logo

          ย่าน BTS สะพานตากสิน เป็นอีกที่หนึ่งถือว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมมากของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องไปยังสีลม สาทร และย่านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่สำคัญ ทำให้บริเวณ BTS สะพานตากสินคึกคัก และหนาแน่นไปด้วยผู้คนทั้งอาศัยอยู่แถวนั้น หรือมาทำงานด้วย ส่งผลต่อปริมาณของคนในย่านนี้ให้มากตามไปด้วย ซึ่งหากใครที่ต้องใช้ชีวิตและเดินทางมาแถวนี้ จะต้องเห็นสภาพทั่วไปว่าเป็นอย่างไร สำหรับคนที่ไม่เคยผ่านมาอาจจะยังไม่เห็นภาพนัก เราจึงมีเรื่องราวของย่าน BTS สะพานตากสินมาเล่าให้ฟัง

. . . . . . . . . .

ลักษณะทั่วไปของ BTS สะพานตากสิน

          หลายคนคงพอจะเห็นภาพของ BTS สะพานตากสินว่าเป็นอย่างไร เพราะมีสภาพเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีทางออกหลากหลายช่องทาง เนื่องจากสามารถเดินทางต่อไป ในพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายแห่ง ทำให้มีทางออกจากตัวสถานีหลายทาง ซึ่ง BTS สะพานตากสินทางออกแต่ละช่องทาง มีรายละเอียดดังนี้

แผนผังบริเวณโดยรอบสถานี BTS สะพานตากสิน ที่มา : bts.co.th

1. BTS สะพานตากสินทางออกที่ 1

          สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังท่าเรือเป็บซี่สามารถออกจาก BTS สะพานตากสินทางออกที่ 1 หรือเรียกว่าทางออกท่าเรือข้ามฟาก-ท่าเรือเป็บซี่ โดยออกจากสถานี BTS สะพานตากสิน ลงไปทางที่เป็นบันไดเลื่อนแล้วไปทางขวา ข้ามสะพานปากคลอง จะเห็นท่าเรือข้ามฟากไปท่าเป็บซี่ มีป้ายบอกชัดเจน โดยสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางจากท่าเรือเป็บซี่ได้แก่

โรงแรมเพนนินซูล่า (The Peninsula Bangkok)

          เมื่อมา BTS สะพานตากสิน และออกทางออกที่ 1 เพื่อไปยังโรงแรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอีกแห่ง คือโรงแรมเพนนินซูล่า สามารถเดินทางมาได้สะดวก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ เป็บซี่มากนักเพียง 541 เมตรใช้เวลาเดินไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงโรงแรมแล้ว ผู้ใช้บริการ BTS สะพานตากสินท่าเรือเป็บซี่มาถึงโรงแรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กว่าการขับรถยนต์ส่วนตัวมาเสียอีก

วัดสุวรรณ

          วัดสุวรรณเป็นอีกวัดหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวรู้จักดีย่าน BTS สะพานตากสิน เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีเดียวกัน กับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ หรือประมาณปี พ.ศ.2325 มีรูปแบบการสร้างพระอุโบสถเป็นแบบจีน มีพระประธานสมัยสุโขทัย ซึ่งชาวจีนผู้สร้างวัดนี้ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย นอกจากนั้นยังมีวิหารอีกหลังประดิษฐานพระพุทธรูปทรมานกาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นปางพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา รวมทั้งมีเจ้าแม่กวนอิม อยู่ที่บริเวณหน้าวัดเพื่อให้ประชาชนสักการะด้วย

 ท่าเรือเป็บซี่ (Pepsi Pier)

          สำหรับคนที่ต้องการต่อไปยังท่าเรือเป็บซี่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเชิงสะพานตากสิน(ฝั่งธนบุรี)มากนัก สามารถเดินด้วยเท้าไปได้ เพียง 641 เมตร เท่านั้น และอยู่ไม่ไกลจาก BTS สะพานตากสินทางออกที่ 1 ด้วย ซึ่งท่าเรือนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาหกโมงเช้ากระทั่งถึงสองทุ่ม

วัดสุทธิวราราม

          เป็นวัดที่สำคัญย่านถนนเจริญกรุง ไม่ไกลจาก BTS สะพานตากสิน ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในศิลาติดไว้หน้าพระอุโบสถหลังเก่า ว่าเคยเป็นวัดร้าง ซึ่งท่านผู้หญิงสุทธ์ ภริยาเจ้าพระยาสงขลาผู้สำเร็จราชการ ได้ขอพระราชทานการสร้างขึ้นมาใหม่ จากในหลวงรัชกาลที่ 5 และจึงใช้นามว่าวัดสุทิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญทางศาสนาพุทธ ในยุครัตนโกสินทร์ ย่าน BTS สะพานตากสินอีกแห่งหนึ่ง

2. BTS สะพานตากสิน ทางออกที่ 2

 BTS สะพานตากสินทางออกที่ 2 เป็นทางออกไปสู่ท่าเรือสาทร หรือที่รู้จักดี คือเรือด่วนเข้าพระยา หรือใครจะไปต่อเรือโดยสารคลองดาวคะนอง รวมทั้งเรือของโรงแรมสำหรับไว้บริการลูกค้า รวมทั้งเรือข้ามฟากไปยังห้างไอคอนสยาม และเอเชียทรีค แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อย่าน BTS สะพานตากสิน สามารถต่อเรือได้จากทางออกนี้ นอกจากนั้นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปต่อการเดินทางรถประจำทาง และรถโดยสารอื่นๆ ก็สามารถออกที่ทางออก 2 นี้ได้เช่นกัน ซึ่งมีสถานที่ใกล้เคียงกับทางออกนี้หลายแห่ง ได้แก่

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

          เมื่อจะไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสะพานสาทร สามารถเดินทางด้วย BTS สะพานตากสิน แล้วออกที่ประตูทางออกที่ 2 ซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานที่มีความสำคัญในการเชื่อมเขตสาทรและเขตบางรัก กับเขตคลองสานเข้าด้วยกัน โดยพื้นที่ตรงกลางระหว่างสะพานเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีลม

 วัดยานนาวา

          วัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครอีกแห่ง คือ วัดยานนาวา เนื่องจากมีสำเภายาวถึง 18 วา 1 ศอก ในวัด อีกทั้งมีพระเจดีย์สององค์อยู่ในสำเภาด้วย ภายในมีห้องบาหลีสำหรับประดิษฐานรูปปั้นพระเวสสันดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแสดงให้เห็นว่าเรือสำเภานี้จะพามนุษย์ พ้นจากวัฏสงสารไปสู่นิพพาน นอกจากนั้นยังมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ได้ศึกษาด้วย จึงเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของย่าน BTS สะพานตากสิน

โรงแรมแชงกรี-ลา (Shangri-La Hotel, Bangkok)

          เป็นอีกหนึ่งโรงแรมขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงมากทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมาด้วย BTS สะพานตากสินเพื่อมาทำงาน และใช้บริการโรงแรมแชงกรี-ลา เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถออกจากสถานี BTS สะพานตากสินทางออกที่ 2 เช่นกัน

ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

          ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากอีกแห่งคือ ไอคอนสยาม ซึ่งสามารถเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง จากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีเจริญนครได้ และอีกทางเลือกหนึ่งด้วยการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินทางออกประตูสอง จะมีเรือรับส่งข้ามไปยังฝั่งหน้าห้างไอคอนสยาม ผู้โดยสารสามารถอ่านป้ายบอกทางไปยังโป๊ะขึ้นเรือของไอคอนสยามได้อย่างสะดวก

เอเชียทีค (ASIATIQUE The Riverfront)

          ก่อนหน้าที่ไอคอนสยามจะเปิดย่าน BTS สะพานตากสินมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอยู่แล้ว นั่นคือ เอเชียทีค ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างชาติ ด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา และวิวอันสวยงามบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมายังเอเชียทีคนี้ โดยสามารถมาด้วย BTS สะพานตากสินทางออกประตูที่ 2 เพื่อต่อเรือจากท่าเรือสาทรไปยังเอเชียทีค

3. BTS สะพานตากสิน ทางออกที่ 3

 BTS สะพานตากสินทางออกที่ 3 เป็นช่องทางการออกไปสู่การเดินทาง ด้วยการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้ ซึ่งทางออกที่สามนี้จะเป็นบันไดทางเลื่อน และผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วย BTS สะพานตากสิน ออกประตูที่สามนี้แล้วไปต่อรถเมล์ บริเวณป้ายรถประจำทางของถนนเจริญกรุงก็ได้ หรือใครจะมาย่านถนนเจริญกรุงเพื่อต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียงเจริญกรุงก็มาลงที่สถานีนี้ได้ โดยมีสถานที่สำคัญอยู่ใกล้ทางออกนี้หลายแห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลเลิดสิน

          โรงพยายาลเอกชน ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือโรงพยาบาลเลิดสิน ผู้โดยสารสามารถเดินทางมาด้วย BTS สะพานตากสิน และต่อมาอีกด้วยรถสาธารณะ ก็อยู่ไม่ไกลมากนัก หากไม่ใช่เจ็บป่วยรุนแรงหรือฉุกเฉิน การเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าแล้วมาลงที่ BTS สะพานตากสินทางออกที่ 3 ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ค่อนข้างสะดวกมากพอสมควร

 โรงเรียนอัสสัมชัญ

          ถือเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกรวดเร็วกว่า สำหรับผู้ปกครองที่ต้องมาส่งบุตรหลาน ในโรงเรียนเอกชนชายล้วน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพราะสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า แล้วมาลงที่ BTS สะพานตากสินทางออกที่ 3 เพื่อเดินทางต่อไปยังอัสสัมชัญเพียงไม่กี่นาที ซึ่งช่วยลดปัญหาการติดขัดของจราจรในช่วงหน้าโรงเรียนให้น้อยลง

 เดินท่องเที่ยว ที่ Sreet Art

          หากใครมาย่านถนนเจริญกรุง จะต้องได้มาแวะเที่ยงยัง Street Art เป็นย่านเมืองเก่า แหล่งรวมของมุมถ่ายรูปเท่ๆ อาร์ตๆ แนวกราฟิตี้ (Graffiti) หน่อย หรือจะหาร้านจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศและศิลปะเมืองเก่า ต้องห้ามพลาดในการมาเที่ยวที่นี่เด็ดขาด การเดินทางมาไม่ยากด้วยรถไฟฟ้าแล้วมาลงที่ BTS สะพานตากสินทางออกที่ 3 แล้วต่อรถเมล์สายหนึ่งไปอีกนิดหน่อยที่ซอยเจริญกรุง 43 ก็ถึง Street Art แล้ว

4. BTS สะพานตากสิน ทางออกที่ 4

          ช่องทางออกจาก BTS สะพานตากสินทางออกที่ 4 นี้ผู้โดยสารสามารถต่อไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ นอกเหนือจากบีทีเอส ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ดังนี้

ป้ายรถเมล์ถนนเจริญกรุง

          ทางเลือกในการต่อรถประจำทาง บนถนนเจริญกรุงอีกทางออกหนึ่ง เมื่อลงจาก BTS สะพานตากสินแล้ว โดยเดินออกทางประตูทางออกที่ 4 เพื่อไปต่อรถเมล์สาธารณะ ที่ป้ายรถเมล์ถนนเจริญกรุงได้เช่นกัน หรือใครที่จะเดินทางต่อไปยังย่านใกล้เคียงถนนเจริญกรุง ก็สามารถออกทางออกนี้ได้ จะสามารถต่อรถไปยังที่หมายต่อไปได้สะดวกมากขึ้น

ป่าช้าวัดดอน

          ขึ้นชื่อว่าป่าช้าหลายคนคงนึกกลัว และหลอนขึ้นมาทันที ซึ่งจากการได้ยินกิตติศัพท์ความเฮี้ยนในสมัยโบราณ ของป่าช้าวัดดอนนี้มาหลากหลายเรื่อง แต่นั่นเป็นเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ปัจจุบันย่านป่าช้าวัดดอน ได้มีคนอาศัยอยู่มากขึ้นอีกแห่งบนถนนเจริญกรุง ซึ่งสามารถเดินทางด้วย BTS สะพานตากสินทางออกที่ 4 แล้วต่อมาอีกไม่ไกลนักก็ถึงย่านป่าช้าวัดดอน และต่อไปอีกไม่ไกลนัก ก็จะถึงเอเชียทรีคแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ BTS สะพานตากสินด้วย ทำให้ย่านนี้ไม่น่ากลัวและหลอนอีกต่อไป

. . . . . . . . . . .

แนะนำร้านอาหารอร่อยเหาะแถว BTS สะพานตากสิน

          หลังจากเดินทางไปเที่ยวสถานที่สำคัญย่าน BTS สะพานตากสิน แล้วเกิดหิวขึ้นมา มีร้านอาหารอร่อยสุดๆ ที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด ซึ่งแต่ละร้านขึ้นชื่อมากในย่านสะพานตากสิน แล้วมีร้านไหนอร่อยและน่ากินบ้างล่ะ

1. ร้านประจักษ์เป็ดย่าง

          คนที่ชอบทานเป็ดย่าง ต้องไม่พลาดร้านนี้ อยู่บนถนนเจริญกรุง ร้านนี้เขามีข้าวหน้าเป็ดไว้บริการ ร้านที่เลื่องชื่ออีกร้านหนึ่งในย่านใกล้ BTS สะพานตากสิน รวมทั้งมีสิ่งที่เป็นอาหารสูตรเด็ด คือหนังเป็ดที่กรอบมาก พอกินเข้าไปถึงเนื้อจะเห็นความแตกต่างว่าเหนียวนุ่มมาก เรียกว่าเป็นร้านอร่อยเหาะอีกร้านที่แนะนำ ร้านเขาเปิดยาวๆตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าไปถึงประมาณสองทุ่ม

2. ร้านขาหมูตรอกซุง บางรัก

          เป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่แวะไม่ได้ นั่นคือร้านข้าวขาหมูตรอกซุงบางรัก จะบอกว่าเสน่ห์ของร้านนี้คือ เขาให้เนื้อขาหมูเยอะมาก และน้ำพะโล้สำหรับราดข้าว ถือว่าอยู่ในระดับอร่อยมากที่สุดอีกร้านย่าน BTS สะพานตากสิน รวมทั้งน้ำจิ้มเขาถือว่าเด็ดเช่นกัน ใส่เยอะยิ่งอร่อยมาก ร้านนี้สามารถสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารได้ด้วย เปิดถึงเวลาหนึ่งทุ่ม

3. ร้านโจ๊กปรินซ์ บางรัก

          ใครที่ไม่ชอบอาหารหนักเกินไป โจ๊กเป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่าง และร้านขึ้นชื่อย่าน BTS สะพานตากสิน สำหรับใครที่ชอบทานโจ๊กต้องไม่พลาด ซึ่งโจ๊กของที่นี่มีความพิเศษเนื่องจากใช้เมล็ดข้าวเนื้อละเอียด และใช้เนื้อหมูก้อนใหญ่ คุณจะลืมโจ๊กแบบเดิมที่ใส่หมูก้อนเล็กๆ ไปเลยล่ะ ร้านนี้เขาเปิดสองช่วง ช่วงเข้าเปิดหกโมงถึงบ่ายโมง และจะเปิดอีกทีตอนเย็นเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งยาวไปถึงสี่ทุ่ม

4. ร้านทิพ หอยทอดภูเขาไฟ

          ปกติแล้วเราจะได้ยินแต่หอยทอดธรรมดาทั่วไป แต่พอมีคำว่าหอยทอดภูเขาไฟ ยิ่งทำให้อยากไปลองชิมดูว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งก็ไม่ผิดหวังสำหรับร้านทิพ หอยทอดภูเขาไฟในตำนาน เพราะเมนูหอยทอดที่นี่อร่อยเหาะย่าน btsสะพานตากสินจริงๆ ด้วยการทอดให้แป้งกรอบนอกนุ่มใน การคัดเลือกหอยสด ไม่มีกลิ่นคาวมาใช้เป็นวัตถุดิบ ร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่ม

5. ร้านเจ๊พร หลังเลิดสิน

          อีกร้านที่พลาดไม่ได้เมื่อมาย่าน BTS สะพานตากสิน นั่นคือร้านเจ๊พร หลังเลิดสิน เมนูเด็ดของร้านเหมาะกับคนที่ชอบเส้นๆ ทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวหน้าเป็ด ข้าวขาหมู ข้าวหน้าเป็ด เนื้อหมูที่นี่ต้มเปื่อยพอดีอร่อยเหาะอีกร้าน เปิดเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็น

. . . . . . . . . . .

ท่าเรือสะพานตากสินไปศิริราช

          จากเรื่องทางออกไปสู่บริเวณใกล้เคียงและร้านอาหารขึ้นชื่อใกล้กับ BTS สะพานตากสิน ขยับไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางจากท่าเรือสะพานตากสินไปศิริราชได้อย่างไร เพราะหลายคนอาจจะต้องเดินทางโดยอาศัยเรือด่วนเจ้าพระยา จาก BTS สะพานตากสิน เพื่อต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งผู้โดยสารสามารถต่อเรือด่วนเจ้าพระยาได้อย่างไรบ้าง มีแนวทางมาบอก ดังนี้

1. เดินออกทาง BTS ทางออกที่สอง

          เมื่อถึงสถานี BTS สะพานตากสินแล้ว ให้ผู้ที่ต้องการต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช ลงที่สถานี BTS สะพานตากสินทางออกที่ 2 หลังจากนั้นเดินลงไปที่จุดเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยา แล้วให้สังเกตป้ายดูว่าตรงบริเวณไหนสามารถรอเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อไปโรงพยาบาลศิริราชให้ไปรอตรงนั้น โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือสาทรก็ได้ ซึ่งผู้โดยสารสามารถรอที่ท่าเรือสะพานตากสินไปศิริราช โดยสามารถลงที่ท่าเรือปลายทาง ดังนี้

ท่าเรือศิริราชหรือเรียกว่าพรานนก

ื หากเดินทางจากท่าเรือสะพานตากสินไปศิริราช ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา ไปลงที่ท่าเรือศิริราชหรือเรียกอีกอย่างว่า ท่าเรือพรานนก เป็นท่าเรือด้านเหนือสุดอยู่ที่ถนนพรานนกตอนปลาย อยู่ถัดจากโรงพยาบาลศิริราชไม่ไกลนัก และเดินทางจาก BTS สะพานตากสินไม่นานเกินไปด้วย ทำให้เชื่อมต่อการดินทางจากรถไฟฟ้าและทางเรือ สามารถใช้ร่วมกันอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะไม่ต้องมีปัญหารถติดมากเหมือนบนท้องถนน

ท่าเรือวังหลัง

          หากต้องเดินทางจาก ท่าเรือสะพานตากสินเพื่อไปศิริราช สามารถเลือกลงที่ท่าปลายทางท่าวังหลังได้ เพราะสามารถเดินต่อเข้าโรงพยาบาลศิริราช และย่านศิริราชได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นท่าวังหลังยังเป็นที่ตั้งของตลาดวังหลัง ตลาดขึ้นชื่อทั้งเรื่องของกิน ของฝากมากมาย ร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทาน ถือว่าท่าวังหลังเป็นอีกสถานที่สัญลักษณ์ ของย่านศิริราชก็ว่าได้ เพียงเดินทางจาก BTS สะพานตากสินไม่ถึงครึ่งชั่วโมง สามารถเดินทางถึงศิริราชแล้ว

2. ขึ้นเรือธงสีไหนจาก BTS สะพานตากสินไปศิริราช

          การเดินทางจากท่าเรือสะพานตากสินไปศิริราช สามารถเลือกขึ้นลำที่ปักธงสีไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือประจำทางที่ไม่มีธง เรือด่วนพิเศษธงส้ม เรือด่วนพิเศษธงเหลือง และเรือด่วนพิเศษธงเขียว ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ทุกลำ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือสาทร ว่าเรือลำไหนสามารถไปที่ศิริราชได้บ้าง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการเรือ เพิ่มเติมจากการสังเกตธงที่ติดบนเรือ ซึ่งธงที่เราเห็นนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความช้าและเร็วในการเดินเรือด้วย แต่โดยทั่วไปความเร็วช้าจะไม่ต่างกันมากนัก ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีคนขึ้นลงเยอะ ธงสีหนึ่งจะใช้เวลามากกว่าอีกสี แต่โดยทั่วไประยะเวลาจาก BTS สะพานตากสินและท่าเรือสาทร ไปยังศิริราช ประมาณครึ่งชั่วโมง

. . . . . . . . . .

เวลาเปิดปิดของบีทีเอสสะพานตากสิน

          หากต้องการใช้บริการที่รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน คงต้องเผื่อเวลาในการใช้ เช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าอื่น เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของเวลาในการเดินทาง ซึ่งโดยทั่วไปบีทีเอสไม่มีความคลาดเคลื่อนมากนัก ยกเว้นบางกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณในการเดินรถบ้าง ซึ่งเวลาของ BTS สะพานตากสินเปิดปิดนี้ ยึดตามเวลาการเดินรถของบีทีเอส ดังนี้

ออกจากสถานีสยาม

          รถไฟฟ้าเที่ยวแรกที่จะมาถึงสถานี BTS สะพานตากสิน จะออกจากสยามเวลาประมาณ 05:30 น. และผ่านสถานีราชดำริ สถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทรี และสถานีสุรศักดิ์ มาถึงสถานีสะพานตากสินในเวลาประมาณ 05:43 น. ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง คำนวณเวลาการเดินทางให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนจากเวลาในการใช้บริการเที่ยวสุดท้ายของ BTS สะพานตากสิน

          เมื่อรู้เวลาในการเดินรถเที่ยวแรกแล้ว ให้ตรวจสอบเวลาในการเดินรถเที่ยวสุดท้าย ของรถไฟฟ้าเมื่อมาถึงสะพานตากสินด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารคำนวณเวลาในการออกมารอรถไฟฟ้าได้ตรงตามเวลา และไม่ตกรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายของวัน ซึ่งเที่ยวสุดท้ายที่วิ่งไปยังสถานีสยามเวลา 00:30 น. แต่จะวิ่งผ่านมาถึงที่สถานี BTS สะพานตากสินในเวลาประมาณ 00:17 น. แสดงว่าหากต้องการมาให้ทันรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายที่สถานีสะพานตากสิน จะต้องมาถึงสถานีประมาณเที่ยงคืน เพื่อให้ทันกับรถขบวนสุดท้ายพอดี

. . . . . . . . . .

การปิดปรับปรุง BTS สะพานตากสิน

          การปิดปรับปรุงรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเดินรถไฟฟ้ามากขึ้น และสามารถลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีการปิดปรับปรุงถึงสามสิบเดือน ซึ่งหากการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ประชาชนผู้อาศัยย่านนั้น หรือใช้บริการ BTS สะพานตากสินจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง

1. การแก้ปัญหาคอขวดของราง BTS สะพานตากสิน

          เนื่องจากรางรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน มีลักษณะเป็นคอขวด นั่นหมายความว่าสามารถวิ่งได้ทีละขบวน และจะวิ่งสวนกันไม่ได้ ต้องรอให้อีกขบวนผ่านไปก่อน อีกขบวนจึงจะสามารถวิ่งไปต่อไปได้ ฉะนั้นจึงมีโครงการปรับปรุงรางรถไฟฟ้าสถานีตากสิน เพื่อให้รถไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านกันได้สองขบวนพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องหยุดรอให้เสียเวลาของผู้โดยสารอีกต่อไป ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อย จะทำให้ผู้โดยสารไม่เสียเวลาในการเดินทางเพราะเกิดจากรางรถไฟฟ้าอีกแล้ว นอกจากนั้นยังทำให้ไม่ต้องเผื่อเวลา ในการเดินทางไว้นานเหมือนเดิมด้วย

2. ความถี่ของการเดินรถไฟฟ้าจะมากขึ้น

          เนื่องจากก่อนการปรับปรุงราง BTS สะพานตากสิน เป็นลักษณะรางเดี่ยว ทำให้ส่งผลต่อจำนวนเที่ยวในการเดินรถต่อวัน ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าเพื่อวิ่งในทางนี้แล้ว แต่เมื่อเทียบกับการเดินรถไฟฟ้าในสายอื่นๆ เช่น สายสุขุมวิท กลับทำให้เส้นทางสะพานตากสินนี้ มีประสิทธิภาพการเดินรถน้อยกว่า โดยเฉพาะเรื่องจำนวนเที่ยวต่อวัน ดังนั้นการที่ BTS สะพานตากสินปิดปรับปรุงรางใหม่ เพื่อให้การเดินรถสามารถทำได้สองขบวนพร้อมกัน จะส่งผลดีต่อจำนวนเที่ยวต่อวันให้มากขึ้น ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอระหว่างรอบนานเหมือนที่ผ่านมา

3. แยกทางขึ้นลงเข้าเมืองและออกเมืองจากกัน

          หลายคนคงเคยไปใช้บริการ BTS สะพานตากสินมาแล้ว ซึ่งก็คงจะมีบางครั้งเกิดอาการหลงทาง หรือสับสนเกี่ยวกับทางขึ้นลงสถานี ระหว่างการออกเมืองกับการเข้าเมือง ว่าต้องไปทางไหนกันแน่ เพราะที่ BTS สะพานตากสิน มีการสร้างชานชาลาให้ทั้งคนที่เข้าเมือง และคนที่ต้องการออกนอกเมือง ต้องขึ้นไปใช้ชานชาลาเดียวกัน จึงทำให้ที่ผ่านมาเกิดความสับสน กับประชาชนผู้ใช้บริการมากพอสมควร จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทางขึ้นลงระหว่างเข้าและออกเมือง ให้แยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อลดความสับสนในการขึ้นรถไฟฟ้า

4. ปรับปรุงรางเดี่ยวให้เป็นรางคู่

          แรกเริ่มสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน มีการวางแผนการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า ไว้แบบสองทางอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อสร้างจริงและใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการนำชานชาลาไปวางทับโครงสร้างฐานของรางรถไฟฟ้าฝั่งหนึ่ง ทำให้ต้องรื้อชานชาลาเดิมออกก่อน แล้วจึงจะสามารถวางรางใหม่เป็นแบบรางคู่ได้ ซึ่งนั่นเป็นที่มาว่าก่อนหน้านี้ประสิทธิภาพการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน น้อยกว่าสายสีเขียวเข้มหรือสายสุขุมวิท ซึ่งเชื่อว่าหากดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้ว ประชาชนที่ต้องใช้บริการสถานี BTS สะพานตากสิน คงสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ส่วนหนึ่งประชาชนคงมีคำถามว่า ทำไมไม่สร้างเป็นแบบรางคู่ตั้งแต่แรก เพื่อให้สะดวกใช้ และไม่ต้องมารื้อทำใหม่อีก

. . . . . . . . . .

BTS สะพานตากสิน เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงจากสถานีสยามถึงสถานีบางหว้า ซึ่งสถานีสะพานตากสินนี้ เป็นสถานีที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ที่ต้องใช้ BTS สะพานตากสินเพื่อการเดินทาง เพราะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ในย่านสะพานตากสินได้อย่างสะดวก อีกทั้งสามารถต่อรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงต่อเรือด่วนเจ้าพระยา หรือเรือของโรงแรมที่มารอรับบริเวณท่าเรือสาทรด้วย ทำให้การเดินทางของประชาชนที่ลงจาก BTS สะพานตากสิน เดินทางต่อเนื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หากชื่นชอบเนื้อหาสาระดี ๆ ของพวกเรา ก็สามารถติดตามบทความเจาะลึกทำเลอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดทาง CondoNewb ได้เลย