logo

          หากพูดถึง เลขมงคล ถือเป็นอีกศาสตร์ในความเชื่อเรื่องการเสริมดวงและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มักใช้กับเลขหมายโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือเลขทะเบียนรถยนต์ เพื่อเสริมให้ถูกโฉลก และเหมาะสมกับโชคชะตาของบุคคลนั้น ๆ อาจแบ่งเลขมงคลตามวันเกิด 2565 เดือนเกิด หรือราศีเกิด ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น CondoNewb จะพาไปดูกัน ส่วนเรืองราวเกี่ยวกับความเชื่อนั้นสามารถหาอ่านได้ที่นี่เลย รวมบทความความเชื่อ 

. . . . . . . . . .

วิธีคำนวนเลขมงคลโทรศัพท์มือถือ

          วิธีแรกคือการคำนวณหาเลขมงคลจากเบอร์โทรศัพท์ โดยการนำเลขโทรศัพท์ทุกตัวมาบวกกัน ตัวอย่างเช่น 

 1. เบอร์โทรศัพท์ของเราคือ 081-234-5679 
 2. นำเลข 0+8+1+2+3+4+5+6+7+9 
 3. ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 45 
 4. จากนั้นให้นำเลข 45 ไปดูความหมายตามด้านล่างดังนี้
 • เลข 1 เป็นเลขแห่งผู้นำ ความเชื่อมั่น
 • เลข 2 เป็นเลขแห่งจินตนาการและศิลปิน
 • เลข 3 เป็นเลขแห่งความกล้าหาญ
 • เลข 4 เป็นเลขแห่งสติปัญญา 
 • เลข 5 เป็นเลขแห่งแห่งปัญญาธรรม
 • เลข 6 เป็นเลขแห่งศิลปะวิทยาการ 
 • เลข 7 เป็นเลขแห่งทุกข์โศก
 • เลข 8 เป็นเลขแห่งความลุ่มหลงมัวเมา
 • เลข 9 เป็นเลขมงคลจากผู้คุ้มครอง
 • เลข 10 เป็นเลขแห่งอุปสรรค 
 • เลข 11 และ เลข 12 เป็นเลขแห่งความขัดแย้งในตัวเอง
 • เลข 13 เป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้าย 
 • เลข 14 เป็นเลขแห่งสติปัญญาไหวพริบและมงคล 
 • เลข 15 เป็นเลขแห่งเสน่ห์
 • เลข 16 เป็นเลขแห่งชีวิตที่ต้องฝ่าฟัน 
 • เลข 17 เป็นเลขแห่งความไม่แน่นอน
 • เลข 18 เป็นเลขแห่งชีวิตและการเปลี่ยนแปลง 
 • เลข 19 เป็นเลขแห่งความสำเร็จจากผู้อุปถัมภ์ 
 • เลข 20 เป็นเลขแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนำ 
 • เลข 21 เป็นเลขแห่งการพลิกผัน
 • เลข 22 เป็นเลขแห่งการเพ้อฝัน
 • เลข 23 เป็นเลขแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยม
 • เลข 24 เป็นเลขแห่งมหามงคลความสำเร็จ 
 • เลข 25 เป็นเลขแห่งพลังร้าย และพลังดี
 • เลข 26 เป็นเลขแห่งความไม่มั่นคง 
 • เลข 27 เป็นเลขแห่งความมุ่งมั่น
 • เลข 28 เป็นเลขแห่งความแปรปรวน 
 • เลข 29 เป็นเลขแห่งความรุนแรง
 • เลข 30 เป็นเลขแห่งอุบัติเหตุ 
 • เลข 31 เป็นเลขแห่งความไม่แน่นอนของโชคชะตา 
 • เลข 32 เป็นเลขแห่งเจ้าชู้มีเสน่ห์
 • เลข 33 เป็นเลขแห่งความฉุนเฉียวเร้าร้อน 
 • เลข 34 เป็นเลขแห่งความรอบรู้ครุ่นคิด
 • เลข 35 เป็นเลขแห่งคุณและโทษ 
 • เลข 36 เป็นเลขแห่งความรักความอบอุ่น
 • เลข 37 เป็นเลขแห่งความวิบัติ 
 • เลข 38 เป็นเลขแห่งโมหะจริต
 • เลข 39 เป็นเลขแห่งความกดดัน 
 • เลข 40 เป็นเลขแห่งพลังอำนาจมหัศจรรย์
 • เลข 41 เป็นเลขแห่งพลังมหาจักรวาล 
 • เลข 42 เป็นเลขแห่งความโรแมนติก
 • เลข 43 เป็นเลขแห่งความวิปริต 
 • เลข 44 เป็นเลขแห่งการส่งเสริมความสำเร็จ 
 • เลข 45 เป็นเลขแห่งการสู้อีกครั้ง
 • เลข 46 เป็นเลขแห่งโชค
 • เลข 47 เป็นเลขแห่งความเพียร
 • เลข 48 เป็นเลขแห่งการหลง 
 • เลข 49 เป็นเลขแห่งความยุ่งยาก
 • เลข 50 เป็นเลขแห่งปัญญาและความสามารถ
 • เลข 51 เป็นเลขแห่งความสมบูรณ์
 • เลข 52 เป็นเลขแห่งการสนับสนุนค้ำจุน 
 • เลข 53 เป็นเลขแห่งการหักเห
 • เลข 54 เป็นเลขแห่งมหาราชาโชคความสำเร็จ 
 • เลข 55 เป็นเลขแห่งความสุขสมหวัง
 • เลข 56 เป็นเลขแห่งศิลป์และปัญญา 
 • เลข 57 เป็นเลขแห่งความมั่นใจในตัวเองสูง
 • เลข 58 เป็นเลขแห่งความลุ่มหลงงมงาย
 • เลข 59 เป็นเลขแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
 • เลข 60 เป็นเลขแห่งความเพ้อฝันและจินตนาการ 
 • เลข 61 เป็นเลขแห่งบุคลิกซับซ้อน
 • เลข 62 เป็นเลขแห่งการเกื้อกูลและพลิกผัน 
 • เลข 63 เป็นเลขแห่งความรักไม่มีสิ้นสุด
 • เลข 64 เป็นเลขแห่งความอ่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
 • เลข 65 เป็นเลขแห่งความก้าวหน้าและเสน่ห์
 • เลข 66 เป็นเลขแห่งอารมณ์และความรู้สึก 
 • เลข 67 เป็นเลขแห่งความผิดหวัง และทุกข์เศร้า 
 • เลข 68 เป็นเลขแห่งอบายมุข
 • เลข 69 เป็นเลขแห่งความอ่อนไหว 
 • เลข 70 เป็นเลขแห่งเคราะห์กรรม
 • เลข 71 เป็นเลขแห่งการถูกโจมตี 
 • เลข 72 เป็นเลขแห่งพลังชะตาแข็ง
 • เลข 73 เป็นเลขแห่งบาปเคราะห์ที่ร้ายแรง 
 • เลข 74 เป็นเลขแห่งอารมณ์ที่อ่อนไหว
 • เลข 75 เป็นเลขแห่งพลังต้นร้ายปลายดี 
 • เลข 76 เป็นเลขแห่งความยากลำบาก
 • เลข 77 เป็นเลขแห่งความกดดัน 
 • เลข 78 เป็นเลขแห่งความเดือดร้อน
 • เลข 79 เป็นเลขแห่งทรัพย์ และสุขภาพ 
 • เลข 80 เป็นเลขแห่งอัปมงคล
 • เลข 81 เป็นเลขแห่งการพลัดพราก 
 • เลข 82 เป็นเลขแห่งความไม่มั่นคง
 • เลข 83 เป็นเลขแห่งความผิดพลาด 
 • เลข 84 เป็นเลขร้าย
 • เลข 85 เป็นเลขแห่งความหลงผิด 
 • เลข 86 เป็นเลขแห่งความสำเร็จดังที่ต้องตั้งใจ 
 • เลข 87 เป็นเลขแห่งรักลวง
 • เลข 88 เป็นเลขแห่งความสำเร็จที่แฝงความร้ายแรง 
 • เลข 89 เป็นเลขแห่งความเชื่อ
 • เลข 90 เป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 
 • เลข 91 เป็นเลขแห่งความก้าวหน้า เสวยสุข 
 • เลข 92 เป็นเลขแห่งการอนุรักษ์นิยม
 • เลข 93 เป็นเลขแห่งความสำเร็จที่รุ่มร้อน 
 • เลข 94 เป็นเลขแห่งความหลงงมงาย
 • เลข 95 เป็นเลขแห่งความสำเร็จบารมี 
 • เลข 96 เป็นเลขแห่งความอ่อนแอ
 • เลข 97 เป็นเลขแห่งความรุ่งโรจน์ 
 • เลข 98 เป็นเลขแห่งลาภลอย
 • เลข 99 เป็นเลขแห่งการหยั่งรู้ และ
 • เลข 100 เป็นเลขแห่งสมดุลจักรวาล 

. . . . . . . . . .

วิธีเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคล

          ในการเลือกเลขมงคลโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีอยู่ 2 วิธี คือ
1. เลือกตามวันเกิดของตัวเราตามตารางด้านล่าง เช่น ถ้าเราเกิดวันอาทิตย์ ในเบอร์โทรก็ควรต้องมีเลขมงคล 6 แต่ไม่ควรมีเลขกาลกิณีเลข 1  

เบอร์โทร เลขมงคล

2. เลือกจากการคำนวณวัน เดือน ปีเกิดของแต่ละบุคคล โดยการนำเลขวัน เดือน ปีเกิดที่เป็นคริสตศักราชมาบวกกัน เช่น

 1. วันเกิดเรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1982 (ถ้าใครไม่รู้ปี ค.ศ. ก็นำเลข 543 ไปลบปี พ.ศ.ได้) 
 2. นำ 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 2 มาบวกกัน
 3. จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 23 
 4. นำผลลัพธ์มาบวกกันอีกครั้ง เป็น 2 + 3 = 5 
 5. แล้วจึงนำเลข 5 ที่บวกได้มาดูตามความหมายมงคลดังนี้
 • เลข 1 มีความเป็นผู้นำ มีบารมี และกล้าคิดกล้าทำ
 • เลข 2 มีความอ่อนโยนและเมตตา เหมาะกับงานทางด้านศิลปะหรือบริการ
 • เลข 3 มีความเข้มแข็ง อดทน สามารถปกป้องผู้อื่นได้ และมีเพื่อนเยอะ
 • เลข 4 เป็นคนที่สามารถด้านค้าขาย มีอัธยาศัยดี เหมาะกับงานด้านการพูด
 • เลข 5 เป็นคนใจบุญ มีน้ำใจ มีโชค เหมาะกับการเป็นครู
 • เลข 6 มีโชคด้านการเงินและความรัก เหมาะกับงานการแสดง หรือการออกแบบ
 • เลข 7 มีความอดทนและเป็นนักวางแผนที่ดี เป็นคนที่ดูลึกลับและใจแข็ง
 • เลข 8 เป็นคนใจกว้าง มีไหวพริบ ร่าเริง และมีเพื่อนเยอะ
 • เลข 9 เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่เสมอ

. . . . . . . . . .

เลขมงคลตามวันเกิด 2565

วันอาทิตย์

เลขมงคลตามวันเกิด อาทิตย์

 • เลขทักษา คือ บริวาร 1 อายุ 2 เดช 3 ศรี 4 มูละ 7 อุตสาหะ 5 มนตรี 8 กาลกิณี 6
 • คู่เลขมงคล คือ 10, 19, 37, 55, 73

          ดังนั้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีเลข 6 และห้ามมีเลขที่บวกกันแล้วเท่ากับ 6 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

. . . . . . . . . .

วันจันทร์

เลขมงคลตามวันเกิด จันทร์

 • เลขทักษา คือ บริวาร 2 อายุ 3 เดช 4 ศรี 7 มูละ 5 อุตสาหะ 8 มนตรี 6 กาลกิณี 1
 • คู่เลขมงคล คือ 02, 20, 47, 74, 44, 42

          ดังนั้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ห้ามมีเลข 1 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 1 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

. . . . . . . . . .

วันอังคาร

เลขมงคลตามวันเกิด อังคาร

 • เลขทักษา คือ บริวาร 3 อายุ 4 เดช 7 ศรี 5 มูละ 8 อุตสาหะ 6 มนตรี 1 กาลกิณี 2
 • คู่เลขมงคล คือ 09, 18, 36, 63, 45, 59

          ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารห้ามมีเลข 2 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 2 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

 

. . . . . . . . . .

วันพุธกลางวัน

เลขมงคลตามวันเกิด พุธกลางวัน

 • เลขทักษา คือ บริวาร 4 อายุ 7 เดช 5 ศรี 8 มูละ 6 อุตสาหะ 1 มนตรี 2 กาลกิณี 3
 • คู่เลขมงคล คือ 14 50 59 95 51 15 65 56

          ดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันห้ามมีเลข 3 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 3 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

. . . . . . . . . .

วันพุธกลางคืน

เลขมงคลตามวันเกิด พุธกลางคืน

 • เลขทักษา คือ บริวาร 8 อายุ 6 เดช 1 ศรี 2 มูละ 3 อุตสาหะ 4 มนตรี 7 กาลกิณี 5
 • คู่เลขมงคล คือ 23 36 42 

          ดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนห้ามมีเลข 5 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 5 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

 

. . . . . . . . . .

วันพฤหัสบดี

เลขมงคลตามวันเกิด พฤหัส

 • เลขทักษา คือ บริวาร 5 อายุ 8 เดช 6 ศรี 1 มูละ 2 อุตสาหะ 3 มนตรี 4 กาลกิณี 7
 • คู่เลขมงคล คือ 12 30 39 48 84 55 59

         ดังนั้นผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดีห้ามมีเลข 7 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 7 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

 

. . . . . . . . . .

วันศุกร์

เลขมงคลตามวันเกิด ศุกร์

 • เลขทักษา คือ บริวาร 6 อายุ 1 เดช 2 ศรี 3 มูละ 4 อุตสาหะ 7 มนตรี 5 กาลกิณี 8 
 • คู่เลขมงคล คือ 06 15 33 60 36 63 56 65

          ดังนั้นผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ห้ามมีเลข 8 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 8 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

 

. . . . . . . . . .

วันเสาร์

เลขมงคลตามวันเกิด เสาร์

 • เลขทักษา คือ บริวาร 7 อายุ 5 เดช 8 ศรี 6 มูละ 1 อุตสาหะ 2 มนตรี 3 กาลกิณี 4
 • คู่เลขมงคล คือ 17 36 80 86 36 63 56 65

          ดังนั้นผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ห้ามมีเลข 4 และห้ามมีเลขที่บวกกันเท่ากับ 4 ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ

          *ทักษา คือ ดาวพระเคราะห์ 8 ดวง ตั้งแต่อาทิตย์ – เสาร์ และดาวราหู แบ่งการดูพระเคราะห์เป็น 8 ด้าน คือ บริวาร ส่งเสริมเรื่องของครอบครัว รวมถึงเพื่อนและผู้ใต้บังคับบัญชา, อายุ ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพ, เดช ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจและบารมี, ศรี ส่งเสริมเรื่องโชคลาภ มีเสน่ห์, มูละ ส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงและความสำเร็จ, อุตสาหะ ส่งเสริมเรื่องความมานะอุตสาหะ, มนตรี ส่งเสริมเรื่องมีคนอุปถัมภ์ และให้ความช่วยเหลือ และกาลกิณี ความโชคร้ายและความอัปมงคล

. . . . . . . . . .

เลขมงคลตามราศี 2565

เลขมงคลตามราศี

 • ราศีเมษ (21 มี.ค. – 20 เม.ย.) เลขนำโชค คือ 1, 4, 9 / เลขตัดโชค คือ 2
 • ราศีพฤษภ (21 เม.ย. – 21 พ.ค.) เลขนำโชค คือ 4, 5, 6, 7, 1 / เลขตัดโชค คือ 8
 • ราศีเมถุน (22 พ.ค. – 21 มิ.ย.) เลขนำโชค คือ 5, 9, 4, 3, 6 / เลขตัดโชค คือ 3
 • ราศีกรกฎ (22 มิ.ย. - 23 ก.ค.) เลขนำโชค คือ 2, 7, 8, 0 / เลขตัดโชค คือ 1
 • ราศีสิงห์ (24 ก.ค. – 23 ส.ค.) เลขนำโชค คือ 8 , 9, 3, 1 / เลขตัดโชค คือ 6
 • ราศีกันย์ (24 ส.ค. – 23 ก.ย.) เลขนำโชค คือ 4 , 5, 0, 6, 9 / เลขตัดโชค คือ 3
 • ราศีตุลย์ (24 ก.ย. – 23 ต.ค.) เลขนำโชค คือ 3, 6, 7 / เลขตัดโชค คือ 8
 • ราศีพิจิก (24 ต.ค. – 22 พ.ย.) / เลขนำโชค คือ 3 , 4, 5, 1 / เลขตัดโชค คือ 2
 • ราศีธนู (23 พ.ย. – 21 ธ.ค.) เลขนำโชค คือ 5 , 9, 1, 2 / เลขตัดโชค คือ 7
 • ราศีมังกร (22 ธ.ค. – 20 ม.ค.) เลขนำโชค คือ 1, 2, 8 / เลขตัดโชค คือ 7
 • ราศีกุมภ์ (21 ม.ค. – 19 ก.พ.) เลขนำโชค คือ 1, 7, 5, 4 / เลขตัดโชค คือ 8
 • ราศีมีน (20 ก.พ. – 20 มี.ค.) เลขนำโชค คือ 2, 6, 9 / เลขตัดโชค คือ 3

 

. . . . . . . . . .

          สำหรับศาสตร์การเสริมโชคชะตาด้วยเลขมงคล ถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่จำเป็นต้องยึดติดมากเกินไป จนทำให้เป็นกังวล เพราะอย่างไรแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองในปัจจุบัน เลขมงคลก็เป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้น สำหรับไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้เกี่ยวกับตัวเลขมงคลขอจบเท่านี้ ครั้งหน้าจะพาไปเสริมดวงการเลือกบ้านเลขที่มงคล และการเลือกใช้สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ให้ปังต้องติดตามกันนะ สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ FB Page :: CondoNewb ครั้งหน้าจะหยิบยกอะไรมาฝาก อย่าลืมติดตามกัน 

. . . . . . . . . .

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องเสริมความสิริมงคล

บ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วรวยปี65 เลือกตัวเลขอย่างไรให้อยู่แล้วถูกโฉลกกับผู้อาศัย 

สีเสื้อมงคล 2565 ใส่แล้วงานรุ่ง รักปัง มั่งมีตลอดปี 

หิ้งพระมินิมอล เสริมความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขให้บ้านและคอนโด 

หมอนิวบ์ฟันธง ฮวงจุ้ยคอนโด EP.4 5 สิ่งอัปมงคล ไม่ควรคงอยู่ในคอนโด 

ขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล