logo

ใกล้จะหมดเดือนที่สองของปี มาถึงครึ่งทางของไตรมาสแรกปี 2563 กันแล้ว บรรยากาศตลาดอสังหาฯ ไทยปี 63 โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมยังไม่แสดงวี่แววว่าจะมีความคึกคักใดๆ เพิ่มขึ้น ด้วยทั้งปัจจัยที่มีกระทบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 ด้านภาวะเศรษฐกิจซบเซา ปัญหาการเมือง รวมถึงการระบาดของโรค COVID-19 ที่สร้างความกังวลให้กับสังคมขณะนี้ ก็ส่งผลกับภาคธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคอสังหาฯ สำหรับปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้ที่เศรษฐกิจยังออกตัวช้า ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 อะไรบ้างที่เรายังควรจับตามอง

ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 ภายในประเทศ

เริ่มกันที่ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 ภายในประเทศกันก่อน เรื่องใกล้ตัวคงซุกเอาไว้ไม่ได้เพราะกระทบโดยตรงเห็นผลแทบจะทันด่วนกันทุกภาคส่วนเลย โดยเฉพาะในสภาวะบ้านเมืองในช่วงนี้

ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 ด้านเศรษฐกิจและการเมือง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองของประเทศจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนกระทบภาคธุรกิจอสังหาฯ ไทยปี 63 โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการควบคุมการปล่อยกู้ LTV โดยภาครัฐ การประกาศใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ รวมถึงมาตรการลดการอนุมัติการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินที่เข้มวงดยิ่งขึ้น แม้ว่าจะเพื่อชะลอการเกินหนี้เสีย ลดการลงทุนเชิงเก็งกำไรเกินจำเป็น กดดัน Developer ต้องเร่งขายโครงการเดิมที่มีอยู่ เพื่อลดสภาวะ Oversupply ลดการปล่อยกู้เพื่อชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆ ทำให้ช่วงต้นปีมานี้มีโครงการเปิดตัวใหม่ๆ น้อยมาก แม้จะมีหลายโครงการที่ตั้งชื่อเตรียมเปิดตัวอยู่หลายแห่ง แต่ก็ยังไม่มีกำหนดเปิดขายอย่างเป็นทางการออกมาเท่าไหร่นัก

ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 ภาคธุรกิจอสังหาฯ Developer

ด้วยการกดดันทั้งจากทางภาครัฐและสถาบันการเงิน ทำให้ต้องเร่งระบายคอนโดในสต็อกด้วยมาตรการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งการลดราคาขายหรืองดเว้นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพื่อแข่งขันกันดึงดูดผู้ซื้อ รวมถึงการปรับรูปแบบโครงการที่จะเตรียมเปิดขาย จากที่ปี่ก่อนๆ เน้น Segment โครงการที่สูงเกินกว่าผู้ซื้อกลุ่ม Real Demand จะสู้ไหว ทำให้บางโครงการเมื่อยอดขายไม่ได้ตามเป้า ก็ต้องปรับลดสเปคโครงการหรือพับแผนยกเลิกไปในที่สุด

รวมถึงหลายๆโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแต่โอนห้องได้ไม่ครบ ต้องรับกลับมาปล่อยขายต่อ เห็นถึงการขายที่ได้ยอดมาจาก Demand ปลอมที่เป็นนักลงทุนระยะสั้น หรือผู้ซื้อที่ไม่มีความพร้อม Developer หลายๆ เจ้าจึงเริ่มชะลอการเดตัวโครงการหลายๆ แห่งในช่วงต้นปี ทั้งเพื่อปรับปรูปแบบและราคาขายให้เข้าถึงผู้ซื้อที่มีความพร้อมจริงมากที่สุด ทำให้อาตตะเห็นโครงการระดับบน Luxury มากๆ เปิดตัวน้อยลง และเห็นโครงการระดับกลาง Main Class ถึง High Class เปิดตัวใหม่ในตลาดอยู่

ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 พฤติกรรมของผู้ซื้อ

เมื่อผู้ซื้อบางส่วนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นลดหายไปจากตลาดการซื้อขายอสังหาฯ ไทยปี 63 ส่วนหนึ่งอาจด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน ด้วยเงื่อนไขการกู้เงินของธนาคารต่างๆ ที่เน้นเอื้อผู้ซื้ออสังหาฯหลังแรกมากกว่า ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคอนโดค้างสต็อกในตลาดหรือโครงการเปิดตัวใหม่แก่บรรดาผู้ซื้อ Real Demand มากขึ้น โครงการที่มีรูปแบบตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงๆ และราคาตั้งขายที่สมเหตุสมผลก็จะเป็นที่สนใจมากกว่าโครงการที่ออกแบบแบ่งห้องขายทีละมากๆ และตั้งราคาสูงแบบสร้างกำไรด่วน

ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 จากต่างประเทศ

ในไตรมาสแรกของปีนี้ สำหรับสถานกาณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นที่สนใจของทั่วโลก และส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนที่เพิ่งพา Demand การซื้อจากต่างประเทศ ไม่เว้นภาคธุรกิจอสังหาฯ ไทยปี 63 ซึ่งที่ผ่านมาหลายๆ โครงการเน้นทำยอดขายจากกำลังซื้อจากประเทศจีนอยู่ไม่น้อย ด้วยสภาวะที่ทั่วโลกยังกังวลกับเชื้อไวรัสนี้และมาตรการระงับการเดินทางออกนอกประเทศจากภาครัฐของจีน ส่งผลให้กำลังซื้อจากประเทศจีนลดหายไปจากตลาดอสังหาฯ จำนวนมาก ทำให้บางโครงการหลุดโอนและเหลือห้องค้างสต็อกกลับมาขายในตลาดในที่สุด

หากสถานการณ์การระบาดของโรคลดลง ไม่กินระยะเวลาเกินสองเดือนแรกของไตรมาสสอง กำลังซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนอาจจะฟื้นตัวเร็วขึ้น

ในเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่คลี่คลาย ในไตรมาสแรกของปีอาจจะยังเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วกว่าจะเห็นภาพทิศทางของตลาดอสังหาฯ ไทยปี 63 ที่ชัดเจนนัก แต่ปัจจัยอสังหาฯ ไทยปี 63 เหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจสะดุดล้มและกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปี แล้วมาพบกับเรื่องราวข่าวสารคอนโดดีดีได้ใหม่ที่ Condonewb นะครับ 

Written by NewbTay