logo

          วันตรุษจีน 2564 วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในปีนี้ เพราะนอกจากวันที่ 1 มกราคมที่เป็นวันปีใหม่แบบสากล และวันสงกรานต์ที่เป็นวันปีใหม่ของไทยแล้ว วันตรุษจีน ก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่และวันเริ่มต้นปีนักษัตรใหม่ของชาวจีนเช่นกัน ซึ่งในวันตรุษจีนนี้ มักมีกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการทำพิธีบูชากราบไหว้เทพเจ้า เพื่อเรียกความเป็นสิริมงคลและโชคลาภให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวด้วย ดังนั้น วันตรุษจีน 2564 นี้จึงมีความสำคัญไม่น้อยเลย

. . . . . . . . . .

ประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของวันตรุษจีน

          วันตรุษจีนนั้น มีความคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางฝั่งตะวันตก ได้ปรากฏหลักฐานร่องรอยการทำพิธีกรรมตามประเพณี และความเป็นมาในการฉลองเทศกาลวันตรุษจีน เชื่อกันว่า ประเพณีวันตรุษจีน มีมานานกว่าสี่พันปี โดยจัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่ได้เรียกว่าเทศกาลวันตรุษจีน แต่จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย

          เมื่อประมาณ 2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีการเรียกเทศกาลตรุษจีนว่า ซุ่ย โดยมีความหมายว่า ดาวจูปิเตอร์ โคจรครบหนึ่งรอบ 

ต่อมาในยุคประมาณ 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราช มีการเรียกเทศกาลตรุษจีนในอีกชื่อหนึ่งที่ต่างออกไป คือ เหนียน ซึ่งมีความหมายถึง การเก็บเกี่ยวและได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

         นอกจากนี้ เทศกาลวันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันชุงเจ๋ โดยได้ให้ความหมายถึง เทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ หรือวันขึ้นปีที่จะมีการเพาะปลูกใหม่ เพราะช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน จะตรงกับช่วงฤดูหนาว ทำให้ไม่สามารถเพราะปลูกหรือทำการเกษตรได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกมากขึ้น ชาวจีนจึงเริ่มต้นการทำนาทำสวนอีกครั้ง

ประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของวันตรุษจีน

         การกำหนดช่วงวันของเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีแล้วจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ ยาวไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ ของเดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติเช่นกัน และจะถือว่าในคืนวันที่ 30 ของเดือน 12 เป็นวันสุดท้ายของปีหรือวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนในวันที่ 1 ของเดือน 1 คือ วันชิวอิก ซึ่งมีความหมายถึง วันแรกในฤดูใบไม้ผลินั่นเอง ดังนั้นเทศกาลวันตรุษจีน จึงเริ่มต้นจัดขึ้นหรือจากการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีความเวลายาวนานถึง 15 วันกันเลยทีเดียว เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลวันตรุษจีน ประเทศจีนจะเต็มไปด้วยการปกคลุมของหิมะ จนทำการเกษตรไม่ได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ จึงเริ่มทำการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ได้ตามปกติ ชาวจีนจึงให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิของทุกๆ ปีเป็นวันสำคัญ เรียกว่า "วันตรุษจีน" ซึ่งใน 15 วันนี้มีความเชื่อและการปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

 • วันแรก ถือเป็นวันแห่งการต้อนรับเทวดา หลายๆ คนจะงดกินเนื้อสัตว์ เพราะเชื่อว่า จะทำให้อายุยืนและมีความสุข
 • วันที่สอง ถือเป็นวันไหว้บรรพชนและเทวดา นอกจากนั้นในวันนี้จะเลี้ยงดูสุนัขอย่างดีพิเศษ ทั้งให้ข้าวอาบน้ำ เพราะมีความเชื่อว่า วันนี้เป็นวันที่สุนัขเกิด
 • วันที่สามและวันที่สี่ ถือเป็นวันของบุตรเขย ที่ต้องมาทำความเคารพพ่อตาและแม่ยาย
 • วันที่ห้า เรียกกันว่า วันพูวู เป็นวันที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน เพื่อรอต้อนรับเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ดังนั้นจึงจะไม่ไปเยี่ยมกัน เพราะถือจะนำโชคร้ายมาให้ทั้งสองฝ่าย
 • หลังจากอยู่บ้านในวันที่ห้าแล้ว ในวันที่หกถึงวันที่สิบ ชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติและเพื่อน และยังต้องเข้าวัดเพื่อสวดมนต์ขอพรเพื่อความร่ำรวยและความสุข
 • วันที่เจ็ด ถือเป็นวันเกิดของมนุษย์ ชาวนาจะนำผลผลิตออกมาทำน้ำผัก 7 ชนิด ทำหมี่ซั่วและปลาดิบกินด้วย เพื่อเฉลิมฉลองและเชื่อว่า จะมีชีวิตที่ยืนยาวและประสบความสำเร็จ
 • วันที่แปด ชาวฟูเจียน จะร่วมกันรับประทานอาหารกับครอบครัว และเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน ทุคนจะสวดขอพรจากเทพแห่งสวรรค์ นามว่าเทียนฟง
 • วันที่เก้า ชาวจีนจะถวายอาหารและสวดไหว้เง๊กเซียนฮ่องเต้
 • วันที่สิบถึงวันที่สิบสอง ถือเป็นวันเพื่อนและญาติ จะมีการเชื้อเชิญมาร่วมรับประทานอาหารเย็น โดยอาหารจะมีความมัน และในวันที่สิบสาม ถือเป็นวันที่ควรทานข้าวกับผักดอง เป็นการชำระล้าง
 • วันที่สิบสี่ เป็นวันที่เตรียมความพร้อมก่อนวันเฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยการประดับโคมไฟต่างๆ และในคืนวันที่สิบห้าจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง

 

          สำหรับชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว เทศกาลวันตรุษจีนจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นวันที่แสดงถึงการเริ่มต้นปีใหม่ การเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ การเริ่มต้นทำการเกษตรและเพาะปลูกแล้ว ยังถือเป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การเริ่มต้นการทำอาชีพเพื่อความร่ำรวยและความมั่งคั่ง ในตรุษจีน 2564 นี้ก็เช่นกัน จะมีการการบูชากราบไหว้และจัดพิธีต่างๆ ในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเรียกกำลังใจและขอพรจากเหล่าองค์เทพทั้งหลาย ให้บันดาลพรเพื่อความเจริญก้าวหน้า ความประสบความสำเร็จและโชคลาภในการประกอบอาชีพเหมือนในทุกๆ ปี

 

 

 

ปฏิทินตรุษจีน 2564 หรือวันตรุษจีน 2021

          สำหรับเทศกาลตรุษจีน 2564 หรือวันตรุษจีน 2021 นี้ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวจีน ทำให้ในประเทศจีนจะมีการหยุดงานและโรงเรียน จะเหลือก็แค่บางอาชีพเท่านั้น โดยจะให้หยุดงานเป็นเวลา 3-4 วันเพื่อเตรียมการ เพราะวันตรุษจีน 2564 นี้ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน มีระยะเวลาหลายวันคล้ายๆ กับวันสงกรานต์บ้านเรา แต่กิจกรรมต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป ในวันตรุษจีน 2564 จะตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งปกติแล้วจะไม่ถือเป็นวันหยุดทางราชการ แต่ในหลายๆ บริษัทมักจะอนุญาตให้ลูกจ้างที่เป็นคนจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถลาหยุดพักผ่อนได้ ซึ่งกำหนดการระยะเวลาที่จะหยุดได้ ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทกำหนด 

 

ในวันตรุษจีน 2564 นี้ กำหนดวันในการประกอบพิธีตามเทศกาลไว้ดังนี้

กำหนดการวันตรุษจีน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ถือเป็น “วันจ่าย” ของตรุษจีน 2564

           ตามธรรมเนียมแล้ว วันจ่าย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตื่อเส็ก จะเป็นวันที่ต้องไปจับจ่ายซื้อของ ทั้งอาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เพื่อจัดเตรียมไว้ก่อนที่ร้านค้าต่างๆ จะปิดในช่วงตรุษจีน โดยถือว่าเป็นวันที่ตรงกับวันก่อนวันสิ้นปีของชาวจีน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ถือเป็น “วันไหว้” ของตรุษจีน 2564

          วันไหว้ ถือว่าเป็นวันสิ้นปีหรือวันส่งท้ายปีเก่า ในเทศกาลตรุษจีนวันนี้ถือเป็นวันที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมกราบไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ ที่ซื้อมาในวันจ่าย เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงกิจการหรือธุรกิจต่างๆ ที่ทำอยู่ด้วย

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถือเป็น “วันเที่ยว” ของตรุษจีน 2564

           วันเที่ยว ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ และยังเป็น วันถือ ด้วย ซึ่งในวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนทุกคน จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสให้สวยงาม พากันออกไปเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพด้วย เป็นวันที่เป็นสิริมงคล มีข้อห้ามว่า ในวันนี้ห้ามทำบาปทุกประการ

ข้อปฏิบัติในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีนก็ตาม

          นอกจากห้ามทำบาปแล้ว ยังห้ามใส่เสื้อสีดำหรือสีขาวอีกด้วย เพราะสีเหล่านี้เป็นสีของการไว้ทุกข์ ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง เพราะชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งความสุข เป็นสีมงคล ซึ่งจะนำความสว่างและเจิดจ้าเข้ามาในชีวิต และยังช่วยขับไล่ปีศาจออกไป

 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน ห้ามโกรธ ห้ามริษยา หรือไม่พอใจ เพราะฉะนั้น ในวันนี้ ถ้าเด็กๆ ดื้อหรือซนจนโมโหก็จะต้องอดทน และไม่ตี
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน ห้ามพูดคำหยาบหรือคำที่ไม่เป็นมงคล เช่นคำว่า สี่ ที่ออกเสียงคล้ายๆ กับคำว่า ตาย ในภาษาจีน ไม่พูดถึงเรื่องความตาย การใกล้ตาย หรือเรื่องผีสางต่างๆ รวมถึงเรื่องเก่าๆ ในปีเก่าๆ ก็ไม่ควรเอามาพูดถึงด้วย ให้พูดถึงแต่เรื่องอนาคตและเรื่องดีๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน ห้ามร้องไห้เพราะจะทำให้มีเรื่องเสียใจตลอดปี
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุก ๆ ตรุษจีน ห้ามสระผม เพราะมีความเชื่อว่าจะชำระล้างโชคดีออกไป
 • ในเทศกาลวันตรุษจีน ช่วงหลังอาหารมื้อค่ำ คนในครอบครัวจะมานั่งเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูทีวีด้วยกันจนเช้าเพื่อรอต้อนรับวันใหม่และเพื่อเป็นสิริมงคล
 • ในบางคนที่เชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมาก อาจจะเชิญซินแสมาเพื่อหาฤกษ์ในการออกจากบ้าน ก่อนไปเยี่ยมเยียนญาติด้วย
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน เมื่อพบเจอผู้คน คนที่เราเจอคนแรกของวันและคำพูดที่ได้ยินเป็นคำแรกสำคัญมาก เพราะเชื่อว่าจะทำให้เจอเรื่องดีๆ ไปตลอดทั้งปี การได้ยินเสียงนกร้องหรือพบเห็นนกที่มีขนสีแดงหรือนกนางแอ่น ก็ถือเป็นเรื่องโชคดีเช่นกัน
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน ไม่ควรเข้าไปในห้องนอนของผู้อื่น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ ก็ต้องออกมานั่งที่ห้องรับแขก ไม่อย่างนั้นจะถือเป็นโชคร้าย
 • ในวันตรุษจีน 2564 หรือในทุกๆ ตรุษจีน ไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรตัดสิ่งใด ๆ เพราะจะถือว่าตัดโชคดีไปด้วย
 • สัญลักษณ์ในวันเทศกาลตรุษจีนที่ทุกคนรู้จักกันทั่วไป และอาจจะเป็นการรอคอยของใครหลายๆ คน คือ อั่งเปา ซึ่งหมายความถึง กระเป๋าแดง หรือจะใช้คำว่า แต๊ะเอีย ที่หมายถึง ผูกเอว เพราะในสมัยก่อน มักจะร้อยเป็นพวงผูกไว้ที่เอว การให้อั่งเป่า ถือเป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้ว หรือมีงานทำ มีรายได้ จะมอบอั่งเปาที่มีซองสีแดงและใส่เงินจำนวนหนึ่งไว้ข้างในให้กับเด็กๆ ที่มีอายุน้อยกว่าหรือยังไม่มีงานทำ พร้อมอวยพรวันปีใหม่ โดยตัวซองมักมีสีแดง เพราะให้ความหมายถึงความโชคดีและควรใส่เงินในซองเป็นจำนวนเลขมงคล คือ เลข 8 นั่นเอง
 • คำอวยพรที่จะพูดให้กันในวันเทศกาลตรุษจีน ที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือคำว่า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ซึ่งมีความหมายว่า ขอให้สมหวังและร่ำรวยในปีใหม่

 

สถานที่ท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนยอดนิยมในวันตรุษจีน 2564

          ใกล้วันตรุษจีน 2564 แบบนี้ สถานที่ต่างๆ มากมาย ก็เริ่มมีการจัดกิจกรรมและประดับประดาอาคารด้วยแสงไฟและโคมไฟอย่างสวยงาม รวมไปถึงสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับจีน ก็ต้องมีการจัดเตรียมเพื่อรอต้อนรับผู้ที่จะมาสักการบูชาองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสถานที่ยอดฮิตที่นิยมมาเพื่อขอพรและรวมไปถึงการท่องเที่ยวไปด้วยนั้น ก็มีจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในกรุงเทพฯ

ถนนเยาวราช

ถนนเยาวราช

          สถานที่และแหล่งรวมอาหารแบบสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงหากใครต้องการไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็ยังมีตลาดเก่า สำหรับซื้ออาหารจีน และซื้อของไหว้เจ้าได้อีกด้วย ในทุกๆ ปี ถนนเยาวราชจะจัดตกแต่งโคมไฟสีแดงอย่างสวยงาม ตามแบบฉบับของชาวจีน นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิดแล้ว เรายังได้รูปสวยๆ เท่ๆ อัพลงไอจีอีกด้วย

วัดเล่งเน่ยยี่

วัดเล่งเน่ยยี่

          สถานที่เที่ยวในวันตรุษจีน 2564 สำหรับไหว้พระ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงและแก้ปีชง ถือเป็นวัดยอดนิยมที่ใครๆ ต่างก็ต้องแวะเวียนเข้ามาสักการบูชา นอกจากนี้บริเวณรอบๆ วัด ยังมีร้านอาหารอร่อยๆ มากมายให้ได้ลิ้มลองความอร่อยอีกด้วย ซึ่งวัดเล่งเน่ยยี่อยู่ที่ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานครนี่เอง

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อเสือ

          ศาลเจ้าจีนลัทธิเต๋า บริเวณถนนตะนาว ใกล้เสาชิงช้า นิยมเรียกกันว่า ตั่วเล่าเอี้ย มีผู้จำนวนมากนิยมมากราบไหว้ ขอพร ให้การงานประสบความสำเร็จ ยังเสริมบารมีและความร่ำรวยด้วย ในทุกๆ ตรุษจีน รวมถึงตรุษจีน 2564 ก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้บูชาขอพรกับเทพเจ้ากันได้

ศาลเจ้าเซียงกง

ศาลเจ้าเซียงกง

           เป็นศาลเจ้าที่เหมาะกับการไปกราบไหว้บูชาเทพเจ้าสำหรับผู้ที่ศรัทธาในวันตรุษจีน 2564 นี้เป็นอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในปี 2514 สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาและนำรูปปั้นของเทพเจ้าเซียงกงมาประดิษฐานไว้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในแต่ละภูมิภาค

          นอกจากในกรุงเทพฯ ที่มีการจัดงานตรุษจีนในทุกๆ ปี รวมถึงตรุษจีน 2564 ที่จะมาถึงแล้ว ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็มีสถานที่สำคัญที่จัดงานเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในภาคเหนือ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง  

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง

          เป็นศาลเจ้าตามความเชื่อแบบจีนที่สร้างมากว่า100ปีแล้ว เป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนในเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมักจะมาสักการบูชา แก้ปีชง นอกจากนี้ยังมารวมกันทำกิจกรรมในช่วงตรุษจีน รวมถึงตรุษจีน 2564 นี้อีกด้วย

เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ 

เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

          สถานที่จัดงานเทศกาลตรุษจีน 2564 ที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการประกวดมิสไชน่าทาวน์ การจัดมหกรรมอาหารต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าของชาวชุมชนตรอกเหล่าโจว จะจัดขึ้นที่ถนนเมรุ (ตรอกเหล่าโจ้ว) ถนนวิชยานนท์ และถนนช้างม่อย ตรงตลาดวโรรสนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในภาคกลาง

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

          สถานที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่นักท่องเที่ยวมักจะมากราบไหว้ขอพร แก้ปีชง รวมไปถึงการเสริมดวงชะตาอีกด้วย เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยกับจีนที่สวยงามเหมือนพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่ง เหมาะกับการท่องเที่ยววันตรุษจีน 2564 เป็นอย่างมาก

วิหารเทสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ

วิหารเทสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ

         สถานที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งสถานที่แนะนำในการท่องเที่ยววันตรุษจีน 2564 นี้ เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ มักมีผู้ให้ความเคารพนับถือและบรรดาลูกศิษย์จากทุกสารทิศมาขอพร เพื่อขอให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในภาคอีสาน

ตรุษจีนบุรีรัมย์

ตรุษจีนบุรีรัมย์

ขอบคุณภาพจาก www.buriramguru.com 

          สถานที่จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน รวมถึงตรุษจีน 25564 ที่จัดขึ้น ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าพ่อหลักเมืองและเทพเจ้าปิงเถ่ากงม่า เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการจัดโคมไฟจีนที่สวยงามละลานตา การแสดงเชิดสิงโตนำโชค รวมไปถึงมีร้านค้ให้ได้ช็อป ชิมกันอย่างจุใจ เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่รักการผจญภัยในวันตรุษจีน 2564 อย่างมาก

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี

          ศูนย์รวมวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีบรรพชนและหลักปรัชญา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี ในพิพิธภัณฑ์ จะจัดแสดงเรื่องราวการเข้ามาตั้งรกรากของชาวไทยเชื้อสายจีน และบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในความเชื่อเรื่องเทพเจ้า สำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงความรู้แนวประวัติศาสตร์ ตรุษจีน 2564 นี้ก็ขอแนะนำให้ลองไปท่องเที่ยวดูได้เลย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตวันตรุษจีน 2564 ในภาคใต้

วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่

วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่

           เป็นที่สันนิษฐานว่า ในอดีตเคยมีเสือมาอยู่จึงได้ชื่อว่าวัดถ้ำเสือ ภายในถ้ำยังมีหินธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนอุ้งเท้าเสืออีกด้วย ส่วนที่ถ้ำนี้กลายเป็นวัด อาจเป็นเพราะว่ามักมีพระธุดงค์เดินทางมาจาริกเพื่อปฏิบัติธรรม และมีชาวบ้านตามมากราบไหว้นั่นเอง ใครที่ยังไม่รู้จะไปฉลองเทศกาลตรุษจีน 2564 ที่ไหน แนะนำให้มาที่วัดแห่งนี้ วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่ เพราะหลวงพ่อจำเนียร เจ้าอาวาส เป็นผู้ที่มีคนเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมาช้านาน  

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่

          เป็นเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงตรุษจีน 2564 ที่ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยที่ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การไหว้เทพเจ้าต่าง การแสดงมังกรปีนเสา สิงโตเล่นจานดอกเหมย รวมถึงยังมีการประกวดต่างๆ และยังมีการจัดสตรีทฟู้ดอาหารนานาชนิด และการละเล่นต่างๆ ด้วย

 

เมนูอาหารยอดนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564

          อาหารในวันตรุษจีน ที่ถ้าเป็นไปตามประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา อาหารจะมีการรับประทานมากกว่าวันอื่น เพราะมีความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย และจะจัดเตรียมไว้เพื่อญาติและเพื่อน รวมไปถึงผู้ที่ล่วงลับด้วย โดยจะทานผักที่เรียกว่า ไช่ เพราะเชื่อว่า ผักไม่ว่าจะเป็นผักที่มีลักษณะเป็นเส้นใยหรือมีเพียงรากก็ตาม แต่ผักนั้นๆ ก็มีความหมายมงคลทั้งสิ้น

         อาหารที่มีความหมายมงคลต่างๆ ตามความเชื่อของชาวจีน มีดังนี้

 • เม็ดบัว หมายถึง การมีลูกชายหลานชาย
 • เกาลัด หมายถึง เงิน
 • สาหร่ายดำ มีการออกเสียงคล้ายคำว่า ความร่ำรวย
 • เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง มีการออกเสียงคล้ายคำว่า เต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุข
 • หน่อไม้ มีการออกเสียงคล้ายคำอวยพรว่า ให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข
 • ปลาทั้งตัว เป็นตัวแทนความอุดมสมบรูณ์และการอยู่ร่วมกัน
 • ไก่ทั้งตัว เป็นตัวแทนความเจริญก้าวหน้าและความสมบูรณ์
 • เส้นหมี่ หมายถึง ชีวิตที่ยืนยาว

          ในทางตอนใต้ของจีน อาหารที่นิยมและมักทานกันมาก คือ ข้าวเหนียวหวานนึ่ง บ๊ะจ่างหวาน ส่วนทางเหนือ จะเป็นหมั่นโถและติ่มซำ ปัจจุบันอาหารยอดนิยมที่รู้จักกันมากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่มักเห็นหลายๆ ครอบครัวนำมารับประทานกันนั้น ก็ยังคงเป็นไปตามความเชื่อ เรื่องความหมายของอาหารแต่ละอย่าง หลักแล้วก็คือความเชื่อเรื่องความรุ่งเรืองร่ำรวย และความสุข มาดูกันดีกว่าว่า ในวันตรุษจีน 2564 นี้ กินอะไรดีถึงจะโชคดีและร่ำรวย

เกี๊ยว = ความมั่งคั่งร่ำรวย

          เป็นอาหารจีนมงคล ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,800 ปี รูปลักษณ์คล้ายเงินตำลึงจีน เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะมีความมั่งคั่งร่ำรวย แต่ไม่นิยมรับประทานเกี๊ยวที่มีไส้กะหล่ำปลีดอง เพราะกะหล่ำปลีดอง ออกเสียงคล้ายกับคำว่า อุปสรรค ในภาษาจีน

เปาะเปี๊ยะ = ความร่ำรวย

          คำว่า เปาะเปี๊ยะ พ้องเสียงกับคำว่า ฤดูใบไม้ผลิ ในภาษาจีน ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ลักษณะของปอเปี๊ยะคล้ายกับทองคำแท่ง เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะมีความร่ำรวย การทานเปาะเปี๊ยะ จึงเป็นการอวยพรให้ชีวิตสดใสและร่ำรวยเงินทอง

หมี่ซั่ว = อายุยืนยาว

           หมี่ซั่ว เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นยาวกว่าปกติทั่วไป เพราะไม่ตัดเส้นเลย เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะมีอายุยืน

เป็ดย่าง = การงานประสบความสำเร็จและได้เลื่อนขั้น

          เป็ด มีความหมายว่า ความสามารถที่หลากหลาย และยังหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะเป็นการอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ปลา = การนำโชคและการมีกินมีใช้

        ในภาษาจีน ปลา ออกเสียงคล้ายคำว่า ความเหลือเฟือ เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะทำให้มีกินมีใช้เหลือเฟือตลอดทั้งปี นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่ออีกว่า ปลามีเทพสถิตอยู่ จึงสามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายได้ การกินปลาจึงเชื่อว่า จะขับไล่ความชั่วร้ายร้ายไปได้ และความโชคดีก็จะเข้ามา เวลากินปลา จานที่ใส่ปลาต้องเหลือหัวและหางไว้ด้วย เพื่อแสดงถึงความเหลือเฟือ

บัวลอย = ความร่มเย็นเป็นสุข

          รูปทรงวงกลมของบัวลอยนั้น มีความหมายถึง การอยู่ร่วมกันของครอบครัว เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัว

ขนมเข่ง = หน้าที่การงานก้าวหน้า

           ในภาษาจีน “ขนมเข่ง” หรือ “เค้กข้าว” ออกเสียงเหมือนคำว่า ได้รับสูงกว่าปีก่อนหรือความเจริญก้าวหน้านั่นเอง โดยก่อนทานขนมเข่ง ต้องพูดว่า เหนียน เหนียน โกว ที่หมายถึง เดินสูงขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเสริมความโชคดี เมื่อกินในวันตรุษจีน 2564 นี้ ก็เชื่อว่าจะมีหน้าที่การงานก้าวหน้า

ผลไม้ = ความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย

ผลไม้นิยมกินในวันตรุษจีน

          ในวันตรุษจีนนั้น นิยมเลือกผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ลักษณะผลจะเป็นทรงกลม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความร่ำรวย เช่น

 • ส้ม = ความโชคดี ร่ำรวย มีกินมีใช้ เพราะส้ม ออกเสียงคล้ายคำว่า ความสำเร็จ ในภาษาจีน
 • กล้วย = ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง เพราะกล้วยเป็นสัญลักษณ์ของความงอกงาม มีคนสืบตระกูล
 • แอปเปิ้ล = การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และไร้โรคภัย
 • องุ่น = ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในภาษาจีนแต้จิ๋ว คำว่าองุ่น พ้องเสียงกับคำว่า งอกงาม
 • สับปะรด = เรียกความโชคดี ในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า "อั่งไล้" แปลว่า เรียกสีแดงมา จึงมีความเชื่อว่าการเรียกสีแดง คือ การเรียกความโชคดีมาหาด้วย
 • ทับทิม = ขอให้ครอบครัวอบอุ่นและสามัคคี เมล็ดของทับทิม เปรียบเหมือนการมีลูกชายมากดังนั้นการผ่าทับทิมแบ่งกัน จึงเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในพี่น้อง

        อาหารที่ดี มักจะนำพาสุขภาพที่แข็งแรงและสิ่งดีๆ เข้ามาให้กับตัวเองและคนในครอบครัว เมื่อรวมเข้ากับความเชื่อเรื่องความหมายที่เป็นสิริมงคลของอาหารแต่ละชนิด แต่ละอย่างนั้น ก็ย่อมช่วยให้เราสบายใจยิ่งขึ้นด้วย เมื่อมีความสบายทั้งกายและใจ จะทำอะไรก็มักลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอ วันตรุษจีน 2564 นี้ อย่าลืมหาอาหารดีๆ ความหมายดีๆ อร่อยๆ มารับประทานกัน เพราะนอกจากอาหารที่ดีแล้ว ความเชื่อต่อความหมายของอาหารในวันตรุษจีน จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน

กิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงตรุษจีน 2564

          ในวันตรุษจีนทุกๆ ปี นอกจากการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่เป็นความเชื่อและช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

กิจกรรมรวมญาติกินเกี๊ยว

           เป็นกิจกรรมที่ญาติทุกคนจะมารวมกันกินเกี๊ยวในวันซาจั๊บ ซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนจะต้อนรับวันปีใหม่จีน โดยมีความเชื่อว่า เกี๊ยวมีลักษณะเหมือนกับก้อนเงินตำลึงของจีน เมื่อกินเกี๊ยวจึงเชื่อว่าเหมือนนำพาเงินทอง ความมั่งมี ความร่ำรวยมาสู่ครอบครัว

กิจกรรมการกินเจในมื้อแรกของปี

           เป็นกิจกรรมในวันชิวอิก คนจีนจะร่วมโต๊ะกันกินอาหารมื้อแรกในวันปีใหม่จีน ซึ่งเป็นอาหารเจ เพราะเชื่อว่าจะช่วยชำระสิ่งไม่ดีและยังเหมือนการทำบุญโดยการกินเจตลอดทั้งปีด้วย

กิจกรรมการติด “ตุ๊ยเลี้ยง” หรือคำอวยพรปีใหม่

          เป็นกิจกรรมที่จะเขียนตุ๊ยเลี้ยงด้วยหมึกสีทองบนกรดาษสรแดง เป็นคำอวยพรที่ประกอบด้วยตัวอักษร 7 ตัว ที่จะเขียนอวยพรเพื่อให้มั่งมี ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการค้าขาย แล้วนำไปติดไว้ที่สองข้างประตูบ้าน และจะมีอีกแผ่น ที่เขียนว่า ซุก ยิบ เผ่ง อัง ซึ่งแปลว่า เข้าและออกอย่างปลอดภัย นำไปติดขวางตรงกลางทางเข้าออกด้วย และยังมีการติดรูปเด็กหญิงแลชายที่เรียกกันว่า หนี่อ่วย เพื่อความเป็นมงคล

          สำหรับตรุษจีน 2564 นี้ มีความหมาย ความสำคัญและกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในตัวกรุงเทพฯ เอง หรือต่างจังหวัดในทุกๆ ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดตามเทศกาลในสถานที่ต่างๆ หรือจะเป็นกิจกรรมที่จัดภายในครอบครัวตามประเพณีที่สืบทอดกันมา การได้พบปะญาติผู้ใหญ่ พี่น้อง และเพื่อนฝูงในวันสำคัญ ก็ถือเป็นการทำให้คนในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นวันที่เราจะได้รับพรและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่อีกด้วย ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยววันตรุษจีน และขอให้มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ตั้งแต่วันตรุษจีน 2564 และตลอดทั้งปีนี้เลย นอกเหนือจากเรื่องของวันตรุษจีนแล้ว เรายังมีสาระดี ๆ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้าน ที่จะช่วยเสริมดวงให้เพื่อน ๆ ได้ติดตามกันด้วย อย่าลืมมาอัพเดทไลฟ์สไตล์ดี ๆ กับเราที่นี่นะ