logo

          ในยุคปัจจุบันนี้ ก็ต้องยอมรับล่ะครับ ว่าขยะมีปริมาณที่ล้นประเทศเหลือเกิน ซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากการที่เราไม่ใส่ใจในการแยกขยะ ส่งผลให้ความสามารถในการกำจัดขยะมีน้อยลงและทำให้มีปริมาณขยะตกค้างมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งเรื่องของกลิ่นขยะ เรื่องของทัศนียภาพ รวมไปถึงผลกระทบในเรื่องของสุขภาพได้อีกด้วย และปัญหาเหล่านี้ เราทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองง่าย ๆ ที่ การแยกขยะในคอนโด หรือที่พักอาศัยของตัวเราเอง และในวันนี้เราก็จะขอนำเสนอเรื่องความสำคัญของการแยกขยะตามสี ที่จะช่วยให้ปริมาณขยะลดลง จากการแยกกำจัดที่ถูกต้องได้ จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันครับ

ปริมาณขยะในชุมชน

ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

          จากข้อมูลในปี 60 ทุกวันนี้คนไทยเกือบ 70 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน ถ้าให้เห็นภาพก็คงเทียบเท่าได้กับขยะกองรวมกันสูงเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึกเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น เพียง 5 จังหวัดสามารถสร้างขยะได้มากถึง 22,613 ตันต่อวัน เพียงแค่กรุงเทพฯ จังหวัดเดียวก็สร้างขยะไปกว่า 13,327 ตันต่อวันเข้าไปแล้ว 

          แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมี ไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากเราเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการแยกขยะก่อนทิ้ง เริ่มจากจิตสำนึกการลดขยะ และช่วยกันแยกขยะเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี เพียงเท่านี้จากกราฟของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงได้ในปีต่อ ๆ ไป

ทำไมเราต้องแยกขยะ

ทำไมต้องมีการแยกขยะก่อนทิ้ง?

          เหตุผลหลัก ๆ ในการแยกขยะก่อนทิ้ง ก็คือเรื่องของ การรีไซเคิล เนื่องจากขยะแต่ละประเภทก็มีกรรมวิธีรีไซเคิลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก แก้ว โลหะ หรือแม้กระทั่งขยะมูลฝอยบางชนิด ฉะนั้นหากขยะเเต่ละประเภทมีการแยกทิ้งออกจากกันอย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้สามารถนำสิ่งเหล่านั้นกลับไปรีไซเคิลตามกรรมวิธีที่ควรจะเป็นได้ง่ายเเละรวดเร็วขึ้น 

          ส่วนถ้าเกิดเราไม่แยกขยะ เเละทิ้งทุกอย่างรวมกันในถังเดียว นอกจากจะไม่สามารถนำขยะเหล่านั้นไปรีไซเคิลได้เเล้ว ยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างรุนเเรงอีกด้วย เนื่องจากสิ่งที่ปะปนกันอยู่ในขยะประเภทต่าง ๆ จะหมักหมม กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแบคทีเรีย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงสุขอนามัยของคนในคอนโด หรือในชุมชนอีกด้วย

ถึงเวลาการแยกขยะ !! รู้จักของประเภทและประโยชน์ของการแยกขยะ

การแยกขยะรีไซเคิล

1. ขยะรีไซเคิล ขยะแห้ง (สีเหลือง)

 • รีไซเคิล แปลว่า นำกลับมาใช้ใหม่ เอากลับมาได้อีก ดังนั้นขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • อะไรบ้างที่เป็นขยะรีไซเคิล : ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ
 • ควรทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้ก่อนทิ้ง? : ก่อนการแยกขยะเพื่อทิ้งควรทำความสะอาด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการต่อ เช่น เทน้ำที่เหลือและล้างออกด้วยน้ำเปล่า, นมกล่องดื่มหมดแล้วก่อนทิ้งก็ควรผ่าล้างทำความสะอาด
 • ประโยชน์จากการแยกขยะชนิดนี้ : สามารถนำชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ไป ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์

การแยกขยะทั่วไป

2. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

 • ขยะประเภทนี้มักจะย่อยสลายไม่ได้ มีลักษณะย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี
 • อะไรบ้างที่เป็นขยะทั่วไป : ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย
 • ประโยชน์จากการแยกขยะชนิดนี้ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

การแยกขยะเปียก

3. ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

 • ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
 • อะไรบ้างที่เป็นขยะอินทรีย์ : เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง  
 • ควรทำอย่างไรกับขยะเหล่านี้ก่อนทิ้ง? : สำหรับเศษอาหาร ให้แยกน้ำแกง หรือน้ำซุป ทิ้งลงอ่างล้างจานก่อน น้ำมันทอดอาหาร ควรรอให้เย็นตัวลง และเทใส่ขวดพลาสติกแยกลงในถังขยะ
 • ประโยชน์จากการแยกขยะชนิดนี้ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัว

การแยกขยะอันตราย

4. ขยะอันตราย (สีแดง)

 • ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน
 • อะไรบ้างที่เป็นขยะอันตราย : ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องสเปรย์
 • ประโยชน์จากการแยกขยะชนิดนี้ : ไม่มี ควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้สารพิษรั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

ข้อดีของการแยกขยะ

ข้อดีของการแยกขยะที่ต้นทางเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ

 1. ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะเมื่อแยกขยะที่รีไซเคิลได้ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง
 2. ใช้งบเพื่อการกำจัดขยะน้อยลง สามารถนำงบไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอย่างสามารถขายและช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าด้วย
 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง

วิธีการแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และช่วยลดปริมาณขยะตกค้างได้อีกด้วย ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก็ควรที่จะสนับสนุนการแยกขยะอย่างจริงจัง เช่น จัดหาถังขยะแยกประเภทที่ได้มาตรฐานและวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแยกขยะอีกด้วย และสำหรับคราวหน้าเว็บไซต์อสังหาฯ การลงทุนคอนโดและไลฟ์สไตล์คอนโดจะพาเพื่อน ๆ ทุกคน ไปรู้จักแนวคิดแบบ Zero Waste กันนะครับ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รอติดตามกันนะครับ

Written by NewbBENN