logo

 รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เป็นอีกโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ที่ช่วยยกระดับของการเดินทางจากชานเมือง เข้าสู่กรุงเทพชั้นใน ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการตลอดทั้งสายแล้ว เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยลดระยะเวลาเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสู่เมืองให้น้อยลงได้ เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนอัพเดทล่าสุด 2563 มาเล่าให้ฟัง จะมีความน่าสนใจมากเพียงใด และมีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันเลย

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและการเชื่อมชานเมืองเข้ากับกรุงเทพมหานคร

          หลายคนถามว่ารถไฟชานเมืองกับรถไฟในเมืองต่างกันอย่างไร ทำไมจึงเรียกรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนว่ารถไฟชานเมือง เรามีรายละเอียดมาเล่าให้ฟัง ดังนี้

1. ความถี่ของรถไฟฟ้าชานเมืองกับรถไฟฟ้าในเมือง

          เรื่องของความถี่เป็นอีกข้อแตกต่างของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ซึ่งเป็นโครงการสร้างรถไฟฟ้าชานเมือง เพราะมีความแตกต่างกันในช่วงห่างของเวลาต่อเที่ยวต่อวัน โดยรถไฟฟ้าชานเมืองนั้น จะมีความห่างของเที่ยวสิบถึงหกสิบนาทีต่อเที่ยว ขณะที่รถไฟในเมืองจะมีช่วงห่าง ของระยะเวลาในการเดินรถต่อเที่ยวต่อวัน เพียงหนึ่งถึงห้านาทีเท่านั้น เหตุผลมาจากรถไฟฟ้าที่วิ่งออกสู่ชานเมืองนั้น อาจจะวิ่งเชื่อมระหว่างใจกลางกรุงเทพกับรอบๆ ชานเมืองที่เป็นปริมณฑล มีระยะทางไกลกว่า ทำให้ระยะห่างต่อเที่ยวมีความห่างมากกว่า แต่ยังถือว่ารวดเร็วกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก

2. ความเร็วของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับรถไฟฟ้าในเมือง

          ความเร็วของรถไฟฟ้าทั้งแบบชานเมืองและรถไฟฟ้าในเมือง มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากระยะทางและช่วงที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนวิ่งผ่านนั้น มีความเป็นชานเมืองและชุมชนมากกว่ารถไฟฟ้าที่วิ่งเข้าสู่เมือง ทำให้ความเร็วในการวิ่งแตกต่างกันมากตามไปด้วย โดยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนหรือรถไฟฟ้าชานเมืองนั้น จะมีความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของแต่ละขบวน ประมาณแปดสิบถึงร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถไฟฟ้าในเมืองนั้น จะมีความเร็วเฉลี่ยถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความแตกต่างกันมากในความเร็วเฉลี่ย แต่อย่างน้อยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีว่ารถยนต์ส่วนตัวเพื่อเข้าสู่กรุงเทพ ของคนที่อาศัยอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน จะสร้างโอกาสให้กับทำเลใกล้เคียงได้ดี

3. การวิ่งผ่านเมืองของรถไฟฟ้าในเมืองกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

           สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันแน่นอน เพราะตามชื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เป็นรถไฟฟ้าชานเมือง นั่นแสดงว่าต้องเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามชานเมืองรอบๆ กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเดินทางเข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจต่างๆ ในเมืองได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจจะแตกต่างจากรถไฟฟ้าในเมือง เพราะมีการวิ่งเข้าสู่ใจกลางเมือง และศูนย์กลางการทำธุรกิจของเมือง ย่านที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของเมืองหรือประเทศ รวมทั้งเน้นให้บริการเขตเมือง ที่มีแหล่งพักอาศัยของประชาชนมาก เพื่อให้สามารถเดินทางติดต่อทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ส่งผลต่อความเร็วของรถไฟฟ้าชานเมือง ใช้เวลานานกว่ารถไฟฟ้าในเมือง

4. ระยะห่างระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับรถไฟฟ้าในเมือง

          ความแตกต่างที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ซึ่งถือเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองนั้น เปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าในเมือง จะมีความแตกต่างในเรื่องระยะห่างของสถานี ผู้ใช้บริการที่ขับรถจากบ้านหรือคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยของตนเองเพื่อมาต่อรถไฟฟ้า อาจจะต้องวางแผนเวลาเพิ่มกว่ารถไฟฟ้าที่อยู่ในเมือง เพราะระยะห่างระหว่างสถานีของรถไฟฟ้าสายชานเมืองนั้น จะห่างกันสามถึงห้ากิโลเมตร ซึ่งนั่นเป็นตัวแปรเรื่องเวลาในการใช้รถไฟฟ้า เพราะหากเป็นรถฟ้าในเมือง จะมีความห่างของสถานีเพียง 0.3 – 1.55 กิโลเมตรเท่านั้น จึงไม่ห่างกันมากเหมือนรถไฟฟ้าชานเมือง ผู้ใช้จึงต้องมีการเผื่อเวลา ระหว่างทางต่อสถานีน้อยกว่ารถไฟฟ้าชานเมือง

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศิริราช น่าสนใจอย่างไร มีสถานีอะไรบ้าง?

          ถือเป็นอีกโครงการที่จะเชื่อมการเดินทางของประชาชน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลต่อชีวิตของคนฝั่งธนบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการสร้าง และคาดว่าจะเปิดดำเนินการให้บริการกับผู้โดยสารในปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 นี้ หากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนน่าจะสามารถ เปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ และเมื่อไหร่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนี้เปิดใช้บริการ เชื่อว่าจะทำให้ย่านนี้กลายเป็นเขต ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่สำคัญของฝั่งธนบุรี และเป็นพื้นที่น่าจับตามมองสำหรับรักลงทุนและการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะมีมากขึ้นตามความเจริญนั้นด้วย

การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศิริราช

          การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน -ศิริราชนั้น มีโครงการก่อสร้างรวมระยะทางทั้งหมด 5.70 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างทั้งระดับพื้นดินระยะทาง 4.3 กิโลเมตร และมีสถานียกระดับจากพื้นดินบริเวณสถานีจรัญสนิทวงศ์ระยะทาง 1.4 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีทั้งหมดสามสถานี ได้แก่

 • สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน ถือเป็นสถานีเชื่อมต่อที่สำคัญในอนาคต ของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เนื่องจากในอนาคตจะมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชัน เพื่อเชื่อมการเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก คือย่านหัวหมาก- รามคำแหง ซึ่งหากเมื่อถึงตอนนั้นคงพอจะทำให้เห็นภาพ ความสะดวกสบายของคนที่ทำงานย่านรามคำแหง แต่พักแถวตลิ่งชัน การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาการเดินทางไปทำงานในเขตที่อยู่ห่างกันอีกต่อไป นอกจากนั้นจุดเด่นของสถานีนี้คือ อยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงพยาบาล เป็นต้น ทำให้เป็นอีกเขตหนึ่งที่คอนโดมิเนียม รวมทั้งที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
 • สถานีจรัญสนิทวงศ์ เป็นอีกช่วงหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ที่ก่อสร้างยกระดับจากพื้นดิน มีระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ถือเป็นย่านที่มีความสำคัญและมีความแพงของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากอีกเขตหนึ่ง เนื่องจากเป็นสถานีที่สามารถต่อไป ด้วยการขนส่งมวลชนประเภทอื่นได้สะดวก ทั้งรถเมล์และระบบขนส่งมวลชน MRT ได้ ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของย่านนี้แพงไปตามความเจริญ และสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามถือเป็นอีกเขตที่น่าอยู่ ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เพราะการเดินทางสะดวก ความเจริญเข้าถึง เดินทางเชื่อมต่อไปช่องทางอื่นทำได้อย่างคล่องตัว
 • สถานีธนบุรี-ศิริราช เป็นช่วงที่สถานีอยู่ระดับพื้นดิน ถือเป็นสถานีที่มีความสำคัญมากของย่านฝั่งธน เพราะเป็นอีกสถานีที่มีการพาดผ่าน เข้าไปยังอาคารศูนย์การแพทย์รวม ของโรงพยาบาลศิริราช นั่นทำให้เห็นภาพว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตธนบุรีและใกล้เคียง สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ในกรณีที่มีความเร่งด่วนหรือช่วงที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพขึ้น การเดินทางเพื่อมารับบริการทางสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราช จะมีความสะดวกมากเพียงใด จึงทำให้สถานีนี้ถือเป็นสถานีเชื่อมต่อด้านสุขภาพของคนย่านฝั่งธนบุรีเลยก็ได้ ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าประชากรผู้อยู่อาศัย เขตนี้จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ธุรกิจน่าสนใจตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน–ศิริราช

          หากใครกำลังมองหาแหล่งทำธุรกิจใหม่ๆ ย่านตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศิริราช ถือว่ามีความน่าสนใจมาก ซึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนในย่านนี้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน มีความสำคัญกับโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพ

1. ธุรกิจเกี่ยวกับสุภาพและความเกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาล

          ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสายนี้ เพราะเมื่อรถไฟฟ้าสายนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดบริการเมื่อไหร่ เรื่องของสุขภาพและธุรกิจ ที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลจะมาเป็นอันดับต้นๆ เพราะรถไฟฟ้าสายนี้จะช่วยให้คนเข้ามาอยู่ย่านนี้ ด้วยเรื่องการรับบริการสุขภาพและการแพทย์มากขึ้น โดยมีสถานีศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ใช้บริการมาอยู่ และหากมีธุรกิจที่สามารถให้บริการเรื่องสุขภาพและการแพทย์ได้เบื้องต้น ก่อนไปโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นจุดแข็งในการทำธุรกิจในเขตธนบุรีเลยก็ได้

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าตลิ่งชัน-ศิริราช

          ด้วยโครงการของรัฐบาลที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช จะทำให้เขตนี้กลายเป็นย่านความเจริญทางเศรษฐกิจได้ และเมื่อการเดินทางสะดวกสบาย เชื่อมต่อการเดินทางในการใช้ชีวิต เดินทางไปทำงานหรือการทำธุรกิจแล้ว เชื่อว่าจะมีประชาชนต้องการมาอยู่มากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ต้องมาทำงานให้บริการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าตามโครงการของรัฐบาลเอง เขาก็ต้องหาที่อยู่ย่านที่ทำงานด้วยเช่นกัน ส่งผลต่อจำนวนประชากรมากขึ้น รวมทั้งมีการเกิดขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หากใครคิดจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว ย่านตลิ่งชัน–ศิริราชมีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

3. ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่

          ถือเป็นอีกธุรกิจที่น่านใจ เปิดควบคู่กับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน–ศิริราช เพราะเมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นจะเป็นโอกาสทองในการทำธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ เพราะถึงอย่างไรคนเราก็ต้องกินข้าว และด้วยพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย นิยมกินขนมหวานหรือของหวานต่างๆ ทำให้มีโอกาสในการทำร้านอาหารและเบเกอรี่ ในย่านรถไฟฟ้านี้ มีความเป็นไปได้สูง รวมทั้งด้วยจำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า ทำให้ธุรกิจอาหารและขนมหวาน เป็นธุรกิจที่ยังถือว่าได้เปรียบธุรกิจอื่นๆ เพียงจัดตกแต่งร้านให้น่านั่ง ดูสะอาด และบรรยากาศเป็นกันเอง และมีบรรยากาศที่ทุกคน ทุกระดับสามารถเข้าไปกินได้ รับรองว่าไปได้สวยแน่ๆ

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ - หัวหมาก น่าสนใจอย่างไร มีสถานีอะไรบ้าง?

          เป็นเส้นทางที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครอีกย่านหนึ่ง ถือว่ามีประชากรอาศัยอยู่ปานกลางไปจนถึงหนาแน่น ทำให้ในอนาคตโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนี้ จะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็ว และมีส่วนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้อาศัย อยู่เขตบางซื่อถึงย่านหัวหมากรามคำแหงเป็นอย่างมาก โดยการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ-หัวหมากนั้น มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสถานี มีรายละเอียดแต่ละสถานี ดังนี้

 • สถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางและสถานีกลาง ระบบขนส่งระบบรางของประเทศไทยในอนาคต ที่จะใช้แทนหัวลำโพง เดิม ทำให้สถานีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าหลายสาย โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ–หัวหมาก เป็นสถานีเชื่อมต่อการเดินรถระบบรางที่มีความทันสมัย โดยคาดว่าน่าจะเปิดใช้ในปี 2564 นี้ ซึ่งนั่นจะส่งผลให้มีประชาชนมาอาศัยรอบๆ บริเวณนั้นมากขึ้นอย่างแน่นอน ใครที่มองหาทำเลสำหรับทำกำไร จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ พื้นที่ใกล้เคียงสถานีกลางบางซื่อมีความน่าสนใจ ต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีราชวิถี เมื่อผู้ใช้บริการได้มุดลอดอุโมงค์จากสถานีกลางบางซื่อ กระทั่งมาถึงสถานี่ที่สองของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ–หัวหมาก ซึ่งเป็นสถานีที่ถือว่าเป็นแหล่งชุมชน และแหล่งที่ใกล้โรงพยาบาลใหญ่ ศูนย์สุขภาพ และสามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่สำคัญอื่นๆ ในกรุงเทพได้อย่างสะดวก จึงเป็นอีกสถานีหนึ่งที่น่าจับตามมองบนถนนราชวิถี อีกทั้งเป็นสถานีที่ถือว่าลดช่องว่างการเดินทางบนถนนราชวิถีให้หมดไป จากแต่ก่อนถนนเส้นนี้ต้องทนรถติดบนถนนระหว่างเดินทาง เมื่อมีรถไฟฟ้าจะทำให้แถวราชวิถี มีความน่าอยู่มากขึ้นเลยล่ะ
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับสถานีพญาไท สถานีที่สามของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ-หัวหมาก เป็นสถานียกระดับถัดจากสถานีราชวิถี คือสถานีพญาไท ซึ่งจุดนี้เป็นสถานีที่สำคัญอีกไม่แพ้กัน เนื่องจากผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนการเดินทาง เป็นระบบขนส่งอื่นๆ ได้ จะลงต่อรถเมล์ก็ได้แต่ต้องฝ่ารถติดแถวนี้หน่อย หรือคนที่ต้องการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ก็สามารถลงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางด้วยแอร์พอร์ตลิงก์ จากสถานีพญาไท ก็ย่อมได้เหมือนกัน จึงถือเป็นอีกสถานีเชื่อมต่อการเดินทาง ที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร นั่นเป็นที่มาว่าทำไมย่านนี้จึงมีโรงแรมหรู ที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมสูงหลายชั้นเต็มไปหมด คงเป็นเพราะสามารถเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ได้อย่างสะดวกนี่เอง
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีมักกะสัน เดินทางมาถึงสถานที่สี่ของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีมักกะสัน ซึ่งเป็นสถานีที่เป็นทางยกระดับต่อเนื่องมาจากสถานีพญาไท ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางไปสู่พื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพ ทั้งย่านพระรามเก้า ย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิงมากมาย หรือมาอีกฟากหนึ่งเป็นฝั่งสุขุมวิท ย่านที่ถือว่าอสังหาริมทรัพย์และที่ดินแพงที่สุด ตามแนวรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าสถานีมักกะสันมีความสำคัญ ในการเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางไปได้หลากหลายทาง หรือคนที่จะมาต่อแอร์พอร์ตลิงก์ที่สถานีนี้ก็ได้เช่นกัน ย่านนี้ถือว่ามีคอนโดมิเนียมสูง ๆ เกิดขึ้นท่ามกลางเมืองมากมาย 
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีศูนย์วิจัย สถานีนี้เป็นสถานีที่ห้าสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ–หัวหมาก เป็นอีกสถานีหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากพระรามเก้ามากนัก เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญมาก และสามารถเชื่อมโยงไปยังสุขุมวิทย่านเศรษฐกิจที่สำคัญได้ด้วย ทำให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แถวนี้แพงไม่แพ้สุขุมวิทเลย รวมทั้งในอนาคตสถานีนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา สถานีศูนย์วิจัยได้ด้วย เชื่อว่าหากมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะทำให้การเดินทางของคนชานเมืองเข้ามายังย่านซอยศูนย์วิจัย พระรามเก้าหรือจะต่อไปยังสุขุมวิท จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นรวมทั้งสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองในการทำธุรกิจ และการหาที่อยู่อาศัยในย่านนี้
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีรามคำแหง ย่านรามคำแหงเป็นย่านที่ถือว่า มีปัญหาของการจราจรติดขัดมากอีกเขตหนึ่ง ฉะนั้นในอนาคตหากมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเกิดขึ้น เชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว ของผู้อาศัยแถวนี้ให้น้อยลงได้ รวมทั้งหากรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีนี้ยังเพิ่มความสะดวก ในการเดินทางให้กับประชาชนมากขึ้น เนื่องจากเป็นสถานีเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงก์ สถานีรามคำแหง เพื่อเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้ย่านรามคำแหง มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิม สำหรับใครที่จะทำธุรกิจอะไรในย่านนี้ ให้คิดไว้และเริ่มทำไปพร้อมๆ กับการสร้างรถไฟฟ้าเพื่อให้ทัน เมื่อมีการเปิดใช้งานรถไฟฟ้า
 • รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีหัวหมาก เดินทางมาถึงสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ–หัวหมาก เป็นอีกสถานีที่ถือเป็นสถานีสำคัญ ในการเชื่อมโยงการเดินทาง ของผู้โดยสารให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถดินทางไปยังย่านหัวหมากรามคำแหงได้รวดเร็วขึ้นแล้ว ยังทำให้เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างรวดเร็วด้วย เพราะมีการเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงก์บริเวณสถานีรามคำแหงนี้ รวมทั้งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปยังย่านลาดพร้าว ที่รถติดสาหัสได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย พื้นที่หัวหมากรามคำแหง จึงมีประชาชนมาอยู่อาศัยในระดับปานกลางกระทั่งหนาแน่ในบางที่ และในอนาคตย่อมต้องมีประชาชนเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น ตามความสะดวกในการใช้ชีวิตและการเดินทาง

ธุรกิจน่าทำตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ-หัวหมาก

          ย่านนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความสำคัญ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก จะเห็นว่ามีหลายพื้นที่ตามแนวรถฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อถึงหัวหมาก ที่มีชาวต่างประเทศมาอาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะคนจีน ฉะนั้นธุรกิจที่เราจะแนะนำให้ทำ เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นจำนวนมาก ได้แก่

1. ธุรกิจปล่อยเช่าหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

          ธุรกิจการปล่อยเช่าซื้อขายอังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อถึงหัวหมาก เป็นแนวคิดการทำธุรกิจที่ดีมาก เนื่องจากชาวต่างชาติที่เข้ามานั้น โดยเฉพาะคนจีน ที่มีจำนวนประชากรมากมาย แล้วในแต่ละปีได้เข้ามาเที่ยว และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจทางด้านปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม และที่พักให้กับชาวต่างชาติเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน อีกทั้งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำให้ผู้ปล่อยเช่า หรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้กำไรมาก เรียกว่าเป็นเสือนอนกินกับธุรกิจนี้ก็ได้

2. ธุรกิจคาราโอเกะหรือเคทีวี

 ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน มีความชื่นชอบกับการไปร้องคาราโอเกะในเคทีวี หากใครไปเมืองจีนจะเห็นได้ว่ามีเคทีวีอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ของจีน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของคนที่มองช่องทางธุรกิจอยู่ ในการสร้างเคทีวีรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ ด้วย ซึ่งเคทีวีที่ลงทุนนั้นอาจจะต้องตกแต่งให้ดูดีหน่อย แต่ไม่จำเห็นต้องใหญ่โตมากนัก เพียงแต่ให้ดูดีและน่าเข้าไปนั่ง บรรยากาศดี เพียงเท่านั้นโอกาสที่จะเรียกเงินออกจากกระเป๋าชาวต่างชาติก็มีมากขึ้นแล้ว และเชื่อว่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำเงินได้อย่างมหาศาล

3. ตลาดและคอมมูนิตี้มอลล์ให้เช่า

 การทำธุรกิจตลาดให้เช่าและคอมมูนิตี้มอลล์ โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ–หัวหมาก เป็นทางเลือกที่ดีของคนหัวคิดการทำธุรกิจ เนื่องจากย่านตามแนวรถไฟฟ้านี้ มีทั้งนักธุรกิจนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติมากมาย ดังนั้นเมื่อทำตลาดให้เช่าและคอมมูนิตี้มอลล์ ให้สามารถมีแหล่งพบปะสังสรรค์ นั่งดื่มกินข้าวในร้านต่างๆ และสามารถจับจ่ายซื้อของฝากดูดีได้ด้วย จะช่วยดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวต้องการมาพักย่านนี้มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าถ้าการเดินทางครอบคลุมย่านนี้ทั้งระบบแล้ว จะทำให้การค้าขายเพิ่มจำนวนเงินได้มากขึ้นอย่างแน่นอน จึงเป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามอง สำหรับรองรับการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 2563

community mall ธุรกิจน่าสนใจใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

ขอบคุณภาพจาก Facebook Page : The Commons Thonglor

4. ร้านอาหารสุดคูลในย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

         สิ่งที่จะตามมากับความเจริญ และการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่น่าจับตามองอีกอย่างในย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ-หัวหมาก คือธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร ซึ่งอาหารเป็นจุดเด่นของเมืองไทย ที่ในหลายประเทศให้การยอมรับว่ามีความขึ้นชื่ออยู่แล้ว ดังนั้นการทำธุรกิจร้านอาหารบรรยากาศดี มีความเป็นกันเอง และเน้นความสะอาดตามหลักที่สากลเขายอมรับ จะทำให้มีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามากินอยู่แล้ว ธุรกิจการทำร้านอาหารจึงมีความน่าสนใจมากไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ ในท่ามกลางจำนวนชาวต่างชาติ ที่จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น

5. สถาบันสอนภาษาและศิลปะ

         ธุรกิจการสอนทางด้านภาษาและศิลปะ มีความสนใจในย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อ-หัวหมาก เนื่องจากหลายพื้นที่มีย่านชาวต่างชาติอยู่มากมาย บางพื้นที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนในพื้นที่ใกล้เคียงต้องการแน่ๆ คือเรื่องการพัฒนาด้านภาษาและศิลปะ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติและเพื่อการทำงานในอนาคต รวมทั้งงานศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจ เพราะประเทศไทยของเรา มีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทำให้มีคนสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้น การเปิดสถาบันสอนภาษาธุรกิจจึงน่าทำ เพราะมีโอกาสได้กำไรสูง ทั้งมีจุดแข็งเรื่องความสะดวกในการเดินทางด้วย

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – ศาลายา น่าสนใจยังไง มีสถานีอะไรบ้าง?

        ช่วงหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน คือช่วงระหว่างตลิ่งชัน–ศาลายา นั้นเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบรถไฟทางไกล ซึ่งมีระยะทางกว่า 14.8 กิโลเมตร มีการก่อสร้างช่วงขยายทั้งหมดสี่สถานี ซึ่งรายละเอียดแต่ละสถานี มีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่สำคัญหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

 • สถานีบ้านฉิมพลี เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายา ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นสถานีที่อยู่ไม่ไกลจากตลิ่งชันมากนัก เมื่อต้องการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพบริเวณตลิ่งชัน หรือโรงพยาบาลศิริราช จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นสถานีที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง การเดินทางด้วยรถไฟระบบรางแบบเดิม เพื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ได้ถึงเก้าเส้นทาง ทำให้เป็นพื้นที่ที่น่าจับตามมอง สำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการทำธุรกิจรองรับผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมือง หรือคนที่ไม่ต้องการอยู่ห่างจากเมืองมากนัก
 • สถานีกาญจนาภิเษก สถานีที่สองสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายา คือสถานีกาญจนาภิเษก เป็นรถไฟฟ้าก่อสร้างระดับดิน เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจากย่านตลิ่งชันกระทั่งถึงศาลายา ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีความสำคัญมากหากเปิดใช้บริการรถไฟฟ้าแล้ว เรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ในกรุงเทพนครปฐมและใกล้เคียง จะมีความคล่องตัวมากขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นอีกสถานีหนึ่ง ที่เป็นจุดรองรับการเดินทางด้วยรถไฟระบบรางเดิม ควบคู่ไปกับการมีรถไฟฟ้า จะช่วยให้ธุรกิจระดับชานเมืองเติบโตมากยิ่งขึ้น
 • สถานีศาลาธรรมสพน์ จุดเด่นของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีศาลาธรรมสพน์ คือเป็นสถานีที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีตลิ่งชันมากนัก และถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครย่านทวีวัฒนา เพื่อการทำธุรกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การสัญจรและเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยรถไฟระบบรางมีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้ชุมชนย่านนั้นเกิดการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจระดับชานเมือง จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อผู้อาศัยที่ไม่ต้องการความเจริญแบบสุดโต่ง และไม่อยากห่างไกลจากความเจริญมากเกินไป ดังนั้นย่านนี้จึงมีความน่าสนใจมาก
 • สถานีศาลายา รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน–ศาลายา มีสถานีสุดท้ายคือสถานีศาลายา ซึ่งพื้นที่ศาลายามีศักยภาพในเรื่องเศรษฐกิจ และการทำธุรกิจในพื้นที่อยู่แล้ว เมื่อมีรถไฟฟ้าเข้าไปถึงยิ่งเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่นี้ น่าเข้าไปลงทุนทำธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัย เพราะบรรยากาศกึ่งเมืองกึ่งชานเมือง ทำให้คนที่ต้องการหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ ไปอาศัยย่านนั้นมากขึ้น รวมทั้งพื้นที่ศาลายายังมีมหาวิทยาลัยใหญ่ เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ทำให้เป็นจุดแข็งสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างหอพักและอพาร์ทเม้นท์ สำหรับให้คนทำงานและนักศึกษาเช่า พื้นที่นี้จึงน่าในใจไม่แพ้ที่อื่นๆ

 

ธุรกิจที่น่าทำย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายา

1. ธุรกิจที่พักและอพาร์ทเม้นท์

          ธุรกิจที่พักและอพาร์ทเม้นท์ เป็นสิ่งที่น่าทำมากในย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายาพาดผ่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของประชากร ทั้งคนทำงานและมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากมีเงินทุนสามารถก่อสร้างโครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เพราะถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะช่วยสร้างกำไรในการทำธุรกิจได้ ซึ่งรูปแบบของอาคารและที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเม้นท์นั้น ค่อนข้างเข้าถึงกับผู้อาศัยได้ทุกระดับ ช่วยให้มีผู้อาศัยได้กว้างมากขึ้น เพราะหากเป็นคอนโดมิเนียม อาจจะเข้าไม่ถึงผู้อาศัยในบางกลุ่มจะทำให้เสียโอกาส

2. คอมมูนิตี้มอลล์และห้างสรรพสินค้า

          ปัจจุบันบริเวณที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายาผ่านไปถึงนี้ กำลังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจของนักลงทุนนมาก โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์และศูนย์การค้า เพราะประชากรย่านนี้มีความหลากหลาย และส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ ดังนั้นการใช้ชีวิตประจำวัน จึงต้องการความรวดเร็วและทันสมัย การมีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ จะช่วยให้ตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่ ผู้ที่อาศัยย่านนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะมีความทันสมัยและตอบโจทย์ การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า และการพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงได้เป็นอย่างดี

3. ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

          การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าทำในยุค ที่มีการติดต่อขนส่งกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นนี้ ซึ่งหากในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน-ศาลายา เปิดดำเนินการแล้วเชื่อว่าธุรกิจหนึ่งที่จะเติบโตมากในย่านนี้คือการขนส่งและธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เพราะมีจุดแข็งคือการขนส่งทั้งระบบรางแบบเดิมควบคู่กับรถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี้ด้วย การทำธุรกิจกับลูกค้าจะสามารถเกิดขึ้นได้ และจบได้ตามต้องการในระยะเวลาที่น้อยลงกว่าเดิม ซึ่งพื้นที่ที่น่าติดตามมากอีกแห่งคือย่านศาลายา จังหวัดนครปฐม จังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก อีกทั้งเป็นจังหวัดที่กึ่งกลางไปสู่จังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเปิดใช้ทั้งระบบ

เมื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเปิดใช้งาน จะทำให้พื้นที่โดยรอบเจริญมากขึ้น

          ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่พาดผ่านหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไปยังชานเมือง และเชื่อมต่อกับสถานที่สำคัญหลายแห่ง จึงถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก็ว่าได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนทั้งระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสะดวกในการเดินทางจากชานเมือง

          หากมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแบบเต็มทั้งระบบแล้ว จะช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในช่วงที่มีรถไฟฟ้าผ่านสามารถเดินทางจากชานเมืองเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นใน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างออกไปถึงชานเมืองหลายพื้นที่ ทำให้การติดต่อเพื่อเข้ามาทำงาน และการธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ประชากรขยายไปสู่ชานเมือง เพื่อหนีความวุ่นวายและความแออัดในเมืองใหญ่ด้วย

2. ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

         เรื่องหนึ่งที่มาคู่กับความเจริญด้านการเดินทาง คือการเพิ่มตัวสูงขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินในเขตที่มีรถไฟฟ้าไปถึง ย่อมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อราคาที่ดินสูงขึ้น อสังหาฯ อย่างอื่น เช่น คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ย่อมปรับราคาสูงขึ้นตามราคาที่ดินด้วย ถือเป็นอีกผลกระทบด้านบวกสำหรับผู้ลงทุน และเจ้าของที่ดินในย่านนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับหากต้องการอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

3. การเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินสะดวกยิ่งขึ้น

          เมื่อมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนโดยเฉพาะช่วงบางซื่อ-หัวหมาก จะช่วยให้มีการเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีสถานที่ที่เชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิ้งก์ ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง รวมทั้งสนามบินนครปฐมที่จะสร้างในอนาคต สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางลง ทำให้ไม่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากเกินไปนัก

4. เพิ่มศักยภาพให้กับเมืองใหม่

          หลายๆ พื้นที่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนไปถึง จะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะความเจริญในการเดินทางเข้าถึง ย่อมนำมาซึ่ง การสร้างงาน ธุรกิจและอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เมืองและพื้นที่นั้นๆ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างศาลายา จากแต่ก่อนเป็นเมืองที่เริ่มพัฒนา มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ เป็นต้น หากมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเข้าไปถึงอีก เชื่อว่าสาธารณูปโภค ความเจริญทางเศรษฐกิจจะยิ่งมากขึ้นไปอีก จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับคนกรุงเทพมหานครและผู้ที่อยู่อาศัยชานเมือง เนื่องจากเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้าไปถึง การเดินทางติดต่อธุรกิจ และการทำงานย่อมสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ระบบการเดินทางสู่โรงพยาบาลที่รวดเร็วขึ้น การสร้างงานและธุรกิจในเขตชานเมืองจะมีมากขึ้นไปอีก จึงถือเป็นข้อดีของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ที่ช่วยสร้างจุดแข็งให้กับกรุงเทพมหานครและชานเมือง

         และนี่คือการเจาะลึก พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนบนทำเลย่านรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนที่เราหยิบมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ เรายังมีบทความเกี่ยวกับทำเลคอนโดใกล้รถไฟฟ้า พร้อมอัพเดทข่าวเกี่ยวกับคอนโด คอยเสิร์ฟให้เพื่อน ๆ อยู่เสมอ อย่าลืมติดตามกัน แล้วพบกันใหม่บทความหน้าจ้า