logo

          การซื้อคอนโดมิเนียมสักห้อง นอกจากจะไว้เพื่ออยู่อาศัยเองแล้ว ยังมีการซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนอย่างการปล่อยเช่าคอนโดในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งในเรื่องของการปล่อยเช่าคอนโดนั้น ก็มีบางกรณีที่เจ้าของห้องหรือผู้ถือครองเลือกที่จะเป็นผู้ดำเนินการปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเอง หรือในอีกวิธีก็คือการเลือกใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ หรือเอเจนท์ในการปล่อยเช่าคอนโดให้เข้ามาช่วยจัดการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปล่อยเช่าแทนตัวเองก็ได้เช่นกัน โดยรายละเอียดของการปล่อยเช่าคอนโดทั้งสองแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการลงทุนคอนโดในฉบับนี้ CondoNewb ก็จะขอพาเพื่อน ๆ ผู้อ่านไปดูกันว่า ระหว่างการปล่อยเช่าคอนโดด้วยเจ้าของเอง หรือการเลือกใช้เอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดแทน แบบไหนจะดีกว่ากันและอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วแล้วเราไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ

. . . . . . .

ปล่อยเช่าคอนโด

ประโยชน์ของการปล่อยเช่าคอนโดเอง

          ประโยชน์ในการที่เจ้าของห้องดำเนินการปล่อยเช่าเองทุกขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับ ซึ่งก็คือเราจะได้เก็บค่าเช่าไว้เองแบบเต็ม ๆ นั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบางอย่างที่ต้องแลกกับการปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเจ้าของเอง เช่น ภาระในการจัดการต่าง ๆ ก็ต้องตกมาอยู่กับเราเองผู้เดียวเพราะต้องทำทุกอย่างเองหมด เริ่มตั้งแต่การทำเรื่องขออนุญาติปล่อยเช่ากับทางนิติบุคคลคอนโด การร่างสัญญาเช่า การรับข้อความหรือรับสายพูดคุยเจรจาต่อรองกับผู้เช่า รวมถึงการคัดกรองผู้เช่าด้วยตัวเอง นอกจากนี้เมื่อปล่อยเช่าไปแล้วยังต้องคอยรับข้อร้องเรียนและจัดหาบริการที่ผู้เช่าอาจเรียกร้อง หรือดูแลความสมบูรณ์หรือจุดเสียหายตามเฟอร์นิเจอร์และส่วนต่าง ๆ ในห้องทั้งระหว่างผู้เช่าอาศัยอยู่ หรือหลังผู้เช่าเดิมย้ายออกเอง รวมถึงต้องเข้ามาแก้ปัญหาเล็กน้อยร้อยแปดต่าง ๆ ระหว่างมีผู้เช่าและหลังหมดสัญญาเช่าแล้วอีกด้วย

เอเจ้นท์คืออะไร

เอเจนท์ คือใครและมีบทบาทอะไรบ้าง

 เอเจนท์ หรือ นายหน้า ก็คือ ตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นของฝั่งผู้ซื้อหรือฝั่งผู้ขายในการเจรจาการค้านั่นเอง โดยในกรณีนี้คือการปล่อยเช่าคอนโด ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเอเจนท์ฝั่งผู้เจ้าของห้องคอนโดหรือ เอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโด นั่งเองครับ ซึ่งเอเจนท์จะทำหน้าที่ในการช่วยประกาศปล่อยเช่าคอนโดแทนให้กับเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการลงประกาศตามช่องทางสื่อต่าง ๆ การรับติดต่อและการเสนอห้องกับลูกค้าที่มองหาที่อยู่ เจรจาต่อรองเงื่อนไขการเช่า รวมถึงการเปิดห้องพาลูกค้าที่สนใจชมห้องจริงอีกแทนเราอีกด้วย

         ซึ่งสำหรับการปล่อยเช่าคอนโดผ่านเอเจนท์ในไทยก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองครับ โดยทั่วไปเอเจนท์จะคิดค่านายหน้าเท่ากับค่าเช่าจำนวน 1 เดือนต่อการปล่อยเช่าได้ 1 ปี หรือการเช่า 1 รอบสัญญานั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากยังปล่อยเช่าคอนโดไม่ได้ก็จะไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ

เอเจ้นท์ปล่อยเช่าคอนโด

"การลงมือทำโดยไม่รู้ ย่อมไม่ง่าย"

ข้อดีของการใช้บริการเอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโด

 หากไม่มีความรู้และประสบการณ์หรือไม่ลองศึกษาเกร็ดความรู้ในการปล่อยเช่าคอนโดมาก่อนล่วงหน้าแล้ว การจะปล่อยเช่าคอนโดก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวครับ เพราะยังมีเนื้อหาสาระ และความเข้าใจทางเทคนิคการในปล่อยเช่าคอนโด ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของกฎหมาย การเงิน การติดต่อประสานงาน ไปจนถึงขั้นตอนของเอกสาร ซึ่งหากขาดความรอบคอบและผิดพลาดไปก็อาจเกิดปัญหาใหญ่ได้ บ่อยครั้งนักลงทุนคอนโดหลาย ๆ ราย จึงเลือกตัดปัญหาโดยการเลือกจ้างเอเจนท์เข้ามาดูแลการปล่อยเช่าให้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาที่จะต้องมาจัดการด้วยตัวเอง

          นอกจากนี้หากเป็นเอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดที่สังกัดองค์กรณ์หรือบริษัทอสังหาฯ ก็จะมีรายชื่อฐานลูกค้าอยู่แล้วด้วยจำนวนหนึ่งจึงสามารถเข้าถึงช่องทางติดต่อสื่อสารถึงผู้เช่าที่กว้างกว่าเรา และสามารถกระจายข้อมูลห้องเราถึงมือลูกค้าที่อาจจะมาสนใจเช่าได้กว้างขวางกว่าเราด้วยนั่นเอง เพราะเหตุนี้เอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดจึงเหมือนเป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับเจ้าของห้องคอนโดนั่นเองครับ

เอเจ้นท์ดูแลคอนโด

การลองผิดลองถูก มีต้นทุนคือ "เวลา"

แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะยังคงกังวลใจและยังไม่กล้าใช้บริการเอเจนท์ในการปล่อยเช่าคอนโดแทนเรา เพราะกลัวจะต้องเสียค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นและราคาค่าเช่าจะแพงขึ้นจนทำให้ปลอยเช่ายาก ปล่อยเช่าไม่ออก แล้วค่าคอมที่เสียให้เอเจนท์จะคุ้มค่าหรือเปล่า มีเอเจนท์แล้วจะปล่อยเช่าง่ายขึ้นจริงหรือไม่ นิวบ์จะขออธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของการว่าจ้างให้เอเจนต์ช่วยปล่อยเช่าคอนโดแทนเรา ซึ่งประโยชน์ที่เราจะได้จากการให้เอเจนท์ช่วยปล่อยเช่าคอนโด จะสามารถแบ่งเป็นข้อย่อยได้ ดังนี้ครับ

1. ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในการเตรียมคอนโดก่อนปล่อยเช่า

 เช่น การตกแต่งห้องให้ดูพร้อมเข้าอยู่ อะไรบ้างที่เราควรมีและเตรียมไว้ให้กับผู้เช่า อย่างเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไรบ้างที่จะมีก็ได้แต่อาจจะเกินจำเป็นอย่างชุดเครื่องนอน หรืออุปกรณ์รับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ห้องคอนโดน่าสนใจกับผู้เช่าและสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้น

2. ช่วยประเมินการตั้งราคาปล่อยเช่า

          โดยเอเจนท์คอนโดแต่ละรายจะมีความเชี่ยวชาญในทำเลที่ตนถนัด และสามารถให้คำแนะนำได้ว่า คอนโดของเราในโครงการระดับ segment นี้ รูปแบบห้อง Type ที่เรามี ในทำเลลักษณะนี้เหมาะกับผู้เช่ากลุ่มไหน หากเทียบกับราคาตลาดที่คอนโดห้องแบบเดียวกัน ในโครงการระดับใกล้เคียงกัน ควรจะปล่อยเช่าที่ประมาณเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้ตั้งราคาโดเกินไปจนปล่อยเช่าไม่ออก หรือปล่อยถูกเกินไปจนเป็นการดึงราคาตลาดในทำเลนั้นล่มนั่นเอง

3. ช่วยทำการตลาด ประกาศหาคนเช่า

          อย่างการหาลูกค้าหรือการลงประกาศปล่อยเช่าผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ลงประกาศ หรือสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสที่ผู้เช่าจะเห็นและสนใจติดต่อขอเช่าห้องของเรา หรือนอกจากนี้แล้วหากห้องของเรากับเงื่อนไขการเช่าของผู้เช่าในฐานลูกค้าของเอเจนท์ตรงกัน ก็สามารถติดต่อเพื่อเสนอปล่อยเช่าได้แทบจะทันทีนั่นเอง

4. ช่วยจัดเตรียมสัญญาเช่า

          โดยแจ้งให้เจ้าของห้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่วยอำนวยความสะดวกในรายละเอียดของเอกสารสัญญาเช่าต่าง ๆ ให้มีความรอบคอบ รัดกุม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เช่า หรือมีช่องให้เราถูกเอาเปรียบอีกด้วย

5. ช่วยประหยัดเวลา

          โดยเอเจนท์จะช่วยผ่อนและแบ่งเบาเวลาของเราในการรับนัดและติดต่อลูกค้าผู้เช่าแทนเรา รวมถึงสามารถพาผู้สนใจเข้าชมห้องแทนเราได้ ซึ่งเราอาจจะไม่สะดวกที่จะตอบข้อความหรือรับสายผู้เช่า หรือไม่ว่างที่จะพาผู้สนใจไปชมห้องด้วยตัวเองนั่นเอง

6. ช่วยประสานงานให้ปล่อยเช่าสำเร็จอย่างราบรื่น

          อย่างการติดต่อกับนิติบุคคลคอนโด การประสานงานต่าง ๆ ในการพาผู้เช่าย้ายเข้า และติดต่อเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการอยู่อาศัยคอนโดของเราครับ

7. บริการระหว่างการเช่า

          โดยเมื่อปล่อยเช่าสำเร็จแล้ว หากผู้เช่าผู้อยู่อาศัยของเรามีข้อร้องเรียนหรือต้องการต่อรองเพิ่มเติม เอเจนท์ก็จะช่วยเจรจาและช่วยแก้ปัญหาแทนเราในเบื้องต้นอีกด้วย

8. ช่วยหาลูกค้าผู้เช่ารายใหม่ไม่ให้ขาดตอนนาน

          หากผู้เช่ารายเดิมของเราหมดสัญญาและอยากย้ายออกไปแล้ว เอเจนต์ที่มีฐานลูกค้าก็จะช่วยรีบติดต่อหาผู้เช่ารายใหม่ที่สนใจตรงกับห้องของเราเข้ามาเติม ไม่ปล่อยให้การเช่าห้องขาดช่วงนานนั่นเอง

9. ยังไม่ต้องจ่ายค่าคอมจนกว่าจะปล่อยเช่าสำเร็จ

          ในอัตราค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นเอเจนท์เท่ากับค่าเช่า 1 เดือน จากสัญญาเช่า 1 ปี หากยังปล่อยเช่าไม่สำเร็จยังไม่ได้ผู้เช่า เราก็ยังไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเองครับ

ปล่อยเช่าคอนโด

การปล่อยเช่าคอนโดเองหรือปล่อยเช่าคอนโดผ่านเอเจนท์ แบบไหนดีกว่ากัน และแค่ไหนบ้าง

          ในมุมมองของนิวบ์แล้ว คงจะฟันธงได้ยากครับว่าวิธีไหนจะดีกว่ากันระหว่างดำเนินการปล่อยเช่าด้วยตัวเองกับการฝากให้เอเจนท์ดูแลการปล่อยเช่าให้เรา เพราะหลัก ๆ แล้วจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนมากกว่าเลยครับ ซึ่งการปล่อยเช่าคอนโดในแต่ละวิธีต่างก็มีจุดได้เปรียบและเสียเปรียบที่ต้องแลกกันทั้งสิ้น อย่างการใช้เอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดให้ก็จะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องเองทุกขั้นตอน มีคนที่เชี่ยวชาญกว่าคอยให้คำแนะนำ คอยประสานงาน และคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับเราเจ้าของห้องและกับผู้เช่า ตั้งแต่การทำสัญญาเช่า การเก็บค่าเช่า รวมไปถึงการดูแลกุญแจหรือคีย์การ์ดของห้องไว้ให้เจ้าของห้องระหว่างการหาผู้เช่าใหม่อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งหมดก็แค่ต้องยอมเสียค่านายหน้าเท่ากับค่าเช่า 1 เดือนเท่านั้นเอง แต่ในอีกทางหนึ่งหากว่าเราปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเอง เราก็จะได้รับเงินค่าเช่าทั้งหมดเองแบบเต็ม ๆ แต่ในขั้นตอนของการปล่อยเช่าคอนโด เราก็จะต้องทำเองในทุกขั้นตอนเช่นกัน โดยไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาและประสานงานให้ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ และความอดทนมากขึ้น

          ซึ่งนิวบ์คิดว่า ถ้าหากเราเพิ่งเริ่มเป็นมือใหม่หัดลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแล้วล่ะก็ การลองใช้บริการฝากเอเจนท์ปล่อยเช่าคอนโดในระยะแรก ๆ ก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับ เพื่อให้ได้เห็นและขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการประสานงาน การดำเนินการ และเจรจากับผู้เช่าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อเรามีความชำนาญมากขึ้นแล้ว จึงค่อยเริ่มดำเนินปล่อยเช่าด้วยตัวเองครับ เพราะท้ายที่สุดแล้วในเรื่องของการปล่อยเช่าคอนโด ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสบายใจของแต่ละคนมากกว่าครับ เพราะการลงทุนคอนโดไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว สามารถหาวิธีที่ได้ผลหลากหลายแบบ แต่หากมีความรู้มีประสบการณ์ หรือหากมีผู้ที่ชำนาญเข้ามาช่วยแบ่งเบา ก็อาจจะเห็นผลสำเร็จได้เร็วขึ้นเช่นกันนั่นเอง

. . . . . . .

          หวังว่าเพื่อน ๆ จะชื่นชอบสาระน่ารู้เกี่ยวการฝากเอเจนต์ปล่อยเช่าคอนโดที่คอนโดนิวบ์นำมาฝากกัน โดยสามารถติดตาม CondoNewb ที่เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโดรวมถึงช่องทางสื่อต่าง ๆ และกลับมาพบกับคอนโดนิวบ์ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับ 

Written by NewbTay