logo

          คลองสานมนต์เสน่ห์แห่งสังคมการอยู่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าแก่ย่านฝั่งธนฯ แต่เดิมทำเลคลองสาน เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เล่าขานกันมายาวนาน ด้วยระยะเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองพัฒนาขึ้น ทำให้เกิดชุมชนใหม่ ๆ ศูนย์กลางธุรกิจ แหล่งไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ หรือเส้นทางคมนาคมถูกพัฒนาขึ้นแปรเปลี่ยนให้ทำเลคลองสานเจริญเติบโต แต่ยังคงผสมผสานกลิ่นอายชุมชนเก่าแก่ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิมไว้ในบางพื้นที่ โดยทำเลคลองสานแห่งนี้

. . . . . . . . . . .

แผนที่อาณาเขตที่ตั้งทำเลคลองสาน

          ทำเลคลองสาน ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของฝั่งธน โดยทิศเหนือติดกับเขตพระนคร, เขตสัมพันธ์วงศ์ ทิศตะวันออกติดกับเขตบางรัก, เขตสาทร ทิศใต้ติดกับเขตบางคอแหลม ซึ่งทั้ง 3 ทิศนี้มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งอนาเขต และทิศตะวันตก ติดกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางไส้ไก่ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา และถนนประชาธิปกเป็นเส้นแบ่งอณาเขต ซึ่งทำเลคลองสานแห่งนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6.501 ตร.กม

03

ขอบคุณภาพจาก : www.panteethai.com

          ทำเลคลองสาน ถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนฯ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตฝังธนฯ จะนิยมเดินทางทางเรือถือได้ว่าเป็นการคมนาคมที่สะดวก โดยท่าเรือที่เชื่อมระหว่างสองฟากฝั่งธนฯ กับฝั่งพระนคร ในทำเลคลองสาน คือท่าเรือคลองสาน มาประจบกับทางเรือสี่พระยาย่านฝั่งพระนคร และนอกจากท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้านการค้าขาย การคมนาคมไปมาย่านฝั่งธนฯกับฝั่งพระนครแล้ว ฝั่งธนฯซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ ยังได้รับอานิสงค์ด้านการเจริญเติบโตมาจากฝั่งพระนครด้วย เนื่องจากฝั่งพระนคร แต่ก่อนเป็นแหล่งงาน ห้างร้าน ที่อยู่อาศัยที่เจริญเติบโตมากกว่า

         เมื่อมองจากฝั่งธนฯ จะเห็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเจริญกรุง ที่สร้างตั้งแต่ปี 2413 -2529 ได้แก่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล, โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า , โรงแรมรอรัล ออคิด เชอราตัน และโรงแรมแชงกรีลา อีกทั้งยังมีศูนย์การค้าเก่าแก่อย่างศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ศูนย์การค้าแห่งแรกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าเรือสี่พระยา ที่เปิดตั้งแต่ปี 2527 

          ด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการค้าเกิดขึ้นมากมาย และมีความคึกคักตั้งแต่อดีตของฝั่งพระนคร อย่างทำเลเจริญกรุงที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งธนฯ ทำให้ทำเลฝั่งพระนคร กับฝั่งธนฯ อย่างทำเลคลองสาน เกิดการสัญจรไปมาอย่างคึกคัก ท่าเรือคลองสานจึงมีความสำคัญในการเดินทางข้ามมาฝั่งการสัญจรทางถนนโดยรถยนต์ รถสาธารณะ

. . . . . . . . . . .

เมื่อความเจริญเติบโตเข้าถึง ทำให้ทำเลคลองสานจากอดีตสู่ปัจจุบันเปลี่ยนไป

          ด้วยศักยภาพการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงสร้างรถไฟฟ้าหลากสีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าสายสีทอง, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, อีกทั้งในอนาคตยังมีการเข้ามาของรถไฟฟ้าสายสีแดง พลานุภาพการเข้าถึงของรถไฟฟ้าเหล่านี้ทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองเห็นศักยภาพที่ดินเรียบรถไฟฟ้าย่านฝั่งธนฯ จนทำให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูง อย่างคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้ามากมายหลายโครงการ 

          นอกจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว ยังมีการเข้ามาของโครงการโปรเจคขนาดใหญ่ของนักลงทุนในเครือสยามพิวรรธน์ เจ้าของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในเครือกลุ่มแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาร่วมกันเก ิดเป็นพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานขนาดใหญ่ย่านฝั่งธนฯ อย่าง ICOMSIAM บนพื้นท ี่กว่า 50 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยเจริญนคร 4 และอีก 5 ไร่ บริเวณปากซอยเจริญนคร 5 รวมเป็น 55 ไร่ มูลค่าการลงทุนรวม 54,000 ล้านบาท ครบครันด้วยห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ ศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่จัดกิจกรรม อีกทั้งไอคอนสยามยังประกอบด้วยที่พักอาศัย 2 อาคาร ได้แก่ 

- แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนเซส แอท ไอคอนสยาม เป็นอาคารที่พักอาศัย จำนวน 1 อาคาร สูง 317.95 เมตร 70 ชั้น 379 ยูนิต บริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

- เดอะ เรสซิเดนเซส แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล แบงค็อก อิน ไอคอนสยาม เป็นอาคารที่พักอาศัย จำนวน 1 อาคาร สูง 272.20 เมตร 52 ชั้น 146 ยูนิต บริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

          อีกทั้งโครงการ ICONSIAM แห่งนี้ ยังเพียบพร้อมด้วยการเดินทางที่สะดวก อย่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่พึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 เป็นโครงการไฟฟ้าสายสีทองระบบรางเดี่ยว หรือรถไฟฟ้าระบบรางเบา ที่เชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสีเขียวสายสีลม สถานีกรุงธนบุรี มุ่งหน้าไปยังสถานีเจริญนคร หรือสถานีที่เชื่อมกับ ICOMSIAM โดยอัตราค่าโดยสารคงที่ 15 บาทตลอดสาย ซึ่งช่วงแรกจะเปิดให้บริการ 3 สถานี ตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน และช่วงสองอีกเปิดให้บริการอีก 1 สถานี คือสถานีประชาธิปก คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2564-2566 ซึ่งสามารถเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร สถานีคลองสาน และสถานีประชาธิปก 

. . . . . . . . . . . . .

อนาคตทำเลคลองสาน

          การเปลี่ยนแปลงของทำเลคลองสาน ในปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่มตอบโจทย์สังคมความเป็นอยู่ในอนาคต โดยคร่าว ๆ มีโครงการที่กำลังมีแผนพัฒนา ดังนี้ 

1. คอมเพล็กมหาดไทย ที่ใช้เวลาสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 โดยเป็นอาคาร 6 ทาวน์เวอร์ และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง 226,000 ตร.ม โซน A พัฒนาเป็นกรมที่ดินสูง 21 ชั้น โซน B พัฒนาเป็นกรมการปกครองสูง 23 ชั้น โซน C พัฒนาเป็นกรมการพัฒนาชุมชนสูง 15 ชั้น โซน D พัฒนาเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสูง 17 ชั้น โซน E พัฒนาเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูง 17 ชั้น และโซน F พัฒนาเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสูง 15 ชั้น อีกทั้งยังมีอาคารจอดรถ 8 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เช่น ห้องประชุม โรงอาหาร พื้นที่ภายนอกอาคาร และอาคารที่พักสำหรับข้าราชการ 7 ชั้น

2. โรงพยาบาลตากสิน ตึกใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 23 ชั้น 600 เตียง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566 อีกทั้งยังสร้างสกายวอร์คเชื่อมจากโรงพยาบาลไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

3. ที่ดินโกดัง ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เป็นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ริมม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยเจริญนคร 15 ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนา แต่มีการติดป้ายประกาศให้เช่าจัดกิจกรรม

. . . . . . . . . . . .

การเดินทางในทำเลคลองสาน

การเดินทางโดยรถยนต์

          สะดวกสบายด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ สามารถใช้ได้ 3 เส้นทางหลัก ดังนี้ ถนนกรงธนบุรี ถนนเจริญนคร และถนนลาดหญ้า อีกทั้งยังสะดวกด้วยการเดินทางโดยใช้เส้นทางพิเศษ คือทางพิเศษศรีรัช 

01

ขอบคุณภาพจาก : ประชาชาติธุรกิจ

. . . . . . . . . . .

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า

          ทำเลคลองสาน ในย่านฝั่งธนฯแห่งนี้ ปัจจุบันด้านการคมนาคมสะดวกสบาย ด้วยการเข้ามาของรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยช่วงทำเลคลองสานอยู่ในช่วงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีกรุงธนบุรี, สถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งสถานีกรุงธนบุรี ปัจุบันสามารถเปลี่ยนสายไปรถไฟฟ้าสายสีทอง หรือรถไฟฟ้าไร้คนขับ เป็นรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 ใช้ระบบรางเบา ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีทั้งหมด 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,200 คน/ชั่วโมง และสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองในทำเลคลองสารแห่งนี้ รวมระยะทาง 2.8 กิโลเมตร มีทั้งหมด 4 สถานี ดังนี้ 

          ระยะที่ 1 เปิดใช้งานปี 2563 ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร วิ่งตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรี สิ้นสุดที่สถานีคลองสาน ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี, สถานีเจริญนคร, สถานีคลองสาน

          ระยะที่ 2 เปิดใช้งานปี 2565-2566 ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร วิ่งตามแนวถนนสมเด็จเจ้าพระยา สิ้นสุดที่วัดอนงคงคารามวรวิหาร ได้แก่ สถานีประชาธิปก ตั้งอยู่ช่วงซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6-8 

          นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้าสายสีแดง

การเดินทางโดยรถเมล์

          สามารถเดินทางโดยขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดยรถเมล์สายสำคัญมีดังนี้ รถเมล์สาย 84 อ้อมใหญ่-สถานีวงเวียนใหญ่, รถเมล์สาย 111 วงกลมเจริญนคร-ตลาดพลู, รถเมล์สาย 173 บางขุนเทียน-มีนบุรี, รถเมล์สาย 177 วงกลมบางบัวทอง-วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, รถเมล์สาย 149 อู่พุทธมณฑลสาย 2-สถานีขนส่งกรุงเทพเอกมัย, รถเมล์สาย 105 มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน, รถเมล์สาย 120 คลองสาน-วัดสิงห์, รถเมล์สาย 172 หมู่บ้านนักกีฬา-บางขุนเทียน

การเดินทางโดยเรือ

          มีท่าเรือคลองสาน ที่สามารถเดินทางข้ามไปยังฝั่งพระนครได้สะดวกสบาย 

การเดินทางโดยรถตู้

          รถตู้มีบริการ 2 จุด ได้แก่บริเวณ รถไฟฟ้ากรุงธนบุรี และรถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 30 บาท

การเดินทางโดยแท็กซี่

          มีบริการหลายจุด จุดหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไอคอนสยาม บริเวณรถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรี, รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ 

การเดินทางโดยวินมอเตอร์ไซด์

          มีบริการจุดหลัก ๆ คือ ปากซอยเจริญนคร บริเวณสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี และสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

          นอกจากการเดินทางที่กล่าวมากข้างต้นนี้ ยังมีอีกหลากหลายเส้นทางที่สามารถลัดเลาะไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งการคมนาคมรถสาธารณะยังมีให้เลือกหลากหลาย และในอนาคตรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่กำลังก็สร้างจะแล้วเสร็จ ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น

. . . . . . . . . . . .

จากย่านเก่าแก่ วิวัฒนาการตอบโจทย์ไลฟ์สไตลสังคมเมือง

01

ขอบคุณภาพจาก : ฐานเศรษฐกิจ

          พื้นที่สีเขียวในสังคมเมือง ปัจจุบันได้มีการเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เช่นทำเลคลองสานแห่งนี้ มีการเข้ามาของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ไม่ว่าจะชมวิว ออกกำลังกายริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อจากฝั่งธนฯสู่ฝั่งพระนคร โดยที่มาของสวนลอยฟ้าแห่งนี้ ปรับเปลี่ยนมาจากโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกปล่อยร้างกว่า 30 ปี ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ ที่มีความยาว 280 เมตร ความกว้าง 8.50 เมตร ความสูง 2-3 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟต์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เข้ามาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

          สวนลอยฟ้านอกจากจะเป็นแหล่งนันทนาการ พักผ่อน ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา 360 องศา แบ่งจุดชมวิวออกเป็น 3 จุด ได้แก่ 1.ลานอรุณ 2.ใจกลางเจ้าพระยา 3.ลานตะวันรอน 

          สวนลอยฟ้าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05:00 - 20:00 น. ตามข้อปฎิบัติและข้อกำหนดของสำนักงานสวนสาธารณะแห่งกรุงเทพมหานคร 

. . . . . . . . . .

ราคาอสังหาริมทรัพย์ บ้าน-คอนโดทำเลคลองสาน

          แนวโน้มการเจริญเติบโตในทำเลคลองสาน มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการเข้ามาของรถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้าสายสีทอง ที่พึ่งเปิดให้ใช้บริการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าหลากสีที่จะเข้ามา และปัจจุบันยังมีโปรเจ็กต์ยักใหญ่ในย่านฝั่งธนฯ อย่างศูนย์การค้าไอคอนสยาม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นแลนด์มารค์ที่ชูจุดเด่นให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงโรงแรมระดับ 5 ดาวหลายแห่ง อีกทั้งยังมีสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และแหล่งไลฟ์สไตล์ต่าง ๆที่ตอบโจทย์สังคมเมืองย่านฝั่งธนฯได้อย่างลงตัว

ราคาซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยทำเลคลองสาน

02

ขอบคุณภาพจาก : วิกิพีเดีย

          ปัจจุบันราคาซื้อ-ขายที่ดินอยู่ที่ตารางวาละ 400,000-500,000 บาท และทำเลริมแม่น้ำพุ่งสูงถึง 5 เท่า โดยราคาบ้านเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท ถึง 75 ล้านบาท ราคาทาวน์โฮมเริ่มต้นที่ 5-7 ล้านบาท ถึงหลัก 10 ล้านบาท และราคาคอนโดมิเนียม เริ่มต้นที่ 2 ล้าน ถึงระดับ 4 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่สูงถึงระดับ 100 ล้านบาท 

. . . . . . . . . . . .

โครงการคอนโดมิเนียมทำเลคลองสาน

1. คอนโดคลองสาน โครงการแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์

01

โครงการ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนส์ เรสซิเดซ์ ไอคอนสยาม อาคารที่พักอาศัยซูเปอร์ลักชัวรี่ระดับโลก หรูหราเด่นสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบประสบการณ์ที่อยู่ที่หลากหลายทั้งบรรากาศริมแม่น้ำ และทัศนียภาพวัฒนธรรมริมแม่น้ำ อีกทั้งยังมีสวนห่อมขนาด 2.9 ไร่

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เนื้อที่โครงการ : 7-2-63 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 70 ชั้น 379 ยูนิต เฟส 1

ลักษณะห้อง :

- 1 Bedroom 60 – 79 ตารางเมตร 203 ยูนิต

- 2 Bedrooms 95 – 126 ตารางเมตร 107 ยูนิต

- 3 Bedrooms 144 – 222 ตารางเมตร 61 ยูนิต

- Duplex / Sky Villa 238 – 346 ตารางเมตร 8 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด : 100%

ปีที่สร้างเสร็จ : 2560

ที่ตั้ง : 299 ถ. เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคา : เริ่มต้น 12-125 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : ประมาณ 230,000 บาท/ตรม.*

เว็ปไซต์ : www.iconsiam.com

 

2. คอนโดคลองสาน โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

01

โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ที่พักอาศัยหรูริมแม่น้ำ ออกแบบภายใต้มาตรฐานสากลสูงสุดระดับโลก และด้วยทำเลที่ตั้งโครงการที่ดีเลิศ ทำให้โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ คือหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของ โครงการ ดิ ไอคอนสยาม เป็นที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ แมนดาริน โอเรียลเต็ล แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งที่ 14 ของโลก

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เนื้อที่โครงการ : 4.9 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 52 ชั้น 146 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- 2 Bedrooms 127.87-165.40 ตร.ม.

- 3 Bedrooms 222.21-228.88 ตร.ม.

- Penthouse 380.93-383.98 ตร.ม.

- Penthouse Duplex 386.12-707.28 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : Automated Parking คิดเป็น 220 %

ปีที่สร้างเสร็จ : 2562

ที่ตั้ง :

ราคา : เริ่มต้น 10 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 45,000-550,000 บาท/ตรม. *

เว็ปไซต์ : www.iconsiam.com

3. คอนโดคลองสาน โครงการ บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

02

          โครงการ บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ คอนโดระดับดิอัลติเมทลักชัวรี่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม Concierge Service เสมือนอยู่ในโรงแรม เน้นความเป็นส่วนตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ The sanctuary of your soul 

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 5-1-10 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 45 ชั้น 133 ยูนิต 

ลักษณะห้อง :

- 1 Bedroom 69.40-85.45 ตร.ม. จำนวน 48 ยูนิต

- 2 Bedrooms 158.40 – 179.20 ตร.ม. จำนวน 66 ยูนิต

- 3 Bedrooms 245.10 ตร.ม. จำนวน 16 ยูนิต

- 4 Bedrooms 419.85 – 421.35 ตร.ม. จำนวน 2 ยูนิต

- Penthouse 838.70 ตร.ม. จำนวน 1 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด : 260 คัน คิดเป็น 200% รวมจดดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2562

ที่ตั้ง : 1188 ซอย สมเด็จเจ้าพระยา 17 แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคา : เริ่มต้น 22.9 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 300,000 บาท/ตรม. *

เว็ปไซต์ : www.banyantreeresidencesriversidebangkok.com

4. คอนโดคลองสาน โครงการ เดอะ ริเวอร์

02

          โครงการ เดอะ ริเวอร์ ที่พักอาศัยสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้สัมผัสทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งคอนโดหรูระดับ Luxury ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา และสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นคอนโดที่ดีที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากงาน South East Asia Property Awards

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 12-3-41 ไร่

จำนวน : 2 อาคาร 71 North Tower 307 ยูนิต South Tower 519 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio ไม่มี (ตึก South) 44.20-52.59 ตารางเมตร (ตึก North) 

- 1 Bedroom 62-66 ตร.ม (ตึก South) 56-69 ตร.ม (ตึก North) 

- 2 Bedrooms 207-232 ตร.ม (ตึก South) 78-136 ตร.ม (ตึก North) 

- 2 Bedrooms Duplex ไม่มี (ตึก South) 136-137 ตร.ม (ตึก North)  

- 3 Bedrooms 207-229 (ตึก South) 149-231 ตร.ม (ตึก North)  

- Loft Duplex 384.86-409.92 ตร.ม (ตึก South) 247.55 ตร.ม (ตึก North)  

- Penthouse 588.78-637.46 ตร.ม (ตึก South) ไม่มี ตร.ม (ตึก North)  

- Home Office ไม่มี (ตึก South) 181.91-287.48 ตร.ม (ตึก North)

ที่จอดรถทั้งหมด : 1,217 คัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2556

ที่ตั้ง : ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ราคา : เริ่มต้น 6-270 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 90,500-420,000 บาท/ตรม. 

เว็ปไซต์ : www.theriverbangkok.com 

5. คอนโดคลองสาน โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

01

          โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบอาคารที่มีแรงบันดาลใจมาจากเพชร รังสรรค์ออกมาให้เป็นอาคารสไตล์ Modern รูปตัวแอล เรียบหรูด้วยการตกแต่งจากหินอ่อนลายสวย ตัดกับเส้นสาย งนดีไซน์ รู้สึกได้ถึงความหรูหราได้อย่างลงตัว

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 5-1-0.7ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 26 ชั้น 578 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- 1-4 Bedroom 

- ขนาดเริ่มต้น 34.5-331 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 350 คัน คิดเป็น 60% ไม่รวมจอดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2563

ที่ตั้ง : ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ราคา : 3.1 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 100,000 บาท/ตร.ม

เว็ปไซต์ : www.supalai.com

6. คอนโดคลองสาน โครงการ แชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ 

02

          โครงการ แชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ คอนโดมิเนียมใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนเจริญนครที่สุดของทำเลในการพักผ่อน และใช้ชีวิตของกรุงเทพฯ อิ่มเอมกับบรรยากาศโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยการสัญจรเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญที่สะดวกทั้งทางถนน รถไฟ้ฟ้า และทางเรือ แวดล้อมด้วยสถานศึกษา, สถานพยาบาล และศูนย์การค้าชั้นนำต่าง ๆ

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

เนื้อที่โครงการ : 5-2-26.2 ไร่

จำนวน : 2 อาคาร 45,43 ชั้น 667 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio : 25.10 ตร.ม.

- 1 Bedroom : 32.10 – 34 ตร.ม.

- 1 Bedroom Plus : 38.95 ตร.ม.

- 2 Bedroom 1 Bathroom : 49.10 ตร.ม.

- 2 Bedroom 2 Bathroom : 68.60 – 78.80 ตร.ม.

- 3 Bedroom 3 Bathroom : 151.60 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 66% รวมจอดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2565

ที่ตั้ง : 1417 27 ถ. เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคา : 3.29 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 167,000 บาท/ตร.ม

เว็ปไซต์ : www.chapter.pruksa.com

7. คอนโดคลองสาน โครงการ ฟิวส์ สาทร-ตากสิน

01

          โครงการ ฟิวส์ สาทร-ตากสิน ใกล้รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เดินทางสะดวกสบายไม่กี่นาทีถึงย่านใจกลางเมืองอย่งสาทร สีลม รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 1-3-76.90 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 27 ชั้น 377 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio : 27.83 sq.m.

- 1 Bedroom : 31.17 – 49.47 sq.m.

- 2 Bedroom : 55.95 sq.m.

- 1 Bed Duplex : 69.43 sq.m.

- 2 Bed Duplex : 68.26 – 70.53 sq.m.

ที่จอดรถทั้งหมด : คิดเป็น 50%

ปีที่สร้างเสร็จ : 2555

ที่ตั้ง : ถนนกรุงธนบุรี แขวงลางลำภู เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : 2.59 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 93,100 บาท/ตร.ม*

เว็ปไซต์ : www.fusesathorntaksin.com

8. คอนโดคลองสาน โครงการ เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

01

          โครงการ เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่ ที่สุดแห่งการอยู่อาศัยด้วยศั กยภาพของพื้นที่ใกล้รถไฟฟ้า ห่างจากศูนย์กลางใจกลางเมือง CBD เพียง 2 สถานี ที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 2-0-43.00 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 28 ชั้น 201 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- 1 Bedroom : 43-57.5 ตร.ม.

- 2 Bedroom : 73-92.5 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 168 คัน คิดเป็น 84%

ปีที่สร้างเสร็จ : 2557

ที่ตั้ง : ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : 7 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 160,000 บาท/ตร.ม*

เว็ปไซต์ : www.lh.co.th 

9. คอนโดคลองสาน โครงการ นายน์ บาย แสนสิริ

03

          โครงการ นายน์ บาย แสนสิริ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่ ตอบสนองความต้องการอย่างมีระดับ การอยู่อาศัยความเป็นส่วนตัว เพื่อรองรับการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 3-2-62.00 ไร่

จำนวน : 2 อาคาร 30 ชั้น 636 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- 1 Bedroom : 30.00 – 43.50 ตร.ม.

- 2 Bedrooms : 59.50 – 68.00 ตร.ม.

- Duplex 2 Bed : 63.00 – 64.00 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : N/A

ปีที่สร้างเสร็จ : 2558

ที่ตั้ง : 333 ถ. กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคา : 3.39 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 113,000 บาท/ตร.ม*

เว็ปไซต์ : www.sansiri.com 

10. คอนโดคลองสาน โครงการไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่

04

          โครงการไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่ เปิดรับความแตกต่างใหม่ของการอยู่อาศัยแบบคนเมือง ที่นอกจากทำเลใกล้รถไฟฟ้าแล้ว ยังผสมผสานแนวคิดไฮบริดการออกแบบพื้นที่ และส่วนกลางที่ฉีกกฎคอนโดมิเนียมแบบเดิม ให้ได้รีชาร์จชีวิต ปลดปล่อยทัศนคติแห่งความมีพลีงไปกับไลฟ์สไตล์ไดเต็มที่

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 2-1-77 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 28 ชั้น 508 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio 26.50 – 27.50 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

- 1 Bedroom 33.50 – 34.00 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 4.70 ล้านบาท

- 2 Bedrooms 55.50 – 69.50 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 6.49 ล้านบาท

ที่จอดรถทั้งหมด : 215 คัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2563

ที่ตั้ง : 16 ถนนกรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคา : เริ่มต้น 3.49 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 140,00-160,000 บาท/ตรม. 

เว็ปไซต์ : www.ananda.co.th

11. คอนโดคลองสาน โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่

01

          โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ สุนทรีภาพการอยู่อาศัยบนทำเลที่คุ้นเคย สะดวกสบายใกล้ทุกการเดินทาง พื้นที่ที่ถูกรายล้อมด้วยความเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และชุมชนเมืองดั่งเดิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โครงการที่เน้นการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่พักผ่อน หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 2 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 30 ชั้น 363 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio ขนาด 29 ตร.ม.

- 1 Bedroom ขนาด 35 ตร.ม.

- 1 Bedroom Plus ขนาด 47-48 ตร.ม.

- 2 Bedroom ขนาด 48-70.5 ตร.ม.

- 3 Bedroom ขนาด 121 ตร.ม

- 4 Bedroom ขนาด 165 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 57% ไม่รวมจอดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2564

ที่ตั้ง : ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : เริ่มต้น 2.29 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 79,000 บาท/ตรม. 

เว็ปไซต์ : www.supalai.com

12. คอนโดคลองสาน โครงการ ไฮป์ สาทร-ธนบุรี

01

          โครงการ ไฮป์ สาทร-ธนบุรี เปลี่ยนทุก Basic day ให้เป็น Play day เมื่อชีวิตมีหลากหลายด้าน ที่อยู่อาศัยจึงเป็นที่ผ่อนคลาย คอนโดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต ออกแบบ GO WITH THE FLOW แรงบันดาลใจการออกแบบจากความโปร่งโล่ง สบายให้ความรู่สึกเหมือนบ้าน

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด 

เนื้อที่โครงการ : 7-0-53 ไร่

จำนวน : 5 อาคาร 8 ชั้น 914ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- Studio 25.2 ตร.ม.

- 1 ห้องนอน 29.4-43 ตร.ม.

- 2 ห้องนอน 45-51.36 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 300 คัน คิดเป็น 40% รวมจอดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2564

ที่ตั้ง : ซอยเจริญนคร 22 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 71,000 บาท/ตรม. 

เว็ปไซต์ : www.hype-condo.com 

13. คอนโดคลองสาน โครงการ เซียร่า เจริญนคร

03

          โครงการ เซียร่า เจริญนคร ย่านวัฒนธรรมดั่งเดิม อดีตเมืองท่าศูนย์กลางพาณิชยกรรม กลายเป็นพื้นี่สำคัญ ทั้งเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ถึงการคมนาคมที่เป็น ทางถนน ท่าเรือ และรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีคลองสาน ความแตกต่างของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร กับความเรียบง่ายเหนือระดับผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว ความโมเดิร์นของตัวโครงการ เรียบหรูด้วยสไตล์ที่โดเด่น ผสานเข้ากันอ่างลงตัวกับความเป็นเจริญนคร ทำให้ที่นี้รูสึกเหมือนการได้พักผ่อนอยู่บ้านอย่างแท้จริง

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  

เนื้อที่โครงการ : 1-0-15.4 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 8 ชั้น 105 ยูนิต

ลักษณะห้อง :

- 1 Bedroom 30 ตร.ม.

- 1 Bedroom Plus 43.5-47.5 ตร.ม.

ที่จอดรถทั้งหมด : 47 คัน คิดเป็น 44.80% ไม่รวมจอดซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2564

ที่ตั้ง : ถนนสเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : เริ่มต้น 3.29 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : 111,000 บาท/ตรม. 

เว็ปไซต์ : www.grandunity.co.th 

14. คอนโดคลองสาน โครงการ อิมเพรสชั่น เจริญนคร

02

           โครงการ อิมเพลสชั่น เจริญนคร ที่อยู่อาศัยหรูหราย่านคลองสาน เจริญนคร การออกแบบภายในตอบโจทย์ พร้อมตอบรับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

เนื้อที่โครงการ : 1 ไร่

จำนวน : 1 อาคาร 21 ชั้น 170 ยูนิต

ลักษณะห้อง : รอข้อมูลจากโครงการ

ที่จอดรถทั้งหมด : 75% รวมจอดรถซ้อนคัน

ปีที่สร้างเสร็จ : รอข้อมูลจากโครงการ

ที่ตั้ง : ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : เริ่มต้น 9.9 ล้านบาท*

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : รอข้อมูลจากโครงการ

เว็ปไซต์ : www.impressioncharoennakhon.com

15. คอนโดคลองสาน โครงการ นิช ไพรด์ สมเด็จเจ้าพระยา

03

          คอนโด นิช ไพรด์ สมเด็จเจ้าพระยา โครงการคอนโดใหม่ย่านฝั่ง ธนฯ ใกล้ Iconsiam เพียง 200 เมตร จากรถไฟฟ้า สถานีประชาธปก บนทำเลศักยภาพย่านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท เสนา เอชเอชพี 10 จำกัด 

เนื้อที่โครงการ : รอข้อมูลจากโครงการ

จำนวน : 1 อาคาร 24 ชั้น 223 ยูนิต

ลักษณะห้อง : รอข้อมูลจากทางโครงการ

ที่จอดรถทั้งหมด : 108 คัน

ปีที่สร้างเสร็จ : รอข้อมูลจากทางโครงการ

ที่ตั้ง : ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 7 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ราคา : รอข้อมูลจากทางโครงการ

ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม : รอข้อมูลจากทางโครงการ

เว็ปไซต์ : www.sena.co.th

. . . . . . . . . . .

          เรียกได้ว่าอสังหาริมทรัพยืในงานทำเลคลองสานแห่งนี้ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีศูนย์การค้าระดับโลกอย่างไอคอนสยาม และโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวผุดขึ้น ชูจุดเด่นของย่านฝั่งธนฯแห่งนี้ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกสบาย เข้ามาทำให้การเดินทางในย่านฝั่งธรฯ เข้าสู่ใจกลางเมือง CBD หรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทำเลคลองสานแห่งนี้ ถือว่าคุ้มค่าด้วยไลฟ์ไลต์ที่ตอบโจทย์แก่ผู้อยู่อาศัย แต่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ไม่ให้เลื่อนหายไป หากซื้อปล่อยเข้า หรืออยู่เอง เรียกได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี ครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวเกร็ดความรู้หรือปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ  

Written by NewbYuii