logo

           ซื้อที่ดิน เรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ต้องการมีที่ดินไว้ในครอบครองจะเพื่อการใดก็ตาม สิ่งที่ต้องเตรียมคือข้อมูลรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อการขาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้ ดังนั้น เนื้อหาบทความดังต่อไปนี้จะเน้นนำเสนอปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการเลือกที่ดิน ข้อแนะนำ ปัจจัยในการซื้อที่สำหรับสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การเกษตร รวมถึงขั้นตอนในการซื้อที่ดินว่ามีกรรมวิธีอย่างไร ? รูปแบบในการชำระเงินและเงื่อนไขที่ทางธนาคารสามารถอนุมัติให้กับผู้ที่สนใจว่าควรเป็นรูปแบบผ่อนชำระหรือจ่ายเต็มจำนวน รายละเอียดทั้งหมด สามารถหาอ่านในบทความได้ค่ะ

. . . . . . . . . .

แนะนำการซื้อที่ดิน ขั้นตอนพื้นฐาน และปัจจัยที่ควรพิจารณา

          การซื้อที่ดินดี ๆ สักแปลงเป็นอีก 1 เรื่องในฝันที่ใครหลายคนก็คงอยากจับจองเป็นเจ้าของทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรถยนต์แล้ว มูลค่านั้นกลับวิ่งสวนทาง ราคาที่ดินในอนาคตนั้นมีแต่จะสูงขึ้นในขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคลมีแต่จะต่ำลงมาจนแทบไม่เหลือราคา ดังนั้น ใครที่พอมีทุนต้องการซื้อที่ดินแปลงงาม ๆ จะเพื่อการใดก็ตาม ควรรีบซื้อเอาไว้โดยที่ผู้ครอบครองจะสามารถทำประโยชน์จากที่ดินดังต่อไปนี้

 1. ที่อยู่อาศัย นับว่าเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้เพราะที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเรื่องจำเป็นในการดำรงค์ชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อมีไว้อาศัยรวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 2. ธุรกิจ มาในรูปแบบของอาคารต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์ ที่พักขนาดเล็ก โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล เป็นต้น เป็นการลงทุนในระยะยาว ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นได้ทั้งเจ้าของที่ทำกินอีกทั้งยังเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ
 3. การเกษตร ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่มีที่ทำกิน ดังนั้นการซื้อที่ดินถึงเป็นอีก 1 ช่องทางที่ดีในการซื้อที่สำหรับทำกินที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมาปล่อยเช่าให้กับผู้ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง หรือบางรายอาจลงมือทำเกษตรเองทำให้ไม่ต้องเสียเงินเช่าที่สำหรับทำเกษตรแต่อย่างใด

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนซื้อที่ดิน

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนซื้อที่ดิน

เป็นที่ดินที่มีเจ้าของชัดเจน

          มีเส้นทางสัญจรหลักหรือรองตัดผ่าน น้ำ ไฟ เข้าถึง และไม่เป็นที่ตาบอดจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยลักษณะของที่ตาบอดจะเป็นที่ดินที่ต้องเดินทางเข้าออกผ่านพื้นที่ของคนอื่น

ในเรื่องของการซื้อขาย

          เมื่อมีการตอบตกลงที่จะซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของที่ดิน เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ผู้ซื้อควรจ่ายในรูปแบบของเช็คที่ทางธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายให้เท่านั้นซึ่งสามารถติดต่อขอจากธนาคารในเขตที่ดินนั้น ๆ ได้

ควรดูสัญญาซื้อขายให้รอบคอบ

           ปัจจัยต่อมาที่ควรคำนึงถึงนั่นก็คือ สัญญาซื้อขายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ เพราะการซื้อที่ดินนั้นมีมูลค่าการชำระเงินที่ค่อนข้างสูงและเมื่อได้ที่ดินดังกล่าวมาแล้วจะต้องสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ให้กับผู้ซื้ออย่างแท้จริงในระยะยาวได้ ดังนั้น รายละเอียดในสัญญาควรมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด ถูกต้องตรงตามต้องการโดยไม่ผิดต่อหลักการทางกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อแนะนำและควรระวังในการซื้อที่ดิน

ที่ติดจำนองที่ดิน  

          เป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ผู้จำนองเอาที่ดินดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้ผู้รับจำนอง ดังนั้น ต้องไม่เป็นที่ติดจำนองหรือสัญญาเช่าใด ๆ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี

ในส่วนของเงินค้ำประกัน

          เมื่อยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งรีบโอนเงิน ทั้งนี้เคยเกิดปัญหาโดนหลอกให้วางเงินประกันแล้วผู้ขายหรือเจ้าของที่ดินแปลงนั้นได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนเพื่อนำโฉนดที่ดินออกมา

ให้ระวังในเรื่องของการแบ่งขายที่ดิน

           โดยมีผู้ขายบางรายต้องการได้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ทำเรื่องแบ่งย่อยที่ดินออกมาอีกหลายแปลงแล้วประกาศขายให้กับผู้ซื้อที่ดินหลายคน ผลคือ ทำให้เกิดความยุ่งยากในภายหลัง ต้องมาทำเรื่องไถ่ถอนที่ดินคืนแล้วยังต้องมาดำเนินแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินกันอีก

ควรติดต่อขอรางวัดที่ดิน

          เมื่อได้มีการคุยกับเจ้าของที่ดินจนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ควรติดต่อขอรางวัดที่ดิน เพื่อให้เข้ามาสำรวจที่ดิน เดินหาหมุดเขตว่ามีความชัดเจนถูกต้องตรงกับตำแหน่งที่อยู่ในโฉนดหรือไม่อย่างไร ? ซึ่งการตรวจสอบทำให้เราได้รู้ความจริงอีกด้วยว่า เป็นที่ดินที่ยังไม่ติดปัญหาใด ๆอันสร้างความยุ่งยากให้กับเราในภายหลัง

แนะนำขั้นตอนในการซื้อที่ดิน และการดูเอกสารต่างๆ

แนะนำขั้นตอนในการซื้อที่ดิน

          ในปัจจุบัน การจะหาซื้อที่ดินดี ๆ สักแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องเดินทางเสาะหาด้วยตัวเองหรือฝากญาติสนิทตลอดจนคนรู้จักเป็นผู้ติดต่อให้เพื่อแลกกับค่านายหน้าที่บางครั้งไม่มีมาตรฐานตายตัวว่าควรจะจ่ายให้กันกี่บาท ? แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลใจกันอีกต่อไป สามารถติดต่อนายหน้าค้าที่ดินในรูปแบบบริษัทกันได้เลยซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมทำเลต่าง ๆ เอาไว้โดยมีขั้นตอนดังต่อไป

ให้นายหน้าขายที่ดินนำที่ดินไปทำการตลาด

 นายหน้าขายที่ดิน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการนำที่ดินหรืออื่น ๆ ไปเสนอขายหรือจะเป็นไปเพื่อการปล่อยเช่าให้กับผู้ที่สนใจ ในส่วนของการติดต่อนายหน้าค้าที่ดิน เกิดขึ้นหลังเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาที่ดินซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายบริษัท เมื่อเลือกได้แล้ว จะมีตัวแทนพนักงานของบริษัทคอยให้ข้อมูลรวมถึงพาผู้ที่สนใจลงพื้นที่เพื่อเลือกที่ดินที่อยากได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของผู้ซื้อนั้น ๆ จากนั้น ทางนายหน้าจะเริ่มต้นเจรจาต่อรองกับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ซื้อหรือผู้ขายเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถบรรลุในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายต่างพอใจ ถึงจะเป็นขั้นตอนการซื้อที่ดิน โดยนายหน้าจะคอยช่วยติดต่อประสานงานให้ทั้งในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมระหว่างตัวผู้ซื้อกับผู้ขายรวมไปถึงการประสานงานกับกรมที่ดิน หรืออื่น ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อผู้ขายที่ไม่มีเวลาไปดำเนินการด้วยตัวเองอีกทั้งยังไม่สะดวกที่จะไปเจรจาต่อรองราคาเรื่องซื้อที่ดินได้ และเมื่อมีการใช้บริการจากนายหน้าค้าที่ดินแล้ว โดยปกติทางผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าค่านายหน้า อัตราจะอยู่ที่ 2-5% ของราคาซื้อขายจริงโดยใช้วิธีประเมินจากมูลค่าที่อยู่บนที่ดินผืนนั้นตลอดจนความยากง่ายรวมถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ

การติดต่อกรมที่ดิน 

          สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกก่อนไปยื่นจะเป็นในส่วนของเอกสารทั้งในส่วนของตัวผู้ซื้อและเจ้าของที่ดิน เช่น สำเนาบัตรประชาชน โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อสกุลก็ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อสกุลรวมถึงหลักฐานแสดงการสมรสมาด้วย ลำดับถัดมาถึงจะเป็นการทำสัญญาซื้อที่ดินซึ่งต้องทำร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่ลืมตกลงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากหนังสือสัญญาซื้อขายแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องตกลงชำระร่วมกันอันได้แก่ ค่าโอน อากรแสตมป์ และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของผู้ขาย หลังจากรวบรวมเอกสารจนครบ ก็ให้นัดวันเพื่อไปติดต่อกรมที่ดินแล้วทำเรื่องโอนกันได้เลยโดยต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กดบัตรคิว
 2. ยื่นเอกสารทั้งฝ่ายคนซื้อและเจ้าของที่ดินที่เป็นคนขายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารว่าครบหรือไม่อย่างไร ? ซึ่งโดยปกติแล้ว ทางนายหน้าจะเป็นฝ่ายดำเนินการให้ จากนั้นรอพนักงานเรียกตามคิวโดยที่ระหว่างรอ ทางเจ้าหน้าที่จะทำเรื่องประเมินราคาที่ดินเพื่อให้ผู้ยื่นเอกสารเตรียมชำระค่าอากรแสตมป์ ค่าโอน รวมถึงค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของผู้ขาย
 3. ลำดับถัดมา ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ต้องการโอนให้กับทางผู้ซื้อผู้ขาย จากนั้น เป็นหน้าที่ ๆ ต้องไปชำระเงินที่ช่องการเงิน ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินในส่วนของค่าดำเนินการ ทางเจ้าหน้าที่จะทำเรื่องออกเอกสารการโอนที่ดินให้
 4. เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ซื้อผู้ขายให้ลงนามในเอกสารร่วมกัน จากนั้น ให้นั่งเพื่อรอขั้นตอนต่อไป
 5. เจ้าหน้าที่จะส่งโฉนดที่ดินให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งมีอำนาจในการลงนามพร้อมประทับตรารับรองการโอนสลักหลังโฉนดที่ดินให้
 6. รับโฉนดที่ดินพร้อมกับส่งมอบเงินถือว่าเป็นการสิ้นสุดการดำเนินการ

เทคนิคการดูแปลงที่ดิน

         ให้ดูจากโฉนดที่ดินซึ่งจะแสดงรายละเอียดผู้ถือครองที่เอาไว้อย่างชัดเจนโดยจะแสดงที่มาที่ไปผู้ถือครอง มีแปลนลักษณะที่ดินพร้อมสัดส่วนตัวเลขระบุไว้อย่างครบถ้วนพร้อมขนาดและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับซื้อขายรวมถึงการวิเคราะห์ทำเลเพื่อนำไปประเมินในการเสนอราคาแก่ผู้ที่สนใจได้ ทว่าแม้เอกสารประเภทโฉนดที่ดินจะมีประโยชน์มากเพียงใดก็ตาม ทว่า ยังมีอีกหลายคนที่ดูโฉนดที่ดินได้อย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วนจนสร้างปัญหาในเวลาต่อมา เช่น การซื้อที่ผิดแปลงหรือบางครั้งถึงขั้นซื้อที่ตาบอดที่ไม่มีทางเข้าออกเอาไว้จนสร้างความยุ่งยากในภายหลัง รวมถึงการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดินผิดคน เป็นต้น

          ดังนั้นบทความในหัวข้อนี้จะทำหน้าที่รวบรวมเทคนิคการดูแปลงที่ดินโดยจะขอเริ่มจากโฉนดที่ดินเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการจะเจรจาคุยเรื่องซื้อที่ดิน รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังต่อไปนี้

          การหาระยะทางที่ดินจากแปลนที่ดินจริงในโฉนด อยากทราบขนาดที่ดินที่แท้จริงสามารถวัดจากตัวเลขที่อยู่ในแปลนกันได้เลยค่ะ

วิธีการ

 • ขนาดวัดได้จากโฉนดคูณมาตราส่วนที่ระบุไว้ในโฉนด ผลลัพธ์ เท่ากับขนาดที่ดินจริง

กรณีศึกษา

          มาตราส่วนในโฉนดที่ดินเป็น 1:500 ให้นำไม้บรรทัดมาวัดด้านหนึ่งโดยให้เป็นหน้าบ้านของที่ดิน วัดจากหมุดถึงหมุดได้ 12 มิลลิเมตร ดังนั้น ขนาดที่ดินหน้าบ้านที่ผู้ซื้ออยากรู้จะเท่ากับ 12 มิลลิเมตรคูณ 500 = 6,000 มิลลิเมตร หรือ 6 เมตรนั่นเอง

ตัวอย่างสูตรเทียบมาตรส่วนในโฉนดที่ดินแบบง่าย ๆ มีดังต่อไปนี้

 • มาตรส่วน 1:2000 ในโฉนด
 • วัดโฉนดได้ 1 มิลลิเมตรเท่ากับขนาดที่ดินจริง 2 เมตร

 

 • มาตราส่วน 1:1000 ในโฉนด
 • วัดโฉนดได้ 1 มิลลิเมตร เท่ากับขนาดที่ดินจริง 1 เมตร

 

 • มาตราส่วน 1:500 ในโฉนด
 • วัดโฉนดได้ 1 มิลลิเมตร เท่ากับขนาดที่ดินจริง 0.5 เมตร

การซื้อที่ดิน เหตุใดต้องใช้เงินสดหรือจ่ายเงินเต็มจำนวน ผ่อนไม่ได้ ?

การซื้อที่ดิน เหตุใดต้องใช้เงินสด

          โดยปกติแล้ว จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเต็มจำนวน ส่วนการทำเรื่องผ่อนนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เหตุผลนั้นมีหลายสาเหตุดังนี้

เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

           ผู้ซื้อที่ดินเปล่า ในเบื้องต้นมักไม่มีแผนรองรับชัดเจนว่าซื้อที่ดินไปแล้วจะนำมาทำประโยชน์อะไรกันบ้าง ? ซึ่งแตกต่างจากการซื้อที่ดินที่ระบุไปเลยว่า ซื้อเป็นที่ดินเพื่อทำสิ่งปลูกสร้างที่มีทั้งที่อยู่อาศัยรวมไปถึงสถานประกอบการ โดยปกติแล้ว ถ้าทำกับธนาคารจะสามารถกู้ผ่านได้เพราะมีแบบแปลนรวมถึงแผนประกอบธุรกิจที่ชัดเจน แต่ถ้าจ่ายเงินสดกับเจ้าของที่ดิน โดยส่วนใหญ่แล้ว ควรเป็นเงินสด เพราะบางคนที่เป็นเจ้าของที่ดินอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือในบางราย อาจเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแต่มีเหตุจำเป็นให้ต้องทำเรื่องซื้อขายระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะความไว้เนื้อเชื้อใจ การจ่ายเงินสดสำหรับคนที่เพิ่งเจอกันเพียงไม่กี่ครั้งต่อให้มีการลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ตาม การจ่ายเงินเต็มจำนวนเพื่อแลกกับโฉนดที่ดินกลับยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหากจ่ายแบบผ่อนชำระ

          ที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนจะทำสิ่งปลูกสร้างชัดเจน ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจ ในมุมมองของธนาคารหรือผู้ขายที่ดินผืนนั้น มักมองว่า ผู้ซื้อจะยังไม่สามารถทำประโยชน์หรือสร้างมูลค่าอันใดได้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นถึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหากจ่ายแบบผ่อนชำระโดยเฉพาะที่ดินเพื่อการทำเกษตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำเกษตรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ราคาผลผลิตมักมีความผันผวนมากกว่าสินค้าตัวอื่น ๆ การเก็บเงินสดถึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

จ่ายสุดอุ่นใจกว่า

          ที่ดินเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่กว่าจะคืนทุนมักใช้เวลานาน ทว่า มูลค่าการซื้อที่ดินกลับมีราคาค่อนข้างสูง โดยช่วงแรกมักไม่ได้ทำกำไรให้กับผู้ซื้อที่ดินเท่าไหร่นัก ดังนั้น สำหรับผู้ขายแล้ว การเก็บเงินในรูปแบบของเช็คเงินสดหรืออื่น ๆ เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจได้มากกว่าแบบผ่อนชำระ

หากจะซื้อที่ดินด้วยการผ่อน ต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

          ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การซื้อที่ดินสักแปลงแต่มีความต้องการจะผ่อนเป็นรายปีหรืออื่น ๆ มักไม่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะแปลงที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนชัดเจน ดังนั้น การทำเรื่องผ่อนถึงเป็นเรื่องยาก ทว่า สำหรับผู้ที่สนใจจะจ่ายแบบผ่อนชำระ เรามีทางออกเอาไว้ใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้ ใครสนใจ ติดตามอ่านในบทความกันได้เลย

ต้องมีการระบุจุดประสงค์อย่างชัดเจน

          ที่ดินเปล่าควรเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในโครงการที่ถูกจัดสรรไว้แล้ว ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่า ซื้อเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในระยะยาวให้กับทั้งตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นที่ดินในรูปแบบนี้ ทางธนาคารมักจะอนุมัติเหตุผลนั่นเป็นเพราะที่ดินผืนดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคมีความสะดวกสบายและไม่ยากลำบากจนเกินไปนักไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟ การคมนาคมขนส่ง โรงพยาบาล ตลาดสดและอื่น ๆ ทำให้การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างละแวกใกล้เคียงมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะในส่วนของมูลค่า

ต้องมีเอกสารยืนยันจุดประสงค์

          การซื้อที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอีก 1 วิธีที่สามารถนำมาทำเรื่องผ่อนชำระกับทางธนาคารได้ โดยต้องมีเอกสารมาช่วยยืนยัน เช่น เอกสารโครงการในการก่อสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็น แปลนบ้านรวมไปถึงราคาประเมินจากผู้รับเหมาและหมายรวมไปถึงใบอนุญาติก่อสร้างโดยทั่วไปสามารถกู้ได้ไม่เกิน 80% วัดจากมูลค่าที่ดินรวมถึงค่ารับเหมาก่อสร้าง

ต้องมีแผนธุรกิจชัดเจน

           การซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ก็เป็นอีก 1 วิธีที่สามารถใช้กล่าวอ้างเพื่อขอทำเรื่องกู้กับทางธนาคารได้แต่ต้องแนบแผนการทำธุรกิจมาด้วย

ซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคาร

          การซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคารที่เป็นทรัพย์รอการขายจากธนาคารก็เป็นอีก 1 ช่องทางที่ดีหากต้องการทำเรื่องชำระแบบผ่อน โดยลักษณะของที่ดินดังกล่าวเกิดจากการยึดมาจากลูกหนี้ของธนาคารที่ไม่สามารถหาเงินมาผ่อนชำระให้กับที่ดินประเภทนี้ หากเราสนใจจะซื้อที่ดินดังกล่าวขึ้นมาจริง ๆ ทางธนาคารสามารถพิจารณาและอนุมัติการซื้อการขายให้กับเราได้ โดยปกติ มักมีเงื่อนไขให้เราผ่อนสูงสุดได้เพียง 10 ปี นั่นหมายความว่า จำนวนการผ่อนชำระต่อเดือนจะค่อนข้างสูงตรงตามระยะเวลาที่ทางธนาคารได้กำหนดเอาไว้แล้วนั่นก็คือ 10 ปี ทำให้ต้องหาช่องทางในการหาเงินมาใช้หนี้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคารพร้อมเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ ปี 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงื่อนไข

 • กู้เพื่อทำการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
 • เป็นการกู้เพื่อสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือในลักษณะของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของตัวอาคาร
 • กู้เพื่อต่อเติม ขยายหรือซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย

 

หลักเกณฑ์การปล่อยวงเงินกู้

 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ยอดกู้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินและไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย
 • อาคารพาณิชย์ ยอดกู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินและไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย
 • ห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ยอดกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินและไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • ห้องชัดราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท ยอดกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินและไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย

          กำหนดไว้ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระ 30 ปี โดยอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี โดยมีวงเงินกู้ดังต่อไปนี้

 

 • ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย
 • ในส่วนของอาคารพาณิชย์กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานรายเดือน กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าและอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ

          จะเห็นได้ว่า การซื้อที่ดินมีปัจจัยตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยให้ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายร่วมกัน ดังนั้นการศึกษารายละเอียดถึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อการตัดสินใจที่ไม่พลาด เพราะการซื้อที่ไม่เหมือนกับการซื้อผักที่มีราคาไม่ได้สูงนัก เป็นเพียงปัจจัยทางด้านอาหารที่มีต้นทุนต่ำ แต่ที่ดินนั้นมูลค่าและราคาสูงกว่านั้นหลายเท่าตัวเพราะอิงกับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ความใกล้ไกลแหล่งสาธารณูปโภครวมถึงซื้อที่ดินมาไว้เพื่อประกอบกิจการใดบ้าง ? และเมื่อรู้พอสังเขป จะทำให้การตัดสินใจนั้นไม่พลาดอีกต่อไปเพื่อการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง ลงตัวจนสามารถสร้างคุณค่ารวมถึงประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นได้