logo

          การตรวจสอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดในการตกลงทำนิติกรรมหรือสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมากมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนไม่น้อย ที่มักพลาดกับการโดนหลอกเพราะไม่เคยตรวจสอบโฉนดที่ดิน ไม่มีความรู้ในเรื่องของวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน และไม่ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียกายทั้งทรัพย์สินและจิตใจอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนั้นก่อนทำนิติกรรมใดๆ ที่เกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ควรตรวจสอบโฉนดที่ดินอย่างละเอียดทุกครั้ง

ผู้หญิงสองคนกำลังตรวจเอกสาร

การตรวจสอบโฉนดที่ดินที่เข้าข่ายหลอกลวงมีลักษณะอย่างไรบ้าง

เทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินที่เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสาร 

          ก่อนจะทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ควรต้องตรวจสอบโฉนดที่ดินให้ดีว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย เนื่องจากปัจจุบันมักมีมิจฉาชีพที่ได้ปลอมแปลงเอกสารที่ดินได้อย่างแนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อความ การขีดฆ่า การปลอมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยตาเปล่าแล้วจะไม่สามารถมองออกได้เลยว่าโฉนดที่ดินจริงหรือโฉนดที่ดินปลอม เทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินในกรณีนี้ ผู้ซื้อควรขออนุญาตคัดลอกสำเนาจากผู้ขาย เพื่อไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสำนักงานที่ดิน เพื่อให้แน่ใจชัดเจนว่าเป็นโฉนดที่ดินของจริงหรือของปลอม

ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่เข้าข่ายแอบอ้าง 

          ในอีกกรณีที่แม้ว่าโฉนดที่ดินที่เราได้รับมา เมื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินประจำเขตแล้วพบว่าเป็นโฉนดที่ดินของจริง แต่มิจฉาชีพบางรายมีวิธีการกลโกงอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นก็คือการแอบอ้างการขายโฉนดที่ดิน โดยถือโฉนดตัวจริง แต่ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นการแอบอ้าง ยักยอก ขโมย โฉนดที่ดินของคนอื่น หรือเป็นโฉนดที่ดินที่ติดการจำนองนอกระบบมาขาย ซึ่งในบางกรณี เจ้าของที่ดินตัวจริงอาจไม่เคยรับรู้และไม่ยินยอมด้วย ดังนั้นที่วิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดินสำคัญคือควรตรวจสอบโฉนดที่ดินโดยสืบสาวเจ้าของที่ดินไปจนถึงชื่อเจ้าของตัวจริง

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่เข้าข่ายติดจำนอง 

          ถึงแม้กลโกงของการแอบอ้างนำโฉนดที่ดินที่ติดจำนองมาทำสัญญาจะดูเหมือนว่าเป็นกลโกงในรูปแบบเก่าๆ ซ้ำซากแล้ว แต่ก็ยังพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินจนต้องเสียท่าให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้ โดยผู้ซื้ออาจไม่รู้มาก่อนว่าโฉนดที่ดินที่ทำสัญญานั้นไม่สามารถซื้อขายได้เนื่องจากติดจำนอง เป็นผลให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ วิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดินคือต้องไปตรวจสอบจากสำนักงานที่ดินเท่านั้น

ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าโดนถูกเพิกสิทธิ์หรือไม่ 

          การโดนเพิกสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึงโฉนดที่ดินนั้นๆ ถูกหน่วยงานราชการเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองไปแล้ว แต่เจ้าของที่ดินกลับแจ้งทางหน่วยงานว่าโฉนดที่ดินหาย สิทธิ์การครอบครองจะถูกยกเลิกอยู่ดี โดยกลโกงรูปแบบนี้มักมาพร้อมกับโฉนดตัวจริงที่หน้าตาไม่ผิดแปลกทุกประการ แต่เป็นโฉนดที่ดินที่ถูกเพิกสิทธิ์ไปแล้ว ในกรณีนี้การตรวจสอบโฉนดที่ดิน คือต้องตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจอีกครั้ง

ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าโดนถูกอายัดหรือถูกยึดหรือไม่ 

          สำหรับการอายัดทรัพย์หรือยึดสิทธิ์ในที่ดิน เป็นกรณีคล้ายๆ กับการโดนถูกเพิกสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน โดยผู้ซื้อจะไม่สามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยตาเปล่าได้เลย เนื่องจากโฉนดที่ดินนั้นจะไม่ระบุเรื่องการถูกอายัดหรือถูกยึด โดยวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน คือต้องตรวจสอบโฉนดที่ดินที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินเท่านั้น เนื่องจากคำสั่งศาลในเรื่องการอายัดหรือยึกทรัพย์ จะถูกออกคำสั่งมาที่สำนักงานที่ดินโดยตรง เพื่อห้ามมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินที่ถูกฟ้องร้อง

ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าอยู่ในระหว่างการแบ่งแยกที่ดินหรือรังวัดหรือไม่ 

          อีกหนึ่งกลโกงที่ดับฝันนักซื้อที่ดินมาหลายรายแล้ว นั่นก็คือ ผู้ขายจะขายฝันด้วยการนำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ดินผืนงามแปลงใหญ่มาเสนอขาย ซึ่งวิธีการโกงในกรณีนี้คือ โฉนดที่ดินผืนดังกล่าวอาจอยู่ระหว่างขั้นตอนของการแบ่งแยกหรือรังวัดที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมรดกในที่ดินคนอื่น อาจไม่เคยทราบเรื่องและไม่มีความยินยอม ซึ่งในกรณีนี้หากผู้ซื้อหลงกลภาพฝันดังกล่าว อาจต้องสูญเสียที่ดินแปลงใหญ่ที่ซื้อมาไปด้วย ดังนั้นเทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินในกรณีแบบนี้ คือควรสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่า โฉนดที่ดินผืนนี้อยู่ระหว่างการรังวัดหรือไม่

ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่อาจไม่สามารถซื้อขายได้ – ที่ดินบางประเภทไม่สามารถนำไปสู่การซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ โดยผู้ซื้อควรตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ว่าโฉนดใบนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทใด สามารถซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้หรือไม่

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน จากเอกสารสิทธิ์ที่ระบุในโฉนดที่ดิน

  โฉนดที่ดินคือเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ยืนยันการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกใบ จะหมายถึงการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินที่สามารถซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ เพราะมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหลายประเภท ที่ถูกห้ามไม่ให้ซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ ดังนั้นควรตรวจสอบโฉนดที่ดินให้ดีว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทใด

ผู้ชายกำลังเซ็นเอกสาร

ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน

         สำหรับการแยกประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลย สามารถพิจารณาและแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในแต่ละประเภทเลย อาจมีความเข้าใจว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้ว จะอย่างไรก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันทั้งสิ้น ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างรุนแรง ลองมาตรวจสอบโฉนดที่ดินกันว่าแต่ละประเภทมีความสำคัญอะไรบ้าง

  • เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส.4 โฉนดที่ดินประเภท น.ส.4 มักจะเป็นโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้ทั่วไป สามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ด้วยตาเปล่า โดยโฉนดที่ดินประเภท น.ส.4 จะมีตราครุฑบนโฉนดที่ดินเป็นสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภท น.ส.4 นี่สามารถดำเนินการซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ตามกฎหมายทุกประการ และยังสามารถพบเห็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ในรูปแบบ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ก. หรือ น.ส.4 จ ก็ได้ แต่ไม่มีความแตกต่างกัน เป็นเพียงลักษณะแสดงความเก่าใหม่ของเอกสารสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น
  • เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. คือเอกสารสิทธิ์ที่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริงๆ แต่เป็นเอกสารสิทธิ์ในการรับรองที่ดินผืนนั้น ว่าได้มีการทำประโยชน์ มีการกำหนดระวางที่ดิน และมีการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว โดยยังสามารถดำเนินการซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ตามปกติเช่นเดียวกับ โฉนดที่ดินประเภท น.ส. 4 และสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ด้วยตาเปล่า โดยโฉนดที่ดินประเภท น.ส.3 ก. จะมีตราครุฑบนโฉนดที่ดินเป็นสีเขีย
  • เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. มีความแตกต่างกับ เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. เล็กน้อย คือเป็นเอกสารสิทธิ์ในการรับรองที่ดินผืนนั้น ว่าได้มีการทำประโยชน์บนที่ดินจริง แต่ยังไม่มีการทำระวางที่ดิน และยังไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ยังขาดความถูกต้องของขอบเขตที่ดิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ แต่ก็สามารถไปยื่นขอรับรองระวางและขอบเขตที่ดินเพื่อเปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. ได้ โดยสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินประเภท นน.ส. 3 และ น.ส. 3 ข.จะสังเกตได้ว่าตราครุฑที่ปรากฏบนเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นสีดำ

ตรวจสอบโฉนดที่ดินจากรายละเอียดทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละเอียด

        สำหรับเทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินเบื้องต้น คือควรตรวจสอบโฉนดที่ดินจากรายละเอียดที่ปรากฏบนด้านหน้าและด้านหลังของโฉนดที่ดินนั้นๆ ให้ถี่ถ้วน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องมีดังนี้

ด้านหน้าโฉนดที่ดิน

  • ตำแหน่งที่ดินและเลขโฉนดที่ดิน – โดยในส่วนนี้จะปรากฏอยู่บริเวณด้านบนของโฉนดที่ดิน รายละเอียดที่ควรตรวจสอบโฉนดที่ดินคือ เลขที่ระว่าง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ พื้นที่ตำบล พื้นที่อำเภอ และลำดับของเอกสารสิทธิ์ อันได้แก่ เลขที่ เล่ม และหน้า โดยหากตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ จะทำให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินค้นหาเอกสารและตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ง่ายขึ้น
  • ชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดินคนแรก - สำหรับส่วนของชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดินคนแรก จะเป็นชื่อที่ปรากฏบนโฉนดด้านหน้า แม้ว่าโฉนดที่ดินผืนนั้นจะมีการเปลี่ยนมือไปแล้วกี่ครั้ง แต่รายละเอียดของชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดินคนแรกจะยังคงเดิม ดังนั้นอาจทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเห็นได้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงได้ ซึ่งเป็นช่องว่างของมิจฉาชีพ โดยเทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินง่ายๆ คือสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินโดยตรง
  • รายละเอียดแปลงที่ดิน – สำหรับในส่วนนี้จะเป็นการระบุขนาดของที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ว่าที่ดินผืนนี้ มีขนาดเนื้อที่เท่าไร โดยระบุหน่วยเป็น ไร่ งาน และตารางวา ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีภาพลักษณะของแปลงที่ดินตามมาตราส่วนชัดเจน

ด้านหลังโฉนดที่ดิน

          ในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน เพราะเป็นรายละเอียดที่จะระบุประวัติทางนิติกรรมของเอกสารสิทธิ์และที่ดินผืนนี้ทั้งหมด โดยมักถูกเรียกว่า สารบัญจดทะเบียน รายละเอียดดังกล่าวจะเป็นวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่ทำให้เรารู้ว่า ผู้ให้สัญญาคือใคร ผู้รับสัญญาคือใคร โดยเราจะรู้ว่าเจ้าของที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นใครในช่องผู้รับสัญญาคนสุดท้าย อีกทั้งถ้าหากโฉนดที่ดินติดเงื่อนไขที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการซื้อขาย จดจำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันได้ สามารถมีวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดินโดยสังเกตว่าด้านท้ายของชื่อผู้รับสัญญาคนสุดท้าย มีการระบุเงื่อนไขต่างๆ ด้วยอักษรตัวสีแดงหรือไม่

 

เทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นโฉนดจริงหรือสวมรอย

          สำหรับคนไหนที่อยากมีเทคนิคการตรวจสอบโฉนดที่ดินเพื่อการประเมินโฉนดที่ดินเบื้องต้นด้วยตาเปล่า ในบทความนี้เรามีเคล็ดลับและวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ได้แก่

ตรวจสอบโฉนดที่ดินโดยดูจากตราประทับ 

          ในส่วนของด้านหน้าโฉนดที่ดินบริเวณส่วนล่าง จะมีรายละเอียดของผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และ รายละเอียดของผู้เขียนแผนที่ และ หัวหน้าการ ในมุมขวาล่างและซ้ายล่าง และบริเวณตรงกลางจะมีช่องที่แสดงชื่อของเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งจะมีลายเซ็นและตราประทับกำกับ โดยวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน คือหากเป็นโฉนดปลอมอาจจะไม่มีตราประทับ หรือมีตราประทับที่ไม่ชัดเจน

ตรวจสอบโฉนดที่ดินจากประวัติที่ดินในสารบัญจดทะเบียน 

          ในส่วนด้านหลังของโฉนดที่ดินซึ่งเป็นสารบัญจดทะเบียน ที่จะมีรายละเอียดประวัติการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับที่ดินและโฉนดผืนนี้ ว่าผ่านอะไรมาแล้ว ใครเป็นผู้รับสัญญาบ้าง มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ใครบ้าง ซึ่งคือวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ลองสอบถามกับผู้ขายและตรวจเช็คจากประวัติที่ดินในสารบัญจดทะเบียน ว่าข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าหากไม่ก็ให้ระวังไว้ เพราะอาจเป็นโฉนดที่ดินที่มีการสวมรอยหรือทุจริต

ตรวจสอบโฉนดที่ดินจากลายน้ำครุฑ

          หากเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ จะมีวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน คือตรวจสอบลายน้ำตราครุฑที่ปรากฏอยู่บนโฉนดที่ดิน โดยสามารถส่องไฟไปที่ตราครุฑ หากเป็นโฉนดฉบับจริง ลายน้ำที่ปรากฏบนสัญลักษณ์ตราครุฑจะอยู่ในวงกลม 2 วง พร้อมกับมีอักษรลายน้ำ ที่กำกับบริเวณด้านล่างว่ารับรองโดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยและแน่นอนที่สุด คือตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน

          ดังที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ช่วงต้นบทความแล้ว ว่าวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่แน่นอนที่สุดคือการสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินโดยตรง เนื่องจากโฉนดที่ดินทุกฉบับ มักจะถูกออกเป็น 2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งจะตกอยู่ที่เจ้าของที่ดินปัจจุบันที่เป็นผู้ครอบครอง และอีกฉบับซึ่งเป็นโฉนดตัวจริงเช่นกัน จะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินในเขตนั้นๆ ดังนั้นหากมีความเคลือบแคลงใจในโฉนดที่ดิน ก็สามารถนำรายละเอียดโฉนด เช่น ตำแหน่งที่ดิน หรือ เลขโฉนดที่ดิน ไปตรวจสอบโฉนดที่ดินและเปรียบเทียบว่าทั้งสองบับมีความเหมือนกันหรือไม่

ตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยระบบออนไลน์ 

          อีกหนึ่งวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่ง่ายแสนง่าย ใช้เวลาแสนสั้น และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือระบบออนไลน์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ดินจากกรมที่ดิน โดยเราสามารถค้นหาที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน และตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดิน เพียงแค่มีตำแหน่งที่ดิน หรือ เลขโฉนดที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยรายละเอียดที่ปรากฏ จะระบุขนาดของที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน รูปแปลงที่ดิน ขอบเขตที่ดิน รวมไปถึงข้อกฎหมายน่ารู้อื่นๆ เช่น พื้นที่ดินอยู่ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอะไรในผังเมืองรวม เป็นต้น

คนกำลังตรวจเอกสารออนไลน์

        ถึงแม้ว่ากลโกงที่ดินจากมิจฉาชีพ จะมีวิวัฒนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาหลอกลวงเราตลอดเวลา แต่ก็อย่าลืมว่า เอกสารสิทธิ์ทุกฉบับซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์จากรัฐบาล มักจะมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ เช่นเดียวกับมากมายวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่ได้นำเสนอในวันนี้ นอกจากนั้น ก่อนจะทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน ขอให้ผู้ซื้อประเมินรายละเอียดเบื้องต้นที่ได้เห็นอย่างถี่ถ้วนก่อน และเพื่อความมั่นใจและไม่ผิดพลาด ควรไปตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือนำเอกสารไปดำเนินการตรวจสอบโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินด้วยตัวเองก็ตาม เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้รับประโยชน์ทุกประการจากวิธีการเหล่านี้นั้นก็คือตัวผู้ซื้อเอง เพื่อน ๆ สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับที่ดิน และอสังริมทรัพย์เพิ่มเติมที่ได้จากลิงก์ที่เราแนบไว้ให้ และอย่าลืมติดตามข่าวสารอสังหาฯ และคอนโดใหม่เพื่อไม่ให้พลาดบทความด้านการลงทุนอสังหาฯ ดีดีก่อนใคร แล้วพบกับใหม่บทความหน้าค่ะ