logo

          ประสบการณ์การ ใช้เงินเดือนชนเดือนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน สำหรับคนที่มีแนวคิดการจัดการเงินที่ดีก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือนนี้ได้ เพราะใช้เงินอย่างเป็นระบบโดยการจัดสรรที่ดี แต่สำหรับบางคนแล้วกลับรู้สึกว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่เรื่อยไปจนสงสัยตัวเองว่าเป็นเพราะดวงด้านการเงิน โอกาส หรือจังหวะชีวิตผิดพลาดไปกันแน่ เรื่องจัดการเงินๆ ทองๆ นั้น ความจริงแล้วก็มีเทคนิคแก้ปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือนที่สามารถนำมาใช้ได้จริงอยู่ ซึ่งถ้าลองนำไปปรับใช้กับพฤติกรรมการจับจ่ายแล้ว น่าจะแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินแบบเดือนชนเดือนได้

          ไม่ใช่เรื่องแปลกกับการที่มีเงินเดือน ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน เมื่อรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ค่อยจะสมดุลนักในแต่ละเดือน การที่กว่าจะพ้นช่วงสิ้นเดือนได้ค่อนข้างเหนื่อยและเครียด เราจะใช้ชีวิตในเดือนเหล่านั้นได้อย่างไร และถ้ามีเหตุที่ทำให้เราต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เราจะทำอย่างไร ซึ่งเหตุของการใช้เงินเดือนชนเดือน มีดังนี้

เงินเดือนชนเดือน

การใช้เงินเดือนชนเดือน อาจมีความหมายหลายแบบ

1. การใช้เงินเดือนชนเดือน แบบไม่มีเงินเก็บสะสม

          ปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือนนี้อาจจะพบในกลุ่มที่พึ่งเริ่มทำงาน เมื่อเริ่มทำงานและหาเงินได้เอง ก็จะมีความรู้สึกที่ว่า เงินนี่ฉันหามาเอง จะใช้เท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ และด้วยเงินเดือนยังไม่มากเท่าไหร่ และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ได้สัมพันธ์กับรายได้ด้วย ซึ่งบางคนอาจจะมีการเช่าหอพักที่อยู่อาศัย อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้ามา และไหนจะค่าเดินทางไปทำงาน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคม 

2. การใช้เงินเดือนชนเดือนแต่ยังมีเงินเก็บสะสม

          ใช้เงินเดือนชนเดือนแบบนี้ก็คล้ายๆการใช้จ่ายแบบเดียวกับแบบแรก แต่ก็ยังพอมีเงินเก็บบ้าง

3. การใช้เงินเดือนชนเดือน แต่มีเงินเก็บสะสม และมีภาระหนี้สิน

          ถ้าเกิดการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมา การบริโภคที่เกิดจากการที่บางเดือนเงินไม่พอ ยิ่งเป็นปัญหาที่ไม่ดี เพราะการใช้เงินเดือนจนเดือนก็ไม่จบไม่สิ้น

4. การใช้เงินเดือนที่มีภาระหนี้สิน และยังไม่มีเงินเก็บ

          เงินเดือนหรือรายได้ที่ได้มาในแต่ละเดือนยังไม่ค่อยจะพอ และต้องแบ่งเพื่อไปชำระหนี้ ที่แย่ไปกว่านั้นคือไม่มีเงินเก็บ

เงินเดือนชนเดือน

          จากที่กล่าวข้างต้น การจะแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนให้ได้ผลนั้นต้องเริ่มต้นจากทัศนคติก่อน จากการยอมรับว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากดวง จากโชคลาภตามราศีเกิดใดๆ แต่เกิดจากพฤติกรรมการจับจ่ายของตนเองที่ไม่ได้วางแผนจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบ ยอมรับถึงปัญหาแล้วต่อไปก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ เมื่อมีความมุ่งมั่นแล้วก็ลงเริ่มลงมือทำ โดยมีแนวทางแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนที่แนะนำคือ

แนวทางแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือน

การเก็บออมเงินก่อนทุกครั้งร้อยละสิบของรายได้ทุกก้อน

          ถ้ามีรายได้จากการทำงาน ไม่ว่าจะรายเดือน หรือรายวัน ขอให้นำเงิน 10% แรกจากรายได้ก้อนนั้นฝากเก็บเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันที ที่ว่าเป็น 10% แรก หมายถึงกองแรกจริงๆ อย่าให้เป็นกองที่สอง เพื่อเป็นการฝึกนิสัยการจัดลำดับความสำคัญ เทคนิคนี้แนะนำโดยกูรูด้านการเงินหลายท่านว่าทำแล้วได้ผลจริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาทางจิตวิทยาแบบยิงนัดเดียวได้ผลสองเรื่อง ประการแรก เราจะเริ่มอยากออมเงินและกลายเป็นนิสัยติดตัว ข้อสองคือเราจะไม่เห็นเงินก้อนนี้ในกระเป๋าของเรา ทำให้เงินส่วนนี้ปลอดภัยจากการถูกใช้ 

จดบันทึกค่าใช้จ่ายทุกรายการ

          หลายคนอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญ และเชื่อเพียงว่าก็ใช้ๆ ไปเรื่อยๆ แล้วสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนมาใหม่ แต่แท้จริงแล้วการจดบันทึกจะมีประโยชน์มากเพื่อการประเมินทบทวนวิธีการใช้เงินของตนเอง คนเราค่อนข้างอ่อนไหวกับตัวเลข เมื่อเห็นรายจ่ายหมวดต่างๆ มากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเดือนก่อนๆ ก็จะเริ่มตระหนักและหาทางปรับปรุงการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น

วางแผนจัดสรรงบประมาณ

          นอกจากการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายแล้ว ย่อมทราบดีอยู่ว่ามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยเท่าใด เมื่อมีรายรับที่หักเงินออมตามคำแนะนำข้อที่ 1 ไปแล้ว เหลือเท่าไหร่ก็นำมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญ เพราะรายจ่ายหลายๆ ส่วนก็เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน

มีบัญชีเงินส่วนที่สามารถใช้อย่างอิสระ

          การแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนเราควรจะมีบัญชีเงินส่วนนี้ต่างหากและใช้เงินส่วนนี้เพื่อการใช้จ่ายตามใจชอบ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลของการออมเงินไม่ให้มีความเครียดกังวลมากเกินไปจนเกิดอาการไม่กล้าใช้เงินและขาดความสุขในชีวิตไป 

ประเมินผลการแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนทุกสิ้นเดือน

           โดยการรวมเงินเก็บสะสมแต่ละเดือนแล้วกำหนดจุดลงกราฟในสมุดบันทึกหรือโปรแกรม Spreadsheet ว่ากันว่าการจดเป็นกราฟนี้จะทำให้เรามีกำลังใจและเห็นผลงานของตัวเอง เราจะสนุกกับการใช้เงินพร้อมๆ ไปกับความมั่นใจที่มีเงินเก็บมากขึ้นเรื่อยๆ 

เงินเดือนชนเดือน

ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง

          คนมีหนี้ ต้องรีบชำระให้เรียบร้อยโดยให้รีบชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน แล้วทยอยชำระหนี้ส่วนที่ดอกเบี้ยน้อยลงมา เพื่อให้โอกาสในการชำระหนี้และหมดหนี้เป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น และต้องไม่สร้างหนี้เพิ่ม

ลดรายจ่ายให้น้อยลง เพิ่มเงินออมให้มากขึ้น

          ลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องยาก แต่เพื่ออนาคตที่มั่นคง เราต้องเริ่มวางแผนการใช้จ่ายโดยลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็น เช่น ค่ากาแฟ ค่าช็อปปิ้ง ฯลฯ ไม่พอ เราต้องเริ่มสร้างวินัยในการออมด้วยการสร้างบัญชีเงินออมประจำทุกเดือน

รายได้มากขึ้น ก็ต้องออมให้มากขึ้น

          ควรปรับจำนวนเงินออมให้แต่ละเดือนให้มากขึ้นตามไปด้วย หรือแบ่งเงินเพื่อเก็บออมเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ เช่น ออม 20% จากรายได้ทุกเดือน เพราะการเก็บเงินเท่าเดิมทุกเดือนเป็นระยะยาว วิธีเก็บเงินตามสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ออมเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

แก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนโดยหารายได้เสริมนอกจากงานประจำพยายามสร้างธุรกิจของตัวเอง

           สร้างรายได้จากหลายๆ ทางไม่ใช่แค่งานประจำ เดี๋ยวนี้โอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมมีหลากหลาย เช่น งานฟรีแลนซ์ ทำงานเสริม หรือขายของออนไลน์ เหล่านี้นอกจากจะเป็นรายได้เพิ่มเติมแล้ว ยังช่วยเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้เราด้วย

ห่อข้าวไปกินที่ทำงาน

          ลองห่อข้าวไปกินที่ทำงานดู รับรองมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอน อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่คุ้มค่า ไม่เพียงประหยัดเท่านั้นอาหารยังรสชาติถูกปาก สามารถครีเอทเมนูได้หลากหลายตามใจชอบ ซ้ำยังถูกสะอาดถูกหลักอนามัยด้วย

เปลี่ยนจากนั่งรถมาเป็นเดิน

          ระยะทางใกล้ๆ เช่น จากที่ทำงานออกมาป้ายรถเมล์ หรือลงจากรถแล้วเข้าซอยบ้าน จากที่เคยนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ ลองเปลี่ยนมาเป็นเดินเรื่อยๆ ดูบรรยากาศ 2 ข้างทาง นอกจากจะประหยัดเงินค่าพี่วินแถมยังได้ออกกำลังกายอีกต่างหาก ยิ่งถ้าเดินให้ถูกวิธี เผาผลาญแคลอรี่ได้

ตัดใจไม่ช้อป

           พอเจอของถูกใจไอเทมออกใหม่เป็นไม่ได้เหมือนโดนดูดวิญญาณ เรามาเริ่มตั้งสติก่อนสตาร์ทกันใหม่ บอกตัวเองให้ตัดใจ เสื้อผ้าในตู้บางตัวซื้อมายังไม่ได้ใส่ เครื่องสำอางซื้อจนไม่มีที่วาง ของอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ยังไม่ต้องซื้อ ลองตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจ เช่น สิ้นปีฉันค่อยซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเอง หัวใจเราก็จะเริ่มสตรองไม่หวั่นแม้ต้องเดินผ่านร้าน

มองหาของลดราคา

          เวลาจะซื้อสินค้าลองเดินสำรวจราคาในตลาดเปรียบเทียบคุณภาพ ปริมาณ และราคาก่อนตัดสินใจ ยิ่งเดี๋ยวนี้ร้านค้าแข่งกันจัดโปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาเรียกลูกค้ากันทุกร้าน เราจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาเต็ม ส่วนลดเล็กน้อยเหล่านั้นพอมารวมกันเราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มอีก

เลิกนิสัยกินจุกจิก

           เคยคำนวณไหมว่าเราสูญเสียกันไปเท่าไรกับขนมจุกจิกที่กินในแต่ละวัน ไหนจะขนมขบเคี้ยว เค้ก ชา กาแฟ น้ำอัดลม ลูกชิ้นปิ้ง เผลอๆ จะมากกว่าค่าข้าวด้วย ถ้าเลิกตรงนี้ได้เราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น และยังสุขภาพดีไม่อ้วนอีกต่างหาก 

ยกเลิกบัตรสมาชิก

          ถ้าเรามีบัตรสมาชิกที่ต้องเสียเงินต่ออายุรายเดือนหรือรายปี เช่น ฟิตเนส คลับต่างๆ เป็นต้น แต่เราไม่มีเวลาไปใช้บริการหรือไปใช้มากสุดแค่เดือนละครั้ง ให้ไปยกเลิกดีกว่า เอาเงินตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บดีกว่าปล่อยให้เสียไปฟรีๆ

          จริงๆ การใช้เงินให้เหลือเก็บในแต่ละเดือนไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญ คือ เราต้องมีใจจะทำ ตั้งเป้าหมาย และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ที่ขาดไม่ได้เลย คือ เราจะต้องมีวินัยในการเก็บเงินทำให้เป็นนิสัย เท่านี้เราก็จะมีเงินเก็บ บอกลาสถานการณ์แก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนแน่นอน ครั้งหน้าเราจะนำความรู้หรือปัญหาเกี่ยวกับคอนโด หรือการใช้ชีวิตอะไรมาฝากกัน อย่าลืมติดตามได้ที่ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเราที่ CondoNewb นะคะ

Written by NewbYuii