต็ม เมื่อทำสัญญาและมีการดำเนินการด้านการเงินเรียบร้อย ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการ แต่สำหรับพื้นที่ส่วนกลางอย่างทางเดินระหว่างห้องหรือในแต่ละชั้นนั้น ผู้พักอาศัยไม่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เต็มเพียงผู้เดียวได้ ในทางกฎหมายถือเป็นส่วนกลางที่มีกรรมสิทธิ์ในการใช้สอยร่วมกัน และนั่นเป็นที่มาว่าเมื่อมีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อห้ามวางรองเท้าหน้าห้องอย่างชัดเจนแล้ว เจ้าของโครงการสามารถดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยเก็บเข้าในห้องให้เรียบร้อยได้ หากไม่ได้รับการตอบสนองและไม่ดำเนินการ เจ้าของโครงการยังมีสิทธิ์ที่จะเก็บรองเท้าและสิ่งกีดขวางนั้น ให้หมดไปจากบริเวณหน้าห้องของที่พักนั้นๆ ได้ ผู้เช่าเองจะต้องรู้ถึงสิทธิ์ข้อนี้ของเจ้าของโครงการด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องว่าเจ้าของโครงการเก็บรองเท้าตนเองทิ้งอีก

5. ลดปัญหาเรื่องการสูญหาย

            เมื่อมีการวางรองเท้าไว้หน้าห้อง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างหนึ่ง คือปัญหาการสูญหายของรองเท้าที่วางไว้บริเวณหน้าห้อง ซึ่งรองเท้าที่ไม่มียี่ห้อหรือราคาไม่สูงมากนัก ก็คงไม่เป็นที่หมายตาของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาอยู่มากนัก แต่รองเท้าที่ค่อนข้างแพงและมียี่ห้อดังๆ จะกลายเป็นวัตถุที่คนต้องการขึ้นมาทันที การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องจะช่วยลดปัญหาการสูญหาย ที่อาจจะเกิดจากความอยากมีอยากได้ของผู้พักอาศัยด้วยกันได้ รวมทั้งเป็นการป้องกันการสูญหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับรองเท้าคู่เก่งของผู้เช่าเอง เพราะถึงแม้ว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยในคอนโดหรืออาคารสมัยใหม่ แต่สำหรับอพาร์ทเมนท์และคอนโดเก่าๆ อาจจะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนามากนัก จึงต้องป้องกันการสูญหาด้วยตนเองโดยไม่วางรองเท้าไว้หน้าห้อง

. . . . . . . . . . .

เหตุผลของการวางรองเท้าไว้หน้าห้อง

             การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องนั้น เป็นสิ่งที่ผู้อาศัยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเชื่อว่ากฎเกณฑ์นี้จะช่วยให้ปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อาศัยเอง รวมทั้งเพื่อนบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ก็ยังพบเห็นว่ายังมีการวางรองเท้าไว้บริเวณหน้าห้องในที่พักต่างๆ อยู่ สาเหตุน่าจะมากสิ่งเหล่านี้ เช่น

1. ขาดความเกรงใจต่อผู้ร่วมพักอาศัย

           เรื่องของความเกรงใจนั้นแต่ละคนจะมีมากน้อยแตกต่างกันอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องมาอาศัยอยู่ในคอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือห้องเช่าอาคารเดียวกัน สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือความเกรงใจ โดยเฉพาะเรื่องของรองเท้าหน้าห้อง ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าของห้องหรือของแขกผู้มาเยือนก็ตาม จะต้องเก็บเข้าห้องให้เรียบร้อย ไม่ให้ไปสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์และขวงพื้นที่การเดินเข้าออกของคนอื่น การห้ามวางรองเท้าหน้าห้องจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้ผลดีมากขึ้น เมื่อผู้พักอาศัยแต่ละคนมีความรู้สึกเกรงใจเพื่อนบ้านมากขึ้น

2. ขาดการจัดเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ

            การอยู่อาศัยในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์ พื้นที่แคบกว่าบ้านเดี่ยวหรือบ้านส่วนตัว ทำให้ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในห้องให้มีความสะดวกและใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีข้อห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง การเก็บรองเท้าและสิ่งของต่างๆ เข้าที่ให้เป็นระเบียบถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ โดยการเก็บรองเท้าในห้องนั้นสามารถเลือกที่เก็บให้เข้ากับห้องได้ ทั้งแบบชั้นวาง แบบกล่อง ชั้นวางแบบไม้มินิมอลน่ารักๆ เป็นต้น ซึ่งการเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนี้ จะช่วยให้มีพื้นที่ใช้ทำอย่างอื่นมากขึ้น ที่สำคัญรองเท้าเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องออกไปอยู่หน้าห้องให้ไปรบกวนคนอื่นอีก

3. ความเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ

               กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เจ้าของโครงการตั้งขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของการห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง ยิ่งต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดซึ่งทุกคนทุกห้องต้องปฏิบัติตาม หากบุคคลใดยังฝ่าฝืนก็ต้องมีมาตรการในการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรยากาศและสภาพการอยู่อาศัยร่วมกันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวางรองเท้า และสิ่งของกีดขวางบริเวณหน้าห้อง 

CondoNewb - ห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง

. . . . . . . . . .

             การห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนทุกห้องจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ เพราะการอยู่อาศัยในคอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือห้องเช่าที่มีผู้พักร่วมกันเป็นจำนวนมาก จะต้องสร้างความเรียบร้อยและเกิดความสวยงามน่าอยู่อาศัยร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องของแต่ละคน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกัน ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถใช้พื้นที่นั้นเพียงผู้เดียวได้ และสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงออกเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนได้ดี คือการห้ามวางรองเท้าหน้าห้องให้รบกวนคนอื่นนั่นเอง หากเพื่อนๆ คนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยกับเราชาวนิวบ์ สามารถ Inbox และคอมเมนต์มาพูดคุนกันได้ที่ FB Page :: CondoNewb ครั้งหน้าจะมีบทความใดหน้าสนใจมาฝากกัน อย่าลืมติดตามกัน