logo

             ย้อนไปในเวลาเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เชื่อว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่าทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นลักษณะบ้านแถวที่มีหน้าบ้านที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไร พอให้รถจอถได้ประมาณ 1 คัน แต่ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีมานี้ คำว่า ‘ทาวน์โฮม’ กลับปรากฏมาให้ได้ยินบ่อยครั้งมากกว่า จนเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่าสรุปแล้ว ทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์มีความแตกต่างกันอย่างไร หรือจริง ๆ แล้วเป็นแค่ศัพท์ใหม่ที่ใช้กันในเชิงการตลาดของวงการอสังหาฯแค่เท่านั้น ดังนั้นวันนี้ CondoNewb จะพาผู้อ่านทุกคนไปร่วมไขข้อข้องใจในทุกคำถามเกี่ยวกับทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ให้กระจ่างกันเลย! 

. . . . . . . . . . .

 

ทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ คืออาคารประเภทไหนกันแน่ ?

condonewb - ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

                 ก่อนจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์เราขอชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจประเภทอาคารของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ก่อน โดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาคารคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีการระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารแต่ละประเภทไว้ ซึ่งทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ จะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากว่าทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์จัดอยู่ในอาคารประเภท ‘บ้านแถว’ ซึ่งมีความหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ว่าหมายถึง ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

             แต่ถ้าดูกันตามความหมายของกฎหมายแล้ว หลายคนก็ยังสับสนอีกกับอาคารประเภทอื่นที่มีชื่อคล้าย ๆ กัน ซึ่งก็คือ ‘ห้องแถว’ และ ‘ตึกแถว’ แต่ถ้าดูกันดี ๆ แล้ว จะสามารถแยกความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โดย ‘ห้องแถว’ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถว ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งเป็นคูหา ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และ ‘ตึกแถว’ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วย วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

      ซึ่งถ้าหากแกะความหมายที่แตกต่างของอาคารทั้ง 3 ประเภทแล้ว จะพบว่า ‘บ้านแถว’ เป็นอาคารประเภทเดียวที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีการกำหนดความสูงไว้ให้ไม่เกินสามชั้น โดยทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์จัดอยู่ในอาคารประเภทนี้ และถ้าหากเป็นเอกสารในราชการไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ จะถูกเขียนว่าเป็น ทาวน์เฮ้าส์ ทั้งหมด

. . . . . . . . . . . .

 

ความเหมือนที่แตกต่างของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์

      อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นของบทความแล้ว ว่าคำว่า ทาวน์โฮม เป็นคำที่เราเพิ่งได้ยินและคุ้นเคยกันเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง แต่ก่อนหน้านั้นหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า ทาวน์เฮ้าส์ มากกว่า จนเป็นที่มาให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ มันเหมือนหรือไม่เหมือนกันกันแน่

           ก่อนอื่นหากพูดถึงประเภทอาคารในเชิงกฎหมายและเชิงโครงสร้างของอาคารแล้ว ต้องบอกว่าทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ นั้นมีความเหมือนกันแบบแทบไม่มีผิดเพี้ยนเลย เพราะต่างก็เป็นอาคารประเภทที่อยู่อาศัยด้วยกันทั้งคู่ นอกจากนั้นผนังของอาคารทั้งสองด้านยังแนบชิดติดกับบ้านข้าง ๆ และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้นเช่นเดียวกัน แต่ความแตกต่างบนความเหมือนระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ก็ไม่ใช่ไม่มีเลย แต่กลับต่างกันตั้งแต่ความหมายของชื่อเรียกแล้ว

             เหตุผลที่ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ทุกคนจะคุ้นเคยกับคำว่าทาวน์โฮมมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ เพราะไม่ว่าจะหันหน้าไปที่โครงการไหน ก็จะใช้คำว่าทาวน์โฮมแทนคำว่าทาวน์เฮ้าส์เกือบทั้งหมด โดยความแตกต่างแรกของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ คือการเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ เนื่องจากคำว่า ‘โฮม (Home)’ ให้ความหมายที่สื่อถึงการอยู่อาศัยและการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ที่สื่อถึงที่อยู่อาศัยในลักษณะเชิงอาคารและโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แต่ยังยกระดับการอยู่อาศัยของ ‘ทาวน์โฮม’ ให้น่าอยู่อาศัยและมอบความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นยิ่งกกว่าเดิมในหลายปัจจัยอีกด้วย

. . . . . . . . . . .

 

ทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?

      แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไป หลายสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงตาม และอสังหาฯเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเช่นกัน เหมือนกับทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบางประการไปจากสมัยอดีต โดยเฉพาะในเรื่องเชิงกายภาพ ที่แม้ดูตาเปล่าอาจจะดูคล้ายกัน แต่มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมและแตกต่างกันหลายข้อทีเดียว ลองมาดูกันก่อนเลยว่าระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์มีอะไรแตกต่างกันบ้าง??

ทาวน์เฮ้าส์ - ทาวน์เฮ้าส์มีความหมายตามกฎหมายถึงอาคารที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย มีผนังทั้งสองด้านติดกับบ้านข้าง ๆ โดยบ้านแถวแต่ละหลังมีหน้าตาที่เหมือน ๆ กัน ตัวบ้านชิดติดกันเป็นแถบตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป มีหน้ากว้างประมาณ 4 – 5 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ซึ่งแต่เดิมในเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน นิยมพัฒนาเป็นอาคารสูง 2 ชั้น เนื่องจากทาวน์เฮ้าส์เป็นที่อยู่อาศัยทางเลือก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้ แต่อยากได้ที่อยู่อาศัยในทำเลใกล้เคียงกัน มักจะมีราคาประหยัด นอกจากนั้นลักษณะรั้วของทาวน์เฮ้าส์ มักจะเป็นกำแพงเตี้ย ๆ ที่กั้นระหว่างบ้านแต่ละหลังเท่านั้น ไม่ได้เป็นรั้วที่มีการแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจน

ตัวอย่างทาวเฮ้าส์เก่า จาก google Street

      สำหรับพื้นที่ใช้สอยของทาวน์เฮ้าส์จะค่อนข้างมีพื้นที่ที่จำกัด โดยชั้นล่างมักเป็นห้องโถงกว้าง ๆ ห้องครัว และห้องน้ำ จะไม่มีการกั้นห้องนั้นๆ ในชั้นที่หนึ่ง ส่วนบริเวณชั้นสองจะเป็นพื้นที่ของห้องนอน 2 – 3 ห้อง และห้องน้ำ ซึ่งจะไม่ค่อยมีห้องน้ำภายในห้องนอนเท่าไรนัก

      ลักษณะที่ตั้งของทาวน์เฮ้าส์ มักจะตั้งอยู่ติดถนนภายในซอย เป็นคูหาติดกันหลาย ๆ หลัง แต่หากอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร มักจะไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนกลางหรือคลับเฮ้าส์ที่อยู่ในโครงการ ทำให้เป็นการแยกระหว่างบ้านใครบ้านมันอย่างชัดเจน ไม่ใช่รูปแบบของชุมชนหมู่บ้าน

condonewb - ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

ภาพจากโครงการชีวาโฮม กรุงเทพฯ - ปทุม

ทาวน์โฮม – สำหรับทาวน์โฮมมีความหมายเชิงกฎหมายเช่นเดียวกับทาวน์เฮ้าส์ทุกประการ เนื่องจากเป็นอาคารประเภทบ้านแถวเช่นเดียวกัน คือห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น แต่ทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัยที่ยกระดับมาจากรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ในหลาย ๆ ประการ

      นอกเหนือไปจากชื่อเรียกที่แตกต่างกันแล้ว ทาวน์โฮมยังมีความแตกต่างจากทาวน์เฮ้าส์ตรงที่รูปแบบของบ้าน โดยถึงแม้แต่ละหลังจะมีหน้าตาที่คล้าย ๆ กัน แต่หน้าตาของทาวน์โฮมจะมีความสวยงามและทันสมัยมากกว่า ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งได้มีการออกแบบหน้าตาของทาวน์โฮมตามแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ดีไซน์ขอบทาวน์โฮมมีความสวยงามน่าสนใจ ไม่แพ้บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดเลย

      นอกจากหน้าตาของบ้านแล้ว ทาวน์โฮมยังมักจะเพิ่มระดับความสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร 2 – 3 ชั้น บางโครงการจะมีการเพิ่มความสูงจากฝ้าของเพดานที่บริเวณชั้นสอง ทำให้มีความโปร่งมากขึ้น และสามารถปรับให้เป็นชั้นลอยในสไตล์ลอฟท์ได้ แต่มักจะทำความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เนื่องจากหากสูงเกินกว่า 3 ชั้น จะไม่ใช่ ‘บ้านแถว’ แต่เป็น ‘ตึกแถว’ หรือ ‘อาคารพาณิชย์’ ตามกฎหมาย

condonewb -ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

              สำหรับพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมในปัจจุบัน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ โดยมักจะมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120 ตารางเมตรขึ้นไป หน้ากว้างมากกว่าทาวน์โฮม เพราะมีการแข่งขันให้เป็นสินค้าทดแทนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด โดยหลายโครงการได้มีการพัฒนาทาวน์โฮมให้มีหน้ากว้างตั้งแต่ 5 – 5.7 เมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ 2 คันแบบสบาย ๆ ภายในชั้นที่ 1 นอกเหนือไปจากห้องโถงสำหรับการทำเป็นห้องนั่งเล่น พื้นที่กินข้าว ห้องครัว และห้องน้ำแล้ว 

condonewb - ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

ภาพจากโครงการชีวาโฮม กรุงเทพฯ - ปทุม จะเห็นได้ว่า ที่ชั้น จะมีห้องเอนกประสงค์ให้ และชั้น 2 จะมีพื้นที่ Master Bedroom

             ทาวน์โฮมในปัจจุบันยังนิยมกั้นห้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาในชั้นล่างด้วย สำหรับการทำเป็นห้องนอนของผู้สูงวัย หรือเป็นห้องทำงาน และสำหรับชั้นสอง เป็นพื้นที่ในโซน Private ทั้งหมดเช่นเดียวกับทาวน์เฮ้าส์ แต่ทาวน์โฮมจะมีการทำห้องนอน 2 -3 ห้อง และภายในห้องนอน Master bedroom มักจะเพิ่มห้องน้ำภายในห้องและส่วนของ Walk-in closet ด้วย

      ลักษณะที่ตั้งของทาวน์โฮมในปัจจุบัน จะอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร และแทบทุกโครงการจะมีการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง หรือคลับเฮ้าส์ เหมือนโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดทุกอย่าง รวมไปถึงมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทำให้ทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อมมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ และให้ความรู้สึกของความเป็นบ้านที่ค่อนข้างอบอุ่นมากกว่าทาวน์เฮ้าส์

. . . . . . . . . . .

 

สรุปข้อแตกต่างระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์

      อ่านมาถึงตรงนี้ น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าถึงแม้ชื่อเรียกจะดูคล้าย ๆ กัน หน้าตาของบ้านจะดูเหมือน ๆ กัน แต่ทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์นั้นมีข้อความที่แตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียว โดยความแตกต่างของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์มีข้อสรุปดังนี้

หน้ากว้างของบ้าน – ทาวน์เฮ้าส์จะมีหน้ากว้างของบ้านตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป แต่มักจะไม่กว้างเกินไปกว่า 5 เมตร พื้นที่จอดรถจึงเพียงพอในการจอดรถยนต์ได้เพียงแค่ 1 คัน ในขณะที่ทาวน์โฮมมีการออกแบบให้หน้ากว้างมีขนาดที่กว้างกว่าทาวน์เฮ้าส์อย่างชัดเจน โดยมักจะมีการทำหน้ากว้างตั้งแต่ 5 – 5.7 เมตร ทำให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน โดยสรุปแล้วทาวน์โฮมมีการพัฒนาหน้าบ้านให้กว้างกว่าทาวน์เฮ้าส์ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น และเป็นสินค้าทดแทนบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวได้มากขึ้น

รั้วบ้าน – ถึงแม้รูปแบบของทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม จะมีลักษณะของบ้านแถวที่เรียงติดกันหลายคูหาเช่นเดียวกัน แต่ทาวน์เฮ้าส์ จะไม่ได้มีการกั้นรั้วแยกขอบเขตอย่างชัดเจน ในขณะที่ทาวน์โฮมมีการแบ่งกั้นพื้นที่จากบ้านข้างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้ทาวน์โฮมมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน – ทาวน์เฮ้าส์จะมีการจัดฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ไม่ค่อยซับซ้อน พื้นที่ชั้นล่างเป็นส่วนของ Common ที่ประกอบไปด้วยห้องโถง ห้องครัว และห้องน้ำ และพื้นที่ชั้นสองเป็นโซน Private ที่มีห้องนอนและห้องน้ำ แต่สำหรับทาวน์โฮม มีการจัดฟังก์ชันที่รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น โดยชั้นล่างนอกจากจะมีห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำ ยังมีการเพิ่มห้องอเนกประสงค์มาด้วย สำหรับบริเวณชั้นสองในห้องนอนใหญ่ มักจะเพิ่มห้องน้ำภายในห้องและ Walk-in Closet เพิ่มเข้ามา

ความสูง – ในด้านจำนวนชั้น ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมมีความเหมือนกันคือจะมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น แต่สำหรับความสูงจากพื้นจนถึงฝ้า (Floor to Ceiling) ทาวน์โฮมจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นมา หลายโครงการมีการทำให้ความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าของทาวน์ฮมโปร่งมากขึ้น และสามารถทำเป็นชั้นลอฟท์ได้

condonewb - ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

ภาพส่วนกลางจากโครงการ โมดิ วิลลา ลาดกระบัง- สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก – พื่นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกนับเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ โดยทาวน์เฮ้าส์จะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวก ถึงแม้จะอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ตาม ในขณะที่ทาวน์โฮมมีการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่แพ้โครงการบ้านเดี่ยว

. . . . . . . . .

 

ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ ถือเป็นทาวน์โฮมด้วยหรือไม่?

condonewb - ทาวน์โฮม-กับ-ทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

           นอกเหนือไปจากความสับสนระหว่างทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์แล้ว ปัจจุบันยังมีความสับสนระหว่างตึกแถว อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ กับทาวน์โฮมด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพิจารณากันตามกฎหมายควบคุมอาคารแล้ว จะสามารถแยกความแตกต่างได้ โดย

 ตึกแถว หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วย วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

 อาคารพาณิชย์ หมายถึงอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

               ซึ่งถ้าดูกันจากความหมายตามกฎหมายแล้ว ตึกแถว และ อาคารพาณิชย์ มีข้อแตกต่างกันตรงที่อาคารพาณิชย์จะต้องติดถนนหรือทางสาธารณะ และใช้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชยกรรมได้ และสำหรับโฮมออฟฟิศ ที่หลายคนสับสนว่าใช่ทาวน์โฮมด้วยหรือเปล่า ต้องบอกว่าโฮมออฟฟิศจัดอยู่ในประเภท ตึกแถว และ อาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับว่าตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะหรือไม่ และไม่จัดอยู่ในประเภทของทาวน์โฮม เนื่องจากมักจะมีความสูงเกินกว่า 3 ชั้นนั่นเอง

. . . . . . . . . . .

 

      โดยสรุปแล้วทาวน์โฮม คือที่อยู่อาศัยที่ยกระดับมาจากทาวน์เฮ้าส์ โดยเพิ่มความรู้สึกและความสะดวกสบายของการอยู่อาศัยมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สามารถรองรับครอบครัวได้มากขึ้น และเป็นสินค้าทดแทนบ้านเดี่ยวได้ยิ่งกว่าเดิมนั่นเอง หวังว่าวันนี้เพื่อนๆ คงจะหายข้องใจกันแล้ว ว่า ทาวน์เฮ้าส์ VS ทาวน์โฮม ต่างกันอย่างไร? หากใครที่ข้อสงสัย หรืออยากคอมเมนต์พูดคุย กับเราได้ที่ FB Page :: CondoNewb ค่ะ สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี่