logo

          การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของคนทำงาน เนื่องจากโต๊ะทำงานเป็นจุดสำคัญหนึ่งที่จะต้องอยู่อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะช่วงเวลาของการ Work From Home อย่างในช่วงนี้ด้วย บริเวณโต๊ะทำงานอาจจะกลายเป็นทั้งที่ทำงาน ที่สำหรับรับประทานอาหารและกิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำทริคดีดีสำหรับการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ให้งานคล่อง เงินเดือนพุ่ง ว่าทำอย่างไร

. . . . . . . . . .

ความสำคัญของการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

ความสำคัญของการจัดโต๊ะทำงานให้ดูดี และถูกต้องตามหลักการฮวงจุ้ย มีความสำคัญมาก เนื่องจาก

1. ส่งเสริมให้ทำงานเต็มศักยภาพ

เคยหรือไม่เมื่อนั่งทำงานแล้วรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออก หรือไม่รู้จะคิดงานอย่างไรให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ลองเปลี่ยนมาจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้าง ด้วยการเปลี่ยนการจัดตั้งหรือวางโต๊ะทำงาน ให้มีบรรยากาศรอบ ๆ ดีพอสำหรับการคิดงานให้ออกมาดีที่สุด โดยจัดวางโต๊ะทำงานให้มีสภาพแวดล้อมดี สะอาด และมีสิ่งของสวยงาม เจริญหูเจริญตาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานด้วยก็ได้ เชื่อว่าจะช่วยให้สมองโลดแล่น เกิดความแอคทีฟเต็มที่ คิดงานดีออกมาได้เต็มศักยภาพตามที่ต้องการ เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแน่นอน

2. สร้างมุมส่วนตัวสำหรับทำงานในบ้าน

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานสำหรับการ Work From Home นั้น ควรเน้นมุมที่สร้างความเป็นส่วนตัวที่สุด และไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านมากนัก เนื่องจากระหว่างการทำงานนั้น อาจจะต้องมีการวางเอกสารหรืองานสำคัญไว้บริเวณโต๊ะทำงาน หรือบางครั้งอาจจะมีการใช้พื้นที่สำหรับการวางสิ่งของ ในการทำงานจำนวนมากตามลักษณะงานแต่ละอย่าง ดังนั้นจึงต้องเลือกมุมการจัดโต๊ะทำงานที่แยกเป็นส่วนตัวที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนจากคนในบ้าน และการทำงานไม่ไปรบกวนการอยู่อาศัยของสมาชิกในบ้านด้วย

3. สร้างอารมณ์และสภาพแวดล้อมให้น่าทำงาน

ื . การจัดโต๊ะทำงานให้มีสภาพแวดล้อมดีและน่าทำงาน ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำงานที่บ้าน เพราะเป็นสถานที่ตั้งหรือพื้นที่ของแต่ละคนเอง ดังนั้นหากบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน เกรงว่านอกจากจะไม่มีอารมณ์ในการทำงานแล้ว การทำงานให้เสร็จลุล่วงโดยง่ายอาจจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน 2564 นี้จะมีส่วนทำให้งานเกิดความสำเร็จลุล่วงดี อีกทั้งงานออกมาได้ตามที่คาดหวังไว้อีกด้วย

4. เสริมโชคลาภให้กับเจ้าของโต๊ะทำงาน

 การจัดโต๊ะทำงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นอย่างแยกไม่ออก เพราะเชื่อว่าการจัดโต๊ะทำงานให้ดูดี และสามารถรับพลังงานบวกมาก ๆ จะช่วยเสริมพลังให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างดีที่สุด รวมทั้งความเชื่อเรื่องการจัดโต๊ะทำงานให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ออกไป จึงมีเรื่องการแก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน 2564 เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ Work from Home สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนการทำงานที่ออฟฟิศ

. . . . . . . . . .

หลักการจัดวางโต๊ะทำงานให้งานคล่องเงินเดือนพุ่ง

หลักการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้งานคล่องเงินเดือนพุ่งในช่วง Work From Home มีรูปแบบและหลักการที่น่าสนใจต้องยึดถือ ดังต่อไปนี้

1. การจัดบริเวณด้านหน้าโต๊ะทำงาน

แม้ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะทำงานสำหรับการทำงานที่บ้านของตนเอง แต่หลักการฮวงจุ้ยถือว่ามีความสำคัญที่ต้องนำมาเกี่ยวข้อง ในการจัดโต๊ะทำงานเหมือนกับการทำงานที่ออฟฟิศ ซึ่งหน้าโต๊ะทำงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ต้องจัดให้ดีเหมาะสม ป้องกันการรบกวนสมาธิในการทำงานของสมาชิกในบ้าน รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายระหว่างการทำงาน โดยการจัดด้านหน้าโต๊ะทำงานจะต้องไม่หันหน้าเข้ากำแพงเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้รู้สึกอึดอัด ขาดวิสัยทัศน์ในการคิดงานให้ออกมาดี อีกทั้งเชื่อว่าจะทำให้มีแต่ปัญหาอุปสรรคและทางตันในการทำงานด้วย จึงควรหลีกเลี่ยงการหันหน้าโต๊ะทำงานเข้าสู่กำแพงจะดีที่สุด

2. การจัดบริเวณด้านหลังโต๊ะทำงาน

บริเวณด้านหลังโต๊ะทำงานมีความสำคัญไม่แพ้ด้านหน้า เพราะถือเป็นฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่จะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงานได้ โดยมีความเชื่อว่าการจัดด้านหลังโต๊ะทำงาน จะต้องมีลักษณะเป็นผนังปิดคือไม่เปิดโล่ง โดยเฉพาะการจัดโต๊ะทำงานที่บ้านแล้ว ยิ่งไม่ควรจัดโต๊ะทำงานให้หันหลังติดกับหน้าต่าง เพราะตามความเชื่อเป็นการเปิดรับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ หรืออาจจะมีคนคิดไม่ดีมีการนินทาลับหลัง หรือมีการสร้างอันตรายจากทางด้านหลังก็ได้ ทางที่ดีควรจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้ด้านหลังมีกำแพง เพื่อเสริมความมั่นคงในการงานและความปลอดภัยระหว่างการทำงานด้วย

3. การจัดบริเวณด้านซ้ายมือของโต๊ะทำงาน

ตามหลักการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานบริเวณด้านซ้ายมือของโต๊ะทำงานนั้น ถือเป็นตำแหน่งของอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าของโต๊ะโดยตรง จึงนิยมนำสิ่งของที่จะช่วยเสริมเรื่องความรู้ และสติปัญญาให้เกิดขึ้น เช่น การวางเอกสาร หนังสือหรือตำราต่าง ๆ หรืออาจจะจัดวางสิ่งของที่มีลักษณะสูงวางบริเวณนี้ก็ได้ เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องอำนาจในการทำงาน รวมทั้งเรื่องของอำนาจในการปกครองให้สูงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องการให้ลูกน้องเคารพรัก ควรวางจอคอมพิวเตอร์ หรือชั้นวางเอกสารลักษณะสูง จะช่วยเสริมอำนาจในการปกครองและความความน่าเคารพนับถือได้ดียิ่งขึ้น

4. การจัดบริเวณด้านขวามือของโต๊ะทำงาน

การจัดบริเวณด้านขวามือของโต๊ะทำงานในการทำงานที่บ้าน ให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานนั้น จะต้องจัดสิ่งของต่าง ๆ ให้เปิดรับความราบรื่นในการทำงาน รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานลงตัวได้อย่างดี จึงสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน มาวางไว้บริเวณด้านขวาของโต๊ะทำงานได้ เช่น ปากกา ดินสอ สมุดบันทึก รวมทั้งเครื่องเขียนประเภทต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงาน หากต้องการรับข่าวสารหรือเรื่องราวดีดีเกิดขึ้นกับการทำงาน สามารถนำโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ มาวางไว้บริเวณด้านขวามือของโต๊ะทำงาน รับรองว่าการติดต่อประสานงานจะราบรื่น ข่าวดีต่าง ๆ จะเข้ามาหามากขึ้น

. . . . . . . . . .

การจัดวางสิ่งของเสริมโชคลาภบนโต๊ะทำงาน

สิ่งของเสริมโชคลาภที่สามารถจัดวางได้บนโต๊ะทำงานนั้นมีอยู่มากมาย ตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนเอง รวมทั้งตามศาสตร์ของหลักการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเข้ามาผสมผสานกันด้วย สิ่งของที่เสริมโชคลาภและสิ่งดีเป็นมงคลต่อการทำงาน มีดังนี้

1. การเสริมความสำเร็จในการทำงาน

ความสำเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเนื้องานที่ทำเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสำเร็จและสามารถเอาชนะคู่แข่งในงานหรือธุรกิจต่าง ๆ ได้ด้วย ตามหลักการจัดโต๊ะทำงานนั้น นิยมนำธงผ้ารูปสามเหลี่ยมมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน ซึ่งความเชื่อนี้อาจจะมาจากธงออกรบสมัยโบราณ ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม เพื่อถือเอาฤกษ์เอาชัยให้เกิดชัยชนะ การวางธงสามเหลี่ยมไว้บนโต๊ะทำงาน จึงเชื่อว่าจะช่วยทำให้เกิดพลังและชัยชนะในงาน รวมถึงความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับงานที่ทำได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

2. การเสริมความคิดและไอเดียที่ดีในการทำงาน

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเพื่อเสริมพลังงานด้านบวก และช่วยเสริมให้เกิดไอเดียหรือความคิดดีดีในการทำงาน นิยมนำสิ่งของจำพวกนาฬิกามาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน ยิ่งเป็นแบบเข็มยิ่งดี ซึ่งการตั้งนาฬิกาไว้โต๊ะทำงานนี้ จะช่วยให้รู้เวลาการทำงาน เวลาพักผ่อนหรือรับประทานอาหารให้ตรงเวลา รวมทั้งตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ยังมีผลต่อความคิดและไอเดียในการทำงานด้วย เนื่องจากจะช่วยเสริมให้สมองโลดแล่น ความคิดและไอเดียไม่ติดขัด แต่ข้อควรระวังคือจะต้องเปลี่ยนถ่านทันทีเมื่อเข็มนาฬิกาหยุดเดิน เพราะอาจจะไม่เป็นมงคลกับเจ้าของโต๊ะทำงาน หากปล่อยให้นาฬิกาตาย

3. การเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนมากขึ้นนั้น ควรวางเต่าคริสตัลด้านหลังของโต๊ะทำงาน หรือจะวางพัดลมตัวเล็ก ๆ สีทอง หรือนาฬิกาลูกตุ้ม ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดึงดูดพลังงานทางบวก ทำให้เจ้านายยอมรับและรักใคร่ รวมถึงช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วย

4. การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานให้มีโชคลาภ

การจัดโต๊ะทำงานให้เกิดโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสาย สามารถจัดวางสิ่งของมงคลไว้บนโต๊ะทำงานได้ เช่น สิ่งของลักษณะยาว ๆ หรือของที่มีปลายแหลมสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ วางไว้บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโต๊ะทำงาน หรือวางปี่เซี๊ยะจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและนำพาโชคลาภมาให้ นอกจากนั้นสามารถวางองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือไว้ด้วยก็ได้ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและความมั่งมีศรีสุขให้เกิดขึ้น

. . . . . . . . . .

ข้อควรระวังและข้อห้ามในการจัดโต๊ะทำงาน

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานนั้น มีข้อควรระวังในการจัดให้ส่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรื่อง ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการเว้นพื้นที่บริเวณด้านขวามือโต๊ะทำงาน

ข้อห้ามและข้อพึงระวังสำหรับการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ต้องระวังอย่าให้มีพื้นที่ว่างหรือทางเดินบริเวณด้านขวาของโต๊ะทำงานเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีพลังงานในการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน มีความไม่แน่นอนในงานที่ทำกระทั่งต้องการเปลี่ยนงาน ทำให้การจัดโต๊ะทำงานต้องปิดทางเดินบริเวณด้านขวาของโต๊ะให้หมด เพื่อไม่ให้เจ้าของโต๊ะทำงานและสมาชิกในบ้านเดินผ่านได้เด็ดขาด

2. หลีกเลี่ยงวางโต๊ะทำงานบริเวณใต้คานหรือขื่อบ้าน

การวางโต๊ะทำงานบริเวณใต้คานหรือขื่อบ้าน เป็นการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจากเหมือนมีการกดทับบริเวณเหนือศรีษะ จะนำมาซึ่งพลังงานแห่งความเครียด และความกดดันจากการทำงานจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า จึงจำเป็นต้องจัดโต๊ะให้หลีกเลี่ยงบริเวณนี้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากพื้นที่บ้านไม่เพียงพอ ให้แก้ฮวงจุ้ยในห้องนั้นด้วยการใช้ฝ้าปิดบริเวณคานหรือขื่อนั้นก็ได้

3. หลีกเลี่ยงการวาง 12 นักษัตรบนโต๊ะทำงาน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรนำมาตั้งบนโต๊ะทำงานเด็ดขาด ทั้งรูปภาพและรูปปั้น 12 นักษัตร เพราะอาจจะตรงกับปีชงของผู้ทำงานโต๊ะนั้นเอง หรืออาจจะตรงกับปีชงของสมาชิกในบ้าน และลูกค้าที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยก็ได้ ทำให้มีผลต่อหน้าที่การงาน และการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งลูกค้าเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นได้ ทางที่ดีนอกจากรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ไม่ควรมีรูปปั้นหรือภาพวาดอย่างอื่น ๆ บนโต๊ะทำงานจะดีกว่า

4. จัดโต๊ะทำงานแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทดี

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงานให้สำเร็จไปได้อย่างดี คือ การตั้งโต๊ะทำงานในห้องที่เหมาะสม ควรจัดห้องที่เหมาะสำหรับการ Work From Home อย่างแท้จริง เช่น การจัดแสงสว่างให้เพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพราะแสงสว่างเพียงพอเป็นเหมือนพลังงานแห่งความสว่างไสว หรือความเจริญในหน้าที่การงาน รวมทั้งห้องที่มีอากาศถ่ายดีนั้น จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้นั่งโต๊ะทำงานนั่นเอง เมื่อสุขภาพดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความคิดและสติปัญญาที่ดี พร้อมสำหรับการคิดงานต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ง่ายตามที่ต้องการ

. . . . . . . . . .

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานในช่วง Work From Home เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยเสริมให้เจ้าของโต๊ะทำงานเกิดความสบายใจในการทำงาน และมีสุขภาพที่ดีพร้อมสำหรับการทำงานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งตามความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง และความราบรื่นในการทำงาน อีกทั้งนำมาซึ่งโชคลาภและความมั่งคั่งในฐานะทางการเงิน หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับทริคการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ให้งานคล่อง เงินเดือนพุ่ง ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ก็อย่าลืม ลองนำทริคที่เรานำมาฝาก เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินเข้าได้อย่างไหลมาเทมาเพิ่มขึ้นอีกด้วย ครั้งหน้าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ อะไรมาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ