logo

          ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า หรือที่หลายคนเรียกกันว่ารถ EV (Electric Vehicle) นั้นกำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากแรงจูงใจหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านเศรษฐกิจ ที่ทำให้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดยานพาหนะ และเป็นที่จับตามองของผู้คนมากมาย เพื่อเป็นการไม่ตกเทรนด์ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นกัน

. . . . . . . . . .

รู้จักรถยนต์ไฟฟ้า

          ต้องขอเกริ่นเสียหน่อยว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 แล้ว แต่ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 21 นี้ กระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตื่นตัวไปทั่วโลกด้วยวิกฤตการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน หรือมลภาวะ PM2.5 รวมทั้งราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นทำให้รถยนต์แบบไฟฟ้านั้นถูกผลักดันมาเป็นตัวเลือกให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

          หลักการทำงานของเจ้ารถยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้า คือ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายใน จึงไม่มีการปล่อยไอเสียและไม่สร้างมลพิษ เนื่องจากไม่ก่อเกิดการสันดาปเพื่อปล่อยควันนั่นเอง โดยรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟได้สม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด ผ่านทางที่ชาร์จภายในบ้านหรือสถานีชาร์จไฟ โดยใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงในการชาร์จปกติ หรือ 2-4 ชั่วโมงในการชาร์จผ่านแทนชาร์จเร็ว ทั้งนี้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะมีองค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า โดยตัวแปลงจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและส่งต่อไปยังมอเตอร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน สามารถทำให้รถวิ่งได้อย่างน้อย 300 กิโลเมตรขึ้นไป

. . . . . . . . . .

ระบบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

          ในการชาร์จรถยนต์แบบไฟฟ้านั้นมีอยู่ 3 แบบ คือ

1. การชาร์จแบบธรรมดา (Normal Charge)

          เป็นการชาร์จไฟฟ้าจากการต่อจากเต้ารับภายในบ้านโดยตรง มิเตอร์ไฟของบ้านต้องสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ 15(45)A และเต้ารับไฟในบ้านต้องได้รับการติดตั้งใหม่ เป็นเต้ารับเฉพาะการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากการชาร์จรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถใช้เต้ารับแบบธรรมดาได้ การชาร์จในลักษณะนี้มักจะเป็นการชาร์จแบบไฟฟ้ากระแสสลับ จึงใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 12-15 ชั่วโมง

2. การชาร์จแบบรวดเร็ว (Double Speed Charge)

          จากเครื่องชาร์จ Wall Box ที่เป็นตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charging) อย่างเช่น ตู้ชาร์จติดผนังติดตั้งที่บ้านหรือตามห้างสรรพสินค้า สำหรับการชาร์จแบบนี้ระยะเวลาการชาร์จจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 4-7 ชั่วโมง โดยการชาร์จด้วยตู้ชาร์จติดผนังสามารถชาร์จได้รวดเร็วกว่าการต่อจากเต้ารับภายในบ้านโดยตรง

3. การชาร์จแบบด่วน (Quick Charge)

          เป็นการชาร์จไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charging) ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จาก 0% ไปจนถึง 80% ได้ในเวลา 40-60 นาที เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วในการชาร์จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน

          นอกจากการชาร์จแบบต่าง ๆ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วย อาทิ ความจุของแบตเตอรี่ ยิ่งมีความจุมากก็ยิ่งใช้เวลามาก, ระดับกระแสไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ หากระดับไฟฟ้าเหลืออยู่ต่ำก็จะใช้เวลาชาร์จนานขึ้น, กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่รถยนต์รองรับ ยิ่งรถยนต์ของเพื่อน ๆ มีรับรองกำลังไฟฟ้าสูงเท่าไร ความเร็วในการชาร์จก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น, ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องชาร์จหรือจุดจ่ายไฟ ในทางกลับกัน หากจุดจ่ายไฟฟ้ามีกำลังต่ำกว่าที่รถยนต์รองรับได้ก็จะใช้เวลานานขึ้นอีก และสุดท้ายคือสภาวะอากาศ ยิ่งอุณหภูมิภายนอกสูงมากเท่าไรก็จะส่งผลต่อการชาร์จให้นานขึ้น

. . . . . . . . . .

ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า

1. มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถให้แรงบิดได้ทันที

          ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและเร็ว เหนือกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันด้วยไม่ต้องใช้ระบบทดเกียร์ รวมถึงไม่มีการปล่อยควันพิษมาจากท่อไอเสียด้วย

2. เสียงเครื่องยนต์

          เสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเงียบกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายเท่า เนื่องจากไม่ต้องใช้ระบบการสันดาปและเกิดการเผาไหม้ภายในห้องเครื่องยนต์

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายและซ่อมบำรุง

          ด้วยไม่ต้องมีการเติมน้ำมัน เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงต้นทุนสูงอย่างน้ำมัน ทั้งยังไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำให้ประหยัดค่าซ่อมบำรุงได้อีกด้วย

4. ประหยัดเวลาที่ใช้เติมเชื้อเพลิง

          เพราะสามารถทำได้ในขณะที่จอดทิ้งไว้เฉย ๆ ที่บ้าน หรือตามสถานีชาร์จที่มีไว้ให้บริการระหว่างเพื่อน ๆ ไปทำธุระ เมื่อกลับมาก็จะมีรถยนต์ที่พลังงานเต็มพร้อมสำหรับการใช้งานทันที

ข้อด้อยของรถยนต์ไฟฟ้า

          ทว่านอกเหนือจากข้อดีที่กล่าวมา รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

1. เรื่องระยะการขับ

          ด้วยความจุของตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านั้นสามารถพาให้รถวิ่งไกลได้เฉลี่ย 160 - 200 กิโลเมตร เท่านั้น

2. จุดชาร์จไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง

          ทั้งยังมีจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ประเภทนี้ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้เพื่อน ๆ อาจต้องคิดหนัสำหรับการขับรถทางไกล

3. เทคโนโลยีใหม่ยังมีราคาแพง

          อีกทั้งในตอนนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังมีตัวเลือกไม่มาก ทั้งยังต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตทำให้รถยนต์ประเภทนี้ยังคงมีราคาแพงอยู่นั่นเอง

. . . . . . . . . .

รถยนต์ไฟฟ้าค่ายไหนน่าสนใจบ้าง

            หลังจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันไปแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างรถไฟฟ้าจากค่ายต่าง ๆ ที่น่าสนใจกัน เผื่อว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหน ยี่ห้อใดต้องตาต้องใจเพื่อน ๆ กันบ้าง ไปดูกันเลย

1. NISSAN Leaf

          เริ่มจากค่ายที่เราคุ้นหน้าคุ้นหูกันดีอย่างค่ายรถยนต์จากยี่ปุ่นอย่าง Nissan ที่ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าตัวแรกอย่าง Nissan Leaf ไปแล้วเรียบร้อย สำหรับสมรรถนะของรถยนต์คันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลย เมื่อทางค่ายใช้นวัตกรรม e-Pedal ซึ่งเป็นการออกแบบแป้นคันเร่งให้สามารถช่วยชะลอความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรก เพียงผ่อนแรงกดที่แป้นเหยียบความเร็วก็จะค่อนชะลอลงอัตโนมัติ และหากผู้ขับขี่ต้องการเร่งความเร็วก็เพียงแค่เหยียบคันเร่งตามปกติ ผสานกับการติดตั้งฟังก์ชั่นช่วยขับขี่ หรือ ProPilot ซึ่งถูกออกแบบให้รถสามารถที่จะขับตามรถคันหน้าได้อย่างอัตโนมัติโดยเว้นระยะห่างตามช่วงความเร็วที่ผู้ขับขี่มีการตั้งค่ากำหนดไว้

          ด้านกำลังของตัวรถยนต์เอง Nissan Leaf มีแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 40 kWh พร้อมมอเตอร์ทรงพลัง ตอบสนองการเร่งได้ดั่งใจ และไปได้ไกลถึง 311 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ให้พลังแรงเต็มประสิทธิภาพโดยไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง สามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านด้วยสายชาร์จแบบ Normal Charge ขนาด 3.6 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถชาร์จไฟจนเต็มได้ใน 12 ชั่วโมง และการชาร์จแบบ Double Speed Charge ขนาด 6.6 กิโลวัตต์ ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จแบบด่วนได้ทุกที่ ด้วยสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า CHAdeMO ที่ครอบคลุม พร้อมให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร่งด่วน ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ถึงระดับ 80% ในเวลาน้อยที่สุดเพียง 30 นาที

          ยิ่งไปกว่านั้นทาง Nissan ได้ทำการติดตั้งสถานีชาร์จไฟให้รถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วมากกว่า 244 จุดทั่วประเทศ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะตามท้องถนนหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ ชาร์จรถยนต์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกสบายไม่ต่างกับการใช้งานเครื่องยนต์เบนซินที่คุ้นเคย

  • จุดชาร์จด่วน 104 จุด
  • จุดชาร์จแบบธรรมดา 140 จุด

          ด้านการออกแบบเอง Nissan Leaf ก็โดดเด่นด้วยโครงหน้าแบบ V-Shape อันเป็นเอกลักษณ์ของทางค่าย ที่มีการออกแบบเอาไว้ได้อย่างสวยงามดูหรูหรา ผสานกับการติดตั้งไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์คู่ ที่ให้แสงสว่างอย่างคมชัดพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่กลางวันแบบ DRL รูปทรง L แนวนอนสุดสปอร์ต ดูโดดเด่นเข้ากับกระจังหน้ารูปทรงตัว V เสริมด้วยการติดตั้งชุดไฟตัดหมอกบริเวณด้านล่างแบบ LED ทางด้านหลังมีการติดตั้งไฟเบรกถึง 3 ดวง เพื่อความปลอดภัย โดย Nissan Leaf มีมิติตัวถังกว้าง 1,790 มิลลิเมตร สูง 1,559 มิลลิเมตร ยาว 2,700 มิลลิเมตร น้ำหนักรถโดยรวม 1,557-1,591 กิโลกรัม

          ส่วนราคาของ Nissan Leaf นี้เริ่มต้นที่ 1,990,000 บาท พร้อมรับประกันอายุความคงทนและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 40 kWh ในรถยนต์คันนี้ สามารถใช้งานได้ถึง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) นอกจากนี้ยังกล้ารับประกันระบบไฟฟ้าถึง 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เรียกว่าเมื่อเทียบกับราคา ทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานและบริการหลังการขายดูคุ้มราคาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

*ข้อมูลเมื่อ 10 ธ.ค. 2563

. . . . . . . . . .

2. NEW MG ZS EV

          มาต่อกันที่ค่าย MG จากจีน (ก่อตั้งโดยอังกฤษ) ที่คุ้นหูคุ้นตากันมาพักใหญ่ โดยรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายนี้คือ NEW MG ZS EV เป็นรถ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีสมรรถนะเป็นเยี่ยม ด้วยกำลัง 110 กิโลวัตต์ หรือเทียบเท่า 150 แรงม้า และอัตราเร่งที่รวดเร็วถึง 350 นิวตันเมตร ทำให้เกิดแรงบิดสูงสุดตั้งแต่เริ่มการทำงาน รถจึงออกตัวได้เร็วขึ้น แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน มีความจุ 44.5 kWh สามารถวิ่งได้ไกลกว่า 337 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง รองรับการชาร์จไฟทั้งแบบ Normal Charge ใช้เวลาเพียง 6.5 ชั่วโมง และแบบ Quick Charge ที่ 80% ในเวลาเพียง 30 นาที โดยสามารถทำการชาร์จเองได้ง่ายๆ ที่บ้านผ่าน MG Home Charger อีกทั้งยังมีสถานีชาร์จสาธารณะ ซึ่งมีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ รองรับการใช้งานของรถยนต์ EV เพื่อมอบความสะดวกสบายในทุกเส้นทาง

          รถยนต์รุ่นนี้มาพร้อมกับ SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป ที่ช่วยให้เพื่อน ๆ อุ่นใจตลอดการเดินทาง ทั้งยังมีระบบ i-SMART นวัตกรรมอัจฉริยะรองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เชื่อมต่อกับตัวรถได้ตลอดเวลา พร้อมฟังก์ชั่นตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การค้นหาสถานีชาร์จได้บนมือถือ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของรถยนต์ MG ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ระบบ สามารถเรียนรู้ทุกการใช้งาน พร้อมแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่าง

  • SMART CHECK
  • SMART COMMAND
  • SMART CONNECT

          ด้านการออกแบบ NEW MG ZS EV ก็ไม่ด้อยไปกว่าใคร ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นในแบบฉบับรถ SUV ที่ยังคงความหรูหรา และมีสไตล์ มาพร้อมกับสีพิเศษ COPENHAGEN BLUE พร้อมกระจังหน้า และล้อแม็กซ์ดีไซน์ใหม่ ส่วนภายในตกแต่งด้วยวัสดุ SOFT TOUCH มาพร้อมพนักพักแขนตรงกลาง ให้ความรู้สึกสปอร์ต หรูหรา พื้นที่นั่งกว้างขวาง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดย NEW MG ZS EV มีมิติตัวถังกว้าง 1,809 มิลลิเมตร สูง 2,585 มิลลิเมตร ยาว 4,314 มิลลิเมตร ระยะต่ำสุดจากพื้น 161 มิลลิเมตร

          ส่วนเรื่องราคาเปิดตัวนั้นอยู่ที่ 1,190,000 บาท ซึ่งถือว่าถูกสำหรับรถ SUV ที่ Full-function ขนาดนี้ ทั้งยังมีรับประกันแบตเตอรี่นานถึง 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน เป็นบริการหลังการขายอีกด้วย พูดได้ว่าคุ้มค่าไม่เบากับราคาและคุณภาพแบบนี้

*ข้อมูลเมื่อ 10 ธ.ค. 2563

. . . . . . . . . .

3. FOMM One

          มาถึงรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกันบ้าง รถยนต์าคันนี้มาจากค่าย FOMM อีกหนึ่งค่ายจากประเทศญี่ปุ่น โดยทางค่ายมีแนวคิดที่ว่า FOMM = First One Mile Mobility หมายความว่าอยากให้ FOMM เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อจะให้เป็น Mobility ที่ใช้เดินทางในระยะทางสั้น ๆ สำหรับการเดินทางไปในที่ไม่ไกลจากบ้านนัก ดังนั้นเจ้า FOMM One ที่กล่าวถึงอยู่นี้เป็นพาหนะขนาดเล็กกะทัดรัด 3 ประตู รองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง เหมาะสำหรับเดินทางใกล้หรือวิ่งภายในเมืองนั่นเอง

          เครื่องยนต์ FOMM One ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ In Wheel Motor 2 ตัว แบตเตอรี่แบบ Li-ion (สามารถถอดเปลี่ยนได้) ขนาด 2.96 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง 4 แพ็ก ส่งกำลังสูงสุด 13.4 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 560 นิวตันเมตร ใช้เวลาในการชาร์จไฟ 6 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ทำความเร็วได้สูงสุด 80 กม./ชม. ระยะทางวิ่งสูงสุด 160 กม. วัดโดยมาตรฐาน WLTC ส่วนด้านระบบความปลอดภัย FOMM One ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันน้ำเข้ารถ และสามารถลอยตัวพร้อมเคลื่อนที่ได้เมื่อมีน้ำท่วมกะทันหันที่หลายคนอาจคุ้นหูในชื่อของ ‘รถลอยน้ำได้’ นั่นเอง

          การออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยไฟดวงกลมขนาดเล็กด้านหน้า 3 ดวงเรียงกัน ได้แก่ ไฟหน้าธรรมดา, ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว รับกับกระจังหน้าสีดำลายตะแกรงได้อย่างลงตัว ส่วนช่วงล่างตกแต่งด้วยล้อขนาด 15 นิ้ว ในขณะที่ภายในของรถยนต์คันนี้มีขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยวัสดุโทนดำ ดูเรียบง่าย จุดเด่นอยู่ที่มาตรวัดดิจิตอล และพวงมาลัยที่ได้รับการติดตั้งคันเร่ง (แทนคันเร่งเท้า)

          ส่วนราคาเริ่มต้นสนนที่ 499,000 บาท เท่านั้นเอง เรียกว่ากะทัดรัดไปจนถึงราคากันเลยทีเดียว และอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า FOMM One นั้นเป็นรถขนาดเล็กเหมาะสำหรับวิ่งทางใกล้ หากเพื่อน ๆ ไม่ใช่คนชอบไปไหนไกลบ้าน หรือต้องเดินทางบ่อย ๆ เจ้ารถยนต์ไซส์มินิคันนี้ก็นับว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว

*ข้อมูลเมื่อ 10 ธ.ค. 2563

. . . . . . . . . .

สามารถหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ที่ไหนบ้าง

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพ

          จากที่เราได้กล่าวมาบ้างแล้วว่าทั้งทางค่ายของบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเองก็ได้มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อให้บริการกับผู้ขับขี่อยู่หลายจุด นอกจากนี้ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกจากโครงการต่าง ๆ ที่เริ่มให้ความสำคัญกับรถยนต์ประเภทนี้มากขึ้น อาทิ ห้างสรรพสินค้า หรือโครงการอสังหา ฯ ด้านที่อยู่อาศัยหลายแห่ง และบริษัทผลิตสถานีให้บริการแท่นชาร์จไฟฟ้าต่าง ๆ มาดูกันดีกว่าว่ามีจุดชาร์จที่ไหนใกล้กับเพื่อน ๆ บ้าง

จุดชาร์จของ EA Anywhere ภาพจาก: thairath.co.th

1. สถานีอัดประจุไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เขตบางเขน

          เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนนำรถยนต์ไปจอดชาร์จได้ โดยมีให้บริการทั้งแบบ DOUBLE SPEED CHARGE และ QUICK CHARGER ซึ่งหากเพื่อน ๆ ต้องการใช้บริการก็สามารถขับรถไปยังการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ได้เลย ตัวที่ทำการอยู่ไม่ห่างจากสนามบินดอนเมืองและแยกหลักสี่ ทำให้สะดวกแก่การเดินทาง ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้มาใช้เวลาว่างในการรอรับหรือส่งคนที่สนามบินหรือเด็ก ๆ ที่กำลังจะเลิกเรียนด้วย เนื่องจากบริเวณนั้นมีโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนเพิ่งกลับมาจากทำธุระแล้วยังพอมีเวลาเหลือก็สามารถแวะเติมประจุไฟฟ้าให้อุ่นใจได้ว่าจะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอน

2. EV Charging จากค่ายรถยนต์นิสสัน

          อยู่ที่โรงงานบนถนนบางนาตราดกม. 21 ฝั่งขาออกไปสมุทรปราการ ก็เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากแหล่งที่เป็นย่านอาศัยและย่านการค้า ตั้งอยู่ไม่ห่างจาก เมกา บางนา ทั้งในบริเวณนั้นก็ยังมีบริษัทอีกมากมาย สะดวกแก่เพื่อน ๆ ที่ทำงานละแวกนั้นโดยสามารถนำรถไปเข้าชาร์จระหว่างวันได้ หรือสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไกลออกนอกกรุงเทพก็สามารถแวะเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ทั้งยังเปิด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

3. VIRTA Charging Station เขตราชเทวี

          สถานีให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติฟินแลนด์ที่ตอนนี้มีสาขาให้บริการมากมายกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสาขานี้ตั้งอยู่บนถนนถนนพระราม 6 ตรงข้ามกันกับกระทรวงการต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่สัญจรในละแวะนั้นไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี, บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล หรือผู้มาติดต่อสำนักงานโดยรอบก็สามารถเข้าไปใช้บริการสถานีชาร์จแห่งนี้ได้ ทั้งยังมีประเภทการชาร์จให้เลือกถึง 3 แบบ แถมเปิด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

4. EA ANYWHERE สาขาสยามสแควร์

          เรียกว่าเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียว ไม่ต้องพูดถึงในแง่ความสะดวก สำหรับผู้ที่รักการเดินสยามเป็นชีวิตจิตใจ หรือทำงานอยู่ที่ย่านนั้น ก็ถือเป็นความโชคดีที่มีสถานีไว้สำหรับชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ของเพื่อน ๆ โดยตัวสถานีตั้งอยู่บริเวณสยามสแควร์ ซอย 7 ใกล้กับร้านส้มตำนัว

5. ChargeNow by BMW สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9

          เรียกว่าเป็นที่สุดของความสะดวกสบายสำหรับเพื่อน ๆ ละแวกนั้น ในวันที่ต้องการออกไปเดินช็อปปิ้งพักผ่อนที่ห้างสรรพสินค้า ก็สามารถนำรถยนต์ของเราเข้าจอดชาร์จในระหว่างที่เรากำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมในวันหยุด ก่อนที่จะออกมาขึ้นรถพร้อมกระแสไฟฟ้าเต็มเปี่ยมพร้อมเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย นอกจากนี้สำหรับคนที่ทำงานในอาคารสำนักงานละแวกนั้นก็สามารถนำรถยนต์เข้ามาใช้บริการได้เช่นกัน อีกทั้งทาง BMW ยังได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาด้านอสังหามากมายไม่ว่าจะเป็น Central Group, AP (Thailand) PCL และ GLT Green Thailand ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

          นอกจากตัวอย่างทั้ง 5 ที่เราได้ยกมากล่าวนี้ก็ยังมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกมากมายให้เพื่อน ๆ สามารถค้นหาได้ตามแผนที่เพื่อเข้าใช้บริการตามจุดบริการที่ใกล้ที่สุดได้เลย

กลุ่มอสังหา ฯ ที่บริการจุดชาร์จไฟฟ้า

          จากตัวอย่างโครงการ ChargeNow ของค่าย BMW จะเห็นว่ามีผู้พัฒนาโครงการอสังหา ฯ อย่าง AP Thailand รวมอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งตอนนี้ทาง AP ก็ได้วางแผนติดตั้ง AP Charging POD นำร่องกับคอนโดมิเนียม 6 โครงการในเครืออย่าง VITTORIO (สุขุมวิท 39), RHYTHM รางน้ำ, RHYTHM เอกมัย, LIFE ปิ่นเกล้า, LIFE อโศก และ LIFE สุขุมวิท 48 นั่นเอง

. . . . . . . . . .

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในต่างจังหวัด

          แน่นอนว่าในกรุงเทพนั้นผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั้นย่อมแย่งกันผุดสถานีให้บริการกันราวดอกเห็นอยู่แล้วเนื่องจากความหนาแน่นของประชากร แต่หากเพื่อน ๆ ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดล่ะ จะยังมีสถานีเหล่านี้คอยให้บริการกระแสไฟฟ้ากับรุยนต์ไฟฟ้าของเราหรือเปล่า มาดูกัน

จุดชาร์จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ภาพจาก: thairath.co.th

1. ChargeNow by BMW สาขาปั๊มน้ำมันปตท. สระบุรี

          ตั้งอยู่ถัดจากโรงแรมสระบุรีอิน บนถนนมิตรภาพ ไม่ต้องเสียเวลาแวะเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาสถานีให้ยุ่งยาก เพราะตัวปั๊มอยู่ติดถนนใหญ่ เพื่อน ๆ สามารถจอดรถยนต์ไว้เพื่อชาร์จไฟฟ้าในขณะที่ลงไปยืดเส้นยืดสาย หาอะไรเติมลงท้องระหว่างเดินทางได้อย่างสบาย เนื่องจากตัวปั๊มมีร้านค้าอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบครันเลยทีเดียว

2. EV Charging จากค่ายรถยนต์นิสสัน

          อยู่ที่สยามนิสสัน สำนักงานใหญ่ ชลบุรี บนถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออกมุ่งสู่ชลบุรี หลังจากออกจากกรุงเทพมาพักใหญ่ก็คงใช้พลังงานไฟฟ้าไปไม่น้อยแล้ว แวะชาร์จรถยนต์ของเพื่อน ๆ ให้พร้อมใช้งานอีกครั้งก่อนออกเดินทางต่อให้ถึงที่หมายก็ไม่น่าเสียหายแต่อย่างใด ซ้ำยังหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่ของทางนิสสันเอง รับรองว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยความช่วยเหลือและคำแนะนำอยู่อย่างแน่นอน

3. VIRTA Charging Station สาขาข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ตอบโจทย์คนเมืองที่เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางได้ด้วยการเข้ามหาวิทยาลัยไปเพื่อชาร์จรถยนต์ของเพื่อน ๆ ให้พร้อมใช้งาน นอกจากสะดวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว สำหรับบุคคลภายนอกก็เช่นกัน เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนมากมียานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องต่อคิวรอชาร์จนาน หรือหากไม่สะดวกจะไปยังสถานีตรงข้ามคริสจักรสัมพันธ์เชียงใหม่ก็ย่อมได้

4. EA ANYWHERE สาขาสิงห์บุรี

          อยู่ก่อนถึงร้านผัดไทโบราณอินบุรี ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 32 มุ่งสู่นครสวรรค์ สิห์บุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางผ่านที่ออกจากกรุงเทพมาไกลพอสมควร ดังนั้นหากเพื่อน ๆ จะแวะพักนำรถยนต์เข้าจอดชาร์จ พร้อมเติมพลังงานให้ตัวเองก็นับว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียว หลังจากอิ่มท้องรถยนต์ก็พร้อมสำหรับเดินทางต่ออย่างไม่ต่อรอใหเสียเวลาเลย

5. PEA EV-Charging Station สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

          ตั้งอยู่ถัดจากถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่สระบุรี ไปเที่ยวมาแล้ว ขากลับก็ยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้คอยให้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีระบบการชาร์จทั้งแบบด่วนแล้วแบบรวดเร็วไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชน โดยเพื่อนๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลย

          ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในต่างจังหวัดจะยังไม่ครอบคลุมมากนัก ทำให้เพื่อน ๆ อาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันให้ดีเสียก่อน ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหาระหว่างทางได้ และหากพลังงานหมดระหว่างทางเราไม่สามารถหาแกลลอนไปเติมกระแสไฟฟ้าแล้วนำมาเติมใส่รถได้อย่างน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปได้ ดังนั้นก่อนออกเดินทางให้ตรวจสอบเส้นทางและจุดให้บริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ดีก่อนเสียด้วย เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของเพื่อน ๆ เอง และเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ในต่างจังหวัดจะมีการสร้างสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนครอบคลุมทั้งประเทศ ให้เพื่อน ๆ ได้อุ่นใจ รวมถึงเป็นการผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนอีกด้วย

ผลจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

          ดังที่กล่าวมาทั้งหมดดูเหมือนว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีแต่ข้อดีเต็มไปหมด ทั้งนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าแม้รถยนต์ชนิดนี้จะไม่ปล่อยไอเสียหรือควันพิษออกสู่โลกภาพนอกแล้ว แต่ก็ยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าซื่อต้องผลิตมาจากโรงไฟฟ้าอีกหลายแหล่งอยู่ดี ในอนาคตหากมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึเน ไม่แน่ว่าการจ่ายกระแสไฟของภาครัฐอาจไม่เพียงพอ และทำให้ต้องก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างตามมา อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรจับตามอง อีกทั้งในการชาร์จไฟฟ้าก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ดี แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงน้ำมัน ทว่าก็ควรคำนวณรายจ่ายในส่วนนี้ให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระต่อตัวเพื่อน ๆ เองในภายหลัง

. . . . . . . . . .

รถยนต์ไฟฟ้าตัวเลือกแสนสบายใจของคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          จากที่ได้พูดถึงระบบการทำงานและข้อดีต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ทางเราก็เชื่อว่าคงมีเพื่อน ๆ ที่เป็นสายรักษ์โลกไม่มากก็น้อยกำลังยกให้รถยนต์ชนิดนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในใจ ถึงแม้ว่าต้อนนี้จะยังมีเพียงไม่กี่ค่ายที่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า แต่ด้วยแนวโน้มของการกระตุ้นกระแสรักษาสิ่งแวดล้อมของชาวโลกจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ หันมาริเริ่มโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงหากได้ความร่วมมือจากภาครัฐก็จะยิ่งทำให้เรามีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ในราคาของรถยนต์ประเภทนี้ที่ถูกลงด้วย อีกทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่จะผลิตออกมาในภายภาคหน้าจะต้องมีสมรรถนะที่ก้าวล้ำมากกว่ารถยนต์ในตลาดตอนนี้อย่างแน่นอน หากเพื่อน ๆ ยังไม่พร้อมที่จะจับจองเป็นเจ้าของในตอนนี้ก็ไม่เป็นไร อดใจรอรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภายภาคหน้า (อันใกล้) นี้ก็ยังไม่สายจนเกินไป ถึงเวลานั้นทางเราหว่าเพื่อน ๆ ทุกคนจะได้รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกอกถูกใจมาไว้ในครอบครองกัน หากชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้เพิ่มเติมจากพวกเรา สามารถติดตามคอนโดนิวบ์ได้ทางเว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และสาระน่ารู้เรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ CondoNewb ได้เลย