logo

 สวนเบญจกิติ (Benchakitti Park) อีกหนึ่งสวนสาธาราณะ ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทุกวัย ที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเดินเล่น หรือเล่นกีฬาต่างๆ โดยมีการจัดตกแต่งและออกแบบไว้อย่างสวยงาม และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการ เปรียบเสมือนปอดในเมือง 

          เมื่อพูดถึงสวนสาธารณะ หลายคนก็จะนึกถึงสวนที่มีผู้คนไปพักผ่อน หย่อนใจ หรือออกกำลังกาย แต่ความจริงแล้ว สวนสาธารณะก็มีประโยชน์นอกเหนือจากพักผ่อน หรือออกกำลังกาย ดังนี้

  • สวนสาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยของ นก ปลา สัตว์ต่างๆ
  • เป็นเส้นทางธรรมชาติเชื่อมกับแหล่งที่อยู่อาศัย
  • เป็นแนวทางการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน
  • ช่วยลดเสียงรบกวนได้ โดยอาศัยพุ่มไม้ที่หนาของไม้ยืนต้น 

          และสิ่งสำคัญคือ เป็นที่เชื่อมโยงให้ผู้คนได้สัมผัส กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทำให้เป็นสังคมเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

          ลักษณะและขนาดของสวนสาธารณะ ก็มีขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาดเล็กไปยังขนาดใหญ่ และนอกจากนี้ยังมีการแบ่งสวนสาธารณะออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ดังนี้

 สวนสาธารณะที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า พ็อกเกต ปาร์ก ซึ่งสวนลักษณะนี้จะมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ เป็นลักษณะสวนเล็กที่อยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชน โดยสวนสาธารณะพ็อกเกต ปาร์ก จะมีการจัดปรับภูมิทัศน์ ทำน้ำตกเล็กๆ และมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อน เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ ให้คนเข้ามาใช้บริการได้ 

          อีกทั้งมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสวนลักษณะนี้จะเป็นสวนหมู่บ้านตั้งแต่ 2 ไร่ ไปจนถึง 25 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เข้าไปใช้บริการเป็นส่วนมาก และสวนสาธารณะอีกแบบคือ สวนสาธารณะชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ชุมชน ใกล้ที่พักอาศัย และก็จะมีสวนสาธารณะอีกแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าสวนสาธารณะในหมู่บ้านหรือชุมชน คือสวนสาธารณะระดับเมือง เช่น สวนลุมพินี สวนหลวง ร.9 สวนเบญจทัศ สวนเบญจกิติ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา สวนลักษณะนี้ จะมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย และมีเครื่องเล่น ออกกำลังกายตอบโจทย์ กลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น

          เมื่อสวนสาธาณะมีมากมายหลายประเภท จึงออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรม คือ พื้นที่สวนสาธารณะมีขนาดเล็ก การออกแบบองค์ประกอบ ก็ต้องออกแบบให้เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตกรรม เช่น น้ำพุ น้ำตกเล็กๆ อีกทั้งการออกแบบวัสดุต่างๆ โดยพื้นผิววัสดุที่ใช้ให้เหมาะกับกิจกรรม รวมทั้งการนั่งพักผ่อน เช่นเก้าอี้ ศาลาพักผ่อน มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสวนสาธารณะ

          สวนสาธารณะที่มีขนาดเล็ก การออกแบบเพื่อให้เข้ากับคนจำนวนมาก ก็จะมีการทำพื้นที่ปูทางเดินให้มีมากขึ้น ต่างจากสวนสาธารณะขนาดใหญ่จะเห็นว่าทางเดินออกแบบให้มีน้อยลง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะนำทำลานกิจกรรม จัดทำเป็นสนามหญ้าต่างๆมากขึ้น การจัดองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมก็จะนำมาจัดในสวนสาธารณะที่แตกต่างกันไป

          สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย และตอบโจทย์กลุ่มคนได้เยอะกว่าสวนสาธารณะขนาดเล็ก โดยมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 30 ไร่ มีการแบ่ง ทำลานกิจกรรมมากมาย ทำให้สวนสาธารณะไม่ใช่สวนเพื่อความสวยงาม ยังมีสวนกีฬาเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

          ในยุคปัจจุบัน คนเข้ามาใช้บริการส่วนสาธาณะมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่การออกกกำลังกาย เล่นกีฬา ฉะนั้นสวยสาธารณะก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทไป โดยมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่ม จากเดินที่มีแค่ลู่วิ่ง ลานออกกำลังกาย ก็จะมีพื้นที่ของสนามกีฬา เช่นสนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล ซึ่งสนามต่างๆที่เพิ่มเข้ามา ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของแต่ละส่วนสาธารณะ ทำให้บทบาทสวนสาธารณะเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

          จะเห็นได้ว่าสวนสาธารณะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนทุกเพศทุกวัน ในการพักผ่อน ผ่อนคลาย เดินชิว ออกกำลังกายใช้ชีวิตกับธรรมชาติ และวันนี้ CondoNewb ก็มีสวนสาธารณะอย่าง สวนเบญจกิติ มาแนะนำเพื่อนๆ ซึ่งสวนเบญจกิติ เปรียบเสมือนเป็นสวนป่าที่อยู่ในกรุง เดินทางง่าย สะดวกสบาย มีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีลู่ทางปั่นจักรยาน อีกทั้งยังเดินทางได้สะดวกสบาย ใจกลางกรุง 

มองหาสวนอื่นๆในกรุงเทพฯ? คลิกเลย! เปิดลิสต์ สวนสาธารณะทั่วกรุงเทพ

 

 สวนเบญจกิติ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษา

          พื้นที่ สวนเบญจกิติ อยู่บริเวณถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูบ และได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางกรุง เนื่องจากในปี 2535 ทางรัฐบาลได้ทูลเกล้า ถวายที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูบ ถวายพื้นที่ทั้งหมด 430 ไร่ ยกให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้สวนสาธารณะแห่งนี้ชื่อว่า “สวนเบญจกิติ”

 สวนเบญจกิติ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 330 ล้านบาท ทั้งลานกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 1,800 ตารางเมตร และได้รับเงินสนับสนุนจากโรงงานยาสูบซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ของโรงงาน และกระทรวงการคลัง 

  สวนเบญจกิติมีพื้นที่การออกแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเข้ามาใช้งานของประชาชนมากที่สุด ทั้งการใช้ประโยชน์ช่วงกลางวันและกลางคืน 

 สวนเบญจกิติออกแบบพื้นที่ใช้สอย แบ่งเป็นลานน้ำพุ และลานอเนกประสงค์ สามารถรองรับการเข้ามาทำกิจกรรมของประชาชนได้เป็นจำนวนมาก 

สวนสาธารณะ

ขอบคุณภาพสวนเบญจกิติจาก : วิกิพีเดีย

พื้นที่สวนเบญจกิติ แห่งนี้เปิดให้ประชาชานเข้ามาวิ่งสวนเบญจกิติหรือมาใช้ออกกกำลังกาย ได้สัมผัสกับธรมมชาติ ผ่อนคลายกับต้นไม้นานาพันธุ์ สำหรับการออกกำลังกาย ภายในสวนก็มีเรือปั่นที่อยู่ในบึงหนองน้ำ

กิจกรรมในสวนเบญจกิติ

ทางปั่นจักรยานสวนเบญจกิติ

สวนสาธารณะเบญจกิติมีทางปั่นจักรยานรอบสวน ซึ่งมีทางลาดยางสำหรับปั่นสำหรับจักรยาน แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนอยู่ชั้นนอกสุดของสวน ทำให้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการแยกพื้นที่แบ่งโซนออกไว้อย่างเป็นระเบียบ

ทางวิ่งสวนเบญจกิติ

สวนสาธารณะเบญจกิติมีทางวิ่งรอบสวน ซึ่งระยะเส้นทางวิ่งเป็นลักษณะวงรีรอบขนาดใหญ่รอบบึง เส้นทางวิ่งสวนเบญจกิติเป็นพื้นปูนหินขัด ตลอดระยะทางวิ่งมีร่มไม้ตลอดทาง ช่วนบังแสงแดดได้บางเป็นบางจุด

สวนสาธารณะ

ขอบคุณภาพจาก : Wongnai

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสาธาณะเบญจกิติ

สวนเด็กเล่น - ลานออกกำลังกาย

สวนสาธารณะเบญจกิติ จะมีสวนเด็กเล่น และลานออกกำลังกาย อยู่ใกล้ๆบริเวณด้านหน้าทางเข้า เครื่องเล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานถึง 13 ชนิด ก็มีมากมายตอบโจทย์กับคนแต่ละวัยแตกต่างกัน

จักรยานให้เช่า

สวนสาธารณะเบญจกิติ มีจักรยานให้เช่าสำหรับผู้ที่ชอบปั่นจักรยานออกกำลังกาย หรือจะปั่นจักรยานรับบรรยากาศธรรมชาติภายในสวน ซึ่งราคาเช่าจักรยานจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 40 บาท

เรือถีบหงส์

สวนสาธารณะเบญจกิติ มีเรือถีบหงษ์ให้ปั่นในทะเลสาบ ซึ่งราคาเช่าเรือถีบหงศ์จะอยู่ที่ 40 บาทต่อช่วโมง

อาหาร - เครื่องดื่ม

สวนสาธารณะจะมีบูธน้ำดื่ม หรือมีรถเข้ามาขายของ เช่น ลูกชิ้นทอด, ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

ห้องน้ำ

สวนสาธารณะเบญจกิติ มีห้องน้ำไว้ให้บริการภายในสวนถึง 2 จุด

สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สวนสาธารณะเบญจกิติแห่งนี้ นอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ด้านการเดินมายังสวนเบญจกิติยังสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จากถนนพระราม 4 สวนลุมพินีผ่านทางรถไฟ เมื่อถึงสี่แยกพระราม 4 ให้เลี้ยวซ้ายผ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คือสวนเบญจกิติ ที่จอดรถบริเวณสวนสะดวกสบาย

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

- รถไฟฟ้า MRT ลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3

- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก ทางออกที่ 4

- รถประจำทางสาย 136,, 2, 4, 23, 25, 29, 34, 59, 76,

สวนเบญจกิติอยู่ที่ไหน?

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สวนเบญจกิติเปิด-ปิด

05:00 น. - 21:00 น.

โทรศัพท์

02-254-1263

สวนเบญจกิติ ก็เป็นอีกหนึ่งสวนสาธาราณะ ที่เหมาะกับการเดินเล่นชิวๆ ปั่นจักยาน หรือออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จุดเด่นของสวนเบญจกิติ หรือสวนสาธารณะที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ บึงน้ำขนาดใหญ่ ทางเดิน-ทางวิ่ง ลู่ปั่นจักรยานแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดี เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาออกกำลังกาย หรือจะปั่นเรือเล่น ชมวิวทิศน์ อีกทั้งแสงสียามคำคืนที่มองเห็นดึกฝั่งตรงข้ามได้วิวที่สวยงามเลยทีเดียว ครั้งหน้า CondoNewb จะนำเนื้อหาสาระดีๆ อะไรมาฝากเพื่อนๆอีก อย่าลืมติดตามไลฟ์สไตล์คอนโด ดีดีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ใหม่ที่เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโดนะคะ