logo

          เรื่องของ EIA สิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการก่อสร้างใด ๆ เกิดขึ้น หากทำไปแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้อาศัยละแวกใกล้เคียงหรือไม่? ซึ่งกฎหมายฉบับเก่า ใจความสำคัญมีเพียงแค่นั้น ทว่าในปัจจุบัน กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ EIA สิ่งแวดล้อม ขึ้นมาใหม่ ในส่วนของใจความสำคัญเป็นอย่างไรนั้น จะส่งผลกระทบต่อ Developer หรือไม่อย่างไร? ติดตามอ่านในบทความกันได้เลย

 

          ซึ่ง EIA สิ่งแวดล้อม เมื่อไหร่ที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็จะมีการทำเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานที่้เกี่ยวข้องว่า ควรจะทำต่อดีหรือไม่อย่างไร? เมื่อสร้างไปแล้วได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้คนไหม? ถ้าไม่มีนั่นก็หมายความว่า สามารถที่จะดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการอนุมัติ

 

. . . . . . . . . .

เหตุใด EIA สิ่งแวดล้อม ถึงมีความสำคัญ?

          เหตุผลนั่นเป็นเพราะ การจะสร้างอาคารขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ไม่เหมือนกับการสร้างบ้านเดี่ยวหรือโรงงานใด ๆ หากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนละแวกนั้นรวมถึงส่วนรวมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ฝุ่น กลิ่น อากาศ น้ำ ผืนดินที่หายไป ดังนั้นทุกครั้งที่มีการก่อสร้างอาคารหรือคอนโดมิเนียมที่มีความสูงตั้งแต่ 20 ชั้นขึ้นไป ถึงต้องมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นมาใหม่เพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่นั้น ๆ ก่อนส่งเรื่องให้กับทีมดูแลสิ่งแวดล้อมได้ประชุม ถกว่ามีรายการไหนต้องแก้ไขหรือเปล่า? เมื่อเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อสิ่งใดก็สามารถเซ็นอนุมัติได้เลยแต่ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติก็ต้องส่งกลับไปให้ทางทีม Developer นำกลับไปวิเคราะห์และแก้ไขกันใหม่อีกครั้ง

 

. . . . . . . . . .

ออก EIA ใหม่ เนื้อหาใจความเป็นอย่างไร ปรับแก้ตรงไหนบ้าง เริ่มใช้เมื่อไหร่?

          เรามาดูกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับ EIA สิ่งแวดล้อม ฉบับเก่ากันก่อนดีกว่าว่า ใจความสำคัญมีอะไรบ้าง?

 

ด้านที่ 1 ทรัพยากรชีวภาพ

          ดิน น้ำ อากาศ เสียง มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทุกคนรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย เหตุผลนั่นเป็นเพราะทุกชีวิตต่างต้องพึ่งพาดินในการสร้างที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูก ในส่วนของน้ำ ประโยชน์ที่เราต่างก็รู้กัน มีไว้ชำระล้างสิ่งต่าง ๆ มาถึงอากาศกันบ้าง ต้องบริสุทธิ์และสะอาดเท่าที่จะทำได้เพราะเราใช้อากาศหายใจทุกวันรวมถึงเสียงที่ดังพอประมาณเพื่อการอาศัยอยู่ที่ร่มเย็น จากคุณสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้น เราต้องดูแลดิน น้ำ เสียง อากาศให้อยู่ในลักษณะที่เป็นปกติมากที่สุด อย่าปล่อยให้เป็นพิษหรือเสื่อมสภาพอันเกิดจากการสร้างตึกสร้างอาคาร ทาง EIA ถึงมีความจำเป็นต้องศึกษาก่อนผู้มีอำนาจจะลงนามเซ็นอนุมัติ

 

ด้านที่ 2 ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

          ทุกครั้งที่มีการสร้างตึก คอนโดมิเนียม หรืออาคารสำนักงานต่าง ๆ ภายหลังจากสร้างไปแล้ว ตึกดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติอันได้แก่

  • ป่าไม้ จะโดนตัดโค่นไปมากเท่าไหร่? เมื่อตัดไปแล้วส่งผลกระทบในเรื่องของความร้อนหรือไม่? เพราะในปัจจุบัน ภาครัฐให้ความสำคัญในเรื่องนี้
  • สัตว์ป่า ต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมลงตัวเพื่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตัวเอง
  • ปะการัง ต้องไม่ถูกทำลาย ตรงบริเวณไหนปะการังยังคงสวยงามแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำ
  • สัตว์น้ำ สัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของท้องน้ำเช่นเดียวกับปะการังรวมถึงเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับมนุษย์

          ดังนั้น ก่อนจะสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ ถึงต้องมีการวิเคราะห์ เมื่อสร้างไปแล้วต้องดีต่อทุกฝ่ายไม่ทำลายล้างซึ่งกันและกัน

 

ด้านที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าการใช้ประโยชน์

          ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและชีวภาพ เช่น การใช้ที่ดินเปล่า ๆ มาก่อสร้างตึกและอาคารรวมถึงการทำเกษตร น้ำยังคงสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ด้านที่ 4 ผลต่อวัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ

          เมื่อก่อสร้างอาคารหรือคอนโดใด ๆ ไปแล้วมีผลต่อวัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ระบบเศรษฐกิจรวมถึงคุณค่า ความสวยความงามหรือไม่ อย่างไร? ซึ่งทางสำนักงานดูแลสิ่งแวดล้อมต่างเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้

 

          เป็นที่ทราบกันดีว่า การปรับแก้ EIA สิ่งแวดล้อม ฉบับใหม่นี้ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อ Developer อยู่พอสมควร สาเหตุนั่นเป็นเพราะ โดยเนื้อหาใจความของ EIA สิ่งแวดล้อม ฉบับนี้มีอยู่ว่า “ห้ามอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่สร้างบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลมที่ส่งผลทำให้บริเวณบ้านข้างเคียงหรือชุมชนย่านนั้น ๆ ไม่มีกระแสลมพัดผ่านเหมือนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าของบ้านและคนในชุมชนสามารถร้องเรียนคัดค้านการขึ้นโครงการใหม่นั้น ๆ ได้”

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.prachachat.net/property/news-691221 

 

. . . . . . . . . .

          นอกเหนือจากกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ EIA สิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ยังออกกฎเพิ่มเติมอีกด้วยว่าต้องมีการจำลองตึก 3D ขึ้นมาใหม่ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการทดสอบให้เห็นเสมือนจริงว่า เงาดังกล่าวจะมีทิศทางการตกสะท้อนไปในทางใด? อีกทั้งเจ้าของ Developer ต้องสามารถคำนวณได้ด้วยว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ทิศทางลมนั้นจะไปในทางไหน? ส่งผลกระทบกับอะไรบ้าง? ถ้าการสร้างอาคารดังกล่าวนั้นไปขวางทิศทางลมเข้าจนทำให้สภาวะอากาศโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านละแวกนั้นเข้า โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุมัติมีค่อนข้างสูงทำให้ต้องกลับมาวางแผนตัวอย่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใหม่อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะผ่านบททดสอบในส่วนของตัวเอง

          ซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทำการทดสอบย่อมมีค่าใช้จ่ายการทำ EIA สิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี ค่าทดสอบ ค่าเสียเวลารวมถึงการว่าจ้างพนักงานให้มาวิเคราะห์ EIA สิ่งแวดล้อม และเมื่อโครงการดังกล่าวผ่าน ทาง Developer ย่อมเป็นผู้แบกต้นทุนอยู่ดีทว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้น เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น ภายหลังอาคารก่อสร้างเสร็จโดยสมบูรณ์แบบ ผลพวงจากการวิเคราะห์ EIA สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ผู้ที่แบกภาระ Cost ที่สูงขึ้นย่อมหนีไม่พ้นเราที่เป็นผู้บริโภคอยู่ดีค่ะ ทางอาคารหรือคอนโดมิเนียมย่อมขึ้นราคาซื้อขายโดยเฉพาะคอนโดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ รวมถึงใกล้แหล่งสาธารณูปโภคที่การเดินทางไปมาสะดวกและง่าย ราคาต่อตารางเมตรย่อมสูงกว่าคอนโดตามเขตปริมณฑล ใครที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาราคาต่อตารางเมตรที่สูงขึ้นควรเลือกคอนโดมิเนียมตามเขตปริมณฑลหรือเข้าไปตามตรอกซอกซอยก็ได้ค่ะ

 

. . . . . . . . . .

มาถึงในส่วนของ EIA สิ่งแวดล้อม

            ภายหลังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง? จนสามารถทำรีพอร์ตรวมถึงโมเดล 3D เพื่อทดสอบทิศทางลมสำเร็จซึ่งนโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่จะกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปเพื่อนำข้อเสนอจากหลาย ๆ ฝ่ายมาปรับใช้

 

. . . . . . . . . .

จะกระทบใครอย่างไรบ้าง?

           ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ของการทำ EIA สิ่งแวดล้อม ใจความสำคัญที่เน้นว่า เมื่อทำไปแล้วห้ามขวางทางลมและแสงแดดรวมถึงการทำโมเดลเสมือนจริงเพื่อทำการทดสอบทิศทางลมและแสงแดดตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นรวมถึงทำไปแล้วส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง? เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผลกระทบจาก Cost ที่เพิ่มขึ้นจากการทำ EIA สิ่งแวดล้อม ส่งผลกับใครบ้าง มีดังต่อไปนี้

 

 กลุ่มแรก Developer

          ผู้ได้รับผลกระทบคนแรกนั่นก็คือ Developer หรือผู้พัฒนาโครงการดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมากสุดเพราะเป็นผู้ที่แบกทั้งต้นทุนและเวลาในการวิเคราะห์

          และ EIA สิ่งแวดล้อม จนกว่าจะได้รับการอนุมัติและสร้างตึกได้ไม่ว่าจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอกสาร รีพอร์ตที่ต้องจัดทำอย่างละเอียด การว่าจ้างทีมงานขึ้นมาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการทำโมเดล 3D ค่าทดสอบรวมถึงเวลาที่ต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจพื้นที่ การประชุมผลการวิเคราะห์และดำเนินการเป็นต้นเลยเป็นเหตุผลหลักในเวลาต่อมาเกี่ยวกับการเพิ่ม Cost ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 2 ลูกค้าที่ซ์้อและลงทุนคอนโดมิเนียม

          ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 

  • กลุ่มที่ 1 ซื้อเพื่ออาศัยอยู่เอง การทำ EIA สิ่งแวดล้อม ดังกล่าวที่เกิดขึ้น แม้ต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดจะตกอยู่ที่ตัวนักพัฒนาโครงการก็จริง ทว่าภายหลังจากที่ตัวโครงการได้ทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้ที่แบกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่สูงขึ้นกลับเป็นเราที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมดี ๆ สักห้องซึ่งราคาจะปรับขึ้นสูงมากเพียงใดอยู่ที่ทำเล จำนวนชั้น ถ้าใครมีกำลังทรัพย์นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ากำลังทรัพย์น้อยก็จะกลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมาทันที
  • กลุ่มที่ 2 การ EIA สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการจะซื้อคอนโดเพื่อการปล่อยเช่า เมื่อมีการปรับราคาจากกลุ่ม Developer นั่นหมายความว่าราคาซื้อย่อมสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการคิดค่าเช่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียมเดิมที่มีอยู่แล้ว การซื้อคอนโดมิเนียมใหม่ในย่านใกล้ ๆ กัน การแข่งขันการปล่อยเช่าย่อมสูงขึ้นจนทำให้ผู้ต้องการปล่อยเช่าต้องทำโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้าเช่น แถมชุดครัวบิวท์อิน ตู้แขวน โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการคิดข้อสัญญาขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันสิ่งที่เราแถมไปให้ไม่สูญหายหรือถูกทำลายเป็นต้น

 

          ในส่วนของประชาชนทั่ว ๆ ไป เมื่อราคาคอนโดย่านนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นหมายถึงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะของกินจะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามย่านธุรกิจหรือแหล่งสาธารณูปโภค ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นได้ว่าของกินของใช้จะมีราคาสูงกว่าย่านอื่น ๆ เรียกได้ว่าค่าครองชีพสูงขึ้นเลยทีเดียวค่ะ

 

. . . . . . . . . .

ท่าทีของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับ Developer เป็นอย่างไร?

           การออกกฎใหม่ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ในรายละเอียดดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นย่อมส่งผลกระทบรวมถึงท่าทีของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจะขอยกกรณีศึกษาของ 3 Developer ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

 

          การเพิ่มและปรับกฎ EIA สิ่งแวดล้อม ขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ส่งผลทำให้ 3 สมาคมอันได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยกับนโยบายใหม่นี้แต่อย่างใดโดยเฉพาะ Developer ที่ต้องการจะสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 ชั้นขึ้นไป และมีจำนวน 80 ห้องชุด จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

           ความหมายคือหากไม่ทำการวิเคราะห์ศึกษาทำเลรวมถึงทิศทางลมและแสงแดดดี ๆ ตามกฎใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้ โอกาสที่จะไม่ได้สร้างตึกจะมีค่อนข้างสูงถ้าผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านนั้นต่างลงมติไม่เห็นด้วยโดยยึดตามหลัก EIA สิ่งแวดล้อม ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงความเห็นของผู้ชำนาญการก็มีผลต่อการได้รับอนุมัติการสร้างตึกทันทีที่ EIA สิ่งแวดล้อม ได้ถูกบังคับใช้ค่ะ

           ซึ่งจะว่าไปมีความเสี่ยงสูงที่โครงการก่อสร้างอาจหยุดชะงักหรือล้มเลิกกลางคันทำให้บริษัทเอกชนที่ต้องการจะพัฒนาที่ดินมาเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างต้องคิดวางแผนในการสำรวจเพื่อซื้อที่ดินใหม่รวมถึงต้องทำเรื่องทบทวนปรับงบการลงทุนเสียใหม่ ซึ่งต้องเสียเวลาประสานงานนัดประชุมระหว่างลูกทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านรวมถึงนัดเจรจากับทางสถาบันทางการเงินเสียใหม่ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรทันทีที่ EIA สิ่งแวดล้อม ได้มีการถูกร่างกฎใหม่ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงการ 

          ในส่วนของเหตุผลอื่น ๆ คงเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้กำลังซื้อคอนโดสักห้องดี ๆ หยุดชะงัก ไหนจะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อีก ดังนั้น การร่างกฎใหม่ยิ่งเข้ามาตอกย้ำทำให้โครงการต่าง ๆ ที่ต้องการจะทำมีปัญหาในเรื่องของ Cost จนยากแก่การเปิดขายออกไปได้

 

. . . . . . . . . .

กรณีศึกษา สผ. แจงเปิดรับฟัง

           “ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางด้าน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้เปิดเผยถึงประเด็นร้อนดังกล่าวว่า จากกรณี 3 สมาคมที่นำโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รวมถึงสมาคมบริษัทที่ปรึกษา ขอทบทวนการบังคับใช้เกณฑ์การจัดทำรูปเล่มเกี่ยวกับวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางการศึกษาทิศทางการไหลเวียนของลมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรรวมถึงการทำงานของแสงอาทิตย์ว่าได้ไปบดบังที่อยู่อาศัยละแวกเดียวกับตึกหรือไม่? 

           อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างตึกตามนโยบาย ผส. ซึ่งทั้ง 3 สมาคมอันได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รวมถึงสมาคมบริษัทที่ปรึกษา ได้ทำเรื่องขอชะลอการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้โดยให้เหตุผลที่ว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะให้ผู้ประกอบการออกมาแสดงความคิดเห็นเกรงว่าเมื่อสร้างไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งมีนโยบายที่ว่าคนในชุมชนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องการจะให้สร้างตึกหรือไม่? 

 

           ภายใต้แบบจำลองตึก 3D และเมื่อทำไปแล้วอาจมีการคัดค้านจากคนในชุมชนรวมถึงการจะได้รับอนุมัติหรือไม่อันเป็นผลมาจากโครงการคอนโดดังกล่าวที่กำลังจะสร้างขึ้นตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่มีความเจริญอีกทั้งต้นทุนยังค่อนข้างสูงอีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เลขาธิการ ผส. ได้ทำเรื่องออกมาชี้แจงว่า

 

ประการที่ 1 แนวทางดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและหมายรวมถึงกำหนดทั้งมาตรการป้องกันอีกทั้งแก้ไขสิ่งที่ส่งผลกระทบรวมถึงตรวจสอบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นต้น

 

ประการที่ 2 จากการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องการบดบังแสงอาทิตย์ และการเปลี่ยนแปลงลมอันเป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลดังกล่าวข้างต้นที่ทางโครงการเสนอมา รายละเอียดที่มีในรีพอร์ตนั้นมิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ถูกใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารสูงแต่อย่างใด

 

. . . . . . . . . .

          จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ใหม่ในการทำ EIA สิ่งแวดล้อม นั้นจะยังไม่ทันได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการทว่าแม้เป็นเพียงแค่แนวทางที่ยังต้องใช้เวลาถกกันว่าเมื่อทำไปแล้วส่งผลกระทบต่อใครบ้าง? ทำแล้วได้อะไรกลับมา? ทั้งหมดยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปโดยไม่ลืมเรื่องเศรษฐกิจว่าขณะนี้ดีหรือไม่ประการใดค่ะ