logo

          หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า นิคมอุตสาหกรรมกันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังไม่รู้แน่ชัดว่านิคมอุสาหกรรมคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ นิคมอุตสาหกรรมก็เป็นเหมือนแหล่งงาน ศูนย์รวมบริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มาอยู่รวมกันบนพื้นที่ขนาดใหญ่ กำกับดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในประเทศไทยของเรามีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 59 แห่ง กระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 18 จังหวัด โดยเฉพาะนิคมภาคตะวันออก อย่างนิคมชลบุรี นิคมระยอง ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีแหล่งงานขนาดใหญ่ ก็จะต้องมีคนนอกพื้นที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยตามแหล่งงาน อยู่ใกล้ที่ทำงานเพื่อความสะดวก ทำให้ปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเติบโตตามไปด้วย วันนี้เราจะพาไปรู้จักกันว่านิคมชลบุรีอยู่จุดไหนบ้างกับคอนโดนิวบ์ เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโด 

. . . . . . . . . .

ทำความรู้จักกับนิคมอุตสาหกรรม

          นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) คือ การจัดสรรพื้นที่เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการกิจการต่าง ๆ มารวมอยู่ด้วยกัน เช่น โรงงานปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน เหล็ก ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปสินค้าการเกษตร เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการดูแลด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการส่งออกสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ นิคมต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 65 นิคมฯ โดยแยกออกเป็น

  • นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของ บริหารดำเนินการเอง จำนวน 15 นิคม
  • นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของร่วม บริหารดำเนินงานร่วมกับผู้พัฒนาเอกชน จำนวน 50 นิคม

          นอกจากนิคมทั้ง 2 แบบแล้ว ยังมีส่วนงานการดำเนินการที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันกับนิคมอุตสาหกรรม คือ เขตอุตสาหกรรม และ สวนอุตสาหกรรม เช่น เขตอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Board of Investment (BOI) รายได้หลักของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม มาจากการขายและให้เช่าที่ดิน รวมถึงการบริการส่วนกลางต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน การดูแลป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ชลบุรี

ภายในนิคมอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง

          คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมระยอง รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ มีเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วภายในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ก็เป็นเหมือนชุมชน มีที่พักอาศัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น ธนาคาร ศูนย์การค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ที่ทำการไปรษณีย์ ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะ อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ เพื่อให้คนที่ทำงานในนิคมได้ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงคนจากชุมชนรอบ ๆ ก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน ย่านนิคมอุตสาหกรรมจึงได้กลายเป็นอีกทำเลที่สำคัญ ในการทำธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านและคอนโด ที่บริเวณรอบ ๆ พื้นที่นิคมมีการเติบโตที่สูงมาก

รู้จักนิคมชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

            จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor Development (EEC) เพราะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณสมบัติที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าไปต่อยอดพัฒนา โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี ศรีราชา ที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล เหมาะจะใช้สำหรับรองรับและเป็นฐานของภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และยังเป็นการเปิดประตูส่งออกเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วย โดยมุ่งพัฒนานิคมชลบุรีไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระดับสูง ในทุก ๆ ด้าน เช่น การขนส่ง ถนน เส้นทางรถไฟ ท่าเรือน้ำลึก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยนิคมชลบุรีทั้งหมดมีดังนี้

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

          เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีโรงงานนิคมอมตะนคร ชลบุรี ตั้งอยู่ รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี แห่งที่ 2

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี 2

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (WHA) อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการ 2

          รองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (WHA) อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการ 3

          รองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง แหลมฉบัง

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4

           รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

          รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และคลังสินค้า

นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์

          รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

          รองรับอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกขึ้นรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใย อุตสาหกรรมคลังสินค้าและบริการขนส่ง

นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

          รองรับอุตสาหกรรม SMEs อุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี

           รองรับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมกระจก และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

          พื้นที่ภาคตะวันออกที่ครอบคลุมทั้งนิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี ศรีราชา ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีศักยภาพการเติบโตสูง เพราะเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่สำคัญของประเทศ ได้รับความสนใจจากกลุ่มธุรกิจด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่อื่น ย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในนิคมชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐสนับสนุนให้เกิดโครงการ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทำให้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุน และการขนส่งสินค้าตามมามากมาย เช่น โครงการรถไฟรางคู่ โครงการถนนมอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - ระยอง 

ศรีราชา

ศรีราชาอำเภอในชลบุรี ที่มีอุตสาหกรรมหลายแห่ง

. . . . . . . . . .

Thailand Digital Valley คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

          ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี ศรีราชา และนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกหลาย ๆ แห่ง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จึงได้เร่งส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล หรือ New Technology เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ภายใต้ชื่อ Thailand Digital Valley เรียกว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้คนไทย ก้าวไปแข่งขันในเวทีระดับโลก

Thailand Digital Valley

          Thailand Digital Valley จะช่วยเปิดประตูการค้าในมิติใหม่ให้กับประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ดึงนักลงทุนจากต่างประเทศด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ อีกทั้งยังตั้ง EECd Eastern Economic Corridor of Digital หรือ Digital Park Thailand เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล บนพื้นที่ 830 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบพัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลและสถาบัน IOT ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลก Digital Innovation Hub ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี EEC ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ภาษีกำไรจากเงินลงทุน Capital Gain Tax

. . . . . . . . . .

การลงทุนที่อยู่อาศัย คอนโดใกล้นิคมชลบุรี

          แน่นอนว่าเมื่อเกิดแหล่งงาน โรงงานอุตสาหกรรมมากมายอย่างนิคมชลบุรี และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สิ่งที่จะตามมาก็คือการย้ายถิ่นฐานตามแหล่งงานของคนนอกพื้นที่ เมื่อรวมกันเข้ากับคนในพื้นที่ก็จะกลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะมีปริมาณที่สูงมาก โดยเฉพาะอพาร์ตเม้นท์ และคอนโดมิเนียมชลบุรีใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอนโด Segment Main Class ลงมา โดยเฉพาะห้องแบบ Studio ทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และลงทุนเพื่อปล่อยเช่า เพราะเป็นคอนโดที่ซื้อง่ายขายง่าย มีราคาจับต้องได้ง่ายที่สุด เหมาะกับคนทำงานที่มีงบค่อนข้างจำกัด ยิ่งใกล้ที่ทำงานใกล้โรงงานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะเน้นความสะดวกในการเดินทางและอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

          ดังนั้น การเลือกคอนโดในระดับ Segment Main Class ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการได้พักผ่อนหลังจากเลิกงาน ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย มากกว่าอพาร์ตเมนท์หรือห้องเช่า ที่มีราคาถูกกว่าอยู่พอสมควร ส่วน Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น มีสวนหย่อม สระว่ายน้ำ หรือฟิตเนสไว้ออกกำลังกาย รูปแบบห้องพักอาศัยก็ขึ้นอยู่กับว่า อยู่คนเดียวหรืออยู่อาศัย 1 – 2 คน ดังนั้น ห้อง Studio หรือห้องแบบ 1 bedroom ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน โดยการเลือกคอนโดใกล้นิคมอุตสาหกรรม ควรเลือกที่ค่าเช่าคอนโด เมื่อรวมกับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในแต่ละเดือนแล้วไม่ควรให้เกิน 50% ของรายได้

. . . . . . . . . .

          การเลือกที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม ในย่านนิคมชลบุรี และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต้องไม่ลืมว่าย่านนิคมอุตสาหกรรม จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนมากมาย โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น ที่เป็นเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงาน หากเป็นนิคมขนาดใหญ่ก็จะมีคนทำงานอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นหลักหลายพันคนเลยทีเดียว ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญในการเลือกคอนโดที่พักอาศัยด้วยเช่นกัน ซึ่งคอนโดที่อยู่ในย่านโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ก็มีข้อจำกัดในเรื่องนี้อยู่พอสมควร แต่หากเน้นแค่เดินทางไปทำงานสะดวก พื้นที่รอบ ๆ คอนโดมีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัย การเลือกคอนโดที่อยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรมก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี