logo

             หากใครที่มีบ้านทาวน์โฮมหรือบ้านทาวน์เฮ้าส์อยู่แล้วเป็นคนที่ชอบทำอาหาร หรือต้องทำอาหารให้คนที่บ้านทานอยู่เป็นประจำ อาจจะเกิดความรู้สึกว่าพื้นที่ครัวที่มีอยู่นั้นเล็กเกินกว่าที่ต้องการ หรือใช้งานทำอาหารได้ไม่สะดวกสบาย หรือทำอาหารที่มีกลิ่นแรงแล้วกลิ่นกระจายจนเต็มบ้าน จนอยากที่จะขยับขยายครัวให้ใหญ่ขึ้นโดยการต่อเติมครัวหลังบ้าน ซึ่งการต่อเติมครัวหลังบ้านจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ต่อเติมอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย และเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนต่อเติมครัวหลังบ้าน ตาม CondoNewb มาเลยค่ะ

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

 

ลักษณะครัวของบ้านทาวน์โฮม

            ทาวน์โฮม (Townhome) เป็นรูปแบบบ้านประเภทเดียวกับทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) ซึ่งก็คือบ้านประเภทที่เป็นบ้านแถว บ้านแต่ละหลังจะอยู่ติดกันหลายคูหาเรียงกันไปเป็นแถวและมีการใช้ผนังร่วมกัน โดยทาวน์โฮมจะแตกต่างกับทาวน์เฮ้าส์ตรงที่ โครงการที่เป็นทาวน์โฮมจะออกแบบตกแต่งได้สวยงามมากกว่า ทั้งรูปแบบดีไซน์ภายนอกและพื้นที่ใช้สอยภายใน ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนบ้านเดี่ยวมากกว่าบ้านแถว อีกทั้งคำว่า Home จะให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่กว่าคำว่า House ทำให้หลายโครงการใช้คำว่าทาวน์โฮมเพื่อให้มีความน่าอยู่น่าสนใจมากขึ้น (สำหรับใครที่อยากรู้ความแตกต่างระหว่างทาวน์โฮม VS ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มเติม อ่านที่นี่)

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

               ผังของทาวน์โฮมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และยาวไม่เกิน 24 เมตรตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้ากว้างประมาณ 5.5-5.7 เมตร ความสูงก็ได้ไม่เกิน 3 ชั้น ทำให้พื้นที่ใช้งานภายในค่อนข้างมีจำกัด และแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะชั้น 1 ที่ต้องถอยตัวอาคารเข้ามาเผื่อเป็นพื้นที่จอดรถอีกด้วย ทำให้พื้นที่ใช้งานอาคารชั้น 1 ยิ่งมีน้อยลง และส่งผลให้พื้นที่ครัวของทาวน์โฮมมีขนาดเล็กตามไปด้วย

             บางโครงการอาจมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องครัวแยก หรือที่เคลมกันว่า “ครัวไทย” หรือบางโครงการก็ทำเป็นครัวแบบเปิด เป็นเคาน์เตอร์ครัวอยู่ร่วมกับพื้นที่รับประทานอาหาร ซึ่งทำให้หลายคนที่ชอบทำอาหาร หรือต้องประกอบอาหารอย่างเต็มรูปแบบเป็นประจำ เกิดความรู้สึกว่าครัวที่มีอยู่ของทาวน์โฮมอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือพื้นที่ครัวใช้สอยได้ไม่ถนัด หลายคนจึงเกิดความต้องการที่จะต่อเติมครัวหลังบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของครัวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำอาหารไทยที่ส่งกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านได้ง่ายนั้นยิ่งทำให้หลายคนนิยมต่อเติมครัวหลังบ้านเพื่อช่วยลดปัญหากลิ่นจากการทำอาหารดังกล่าวไม่ให้รบกวนการใช้งานพื้นที่อื่น ๆ ภายในบ้าน

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - ต่อเติมครัวไทย

เรื่องต้องรู้ก่อนต่อเติมครัวหลังบ้าน

               การต่อเติมครัวหลังบ้าน ถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ตามกฎหมายก็นับว่าเป็นการดัดแปลงอาคารรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการที่เราจะดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารใด ๆ ก็ตามย่อมจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมครัวหลังบ้านก็คือ การศึกษากฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เรามั่นใจว่าการที่เราเสียเงินต่อเติมครัวไปนั้นทำไปอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสั่งรื้อถอนภายหลัง หรือทำให้เกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านจนมีการทะเลาะหรือฟ้องร้องกันเกิดขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและการป้องกันอัคคีภัยของทั้งตัวเจ้าของบ้านเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย

  • ระยะร่นของบ้านทาวน์โฮมตามกฎหมาย

             ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าทาวน์โฮมของเรานั้นมีพื้นที่หลังบ้านเพียงพอให้ต่อเติมครัวหลังบ้านหรือไม่ และถ้าหากจะต่อเติมครัวนั้นจะทำในลักษณะใดได้บ้าง 

       

            ข้อกำหนดที่สำคัญตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมครัวหลังบ้าน คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเว้นพื้นที่ว่างระหว่างอาคารและแนวเขตที่ดิน หรือที่เรียกว่า การเว้นระยะร่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคารได้กำหนดระยะร่นของอาคารทาวน์โฮมเอาไว้ ซึ่งในกฎหมายจะจัดทาวน์โฮมให้เป็นอาคารประเภทบ้านแถว

             ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) นั้นกำหนดให้บ้านแถวหรือทาวน์โฮม ต้องมีการเว้นที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร และเว้นที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร

             ส่วนที่ว่างตามกฎหมายนั้นหมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม แต่อนุญาตให้มีสิ่งก่อสร้างได้ถ้าสิ่งก่อสร้างนั้นสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.2 เมตร และต้องไม่มีหลังคาปกคลุมเหนือระดับนั้น

นั่นหมายความว่า หากเราต้องการจะต่อเติมครัวหลังบ้านแบบปิดให้เป็นห้องที่มีผนังและหลังคาคลุมพื้นที่ จะไม่สามารถต่อเติมไปจนชิดติดริมรั้วหรือริมเขตที่ดินด้านหลังได้เลย เนื่องจากต้องเว้นที่ว่างหลังบ้านไว้ 2 เมตรตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง แต่ถ้าอยากต่อเติมครัวหลังบ้านออกไปในระยะ 2 เมตรนี้ก็จะต้องทำเป็นเพียงเคาน์เตอร์ครัวระดับความสูงที่ไม่เกิน 1.2 เมตรเท่านั้น และต้องไม่มีหลังคาคลุม ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

  • การขออนุญาตต่อเติมอาคาร

             ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ว่า หากจะดัดแปลงอาคารใดจะต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน ยกเว้นว่าการดัดแปลงอาคารนั้นจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดพื้นของชั้นหนึ่งชั้นใดไม่เกิน 5 ตารางเมตร หรือขยายขนาดหลังคาให้มีเนื้อที่หลังคามากขึ้นไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน ซึ่งจะไม่จัดว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามที่มีประกาศไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

                เพราะฉะนั้นถ้าหากด้านหลังบ้านทาวน์โฮมของเรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการต่อเติมอาคาร และต้องการต่อเติมครัวหลังบ้านแบบง่าย ๆ ไม่มีการทำเสาหรือคานเพิ่มเติม และมีเนื้อที่ที่ต้องการจะต่อเติมไม่เกิน 5 ตารางเมตร เราก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องขออนุญาต แต่ถ้าหากการต่อเติมนั้นมีเนื้อที่เกิน 5 ตารางเมตร หรือมีการใส่เสาหรือคานเพิ่มเข้าไป ก็ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องเสียก่อน

                  ในการขออนุญาตต่อเติมอาคารนั้นจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน โดยต้องยื่นแบบแปลนอาคารให้เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 45 วัน ถ้าหากไม่มีใบอนุญาตก็จะก่อสร้างไม่ได้ ซึ่งจะต้องเสียเวลาในการรออนุมัติใบอนุญาตนี้ แต่ถ้าหากต้องการความรวดเร็ว ลดเวลาในการรอใบอนุญาต ก็สามารถแจ้งขอดัดแปลงอาคารโดยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตได้เช่นกัน โดยจะต้องมีการยื่นแบบแปลนที่ได้รับการเซ็นรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้คำนวณอาคาร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้กับเจ้าพนักงาน วิธีนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

  • การแจ้งเพื่อนบ้านเรื่องการต่อเติมอาคาร

               การต่อเติมอาคารใด ๆ แม้จะเป็นเพียงการต่อเติมครัวหลังบ้าน ก็ย่อมเกิดผลกระทบต่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงรบกวน ฝุ่นลอยฟุ้งกระจาย และโดยเฉพาะในกรณีที่มีการต่อเติมจนชิดรั้วของบ้านข้าง ๆ ควรจะต้องแจ้งให้เขาทราบก่อน และควรจะต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง

  • บทลงโทษหากต่อเติมบ้านแบบผิดกฎหมาย

                  ถึงแม้ความจริงจะไม่ได้มีการตรวจสอบการต่อเติมบ้านอย่างเข้มงวดกวดขันนัก แต่ตามกฎหมายก็ได้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการต่อเติมบ้านที่ผิดกฎหมายเอาไว้ ทั้งการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตแต่ไม่ยอมขอ หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่ทำตามแบบที่ขอ โดยกำหนดว่าจะสามารถโดนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังทำผิด หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

               นอกจากนี้ถ้าอาคารที่ต่อเติมพบว่าผิดกฎหมายและไม่สามารถแก้ไขให้ถูกได้ก็จะต้องโดนให้รื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารแต่ไม่ยอมทำตาม เจ้าของบ้านสามารถโดนโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาทจนกว่าจะทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน

              ไม่ใช่แค่นอกจากจะโดนบทลงโทษตามกฎหมายแล้ว การต่อเติมบ้านแบบผิด ๆ โดยเฉพาะการต่อเติมครัวหลังบ้านที่ไม่ถูกต้อง หรือต่อเติมจนชิดติดริมรั้วด้านหลัง สามารถก่อให้เกิดปัญหารบกวนต่อเพื่อนบ้าน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ เนื่องจากการต่อเติมครัวหลังบ้านเกินเข้าไปในระยะร่นที่กฎหมายกำหนดจะทำให้เป็นการขวางเส้นทางหนีไฟ และกีดขวางการเข้าถึงของพนักงานดับเพลิง หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นจะไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ และยังทำให้ไฟลามต่อไปยังบ้านหลังที่อยู่ติดกันได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นก่อนการต่อเติมครัวหลังบ้านควรพิจารณาให้ดีว่าได้ทำอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง

. . . . . . . . . . . .

ข้อดี-ข้อเสียของการต่อเติมครัวหลังบ้าน

ข้อดี

  • ได้ครัวไทยที่ใช้งานได้เต็มที่

          การต่อเติมครัวหลังบ้านที่แยกออกมานอกตัวบ้านนี้ก็จะทำให้ได้ใช้งานเป็นครัวไทย ทำอาหารแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่ การแยกครัวออกมาเป็นสัดส่วนก็จะทำให้ทำอาหารได้ถนัดมากยิ่งขึ้น ไม่เหมือนกับการทำอาหารจากเคาน์เตอร์ครัวแบบเปิดภายในบ้านที่ต้องคอยกังวลเรื่องกลิ่นหรือคราบน้ำมันกระเด็นไปทั่ว นอกจากนี้การแยกครัวออกมาและมีประตูครัวที่ปิดได้มิดชิดยังช่วยเรื่องความปลอดภัยหากมีเด็กเล็กภายในบ้านได้ด้วย

  • มีห้องครัวที่ระบายอากาศได้ดี

            การทำครัวหลังบ้านนั้นก็จะทำให้สามารถออกแบบห้องครัวเป็นแบบเปิดโล่งออกไปด้านนอกได้ ทำให้เป็นครัวที่มีการระบายอากาศได้ดี สามารถทำอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือการผัดทอดน้ำมันไฟแรงต่าง ๆ ที่มีทั้งกลิ่นและควันได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นจากการทำอาหารจะไปรบกวนคนในบ้านมากมายเหมือนกครัวที่อยู่ภายในบ้าน

  • เพิ่มพื้นที่ภายในบ้านให้ใช้งานอย่างอื่นได้

              การต่อเติมครัวหลังบ้านทำให้สามารถย้ายห้องครัวที่เคยมีในบ้านออกไป และเปลี่ยนฟังก์ชั่นพื้นที่ครัวนั้นให้ใช้งานเป็นอย่างอื่นแทนได้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในบ้านทางหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ภายในของบ้านทาวน์โฮมมักจะมีน้อยอยู่แล้วทำให้พื้นที่บางอย่างอาจมีไม่เพียงพอ การได้พื้นที่เพิ่มสามารถใช้งานอย่างอื่นได้หลากหลาย เช่น สามารถจัดพื้นที่เป็นห้องนอนเพิ่มได้อีกหนึ่งห้อง หรือทำเป็นห้องทำงาน หรือใช้พื้นที่เป็นห้องเก็บของเพิ่มเติมได้ เป็นต้น

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

 

ข้อเสีย

  • มีงบประมาณสูง

                  การทำครัวปกติมักจะมีงบประมาณสูงอยู่แล้ว การต่อเติมครัวหลังบ้านนั้นนอกจากจะต้องเสียเงินในการทำเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบไฟ และซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวแล้ว ยังต้องเสียเงินในการต่อเติมอาคาร ทำโครงสร้างพื้น ผนัง หลังคาอีกด้วย การต่อเติมครัวหลังบ้านจะมีราคาเท่าไหร่นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบครัวที่ต้องการต่อเติม เช่น ต่อเติมครัวหลังบ้านด้วยไม้ระแนงก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการต่อเติมแบบก่อผนังปิดทึบทั้งหมด เป็นต้น และโดยรวมแล้วงบประมาณขั้นต่ำในการทำครัวหลังบ้านก็อาจจะถึงหลักแสนบาทได้

  • ดูแลยาก

            การต่อเติมครัวหลังบ้านที่เป็นครัวแบบเปิดโล่งอาจทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันจากภายนอกปลิวเข้ามาทำให้พื้นที่ครัวสกปรกได้ง่าย หรือเกิดปัญหาฝนสาดเข้ามาเปียกจนใช้งานไม่ได้ในขณะฝนตกหนัก และนอกจากนี้ก็ยังอาจมีสัตว์จากภายนอก เช่น หนู นก งู เป็นต้น เข้ามารบกวนและสร้างปัญหาต่าง ๆ ได้อีกด้วย

  • เสี่ยงทำผิดกฎหมาย

              หากทาวน์โฮมของเราไม่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ เพิ่มเติมอีกแล้ว แต่เกิดทำการต่อเติมครัวหลังบ้านเข้าไปก็จะเป็นการทำผิดกฎหมาย และอาจโดนสั่งให้รื้อถอนออก หรืออาจโดยโทษตามกฎหมายได้ เป็นการเสียทั้งเงินและเวลาอีกด้วย

. . . . . . . . . . .

CondoNewb - ต่อเติมครัวหลังบ้าน

             จะเห็นได้ว่าการต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์โฮมนั้นมีสิ่งที่ควรต้องรู้และต้องคำนึงถึงหลายอย่าง รวมทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียให้ได้พิจารณากัน ใครที่กำลังคิดอยากจะต่อเติมครัวหลังบ้านก็อย่าลืมคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีก่อน รวมทั้งเรื่องกฎหมายพื้นที่ว่างและข้อปฏิบัติในการต่อเติมอาคาร และเลือกต่อเติมครัวหลังบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรเสียความปลอดภัยในการอยู่อาศัยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หวังว่าเพื่อนๆ จะได้ความรู้จากบทความของครัวในวันนี้นะคะ หากใครมีคำถามหรืออยากร่วมพูดคุย สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ FB Page : CondoNewb วันนี้ลา ไปก่อน สวัสดีค่ะ