logo

Aging Society คืออะไร? และส่งผลอะไรกับอสังหาฯ บ้าง

"สังคมสูงวัย" คืออะไร ช่วงอายุไหนบ้างที่ถูกนับว่าสูงวัย จำนวนคนสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องนี้ส่งผลกระทบ ต่อเทรนด์อสังหาฯ อย่างไร ก่อนอื่นเราไปอ่าน บทความที่ทำให้เราเข้าใจ คำนี้กันมากขึ้นกันก่อนเลยครับ

อ่าน Aging Society (สังคมสูงวัย) คืออะไร

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันใครหลายคนก็อาจจะได้ข่าวมามากมาย ในเรื่องของบ้านที่รองรับฟังก์ชันผู้สูงอายุ แน่นอนในเรื่องแรกที่จะพูดถึงคือ การออกแบบ

SPACE & DESIGN

สำหรับนวงการงานดีไซน์ หลาย ๆ คนคงหูกันมากมายสำหรับบ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หรืออย่างคำจำกัดความ Universal Design ซึ่งก็หมายถึงการออกแบบพื้นที่ให้กับผู้คนหลายกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุ ก็สามารถนำมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ได้ อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นทางลาด step ความกว้างพื้นที่ พีทคงไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับ แต่แน่นอนว่าการออกแบบบ้านในอนาคตจะนำรายละเอียดพวกนี้มาออกแบบมากมาย

SILVER AGE HOUSING

จะได้เห็นอสังหาเจ้าใหญ่ ๆ เน้นการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ไม่ใช่เพียงประเทศไทยจะเป็น Aging Society เท่านั้น แต่มีหลายประเทศเกิดเหตุการณ์ในลักษณธนี้เช่นกัน และประเทศไทยเองก็เป็นหมุดหมายของการเข้ามาอยู่อาศัยของกลุ่มสูงวัยชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน หลายคนคงเคยได้ยินข่าว ประเทศไทยติดอันดับ 5 เมืองที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ และทางรัฐบาลก็ส่งเสริมในเรื่อง Thailand wellness และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

TECHNOLOGY FOR AGING

ที่อยู่อาศัยมีนวัตกรรม เพราะในอนาคตคาดว่าเทรนด์การอยู่อาศัยของไทยแบบแต่ก่อนที่มีลักษณะหลาย ๆ Gen อยู่ด้วยกัน จะลดน้อยลง วัยรุ่นจะแยกออกมาอยู่อาศัยมากขึ้น อาจจะเกิดจากปัจจัยจากการเรียน การทำงาน ซึ่งอยู่บ้านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นการมี Technology ก็จะตอบโจทย์สร้างความสะดวกสบายกับผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยเช่นกันครับ

COLLABORATE WITH HEALTH CARE

ที่อยู่อาศัยที่มีการ Collaborate กับ Health care หรือโรงพยาบาลมากขึ้น ในอนาคตกลุ่ม Silver age จะนำเงินออกมาใช้จ่ายในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลัก การที่อสังหาฯ มีสถานพยาบาลในโครงการ หรืออสังหาฯ ได้จับมือกับโรงพยาบาล อสังหาฯ ลักษณะนี้จะได้รับความน่าสนใจมากขึ้นครับ

FIT FOR AGING

การขายอสังหาฯ เพื่อมาซื้ออสังหาที่รองรับกับวัยสูงอายุ อย่างเช่นคอนโด สมมติว่าถ้าเป็นคนสูงวัย ก็อาจจะอยู่อาศัยลำบาก ดังนั้นเขาก็จะมองหาอสังหาฯ ที่ Collaborate กับ Health care หรือรองรับการออกแบบสเปซ หรือฟังก์ชันที่ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่าย

OVER SUPPLY

แน่นอนว่า สต๊อกอสังหาฯ อาจจะ Over Supply โดยเฉพาะคอนโดเซเมนต์สำหรับคนวัยทำงาน ทำไมถึงบอกอย่างนั้น เพื่อน ๆ ลองคิดภาพจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ ที่กราฟจำนวนประชากรการเกิดส่วนทางกับคนสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะซื้ออสังหาฯ ก็อาจจะลดลงไปด้วย ยังไม่รวมถึง

  • คนรุ่นใหม่ที่ไปเรียน ไปทำงานต่างประเทศ
  • คนที่มีบ้านอยู่อาศัยอยู่แล้ว ไม่ต้องการซื้ออสังหาฯ เพิ่ม
  • นอกจากจะมีทางเดียวที่เราจะเปิดให้คนต่างชาติหรือ Expat มาซื้อ มาเช่า มาอยู่อาศัยมากขึ้น แต่หนทางนี้จะเป็นไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับ Facilitate ของประเทศไทยด้วย หรือเรียกง่าย ๆ ว่า จะดึงการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างไร ประเทศไทยอำนวยความสะดวกอะไรบ้างให้กับนักลงทุน หรือเรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็น Ecosystem ที่เขาเห็นแล้วรู้สึกน่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุน ถ้าหากไม่มีการลงทุนแล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราไม่ขยาย ไม่เติบโต ก็เป็นไปได้ยากที่ต่างชาติจะเข้ามาอยู่อาศัย
  • จากหลักง่าย ๆ นะครับ การลงทุนเกิดจากการบริโภคในประเทศด้วย เพื่อน ๆ คงเคยได้ยินว่า สำหรับประเทศไทยแล้วเป็นประเทศกำลังพัฒนา + สังคมผู้สูงอายุ หรือ
  • หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แก่ก่อนรวย” เมื่อสังคมผู้สูงอายุไม่มีเงินสวัสดิการ หรือเงินออม ที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากพอ การใช้จ่ายของเขาก็จะถูกใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละชีวิตประจำวันมากกว่า ที่ใช้จ่ายในที่เราอยากได้ตามความชอบของเรา
  • ดังนั้นคอนโดหรืออสังหาฯ ที่ไม่ตอบโจทย์ฟังก์ชันผู้สูงอายุ อาจจะมี Stock ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งตรงข้ามกับอสังหาฯ ที่ถูกออกแบบรองรับผู้สูงอายุจะมี demand ที่มากขึ้น นอกจากจำนวนประชากรในประเทศแล้ว คนต่างชาติก็นิยมเข้ามาอยู่อาศัย เกียษณในไทยมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ

REVERSE MORTGAGE

บ้านจะเกิดการ Reverse Mortgage การ Mortgage ก็คือการจำนอง Reverse Mortgage ก็จะมีลักษณะการจำนองแบบย้อนกลับ หรือหมายถึงสินเชื่่อบ้านผู้สูงอายุ สำหรับที่บั้นปลายชีวิต เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ โดยการนำที่อยู่อาศัยของเราไปจำนองกับธนาคาร และธนาคารจะให้เงินกับผู้สูงอายุที่ทำสินเชื่อลักษณะนี้ทุกเดือน ง่าย ๆ ก็คือ ธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านของเรา และผ่อนจ่ายให้เราในแต่ละเดือนนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้จะไม่ต่างจากการขายอสังหาฯ การขายจะได้รับเป็นเงินก้อน แต่วิธีนี้จะได้เงินเป็นรายเดือนครับ

อาจจะเกิดคำถามว่า ทำไมไม่ขายไปเลย ถ้าหากขายไปเลย บ้านหลังนั้นจะตกเป็นของเจ้าของใหม่ บางครั้งเราอาจจะสะดวกที่จะอยู่บ้านหลังนี้ ทำเลนี้ ซึ่งวิธี Reverse Mortgage จะช่วยให้บ้านจะยังเป็นเจ้าของเดิมอยู่จนกว่าจะได้รับเงินก้อนสุดท้ายนั่นเอง

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นข้อมูล เรื่องราว การวิเคราะห์จากฝั่ง CondoNewb นะครับ โดยจะนำสถานการณ์ต่าง ๆ มาเล่าและสุดท้ายมาขมวดปมกับอสังหาฯ ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ คนไหน มีข้อคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ มาเข้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่อง Youtube ของเราเลยครับ