logo

เยาวราช คือ ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งใน ไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียงของโลก เคียงคู่กับมหานครเอกต่าง ๆ อย่าง ซานฟรานซิสโก โซโห-ลอนดอน และซิดนีย์ ประเทศออสเตเลีย เยาวราช ถือกำเนิดและก่อร่างสร้างตัวตนผ่าน การหลอมรวมเอาวัฒนธรรมจากหลากหลายพื้นที่ จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จนกลายเป็นถนนสายที่ไม่เคยหลับใหล ความพลุกพล่าน และเสียงเซ็งแซ่ของผู้คนที่มาจับจ่ายใช้ชีวิต จึงอยู่คู่กับเส้นทางเยาวราชแห่งนี้ทั้งในยามกลางวันและค่ำคืน จนกลายเป็นที่รู้จักในนามศูนย์รวมของบรรดา ร้านค้าที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนานร่วมร้อยปี มากมาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน คาเฟ่ ร้านอาหาร ตลาดอันเก่าแก่มีมนต์ขลัง รวมถึง เป็นสถานที่ตั้งของบรรดาร้านทองที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวมอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเส้นสำคัญ ติดอันดับต้น ๆ ของสถานที่ที่ต้องไปเยือนของทุกคนที่ได้มากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ที่มองภาพความสับสนวุ่นวายเหล่านี้เป็นสีสันและชีวิตชีวา ของกรุงเทพมหานคร จนสามารถยกระดับฐานะ จากตลาดเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ขึ้นเป็นย่านการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของไทย เยาวราช ถนนสายนี้ได้สร้างเงินไหลเวียนเข้าออกอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน

 

มองเยาวราช ผ่านเส้นทางสายทองคำ ร้านอาหาร ตลาด และคาเฟ่

          ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1-3 นอกกำแพงพระนครทางทิศเหนือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลานั้น เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล ที่อพยพหนีความแร้นแค้นและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เอื้ออำนวย จนเกิดเป็นคำพูดที่คุ้นหูว่า มาแบบเสื่อผืนหมอนใบ อาศัยการล่องเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนมาตั้งถิ่นฐานรกรากรวมตัวในบริเวณที่เรียกว่าถนนเยาวราชในปัจจุบัน ในอดีต ภาพของบริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศ เรือสำเภาหัวแดง ที่มาจอดเทียบท่าเรือ อันพลุกพล่านด้วยกุลีชาวจีน รายล้อมไปด้วยร้านอาหารจีนและร้านขายสินค้านำเข้าจากเมืองจีน โดยทั้งคนขายและคนซื้อล้วนเป็นคนจีนโดยทั้งสิ้น

          จนเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจการค้าขายทางทะเลได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร เรือกลไฟแทนเรือสำเภา ระยะเวลาในการเดินทางจากดินแดนหนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งจึงใช้เวลาในการเดินทางสั้นลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คนเพิ่มมากขึ้นตามมา ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการล่าอาณานิคม ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์จากโลภายนอก ที่เร่งเร้าให้ไทยเราเปิดการค้าขายอย่างเสรี กับชาติตะวันตก เยาวราชจึงได้มีการพัฒนาและฟูมฟักตัว ในแง่การเป็นฐานสำคัญของกิจกรรม การนำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับนานาอารยประเทศ ซึ่งในเวลานั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศก็คือกลุ่มชาวจีนเยาวราชนั่นเองจนเกิดคำเรียก ที่แสดงฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความมั่งคำและร่ำรวยจากการทำการค้าว่า เจ้าสัวตามมา

          ความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของเยาวราชในยุคแรก เห็นชัดและรวดเร็วเมื่อมี โครงการตัดถนนในท้องที่อำเภอสำเพ็ง (ย่านเยาวราชในปัจจุบัน) ในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยถนนเยาวราชเริ่มต้นตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาไชยตัดลงไปทางทิศใต้บรรจบกับถนนราชวงศ์ ซึ่งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าราชวงศ์) โดยในตอนแรกมีการใช้ชื่อถนนว่า ถนนยุพราช และต่อมา จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่าถนนเยาวราช ดังที่เรียกขานในปัจจุบัน ทำให้พื้นที่บริเวณท่าเรือไปจนแนวถนนหลายสายในย่านเยาวราชก็เริ่มพัฒนากลายเป็นเขตการค้าที่รุ่งเรืองเรื่อยมาจนกลายเป็นถนนที่มีชื่อคุ้นหูไปทั่วโลก

china town

 เยาวราชวันนี้ ได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้านสำคัญได้แก่ 


1. เยาวราชถนนสายทองคำ เพราะพื้นที่เพียง 1.43 ตารางกิโลเมตรของเยาวราช กลับเป็นที่ตั้งของร้านทองเยาวราชรวมกันอยู่ถึงกว่า 100 กว่าร้าน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้วันละหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว

 2. ตลาดเยาวราชย่านตลาดเก่าแก่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เยาวราชเป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งค้าปลีกหลายที่มารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าดั้งเดิมจำพวกผ้า เครื่องประดับ ตลอดจนสินค้าในยุคใหม่ที่นำเข้าจากแหล่งผลิตใหญ่ในจีน เช่น ของขวัญ และของใช้เบ็ดเตล็ดราคาย่อมเยาแหล่งใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่าตลาดสำเพ็ง อีกทั้งยังมีตลาดเชียงกงเป็นแหล่งเครื่องจักรเก่าและเครื่องยนต์มือสอง มีตลาดคลองถมเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาถูก และยังมีตลาดเล่งบ๋วยเอี๊ยเป็นแหล่งรวม วัตถุดิบชั้นดีในการประกอบอาหารแบบจีน

 3. เยาวราชแหล่งวัฒนธรรมประเพณีจีน เยาวราชเป็นศูนย์รวมศรัทธา และศานะพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อชายจีน โดยมี วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) วัดจีนนิกายญวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน อย่างเหนียวแน่นมาทุกยุคทุกสมัย และเป็นศูนย์กลางของการประกอบศาสนพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนมธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในทุก ๆ เทศกาลสำคัญ ๆ อาทิ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน หรือที่เรียกว่างานตรุษจีน เยาวราชที่มีการจัดต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ในบริเวณเยาวราชนี้เอง ยังเป็นที่ตั้งของ ศาสนสถาน ที่ประกอบสาธารณะกุศลสำคัญ อย่าง "ศาลเจ้าไต้ฮงกง" ที่สะท้อนถึง ความศรัทธาและความเป็นผู้มีเมตตากรุณาของชาวจีนอันนำมาสู่ภารกิจงานสาธารณกุศลต่าง ๆ ในเมืองไทย หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สะท้อนแสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์การช่วยเหลือดูแลกันของพี่น้องชาวจีน ที่ได้รักษาและสืบทอด เป็นมรดกทางค่านิยมอันทรงค่า จากบรรพบุรุษชาวจีนสู่คนรุ่นหลังในปัจจุบัน

 4. ประการสุดท้าย เยาวราช ในบทบาทของการเป็น แหล่งรวมอาหารอร่อย ของกินเยาวราช ในบรรยากาศริมถนน หรือที่รู้จักในชื่อ สตีทฟู้ดส์ แหล่งสำคัญของประเทศไทย ที่มีร้านอาหารเยาวราชประเภท สตีทฟู้ดส์ ที่ได้รับการยกย่องระดับโลกอยู่มากมาย รวมถึง ร้านค้า ร้านเด็ดเยาวราช ร้านดัง ที่มีคาเฟ่เยาวราช ร้านฮิป ๆ ที่เหล่าบรรดา กูรู ผู้ชื่นชอบวิถีชีวิตแปลกแหวกแนว อย่าง สายอาร์ต สายวินเทจ อย่าง เทพบาร์ คาเฟ่ เดอะ มัสแตงบลู คาเฟ่เยาวราชต่างมารวมตัว กันโดยคับคั่ง เพื่อสร้างสีสันและมิติทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานความเก่าใหม่ของคนสองเจเนเรขั่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว และช่วยต่อลมหายใจให้กับทั้งเยาวราชกลางวันและเยาวราชกลางคืนได้กลับมามี บทบาท ความสำคัญในด้านการค้า การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์

          ซึ่งจากอดีตจวบจนมาถึงปัจจุบัน เยาวราชได้ผ่าน ร้อน ผ่านหนาว ผ่านช่วงเวลาที่ซบเซา และช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ มาเป็นวัฏจักร หมุนเวียนอยู่เป็นร้อยปี ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ถนนสายนี้ มีมนต์เสน่ห์อันทรงคุณค่าที่หาใครมาลอกเลียนแบบได้ และในวันนี้ เราก็มี ร้านเด็ดเยาวราช รวมถึงสถานที่สำคัญ ๆ ที่สะท้อนตัวตน จิตวิญญาณความเป็นเยาวราช ในทุกยุค ทุกสมัย สำหรับคนหลากหลายช่วงวัย ความสนใจมาฝาก มาแนะนำกัน จะเป็นสถานที่ ร้านเด็ดเยาวราช หรือกิจกรรมอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันต่อได้เลย

 

ศาลเจ้า

เยาวราช เส้นทางการท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรม

          จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมเยาวราชนั้น ขอแนะนำให้เริ่มต้นที่ บริเวณหัวมังกร หรือบริเวณที่ตั้งของ วัดไตรมิตรวิทยาราม อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือที่รู้จักทั่วไปในนามหลวงพ่อทองคำ ที่มีการบันทึกโดย กินเนสบุ๊คไว้ว่า เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เทียบราคามูลค่าไว้สูงถึง 28.5 ล้านปอนด์ ในเมื่อกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา และหากเมื่อเทียบกับราคาทองคำในปัจจุบันคงต้องเรียกว่า เป็นพระพุทธรูปที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว ตามประวัติบันทึกว่า หลวงพ่อทองคำ องค์นี้แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ กรุงสุโขทัย เมื่อกว่า 700 ปีก่อน แต่ได้มีการเคลื่อนย้าย ไปไว้หลายที่ จนเข้าใจว่าได้หายสาบสูญไป ตั้งแต่เมื่อครั้งไทยสูญเสียเอกราชให้กับต่างขาติ ช่วงกรุงศรีอยุธยา แต่แล้วในที่สุด กลับมีผู้ค้นพบโดยเหตุบังเอิญ ในปี 2478 เมื่อทางคณะสงฆ์ได้มีเถระบัญชาให้วัดไตรมิตรวิทยาราม ไปอัญเชิญพระพุทธรูป จากวัดพระยาไกร ที่เสื่อมโทรม ถูกบุกรุกแคบลงทุกทีจนมีสภาพกลายเป็นวัดร้าง มาเก็บรักษาไว้ โดยในเวลานั้นไม่มีใครทราบว่าพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดใหญ่ที่ไปอัญเชิญกลับมานั้น จะมีพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หลบซ่อนอยู่ภายใน  

          ด้วยขนาดความใหญ่โตขององค์พระทำให้การอัญเชิญขึ้นประทับบนรถบรรทุกเพื่อขนย้ายกลับมานั้น เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องคอยระแวดระวังไม่ให้พระเกตุมาลาบริเวณปลายยอดของพระพุทธรูป ไปเกี่ยว สายไฟ สายโทรศัพท์ ที่โยงระยางตลอดทางที่อัญเชิญกลับมา ซึ่งเมื่ออัญเชิญกลับมาถึงที่วัดไตรมิตร ในเวลานั้น ก็ยังไม่สามารถอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบน ของโบสถ์วิหารของวัดได้ เพราะสภาพวัดไตรมิตรในเวลานั้นไม่ได้สวยสดงดงามดังที่เห็นในปัจจุบัน อาคารมีความเก่าชำรุดทรุดโทรม บริเวณวัดมีสภาพเป็นที่ลุ่ม มีสระคูคลอง น้ำท่วมขังเกือบทั่วบริเวณวัด จึงยังหาสถานที่เหมาะสมให้ไม่ได้ จึงสร้างเพียงเพิงสังกะสีกันแดดกันฝนให้อยู่ข้างพระเจดีย์หน้าโบสถ์ โดยขาดการดูแล และได้บอกประกาศออกไปทั่วไปว่า วัดใดอยากได้ ก็จะยกให้ ซึ่งก็มีหลายวัดที่สนใจแต่ เหมือนองค์หลวงพ่อทองคำปรารถนาจะอยู่บริเวณถนนสายทองคำ ย่านเยาวราชแห่งนี้ จึงไม่สามารถมีวัดใดจัดสรรการเคลื่อนย้ายไปได้

          จนกระทั่งใกล้ ช่วงเวลาเฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ในปี ๒๕๐๐ วัดไตรมิตรมีแนวคิดที่จะสร้างวิหารให้เป็นที่ประดิษฐาน อย่างเหมาะสมสำหรับพระพุทธรูปเก่าแก่องค์นี้ และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ในขณะการขนย้ายเข้าสู่วิหาร เชือกที่สอดใต้องค์พระขึ้นเกี่ยวกับกว้านยก ทานน้ำหนักไม่ได้เกิดขาดลง ทำให้องค์พระหล่นลงกระแทกพื้นคอนกรีต ท่ามกลางความตื่นตระหนกของช่างที่เคลื่อนย้าย ปูนที่พอกกะเทาะออก เผยให้เห็นเนื้อทองคำสุกปลั่งในทันใด ทุกคนจึงช่วยกันจัดการกะเทาะลอกปูนที่หุ้มออกทั้งองค์ และพบกับความอัศจรรย์ว่าไม่มีส่วนใดได้รับความเสียหาย กลายมาเป็นพระพุทธรูปทองคำที่โด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ อย่างเช่นที่เห็นในปัจจุบัน บริเวณชั้น 2 ของพระมหามณฑป ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ยังเป็นสถานที่ตั้งของ "ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช" ซึ่งได้จัดแสดง เรื่องรา วในอดีตอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช เพื่อสืบทอดและธำรงไว้ซึ่งวิธีคิด ค่านิยม และแบบอย่างการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษชาวจีนไปสู่ลูกหลานเลือดมังกรชาวเยาวราช ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของถนนประวัติศาสตร์สายนี้ได้เป็นอย่างดี

          สำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้อ หรือขายทองคำ ร้านทองเยาวราช เป็นหัวใจของธุรกิจทองคำในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเลยก็ว่าได้ ซึ่งทองคำจากร้านทองเยาวราช ได้ชื่อว่ามีความงามและความน่าเชื่อถือสูงที่เลยก็ว่าได้ ร้านทองเยาวราชเก่าแก่ที่พูดชื่อใคร ๆ ก็ต้องคุ้นหูกันทั้งนั้น อย่างร้านทองตั้ง โต๊ะ กัง ซึ่งสืบทอดกิจการมายาวนานกว่า 160 ปี โดยเจ้าของร้านทองรุ่นแรก คือ ‘โต๊ะกัง แซ่ตั๊ง’ ชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาพร้อมกับเสื่อผืนหมอนใบมาตั้งรกรากย่านเยาวราช และทำงานเป็นช่างทำทองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนสามารถเปิดเป็นร้านทองคำของตัวเองจนมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในหมู่ผู้ชื่นชอบทองคำได้ บริเวณชั้นบนของอาคารทรงโบราณเก่าแก่ 100 ปียังเป็นพื้นที่ของ ‘พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกัง’ เก็บรักษาเครื่องมือทำทองและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำทองในสมัยโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งไฮไลต์ของการมาเยือนร้านทองเยาวราชที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรหาโอกาสมาแวะชม

          ร้านทองเยาวราชอื่น ๆ ที่หากมีเวลา ก็ควรแวะชมได้แก่ ร้านทองจินฮั้วเฮง ที่ยืนหนึ่งด้วยฝีมือช่างที่พิถีพิถันและการบริการของพนักงานที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ร้านทองฮั่วเซ่งเฮง ที่หลายท่านอาจได้ยินชื่อติดปากติดหูจากหลากหลายสื่อในปัจจุบัน ที่เป็นร้านทอง ที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งรับซื้อ-ขายทองรูปพรรณและทองคำแท่ง หรือหากสนใจการลงทุนในทองคำอย่างโครงการออมทองคำ นายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ และซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่นี่มีคำตอบและคำแนะนำดี ๆ ให้ศึกษาหาข้อมูลอย่างลึกซึ้งแน่นอน

 

รู้จักตลาดเยาวราช ผ่านร้านเด็ดเยาวราช ของกินดัง ๆ อร่อยไม่อั้น ทั้งกลางวัน กลางคืน

คำว่าสากกะเบือ ยันเรือรบ ที่ใช้เป็นคำเปรียบเปรยสำหรับแหล่งซื้อหาสินค้าได้สารพัดนึก คงอาจจะ ดูน้อยไป หากเทียบกับศักยภาพ การเป็นศูนย์รวม ตลาด ของตลาด ในย่านเยาวราชแห่งนี้ ที่เป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งค้าปลีก น้อยใหญ่มากมายหลากหลายประเภทมารวมกัน เรียกได้ว่า หากต้องการศึกษาวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหรือรสนิยมการใช้จ่ายของไทย โดยภาพรวมแล้ว มาที่เยาวราชรับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน

          เริ่มจากตลาดเยาวราชในส่วนของสินค้าสินค้าดั้งเดิมเก่าแก่ที่ครองพื้นที่บนถนนสายไหมนี้มายาวนาน อย่างพวกผ้า เครื่องประดับ ตกแต่งนานาชนิด อย่างตลาดสำเพ็ง ที่คนทั่วไปอาจเข้าใจว่าเปิดขายในเวลากลางวันเท่านั้น ซึ่งหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงแล้วละก็เวลาที่ควรมา คือ ช่วงราว ๆ ตีสอง ถึงรุ่งเช้าที่ร้านค้าแทบทุกร้านจะขายสินค้าในราคาส่ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อสินค้าอย่างต่ำ 3-6 ชิ้นขึ้น ฉะนั้นหากใครต้องการ ไปซื้อปลีก เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วละก็ขอแนะนำให้ไปเวลา ปกติ ตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึงบ่าย ๆ ดีกว่า จุดศูนย์กลางสำคัญของตลาดค้าส่งสำเพ็ง จะอยู่บริเวณแถว ๆ ห้างขายผ้าคิคูย่า และเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย ตามสัญชาตญาณ สวมวิญญาณการเป็นนักสำรวจ จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศในยามค่ำคืนของสำเพ็งที่มีสีสันไปอีกแบบ สินค้าที่วางขายมีหลากหลายตั้งแต่ เครื่องประดับ สร้าง ลูกปัด Gift Shop หมวก แว่นตา นาฬิกา กระเป๋า ของเล่น ตุ๊กตา และอื่น ๆ อีกเพียบ ที่สำคัญ ตลาดนัดสำเพ็ง ค้าส่ง เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ อย่าไปผิดวันกันแล้วกัน และควรระวังทรัพย์สินมีค่า อย่าเผลอวาง หรือควรนำมาไว้ข้างหน้าเพื่อกันการโดนกรีดล้วง จากนักฉกฉวยโอกาสที่อาจแฝงเข้ามาได้เสมอ ๆ 

          นอกจากตลาดสำเพ็งแล้ว ตลาดเยาวราชที่เก่าแก่ เป็นเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นเยาวราช ที่ไม่อาจไม่พูดถึงได้ ตลาดเก่าเยาวราช หรือ คนท้องถิ่นเรียกกันในชื่อ ตลาดเล่งบ๋วยเอี๊ย ย่าน สุดขลัง คึก คัก คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ต้องการมาจับจ่ายหาซื้อวัตถุดิบเครื่องปรุงและอาหารปรุงสำเร็จในสไตล์จีน ๆ จาก ร้านอาหารเยาวราชเจ้าดังต่างๆ ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลงานไหว้ตามประเพณีต่าง ๆ ตลาดเก่าเยาวราช ที่ทอดตัวอยู่ในตรอกเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง ถนนเยาวราช กับถนนเจริญกรุง ถนนสองสายสำคัญ อาจไม่มีช่องว่างให้คุณได้สอดมือลงไปล้วงค้นของในกระเป๋ากางเกงของคุณเลยก็ว่าได้

          ซึ่งการมาท่องตลาดเยาวราชในทุกวันนี้ก็ แสนสะดวกง่ายดาย เพราะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า mrt เยาวราช อย่างสถานี MRT วัดมังกร โดยหากลงที่สถานี MRT วัดมังกร แล้ว คุณสามารถเดินออกจากสถานีผ่านทางออกทางประตู ซอยเจริญกรุง 16 หรือทางออกประตู วัดมังกรกมลาวาสก็ได้เช่นกัน

MRT มัดมังกร

          ซึ่งตลาดเก่าเยาวราช จะมีอยู่สองโซนหลัก ๆ คือ โซนที่เป็นตลาดเยาวราชดั้งเดิมที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้ของถนนเยาวราช และโซนตลาดเยาวราชที่อยู่ทางฝั่งทิศเหนือของถนนเยาวราช

          ซึ่งหากออกจากสถานนี MRT เยาวราชแล้ว ให้เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งจะเป็นตรอก เล็ก ๆ กว้าง 3 เมตร ความยามประมาณ 200-300 เมตร ที่สองข้างทางเป็นอาคารร้านค้าเล็ก ๆ เรียงรายอัดแน่นไปจนตลอดเส้นทาง สินค้าที่เป็นที่นิยม ที่ใครต่อใครต่างต้องมาซื้อกันที่นี่โดยเฉพาะที่ ได้แก่ เม็ดแป๊ะก๋วย ใบชาจากประเทศจีน รักนก กระเพาะปลา และหูฉลาม ที่มีหลากราคา หลายเกรดให้เลือกตามกำลังทรัพย์

           ร้านเก่าแก่ ร้านเด็ดเยาวราชที่เป็นที่รู้จัก ที่ควรแวะสัมผัสบรรยากาศ อาทิ ร้านง่วนสูน ที่จำหน่ายเครื่องปรุงรส วัตถุดิบในการปรุงอาหาร คัดเกรด คัดคุณภาพ นานาชนิด เช่นพริกไทย และเครื่องเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ตรอกแห่งนี้ยังเป็นแหล่ง รวมของของกินเล่น ของว่าง ของอร่อยขึ้นชื่ออย่างติ่มซำ และลูกชิ้นปลา เกี๊ยวกุ้ง ลูกชิ้นกุ้ง หลากหลาย ที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจเดินผ่านไปเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้แวะซื้อได้ อีกหนึ่งของฝากของทานเล่นแนะนำที่ ไม่ควรพลาด ก็คือ ผักดองแบบจีน กานาฉ่าย ที่แสนอร่อย ไว้ทานคู่กับข้าวต้มร้อน ๆ หรือจะไว้ทานแกล้มอาหารจีนจานโปรดอื่น ๆ ก็อร่อยเข้าได้กับทุกเมนู ซึ่งตรอกแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของ กานาฉ่าย ที่ดูหน้าตาอาจไม่รู้ว่า มันอร่อยแบบสุด ๆ ไปเลย

          ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่อยากแนะนำ ก็คือบรรดาบะหมี่สด บะหมี่ที่ทำจากแป้งและไข่ ทำกันสด ๆ วันต่อวัน ที่ ที่มีชื่อเสียงในรสชาติความนุ่มเหนียวกำลังดี ที่ใครได้ลองแล้ว ต้องกลับมาหาซื้อจากตรอกแห่งนี้อีกอย่างแน่นอน

          ส่วนตลาดเยาวราชโซนที่อยู่ทางฝั่งทิศเหนือของถนนเยาวราช ที่เริ่มจาก MRT วัดมังกรทางออกสถานนี MRT วัดมังกรกมลาวาส ทอดตัวไปจรด ถนนพลับพลาชัย หากมีเวลา ก็ไม่ควรพลาดแวะชม เพราะ ตรอกเส้นนี้ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารเยาวราช ทั้งอาหารกับข้าวสำเร็จรูป ที่เลื่องชื่อมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยจั๋บ และกับข้าวสไตล์จีน ๆ ที่ พร้อมตักใส่ถุงให้คุณไปอร่อยกับคนที่บ้านอีกด้วย

          สินค้าที่วางขาย เรียกได้ว่าหลากหลายวาไรตี้ ปะปนกันอย่างลงตัวไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่ เครื่องมือช่าง,เครื่องใช้ไฟฟ้า, อะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, หนังวีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี, เสื้อผ้า, รองเท้าเก่า-ใหม่, ของเล่นเด็ก, ของสะสม, แสตมป์, ธนบัตรเก่า, นาฬิกา, อุปกรณ์เครื่องครัว, ของเลหลังค้างสต็อค และอื่น ๆ จนเอ่ยได้ไม่ซ้ำกัน มีทั้งของใหม่และของเก่าให้เลือกซื้อหาในราคาย่อมเยา สนนราคาสามารถพูดคุยต่อรองได้ ตามทักษะการเจรจาของคุณ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสะสม แผ่นเสียง, เทป, ซีดีอัลบั้มเก่าๆ แล้วละก็ที่นี้ อาจทำให้คุณพบแผ่นเสียง ปกซีดีที่ตามหามานานก็ได้

          โดยแต่เริ่มเดิมที บรรพบุรุษชาวจีนที่อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าเซียงกงแห่งนี้ ได้ค้าขายอะไหล่และเครื่องยนต์เก่าตามคติค่านิยม ที่ยึดถือในความขยัน การประหยัดอดออม และการใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อได้เห็นพวกซากรถเก่า ๆ ที่จอดทิ้งระเกะระกะอยู่ตามที่ต่าง ๆ จึงเกิดความเสียดาย จึงได้ขอรับซื้อเศษเหล็กซากรถเหล่านั้น นำมาซ่อมแซมปรับปรุงหรือตัดแยกเป็นชิ้นส่วน แล้วนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ในราคาสุดคุ้ม ซึ่งสินค้าที่มีวางจำหน่ายก็มีหลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การลากจูง อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ

          ถัดไปไม่ไกล ในระยะที่เดินถึงกันได้ เยาวราชยังมีตลาดคลองถม ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาถูก ตั้งแต่ใหม่แกะกล่องจนถึงของมือสองสภาพพร้อมใช้งาน นับได้ว่าเป็นตลาดนัดขายของเก่าของมือสองที่ เติมสีสันให้ย่านเยาวราชกลางวันคึกคักและมีเสน่ห์จนหนุ่มๆ สายไอทีทั้งหลายคงไม่พลาดแวะไปเช็คอิน กันอย่างแน่นอน

สินค้าที่วางขาย เรียกได้ว่าหลากหลายวาไรตี้ ปะปนกันอย่างลงตัวไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่ เครื่องมือช่าง,เครื่องใช้ไฟฟ้า, อะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, หนังวีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี, เสื้อผ้า, รองเท้าเก่า-ใหม่, ของเล่นเด็ก, ของสะสม, แสตมป์, ธนบัตรเก่า, นาฬิกา, อุปกรณ์เครื่องครัว, ของเลหลังค้างสต็อค และอื่น ๆ จนเอ่ยได้ไม่ซ้ำกัน มีทั้งของใหม่และของเก่าให้เลือกซื้อหาในราคาย่อมเยา สนนราคาสามารถพูดคุยต่อรองได้ ตามทักษะการเจรจาของคุณ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสะสม แผ่นเสียง, เทป, ซีดีอัลบั้มเก่า ๆ แล้วละก็ที่นี้ อาจทำให้คุณพบแผ่นเสียง ปกซีดีที่ตามหามานานก็ได้

ตลาดคลองถม เยาวราช ยังเป็น สวรรค์ของคนรักงาน DIY ชอบประดิษฐ์ ชอบต่อเติม อยากชวนลองให้แวะมาเดินเพลิน ๆ หาไอเดีย สำหรับการต่อเติมบ้าน อาจทำให้คุณพบกับไอเดียใหม่ ๆ ที่นำไปใช้สร้างสรรค์การตบแต่ง ในสไตล์ที่เป็นคุณได้ไม่ยาก ของบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีคนเอามาขาย ก็อาจจะพบเจอได้ไม่ยากในที่นี่ ของชำร่วย ของสมนาคุณ ที่เลิกทำเลิกผลิตไปแล้วหรือตกรุ่นไป แล้วหลายปี กลับถูกนำมาวางขายในราคาที่นักสะสม ถูกอกถูกใจ หรือแม้กระทั้ง สินค้าตามกระแส ที่กำลังฮิต กำลังอินเทรนด์ ก็มีให้ซื้อหาในราคาไม่แพงอย่างแน่นอน

 

ถนนเยาวราช

เยาวราช สตรีท ฟู้ดส์ แหล่งรวมร้านอาหารเยาวราช อาหารอร่อย ร้านดัง ร้านเด็ดเยาวราช ยามราตรี

ความหลากหลายของเยาวราช ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งชุมนุม ชุมชน ของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะ สร้างเส่นห์ความมีเอกลักษณ์ เรียกร้องความสนใจจากผู้ที่นิยมชมชอบการถ่ายภาพแนวสตรีทให้แวะเวียนมา เก็บภาพ ถ่ายทอดมุมมองของตนเองอยู่เป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลากลางวัน

           และเมื่อแสงแดดลาลับขอบฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาไป เยาวราช กลับกลายเปลี่ยนโฉม เป็นเยาวราชกลางคืนแสดงตัวตนในอีกสถานะใหม่ ในบทบาทของการเป็น แหล่งรวมอาหารเยาวราชแสนอร่อย ร้านเด็ด ร้านดัง เยาวราชกลางคืน ในบรรยากาศริมถนน หรือที่รู้จักไปทั่วโลก ฐานะครองแชมป์ สตีทฟู้ด แหล่งรวมร้านอาหารดัง ร้านเด็ด ร้านซีฟู้ดส์ สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีร้านอาหารประเภท สตีทฟู้ด ที่ได้รับการยกย่องระดับโลกอยู่มากมาย

          เริ่มต้นของกินเยาวราชจากเมนูซุปเบา ๆ อาหารจานเด็ด ประจำถิ่นเยาวราช อย่าง ก๋วยจั๊บ เยาวราช จากร้าน อ้วนโภชนา ที่ใคร ๆ ต่างยกให้เป็นก๋วยจั๋บในตำนาน พิกัดร้านเด็ดเยาวราชนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังเก่า ย่านเยาวราช ที่เครื่องเทศในน้ำซุปจัดจ้าน เรียกเหงื่อให้แตกเม็ดทั่วกายได้ไม่ยาก เครื่องเคราจัดเต็มด้วยหมูกรอบ และเครื่องในที่ต้มจนเปื่อยได้ที่ การันตีความอร่อยด้วยดีกรี Michelin BibGourmand 

          สำหรับคอซีฟูดส์ ต้องไม่พลาดแวะ ชิม ร้านเด็ดเยาวราชอย่าง ป้าจินหอยแครงลวก เยาวราช ซึ่งต้อ งขอบอกว่า ร้านนี้ขายหอยแครงลวกเหมือนกันแต่รสขาตแตกต่างไม่เหมือนกัน ด้วยเทคนิคการลวกแบบพอดี มีเลือดหอยติดนิด ๆ ไม่สุกและเหนียวจนเกินไป ซึ่งเป็นฝีมือและประสบการณ์ที่ยากจะลอกเลียน เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติ จัดจ้าน จี๊ดจ๊าด เข้ากันสุด ๆ กับเนื้อหอยอวบ ๆ ที่เน้นความสดและความใหญ่ นอกจากหอยแครงแล้ว ยังมีหอยแมลงภู่เป็นทางเลือกหากใครไม่ชอบความคาวของหอยแครง นับเป็นอีกหนึ่ง ร้านดัง ร้านเด็ดเยาวราชที่ขึ้นชื่อที่ต้องไม่พลาดเก็บแต้มอีกเช่นกัน

          นอกจากอาหารคาวของหนัก ๆ แล้ว เยาวราชยังเป็นแหล่งรวม ขนม เครื่องดื่ม ของหวาน สารพัดสารพันที่อยากเชิญชวนให้คุณเผื่อท้องไว้สำหรับของกินเยาวราชเมนูของหวาน ร้านขนมปังสูตรเด็ด อีกตำนานความอร่อยของถนนเยาวราช ที่ไม่เคยว่างเว้นจากคิวของผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกทิศเพื่อรอชิมและพิสูจน์ความเด็ดของร้านขนมปังในตำนานเยาวราชแห่งนี้ สูตรเด็กความอร่อยของขนมปังร้านนี้ อยู่ที่ตัวขนมปังที่มีความกรอบนอกนุ่มใน ละมุนละไม กลมกล่อม กว่าที่ไหน สอดไส้ที่ใส่มาแบบแน่นจนทะลักออกมานอกขนมปัง ไม่ว่าจะเป็น สังขยา ไส้ชาไทย ที่ขายดีติดอันดับครองใจนักชิมจำนวนมาก และหากไม่พูดถึงของหวานสไตล์เยาวราชแท้ ๆ อย่าง ร้าน [email protected] ที่เปิดขาย บริเวณเยาวราช ทุกวัน เวลา 14.00-22.00 น. ร้านขนมหวานเจ้าเก่าในตำนานคู่เยาวราชที่ถ้ามาเเล้วไม่ได้ทานนี่บอกได้คำเดียวว่า "พลาดจริง ๆ " ร้านนี้หาไม่ยาก เพราะเต็มไปด้วยสีสันจากป้ายไฟสดใส ส่งสว่างให้ดูโดดเด่นมาแต่ เมนูที่ทุกคนต้องสั่งอย่างไม่ต้องสงสัย เช่น “บัวลอยงาดำ” “เต้าทึงเย็น” “ทับทิมกรอบน้ำกะทิ” และ “แปะก๊วยนมสด” ซึ่งหากได้ชิมของร้านนี้แล้ว คงทานที่อื่นไม่ได้อีกเลย สนนราคาก็ไม่เว่อร์วัง โดยราคาอยู่ประมาณ ๆ 40 -50 บาท สำหรับเมนูปกติ นับเป็นของหวานตบท้าย เติมรสชาติ และบรรยากาศการท่องเยาราช กลางคืน ให้สิ้นสุดลงอย่างงดงามลงตัวเลยทีเดียว แต่ช้าก่อน สำหรับนักท่องราตรี ที่ยังไม่ได้เวลากลับเขาที่พักเคหสถาน เยาวราช ยังมีอีกมุม ที่มีเสน่ห์ชวนค้นหา สำหรับนักท่องราตรี และกำลังเป็นที่นิยมชมชอบ จากเหล่าบรรดา กูรู ผู้ขื่อชอบวิถีชีวิตแปลกแหวกแนว อย่าง สายอาร์ต สายวินเทจ ให้มารวมตัวกันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างหนาหูหนาตา

sweettime chinatown

ร้าน [email protected] (www.facebook.com/Sweettimechinatown)

           เทพบาร์ คาเฟ่ (TEP BAR) "ไนท์ไลฟ์ซีน" คาเฟ่เยาวราชแห่งใหม่ ที่กิน-ดื่ม ในแบบร่วมสมัย ของเหล่าชนคนรักความคิดสร้างสรรค์ นำเอากลิ่นอายและบรรยากาศของความเป็นไทยร่วมสมัย มาผสมผสานกับรสนิยมการกินการดื่มของคนในปัจจุบันได้อย่างแตกต่างและลงตัว และอาจเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่เยาวราชแห่งเดียว เลยก็ว่าได้ ที่มีเครื่องดื่มไทย ๆ และดนตรีไทยขับกล่อม ท่ามกลางตึกเก่าโบราณที่มีอายุเกือบ ๆ 80 ปี สร้างบรรยากาศให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนใคร ๆ ต้องเหลียวมอง และโดดเด่นจนได้รับการกล่าวถึงจากสื่อชั้นนำระดับโลกอย่าง CNN International ให้ติดอยู่ในลิสต์ “9 of Bangkok’s Most Stunning Bars” คาเฟ่เยาวราชนี้ อยู่ใกล้วงเวียน 22 ใกล้แยกหมอมี ใกล้คริสจัตรไมตรีจิตร ซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือค็อกเทลยาดองสัญชาติไทยหลากหลายขนาน ที่ขนานขานนามอย่างสุดเก๋ ๆ ดังเช่น ค็อกเทลสงกรานต์, สามแช่, นวล, นิลพัท, ยาเสน่ห์, พระอภัยมณี, ราชสีห์คำราม, กากี, ซ่อนอารมณ์ และเมนูเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบให้เข้ากับเมนูอาหารไทย สไลต์เฉพาะของทางร้าน สำหรับทานคู่ค็อกเทล ได้อย่างลงตัว ทั้งรูป รส กลิ่น สัมผัส ทั้งปลาทะเลทอดกรอบ, ข้อไก่กระบอก, หมูโสร่ง, เต้าหู้ทอดปลาหมึกกรอบ, กุ้งสไบ, ใส้กรอกขวัญ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีแนวทางเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง ร้านนี้ เปิด-ปิดเวลา : 17.00-1.00 น. ปิดรับออเดอร์อาหาร 23.30 น.

tep  bar

ภายในร้าน Tep Bar (ที่มาภาพ : www.facebook.com/TEPBARBKK)

...สุดท้ายแต่ดีกรีความเปรี้ยวเด็ดขาดไม่ได้เป็นรองใคร

  คาเฟ่ เดอะ มัสแตงบลู (The Mustang Blu Cafe) คาเฟ่เยาวราชเปิดใหม่ในตึกเก่าแก่ย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมากว่าร้อยปี ที่กำลังเป็นที่พูดถึงและปรากฏอยู่บนหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายในเวลานี้ ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตึกเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่เคยเป็นทั้งธนาคาร โรงพยาบาลและสถานอาบอบนวดเก่า ทำให้คาเฟ่เยาวราชแห่งนี้ ดึงดูดสายตาและมีเรื่องราวชวนให้เข้ามาสัมผัส ค้นหา ผ่านรูปโฉมใหม่ Boutique Hotel สุดหรู ที่ชวนให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในต่างประเทศ มากกว่าในประเทศไทย ภายในตัวโรงแรม ตกแต่งแบบสไตล์ Colonial ประดับเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่หลายชิ้น ที่เลือกเลือกสรรโดยเจ้าของซึ่งมีดีกรี เป็นนักออกแบบชื่อดัง

โรงแรม เดอะ มัสแตงบลู

ภายนอก The Mustang Blu (ที่มาภาพ : www.facebook.com/themustangblu)

          นอกจากนั้นแล้ว ที่นี่ยังมีสัตว์ Stuff อย่างเจ้ายีราฟที่ชูคอตระหง่านคอยต้อนรับผู้มาเยือนและเรียกความสนใจให้ไม่ว่าใครก็อดหยิบกล้องในมือขึ้นมาถ่ายภาพไม่ได้ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเพราะทุกมุมมีบรรยากาศ มีเรื่องราวให้ถ่ายทอดได้ไม่รู้จบ ตามแต่แบบฉบับของแต่คน บริเวณส่วนชั้นล่างสุดของโรงแรม ยังเป็นที่ตั้งของ คาเฟ่สุดฮิป ที่เป็นแหล่งสิงสถิตของ เหล่ากูรู สายฮิป สายติสท์ แถวหน้าของเมืองไทยในเวลานี้ หากไม่อยากพลาดการนั่งจิบกาแฟ โพสต์ท่าเกร๋ ๆ กับบรรยากาศสุดฮิปของคาเฟ่นี้แล้วละก็ อย่าลืมโทรจองเพื่อรับคิวกันก่อนล่วงหน้า

The Mustang Blu Cafe

The Mustang Blu Cafe (ที่มาภาพ : www.facebook.com/themustangblu)

          ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราว เยาวราช ตัวตน ของชุมชน เก่าแก่ ย่านการค้าโบราณ ที่มีความหลากหลาย คับคั่ง ที่ยังมีลมหายใจ มาตราบจนถึงปัจจุบัน และกำลังดูแปลงโฉม แต่งแต้ม ผสมผสานสิ่งใหม่ ๆ ผ่านไอเดียมุมมองของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างสีสันและมิติทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานความเก่าใหม่ของคนสองเจเนเรขั่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว อันจะช่วยต่อลมหายใจให้กับเยาวราชได้กลับมามี บทบาท ความสำคัญในด้านการค้า การดำรงใช้ชีวิตของคนผู้ในปัจจุบัน ได้อย่างกลมกลืน เรื่องราวเยาวราชถนนประวัติศาสตร์โดยผ่านสายตาของ CondoNewb ก็เป็นเช่นนี้ ยังไงใครผ่านไปได้ไปเที่ยวเยาวราชก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไลฟ์สไตล์คอนโดชิกๆ ที่ไหนติดตามที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเราด้วยนะคะ