logo

การใช้ชีวิตตามวิถี New Normal เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อย่างโควิด-19 นั้น จะต้องมีการปรับตัวอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกัน เรื่องบางเรื่องที่เคยทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันนั้นก็เปลี่ยนไป เพื่อให้ลดการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ แน่นอนว่าเพื่อน ๆ จะต้องคิดว่าการปรับตัวนั้นมีความลำบาก ไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน แถมบางทีอาจจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สร้างความยุ่งยาก จนอาจจะทำให้เพื่อน ๆ หลายคนถึงกับท้อไปเลยก็มี

แต่เพื่อน ๆ เชื่อหรือไม่คะว่า มีบางอย่างที่ได้ปรับเปลี่ยนไป ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งบางทีอาจจะสะดวกกว่าแต่ก่อนนี้เสียอีก นั่นก็คือแอปจองคิวทำใบขับขี่ ว่าแต่แอปนี้มีประโยชน์อย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ในวันนี้นิวบ์จะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับแอปจองคิวทำใบขับขี่นี้กันค่ะ

แอปจองคิวทำใบขับขี่คืออะไร

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และการเข้าไปรวมตัวกันของบุคคลนั้นยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้คิดค้นวิธีการบริหารจัดการ ในช่วงที่ประชาชนมีความจำเป็นมาติดต่อที่สำนักงาน เพื่อขอทำใบขับขี่หรือต่ออายุของใบขับขี่ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาและจัดทำแอปหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือ “DLT Smart Queue”

          DLT Smart Queue เป็นแอปจองคิวทำใบขับขี่ที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ การขอต่ออายุของใบขับขี่ การชำระภาษีรถยนต์ และการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ โดยที่เราสามารถเลือกจองวันที่จะเข้ารับการบริการตามกรมการขนส่งทางบกต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ สะดวก ตัวระบบจะมีการอธิบายขั้นตอนวิธีการเตรียมตัว รายละเอียดการเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาในระบบ ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ผู้พัฒนาตัวแอปจองคิวทำใบขับขี่ คือ กรมการขนส่งทางบก ทำให้เพื่อน ๆ สามารถมั่นใจได้ว่าทางตัวแอปจะเชื่อมต่อกับทางสำนักงานอย่างแน่นอน ข้อมูลทุกอย่างที่เพื่อน ๆ ได้กรอกลงไปในระบบจะถูกบันทึกและลงทะเบียนไว้ ทำให้สามารถยืนยันต่อสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับบริการได้ทันที

ซึ่งตัวแอปจองคิวทำใบขับขี่นั้น สามารถใช้ได้กับมือถือทั้งระบบ IOS และระบบ Android เพื่อน ๆ สามารถเลือกดาวน์โหลดตามความเหมาะสมกับมือถือของเพื่อน ๆ ได้ดังนี้

. . . . . . . . . .

ขั้นตอนในการจองคิวบนแอปจองคิวทำใบขับขี่

เมื่อเพื่อน ๆ ได้ดาวน์โหลดแอปจองคิวทำใบขับขี่อย่าง DLT Smart Queue มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อไปนิวบ์จะพาเพื่อน ๆ มาทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการจองคิวในแอปจองคิวทำใบขับขี่กันค่ะ แต่นิวบ์ต้องบอกให้เพื่อน ๆ ทราบกันเสียก่อนว่า การจองในแอปจองคิวทำใบขับขี่นั้นเพื่อน ๆ จะต้องผ่านการอบรมใบขับขี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการจองคิวเพื่อทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ได้ โดยขั้นตอนในการจองมีดังนี้

1. เลือกการใช้งานว่าต้องการจะใช้งานโดยบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสมัครการใช้งาน และสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกพื้นที่สำนักงานขนส่งที่เพื่อน ๆ มีความสะดวก หรือต้องการจะติดต่อขอใช้บริการ ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานได้ทุกที่

4. เมื่อเลือกสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะขึ้นรายละเอียดประเภทงานรับบริการ ให้กดเลือกไปที่เมนู “งานใบอนุญาต” จากนั้นให้เลือกประเภทของการทำใบขับขี่ว่าเป็นประเภทอะไร ยกตัวอย่างเช่น ต่ออายุรถส่วนตัวบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี เป็นต้น

5. เลือกวันที่ที่สะดวกต่อการเข้าไปดำเนินการที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทางระบบจะมีการแสดงว่าในแต่ละวันสามารถให้บริการได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันที่เป็นจุดสีแดง แสดงว่าเป็นวันหยุดของสำนักงาน วันที่ที่มีจุดเป็นสีเหลืองแสดงว่าคิวจองในวันนั้นเต็มและไม่สามารถทำการจองได้แล้ว แต่ถ้าเป็นจุดสีดำ แสดงว่าวันนั้นยังมีที่ว่างสำหรับการทำใบขับขี่ ทำให้เพื่อน ๆ สามารถจองคิวในวันนั้นได้

เมื่อเพื่อน ๆ ทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน และวันที่ในการจองได้ตามความต้องการของเพื่อน ๆ จากนั้นให้กดยืนยันการจอง

6. จากนั้นทางระบบจะแสดงใบนัดและ QR CODE วันจองที่เพื่อน ๆ ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ ให้เพื่อน ๆ แคปหน้าจอที่มือถือได้แสดงผลตรงนี้ เพื่อเพื่อน ๆ จะได้นำหลักฐานนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบในวันนัดหมาย

          นอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกยังมีหมายเหตุที่ระบุเอาไว้ เพื่อให้การทำใบขับขี่หรือการต่ออายุของใบขับขี่ที่สำนักงาน ได้มีการดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วและไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

 • ต้องเข้าไปในสำนักงานก่อนเวลาที่นัดหมาย 1 ชั่วโมง
 • หากไม่มาภายในวันที่นัดหมาย ทางสำนักงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการดำเนินการทำใบขับขี่
 • ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ซึ่งมีเอกสารดังนี้

1. บัตรประชาชน

2. ใบขับขี่ชั่วคราวหรือใบขับขี่เดิม (ในกรณีการต่ออายุใบขับขี่)

3. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ที่กระทรวงได้ออกผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

4. หนังสือรับรองการผ่านอบรมและการทดสอบ หากเพื่อนได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning แล้ว ต้องดำเนินการขอต่ออายุให้เสร็จภายใน 90 วัน

 • ควรแต่งกายสุภาพในขณะที่เข้าไปรับบริการในสำนักงาน โดยที่เพื่อน ๆ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะเข้าไปยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบก

. . . . . . . . . .

          ในการจองคิวในแอปจองคิวทำใบขับขี่นั้นตามที่นิวบ์ได้บอกเพื่อน ๆ ไว้ข้างต้นแล้ว ว่าก่อนที่เพื่อน ๆ จะทำการจองคิวนั้น เพื่อน ๆ จะต้องเข้ารับการอบรมก่อนการทำใบขับขี่หรือการต่ออายุของใบขับขี่เสียก่อน ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนระบบการอบรมนั้น ให้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสอย่างโควิด-19 มากขึ้น

นั่นก็คือเพื่อน ๆ จะสามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบ e-Learning โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงาน ทำให้เพื่อน ๆ ไม่ต้องมาเข้าอบรมในสำนักงานกรมการขนส่ง มีความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

. . . . . . . . . .

ปัญหาและคำถามพบบ่อยในการใช้งานแอปจองคิวทำใบขับขี่

ด้วยความที่แอปจองคิวทำใบขับขี่ได้เปิดให้เพื่อน ๆ สามารถเข้าใช้งานในระบบในระยะเวลาที่ไม่นานนัก ทำให้เพื่อน ๆ บางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยในการใช้งานในระบบของแอปจองคิวทำใบขับขี่นี้ และอาจจะมีข้อสงสัยในการทำใบขับขี่หรือการต่ออายุของใบขับขี่ในมาตรการปัจจุบัน ซึ่งนิวบ์เองได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและมีคนส่วนใหญ่สงสัยมาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ

 • หากต้องการยกเลิกวันจองในแอปจองคิวทำใบขับขี่ สามารถทำได้หรือไม่ ?

เพื่อน ๆ สามารถยกเลิกการจองได้ โดยวิธีการนั้นเราสามารถกดไปตรงเมนูของแอป ซึ่งเป็นไอคอนอยู่ตรงบริเวณมุมล่างซ้ายมือ ให้เพื่อน ๆ ได้กดไปยังไอคอนและจากนั้นจะมีเมนู “ยกเลิกการจองนี้” ให้เพื่อน ๆ เลือก จากนั้นให้กดเลือกตกลง เพื่อทำการยืนยันในการยกเลิกการจอง

 • ไม่สามารถกดจองวันในแอปจองคิวทำใบขับขี่ได้ ควรทำอย่างไรดี ?

สามารถทำได้หลายวิธีการด้วยกัน เพื่อน ๆ สามารถเลือกวิธีได้ดังนี้

1. ตรวจสอบแอปจองคิวทำใบขับขี่อย่างแอป DLT Smart Queue ว่ามีการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือไม่ ถ้าหากยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ทางแอปอาจจะไม่สามารถดำเนินการผ่านทางระบบได้

2. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกลงไปในข้อมูลส่วนตัวของระบบ ว่าตรงกับเบอร์โทรที่ใช้รับรหัส OPT หรือไม่

3. ลบแอปจองคิวทำใบขับขี่ออก และทำการกดดาวน์โหลดแอปเพื่อติดตั้งใหม่อีกรอบ

4. ตรวจสอบวันจองว่าคิวว่างหรือไม่ ถ้าวันที่จองคิวเต็มแล้วจะไม่สามารถกดเลือกวันนั้นได้

 

 • หากไม่ได้จองคิวไว้บนแอปจองคิวทำใบขับขี่อย่างแอป DLT Smart Queue จะสามารถเดินทางไปทำใบขับขี่เองได้หรือไม่?

หากเพื่อน ๆ ไม่ได้จองคิวไว้บนแอปจองคิวทำใบขับขี่ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เพื่อน ๆ ทำการทำใบขับขี่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อน ๆ จะต้องจองคิววันนัดในแอปก่อนที่จะเดินทางไปยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกไว้เสมอค่ะ

 

 • ค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่เท่าไหร่?

ในการดำเนินการทำใบขับขี่หรือการต่ออายุของใบขับขี่นั้น เพื่อน ๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถแยกได้เป็นแต่ละประเภทดังนี้

1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี (ทำใบขับขี่ครั้งแรก) 205 บาท

2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท

3. ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี (ทำใบขับขี่ครั้งแรก) 105 บาท

4. ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 255 บาท

 

 • ถ้าใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ สามารถต่ออายุของใบขับขี่ล่วงหน้าได้หรือไม่

สามารถต่อล่วงหน้าได้ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถต่ออายุได้ของใบขับขี่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 

 • หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว จะต้องทดสอบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่?

ในตามกฎหมายนั้นได้ระบุเอาไว้ว่า

1. ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกินกำหนด 3 ปี ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2. ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ยกเว้นการทดสอบขับรถยนต์ และสามารถเข้าการอบรมการขับขี่โดยใช้หลักสูตรที่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงในระบบแบบ e-Learningได้

 

 • ในวันที่เดินทางไปยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกที่นัดหมายไว้ จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง?

เมื่อเพื่อน ๆ เดินทางไปยังสำนักงานก่อนนัดหมาย 1 ชั่วโมงแล้ว ให้นำเอกสารที่เตรียมมาและหลักฐานต่าง ๆ ที่นิวบ์ได้บอกเพื่อน ๆ ไปข้างต้น นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับรถยนต์ โดยมีการทดสอบดังนี้

1. การทดสอบทางสายตา

2. การทดสอบการมองเห็นสี

3. การทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

พอเพื่อน ๆ ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต่าง ๆ และผ่านการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ๆ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางสำนักงานกรมการขนส่งทางบก จากนั้นจะทำการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบขับขี่และรับใบขับขี่ เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการดำเนินการในช่วงการเข้ารับบริการจากสำนักงานแล้วค่ะ

. . . . . . . . . .

เป็นที่แน่นอนว่าแอปจองคิวทำใบขับขี่นั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบโจทย์กับการดำเนินชีวิตของเราในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เพื่อน ๆ เองก็ไม่ต้องเข้าไปนั่งรอคิวที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกให้เสียเวลา และยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อของไวรัสที่แพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แต่ถ้าเพื่อน ๆ ยังมีข้อสงสัยและอยากทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่นิวบ์ได้ให้ไว้กับเพื่อน ๆ หรืออาจจะมีมาตรการที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศใหม่เพิ่มเติม เพื่อน ๆ สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง โดยมีช่องทางการติดต่อคือ เบอร์โทรศัพท์ 02 271 8888 ต่อ 9304 หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th ได้ทันทีเลยนะคะ

. . . . . . . . . .

นิวบ์เชื่อว่าแอปจองคิวทำใบขับขี่ที่นำมาฝากเพื่อน ๆ นั้น เพื่อน ๆ จะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์และสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำใบขับขี่ได้มากขึ้นนะคะ นิวบ์เองก็ขอให้เพื่อน ๆ โชคดีกับการทดสอบต่าง ๆ และสามารถเลือกวันนัดจอง จนท้ายที่สุดก็ได้ใบขับขี่ได้ตามความต้องการของเพื่อน ๆ กันทุกคนเลยนะคะ

สุดท้ายนี้นิวบ์เองก็หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานของแอปจองคิวทำใบขับขี่ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำใบขับขี่กันนะคะ และนี่ก็เป็นบทความ Lifestyle ที่ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด นำข้อมูลมาฝากกัน หากเพื่อน ๆ สงสัย หรือมีข้อซักถามก็สามารถไปพูดคุยได้ที่ช่องทาง Facebook ได้เลยนะคะ บทความหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันค่ะ