logo

           งาน Freelance หรืออาชีพอิสระ ถือเป็นอาชีพที่กำลังเติบโต และไปได้ดีกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้ คนส่วนใหญ่จึงหันมาประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น เช่น ออกมาเปิดร้านอาหาร ขายสินค้าออนไลน์ รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจ SME ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ หรือธุรกิจแบบไหน ก็ต้องใช้เงินลงทุนด้วยกันทั้งสิ้น แต่การต้องไปขอกู้เงิน หรือขอสินเชื่อจากธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ดูจะเป็นเรื่องน่าปวดหัว สำหรับคนประกอบอาชีพอิสระซะจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วต้องการสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อเป็นการค้ำธประกัน ยืนยันว่าเราจะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้จริง ๆ แต่การประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีทั้งสลิปเงินเดือน ไม่มีทั้งบริษัทรับรอง จะทำอย่างไรกันดี วันนี้เรามีรายละเอียดและทางออกดี ๆ มาฝากกันว่า สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย และธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด กับบทความชาวอาชีพอิสระ มาทางนี้ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย มีคำตอบมาฝากกัน

. . . . . . . . . . . . . .

อาชีพอิสระ-การกู้

ทำไมอาชีพอิสระถึงกู้สินเชื่อยาก สินเชื่อธนาคารไหนอนุมติง่าย

               คำถามที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ คือ ทำไมคนทำอาชีพอิสระถึงขอสินเชื่อหรือกู้ยาก นั่นก็เพราะทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มองว่าคนทำอาชีพอิสระนั้นไม่มีความมั่นคง รายได้ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ชัดเจน ไม่มีทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ เหมือนบริษัท ร้านค้า หากเทียบกับพนักงานบริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือน มีหลักฐานการรับเงินเดือนเป็นประจำ การที่รายได้ไม่แน่นอนนี่เอง ส่งผลให้ธนาคารต่าง ๆ ไม่มีความเชื่อมั่นพอที่จะออกเงินกู้หรือสินเชื่อให้ เพราะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะชำระหนี้คืนไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าอาชีพอิสระนั้น ๆ จะทำรายได้ ได้มากน้อยขนาดไหน หากจะบอกว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย อาจจะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานทางการเงินเป็นสำคัญ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า การขอสินเชื่อธนาคารนั้น ไม่ถึงกับขอไม่ได้ซะทีเดียว เพียงแต่การขอสินเชื่อนั้นต้องมีทั้งหลักฐาน และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมขึ้นมา และขึ้นอยู่กับว่าสินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย หรือธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดอีกด้วย

อาชีพอิสระต้องการกู้ขอสินเชื่อควรทำอย่างไร ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

CondoNewb -อาชีพอิสระ

             แม้ตามสถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่อต่าง ๆ จะบอกว่าอาชีพอิสระกู้ได้ หรือสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายก็ตาม แต่ในความเป็นจริงนั้น การขออนุมัติสินเชื่อต้องมีหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้ประกอบกันด้วย มาดูกันเลยว่า หากอาชีพอิสระอยากกู้เงินจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ทำบันทึกรายการรับ-จ่าย

           เป็นการจัดทำเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ เพื่อใช้แสดงหลักฐานที่มาของรายได้ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เมื่อขอสินเชื่อก็ใช้แสดงเป็นหลักฐาน เพื่อให้ธนาคารเกิดความมั่นใจ ในความมั่นคงของรายได้ในการทำอาชีพอิสระ เพื่อประเมินการอนุมัติสินเชื่อ

รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน และอื่น ๆ

            การใช้จ่ายในแต่ละเดือน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ควรเก็บไว้ทั้งหมด เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ และควรถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับงานของเราเก็บไว้ด้วย เช่น หากขายของออนไลน์ก็ถ่ายรูปสินค้า หรือบรรยากาศการขายของ เพราะธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายนั้น ขึ้นอยู่กับหลักฐานของเราว่ามีมากเท่าไหร่ด้วย 

เปิดบัญชีธนาคาร

              อีกวิธีที่ใช้เป็นหลักฐานการเงินในการขอสินเชื่อก็คือ การเปิดบัญชีเงินฝากนั่นเอง ยอดเงินในบัญชีของเราจะยืนยันได้ว่า เรามีความสามารถในการชำระหนี้ คนทำอาชีพการค้าขาย ควรจะเปิดบัญชีฝากประจำไว้ด้วย เพื่อจะได้เห็นยอดรายได้ในแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอ ใช้เป็น statement ประกอบการขอสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือมาก ๆ 

สมัครบัตรเครดิต

            การใช้บัตรเครดิตใช้จ่าย และชำระหนี้อย่างมีวินัย ตรงต่อเวลา ชำระตรงตามกำหนดรอบบิลของบัตร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ธนาคารต่าง ๆ เห็นถึงความสามารถทางการเงินของเรา มีผลต่อการยื่นขอสินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่ายมากขึ้น

จ่ายภาษีถูกต้อง 

             เมื่อครบกำหนดชำระภาษีรายได้ ต้องเสียภาษีให้ตรงเวลา เพราะการยื่นภาษีจะต้องมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารประกอบในการเสียภาษี ซึ่งในรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุไว้ชัดว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ ภาษีที่ถูกหักเป็นเงินเท่าไหร่ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ 

ทรัพย์สินสะสม ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดอาจจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด รถยนต์ ทอง ฯลฯ โดยหากทรัพย์สิยไม่ติดการผ่อนชำระ ก็จะยิ่งทำให้การขอสินเชื่อของเราได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น 

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้ของอาชีพอิสระ

 • เอกสารทางการเงิน
  • Statement หรือรายการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักทรัพย์
  • สำเนาโฉนดที่ดิน เช่น นส.3 หรือ นส.3ก
  • หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือ ทด.13
  • ทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • หลักฐานการผ่อนดาวน์

. . . . . . . . . . . . . .

แนะนำ 6 สินเชื่อเด่น ๆ สำหรับอาชีพอิสระ ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อ

            การขอสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ ต้องมีขั้นตอนและเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มขึ้นมา แต่ในปัจจุบันก็มีสินเชื่อต่าง ๆ ออกมารองรับ เราจะมาแนะนำว่า สินเชื่อเจ้าไหนดี สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย และธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

1. สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ธนาคารไทยพาณิชย์

          เป็นสินเชื่อประเภทเงินสด ไม่ต้องมีการค้ำประกัน สมัครง่าย ให้วงเงินสูง ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ผู้มีสิทธิยื่นขอกู้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อเพิ่มได้ โดยจะได้รับวงเงินตามจำนวนยอดเงินต้นที่ผ่อนชำระไปแล้ว สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ให้สินเชื่อรวมสูงสุดมากถึง 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระคืนเงินกู้ได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 - 5 ล้านบาท มีรายละเอียดและการผ่อนชำระ ดังนี้ 

วงเงิน 20,000 - 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน

วงเงิน 30,001 - 99,999 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้สูงสุด 60 เดือน

วงเงิน 100,000 - 5,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้สูงสุด 72 เดือน 

ที่มา : 

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan-topup.html 

2. สินเชื่อกรุงไทยใจดี ธนาคารกรุงไทย

            เป็นสินเชื่อที่อำนวยความสะดวกให้เราอย่างเต็มที่ วงเงินสำรองหมุนเวียนสูงสุด 100,000 บาท เหมาะสำหรับอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการสภาพคล่อง ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครง่าย ไม่ต้องมีเอกสารการค้ำประกันใด ๆ ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกรุงไทยก็สมัครได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สมัครผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTสามารถรู้ผลภายใน 5 นาทีเท่านั้น เลือกผ่อนชำระเงินคืนได้ถึง 84 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 15-24% ต่อปี 

ที่มา : https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24 

3. สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทย

            สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อเงินก้อนที่ได้ทันใจ ที่ตอบโจทย์คนทำอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ เพียงแค่มีบัญชีเงินฝาก หรือเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันมาอย่างน้อย 7 เดือน สมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus บนสมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงไม่ต้องออกมาธนาคาร รู้ผลอนุมัติไวภายในเวลา 15 นาที รับเงินก้อนเข้าบัญชีนำไปใช้ได้ทันที แถมดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15% ตลอดอายุสัญญา

ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx

4. สินเชื่อบุคคล UOB i-Cash ธนาคารยูโอบี

              อีกหนึ่งทางเลือกทางการเงิน สำหรับการทำธุรกิจ อาชีพอิสระ กับสินเชื่อบุคคล UOB i-Cash ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้ สมัครผ่านเว็บไซต์ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติไวภายใน 3 วัน พร้อมรับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 9.99% ใน 2 เดือนแรก และคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาการผ่อนนาน 12-60 เดือน สำหรับสินเชื่อ UOB i-Cash หากเปลี่ยนใจ ก็สามารถแจ้งยกเลิกได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับการอนุมัติสินเชื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม

ที่มา : 

https://www.uob.co.th/personal/loans/person-loan/personal-loan-uob-instant-cash.page 

5. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไทยเอซ แคปปิตอล Thai Ace Capital

           สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ของ Thai Ace Capital เพื่อผู้ประกอบด้านต่าง ๆ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ ออนไลน์ ค้าขาย พนักงานประจำ ที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท หรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินปกติได้ โดยการขอสินเชื่อไทยเอซ แคปปิตอล เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจ สร้างอาชีพ ประกอบอาชีพต่าง ๆ มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 36% ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สามารถขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รออนุมัติผลภายในเวลาไม่เกิน 5-7 วัน

ที่มา : http://www.tcapital.co.th 

6. สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัล แคช CIMB Thai

            อีกหนึ่งสินเชื่อบุคคล ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์การสร้างแผนอนาคตให้กับอาชีพอิสระ รวมไปถึงธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัล แคช สมัครง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติ 20,000–1,500,000 บาท โดยการอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันที สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดได้ไม่เกิน 60 เดือน ดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี โดยการผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จะชำระเป็นเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ หรือชำระผ่านแอปพลิเคชัน CIMBTHAI Digital Banking

ที่มา : 

https://www.cimbthaionlinecampaign.com/droplead/personal.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv4x9-ORWXDwQS1tHjXhsM6KGw-KTNNVSo0oTdLX5zdcW_SM42cUTFIaAviGEALw_wcB 

. . . . . . . . . . . . . .

CondoNewb -อาชีพอิสระ

ข้อควรระวัง ในการกู้สินเชื่อมีอะไรบ้างที่ต้องรู้

 • เตรียมเอกสารให้ครบ หลักฐานต่าง ๆ ต้องเตรียมให้ครบถ้วนและตรงตามที่กำหนด โดยเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อธนาคาร ประกอบด้วย
  • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ หากธุรกิจ หรือเป็นนิติบุคคล ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  • เอกสารเกี่ยวกับรายได้ ที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเตรียมอย่างรอบคอบ เช่น สัญญาจ้าง หลักฐานการจ่ายเงิน Statement บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี รายการเสียภาษีประจำปี รวมทั้งแผนที่สถานประกอบการ ฯลฯ
 • หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ แต่ละธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีต่อเนื่อง 12 เดือน ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือหากเป็นบางอาชีพก็อาจจะไม่อนุมัติให้สินเชื่อ นอกจากดูว่าสินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดแล้ว ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องดูเงื่อนไขในเรื่องนี้ให้รอบคอบชัดเจน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการด้วยเช่นกัน
 • ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยหลักเกณฑ์ทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาด้วยว่า ค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนจะต้องไม่เกิน 40% โดยจะดูรายละเอียดถึงการใช้จ่ายด้วย เช่น หากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ก็จะทำให้โอกาสลดน้อยลง ที่ต้องเตรียมพร้อมคือการวางแผนค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ดี ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง เพื่อเป็นผลดีในการขอสินเชื่อ
 • อาจต้องเพิ่มหลักทรัพย์และการค้ำประกัน แม้จะรู้ว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด แต่บางธนาคารก็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษ โดยการเรียกหลักทรัพย์เพื่อใช้ค้ำประกันเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ในกรณีหากไม่มีการชำระหนี้ ก็ยังสามารถนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่นำมาค้ำประกันไปขายทอดตลาด เพื่อนำมาชำระหนี้ได้ เช่น พันธบัตร เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

  หากไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เราสามารถถามเหตุผลที่ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อของเราได้ แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อไม่ผ่านอนุมัติ ธนาคารก็จะแจ้งให้ทราบอยู่แล้ว เช่น เราอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ที่ต้องชำระมากเกินไป หรือเมื่อเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้ว สถาบันการเงินอาจประเมินว่า คงจะไม่สามารถรับภาระการชำระหนี้ได้นั่นเอง 

. . . . . . . . . . . . . .

               หากจะบอกว่าสินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย หรือธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด สำหรับคนทำอาชีพอิสระนั้น ก็จำเป็นต้องมีหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ รายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือนเป็นส่วนสำคัญ เพื่อจะทำให้ธนาคารมั่นใจถึงที่มาที่ไปของรายได้ของเรา ซึ่งแน่นอนว่าคนทำอาชีพอิสระ อาจจะมีความยุ่งยากมากกว่าคนที่ทำงานประจำ ที่สำคัญการยื่นขอสินเชื่อเท่ากับมีหนี้ก้อนโตเพิ่มขึ้นมา มีภาระที่ต้องผ่อนชำระเป็นประจำทุกเดือน การขอสินเชื่อนั้น ต้องแน่ใจว่าสามารถผ่อนชำระหนี้ได้จริง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน หากใครอยากปรึกษาหรือร่วมพูดคุยกับเรา สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ FB Page : CondoNewb วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ