logo

การกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่สำหรับปีนี้ต้องบอกว่า กระแสความนิยมท้าวเวสสุวรรณมาแรงอย่างมากมายจริง ๆ สายบุญ สายมู จากทั่วสารทิศต่างเดินทางมาสักการะกราบไหว้ หรือเสาะหามาขึ้นหิ้งบูชากันอย่างล้นหลาม วัดหลายแห่งที่มีองค์ท้าวเวสสุวรรณประดับอยู่ ต่างก็มีผู้คนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสาย

เพื่อกราบไหว้บูชา ให้สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ที่เชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลให้สมปรารถนาได้ดังใจทุกประการ วันนี้เราจะพาไปรู้จักประวัติความเป็นมา และการบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกวิธีกับ เคล็ดลับ บูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ได้โชคลาภเงินทอง เสริมสิริมงคลแบบได้ผลทันใจ

ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร? ประวัติท้าวเวสสุวรรณเป็นมาอย่างไร

ท้าวเวสสุวรรณ มีชื่อเรียกทางพราหมณ์ชื่อว่า "ท้าวกุเวร" ในทางพุทธเรียกว่า "ท้าวไพสพ หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ" ส่วนชาวจีนเรียกกันว่า "ไฉ่ซิงเอี้ย" ท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าเทพเจ้าแห่งยักษ์ในจตุโลกบาล เป็นผู้ปกปักคุ้มครองทิศทั้งสี่ อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์จากทั้งหมด 7 ชั้น โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพประจำทิศเหนือ มีท้าววิรุฬหก หรือพระยม เทพประจำทิศใต้ ท้าวธตรฐ หรือพระอินทร์ เทพประจำทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์ หรือพระวรุณ เทพประจำทิศตะวันตก และเทพทั้งสี่ทิศก็จะมีคนธรรพ์ นาค ครุฑ เทวดา อสูร ภูต ผีปีศาจต่าง ๆ เป็นบริวารอีกชั้นหนึ่ง

ตามตำนานในทางศาสนาพุทธว่ากันว่า อดีตชาติก่อนท้าวเวสสุวรรณเป็นพราหมณ์มีชื่อ "กุเวร" มีอาชีพทำไร่อ้อยและบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จนมีฐานะร่ำรวย ด้วยความที่เป็นคนใจบุญ จึงนำเงินทองที่หามาได้ไปบริจาคให้กับคนจน คนยากไร้ และคนจรที่เดินทางผ่านไปมา และด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คราวนั้น ทำให้พระพรหมและพระอิศวร ได้ให้พรแก่พราหมณ์กุเวร ส่งให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร มีนามว่า กุเวรเทพบุตร ผู้เป็นอมตะ ก่อนจะได้เทวาภิเษกเป็นเทพปกครองทรัพย์ศฤงคาร ดูแลโลกมนุษย์ ปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติเทวโลก ดูแลปกครองเหล่ายักษ์ ภูตผีปีศาจ และดูแลทิศเหนือ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง

อีกหนึ่งตำนานเชื่อกันว่า ในอดีตชาติ ท้าวเวสสุวรรณซึ่งเดิมชื่อ "กุเวรพราหมณ์" ได้ทำบุญกุศลมากจนชาติต่อมาได้ขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ มีนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนได้บรรลุโสดาบัน และจึงได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหาร ให้พระพุทธเจ้าประทับ ด้วยอานิสงส์อันแรงกล้า ในชาติภพต่อมา พระเจ้าพิมพิสารจึงเกิดเป็นเทวดาที่มีทิพยสมบัติ และทรงมีอำนาจมากมาย

ขณะตามตำนานความเชื่อในแบบพราหมณ์ ว่ากันว่า ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร หรือกุเปรันเป็นยักษ์ และพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่กลับไปเคารพนับถือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเทวดา ด้วยแรงปรารถนาจะบำเพ็ญทานบารมี ทำให้เกิดผิดใจกับพ่อซึ่งเป็นตระกูลยักษ์ ในขณะที่ท้าวมหาพรหมได้ทรงโปรดปรานท้าวกุเวรเป็นอย่างมาก จึงได้ประทานบุษบกเพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาได้ตามใจต้องการ แต่ต่อมาทศกัณฐ์ได้แย่งบุษบกของท้าวกุเวรไป และได้ยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้ ท้าวมหาพรหมโมโหมาก จึงได้สร้างนครอลกาให้ท้าวกุเวรปกครองใหม่

. . . . . . . . . .

การสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ ช่วยเรื่องอะไร?

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาขึงขัง ในมือถือตะบอง ท่าทางน่าเกรงขาม มีสถานะเป็นเทวดาอารักษ์ เป็นเจ้าแห่งยักษ์ อสูร ภูต ปีศาจ ทั้งปวง มีทำหน้าที่ปกปักไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย มาทำความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ คอยดูแลปัดเป่าภัยอันตรายต่าง ๆ และคุ้มครองโลกมนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัย นอกจากมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์แล้ว ยังเป็นเทพเจ้าที่ช่วยดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

โดยชื่อของท้าวเวสสุวรรณ "เวส" นั้นแปลว่าพ่อค้า ส่วน "สุวรรณ" แปลว่าทอง ถือว่าเป็นมงคล ที่ทำให้ธุรกิจ หรือกิจการการค้ารุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา และด้วยความที่เป็นเทพทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอานุภาพมาก เป็นเสมือนเจ้าผู้ปกครองแห่งภูตผีปีศาจ จึงสามารถช่วยกำจัดขับไล่เหล่าวิญญาณชั่วร้าย ให้เกรงกลัวหลีกลี้หนีไกล คนไทยนิยมนำผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้ตามบ้านและหัวเตียงนอน เพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้าย หรือสิ่งอัปมงคลเข้ามารังควานคนในบ้าน และด้วยอดีตชาตินั้นท้าวเวสสุวรรณเคยได้รับพรวิเศษจากพระพรหม ให้มีชีวิตเป็นยืนยงเป็นอมตะ จึงสามารถช่วยปัดเป่าโรคภัยให้ทุเลาเบาบาง ช่วยให้คนมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง

. . . . . . . . . .

ขั้นตอนการบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ต้องปฏิบัติ

การบูชาเทพเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ ต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีและต้องหมั่นสร้างต้นทุนความดีขึ้นมา ด้วยการบำเพ็ญภาวนา รักษาศีล 5 ทำบุญให้ทาน คิดดีทำดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เมื่อจิตใจบริสุทธิ์สดใสแล้ว สามารถบูชาท้าวเวสสุวรรณ โดยใช้ธูป 9 ดอก กุหลาบแดง 9 ดอก ให้บูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานนึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พร้อมกับสวดนะโม 3 จบ เพื่อขอนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

แล้วจึงตามด้วยคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

. . . . . . . . . .

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

หรือสามารถสวดแบบย่อ 9 จบว่า “เวส สะ พุ สะ มหาลาโภ นะโมพุทธายะ”

. . . . . . . . . .

เคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • ขอพรโชคลาภวาสนา สามารถบูชาที่บ้านได้ หากที่บ้านมีผ้ายันต์หรือองค์ลอยของท้าวเวสสุวรรณ ให้จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัย 1 พวง จะเป็นดอกดาวเรืองหรือกุหลาบก็ได้ สวดบูชาพระรัตนตรัย ด้วยบทพาหุง ชินบัญชร และตามบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ
 • ขอพรด้านทรัพย์สิน เงินทอง ให้จัดเตรียมสิ่งของสำหรับบูชาถวาย ดังนี้ พระพุทธรูป 9 นิ้ว 1 องค์ เครื่องสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
 • ขอพรในเรื่องความรัก จัดเตรียมบูชาท้าวเวสสุวรรณด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง พร้อมกับบำเพ็ญภาวนาถือศีล 8 ในวันเกิดและวันพระ
 • ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง หากอยากมีสุขภาพดี สิ่งที่ต้องเตรียมบูชาท้าวเวสสุวรรณ คือ หนังสือสวดมนต์ พร้อมกับปล่อยปลา จำนวนกี่ตัวก็ได้ สามารถไปขอพรได้ทุกวัด
 • ขอพรหน้าที่การงานก้าวหน้ามั่นคง สิ่งที่จัดเตรียมถวายคือ พระพุทธรูป 1 องค์ เครื่องสังฆทาน 1 ชุด รองเท้าพระ 1 คู่ อาสนะสงฆ์ พร้อมด้วยเข็มกับด้าย
 • ขอพรเรื่องสอบบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง จัดเตรียมเครื่องสังฆทาน เก้าอี้ ร่ม ถวาย พร้อมกรวดน้ำถวายบูชาท้าวเวสสุวรรณและบริวาร
 • ขอพรด้านการเรียน ไปเรียนปริยัติธรรมที่วัด ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราธรรมะหรือนักธรรม พร้อมค่าเล่าเรียนสามเณร

ต้องไม่ลืมว่าในการสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่จะละเลยไม่ปฏิบัติไม่ได้ก็คือ ต้องอาบน้ำชำระล้างให้ร่างกายสะอาด และสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพและเหมาะสมทุกครั้ง

. . . . . . . . . .

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่บ้านได้ไหม

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านสามารถทำได้ โดยการนำองค์ท้าวเวสสุวรรณวางบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา แต่ควรวางแยกออกมา และให้อยู่ต่ำกว่าโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระประธาน หรือพระพุทธรูป

 • หากมีผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ให้นำไปติดไว้ด้านหลังองค์ท่าน หากนำไปตั้งบูชาในจุดอื่น ๆ หรือบนโต๊ะทำงาน ควรต้องมีพานรองด้วย
 • ฤกษ์ในการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้าน ให้ถือตามปฏิทินจันทรคติ หรือเชิญตอนเช้าของวันพฤหัสบดี ซึ่งนับเป็นวันครูที่เป็นฤกษ์ดีก็ได้
 • ภาวนาสมาธิรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จากนั้นให้จุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายเครื่องสักการบูชา เช่น น้ำ ผลไม้ ดอกไม้ แล้วค่อยกล่าวคำบูชา
 • ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่ออัญเชิญท้าวเวสสุวรรณไว้ที่บ้าน

. . . . . . . . . .

ข้อห้ามการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • ไม่ประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนไม่ดี ทำผิดศีล 5 ทำร้ายหรือเอาเปรียบผู้อื่น
 • ไม่เป็นผู้ร่วมทำลายศาสนา ทั้งทางตรงทางอ้อม ต้องมีศรัทธาต่อการทำนุบำรุงศาสนา
 • ไม่ประกอบอาชีพไม่ดี ไม่ทุจริต คดโกง หรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
 • ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเป็นคนแล้งน้ำใจ ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันผู้อื่นอยู่เสมอ

. . . . . . . . . .

แนะนำ 6 วัดยอดนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณมีที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลย

1. วัดจุฬามณีสมุทรสงคราม

ภาพจาก : TrueID (travel.trueid.net)

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำอัมพวา แห่งตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อสร้างมาตั้งปี พ.ศ.2172 ตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยท้าวแก้วผลึก หรือน้อย ซึ่งเป็นลูกของท่านพลาย นายตลาดบางช้างที่คอยเก็บภาษี และยังเป็นต้นตระกูลบางช้าง โดยวัดจุฬามณีมีชื่อเสียงจากการที่หลวงพ่อเนื่องโกวิทอดีตเจ้าอาวาส เมื่อถึงแก่กรรมไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย

ภายในบริเวณวัดจะมีอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน มีท้าวเวสสุวรรณโณประดิษฐานอยู่ลานกลางแจ้งหน้าวัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่วัดจุฬามณีมีท้าวเวสสุวรรณให้สักการะหลายปางด้วยกัน ประชาชนทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาสักการบูชา ขอพรและแก้บน และประสบความสำเร็จในแต่วันเป็นจำนวนมาก กลายเป็นตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณี ที่สะท้อนความศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาอย่างมหาศาล

เวลาเปิด-ปิด : 06.00-24.00 น.

. . . . . . . . . .

2. วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา

ภาพจาก : worldorgs.com

วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากตำบลคลองจุกเฌอ เมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่บรรดาสายมู และผู้นิยมสะสมเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคลรู้จักกันอย่างกว้างขวาง วัดจุกเฌอมีหลวงพ่อช้างเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้คนทั่วประเทศ

ภายในบริเวณวัดจุกเฌอ ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณขนาดสูงใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ 2 องค์ องค์ซ้าย ผิวสีม่วง เป็นสีประจำวัดเกิดของหลวงพ่อช้าง ชื่อว่า “ท้าวรุ่งเรือง” องค์ขวา มีผิวสีแดง ชื่อว่า “ท้าวร่ำรวย” ท้าวเวสสุวรรณวัดจุกเฌอได้รับการกล่าวขาน ร่ำลือไปไกลว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพรบูชาท้าวเวสสุวรรณที่นี่ มักจะเห็นผลทันใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาค้าขาย ร่ำรวยมีโชคมีลาภ และมีการแก้บนท้าวเวสสุวรรณด้วยการจุดประทัด

เวลาเปิด-ปิด : 06.00-17.00 น.

. . . . . . . . . .

3. วัดแจ้งเมืองเก่า ปราจีนบุรี

ภาพจาก : traveleastthailand.com

วัดแจ้งเมืองเก่า ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อวัดแจ้ง มาจากการที่ท้าวอุเทน ท้าวฟอง และท้าวอินทร์ ได้รวบรวมไพร่พล เดินทางรอนแรมทางมาจากเวียงจันทน์ และมาหยุดพักที่บริเวณนี้เมื่อตอนรุ่งสางพอดี จึงได้สร้างวัดขึ้นบริเวณนี้ตั้งชื่อว่า วัดแจ้ง ที่แปลว่าสว่าง หรืออรุณรุ่งนั่นเอง

วัดแจ้งเมืองเก่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ชื่อเสียงโด่งดัง ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณเป็นอย่างมาก ซึ่งที่วัดนี้มีองค์ท้าวเวสสุวรรณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ยืนตระหง่านอยู่กลางลานด้านหลังวัด โดยมีความสูงเฉพาะองค์ ไม่รวมฐานถึง 15.59 เมตร ในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางมาขอพร ขอโชคลาภกันอย่างคึกคัก นอกจากนั้น ภายในบริเวณวัดแจ้งเมืองเก่า ยังมีโบสถ์ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงศาลพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) อันเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปประดิษฐานอยู่ด้วย

เวลาเปิด-ปิด : 06.00-18.00 น.

. . . . . . . . . .

4. วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม

ภาพจาก : คมชัดลึก (www.komchadluek.net)

อีกหนึ่งวัดดัง ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ที่วัดนางตะเคียนมีองค์ท้าวเวสสุวรรณที่มีอายุมากกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องบันดาลโชคลาภ ให้สมหวังทั้งการงานและการเงิน โดยท้าวเวสสุวรรณ วัดนางตะเคียน เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้นแบบการสร้างท้าวเวสสุวรรณของวัดจุฬามณี ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

วัดนางตะเคียน เป็นที่เคารพศรัทธาจากบรรดาสายมูทั้งหลาย ผู้คนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ขอพร ทั้งท้าวเวสสุวรรณ ครอบครัวยักษ์ รวมถึงยักษ์แม่ใหญ่ หรือพระนางสุพรรณอัปสรจอมเทวี รูปปั้นนางยักษ์อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดด้วย

เวลาเปิด-ปิด : 07.00-17.00 น.

. . . . . . . . . .

5. วัดพังม่วง สุพรรณบุรี

ภาพจาก : Amarin TV

วัดพังม่วง ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่มีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สร้างจากทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุด โดยมีความสูงถึง 3.49 เมตร น้ำหนักมากกว่า 1 ตัน ชื่อเสียงในการให้โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองของท้าวเวสสุวรรณ วัดพังม่วง ทำให้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอพร สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณกันอย่างเนืองแน่น นอกจากบูชาแล้วยังนิยมจุดธูปเสี่ยงทาย นำเลขจากก้านธูปไปเสี่ยงโชค การแก้บนด้วยการจุดประทัด นำเลขจากหางประทัดไปทำนายเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน

เวลาเปิด-ปิด : 06.00-18.00 น.

. . . . . . . . . .

6. วัดพระศรีอาริย์ ราชบุรี

ภาพจาก : tourismthailand

วัดดังแห่งเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดพระศรีอาริย์มีพระอุโบสถทองคำ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกขาวทั้งองค์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า โดยหลวงพ่ออุตตมะแห่งวัดวังก์วิเวการาม และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือพระศรีอารย์

วัดพระศรีอาริย์ มีท้าวเวสสุวรรณ โคตรเศรษฐี ขนาดความสูงถึง 8.99 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานหน้าวัด ข้างพระอุโบสถทองคำ หรือโบสถ์ร้อยล้าน ในแต่ละวันจะมีประชาชนจากทุก ๆ ที่เดินทางมาสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอโชคลาภเงินทอง บนบานให้มีชื่อเสียงโด่งดัง หน้าที่การงานก้าวหน้า เสริมบารมีให้แคล้วคลาดปลอดภัย

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-17.00 น.

. . . . . . . . . .

นอกจากการบูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดและที่บ้านแล้ว ยังมีการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกหลายวิธีเช่นกัน โดยเฉพาะการนำวัตถุมงคลรูปท้าวเวสสุวรรณ เช่น รูปหล่อ เหรียญ แผ่นทองคำ หรือผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ พกติดตัวหรือติดตั้งไว้หน้ารถ เพื่อช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และให้มีเงินทองมีโชคลาภตลอดเวลา ติดตามบทความความเชื่อของเราได้ที่นี่ วันนี้นิวบ์ขอตัวลาไปก่อน เจอกันบทความหน้าค่ะ