logo

          หลายคนคงเคยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวเข้ม แล้ว โดยเฉพาะ BTS พญาไท เป็นหนึ่งในสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นสถานีเชื่อมต่อการเดินทางไปย่านเศรษฐกิจ ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท รวมทั้ง BTS พญาไทไปสุวรรณภูมิได้ด้วย ทำให้เป็นเส้นทางการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางเข้าสู่เมือง และเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันการเดินทางด้วย BTS พญาไท มีความสำคัญต่อผู้โดยสารมากขึ้น สิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างเรามีรายละเอียดมาบอก

BTS พญาไทและประตูทางเข้าออกสถานี

BTS พญาไท เป็นสถานีหนึ่งในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครได้หลายแห่ง จึงมีการสร้างทางออกเพื่อรองรับ การเดินทางสู่สถานที่สำคัญ ดังนี้

1. ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 1

          สำหรับทางออกนี้เป็นบันไดทางเลื่อน สามารถเดินทางสู่สถานที่สำคัญใกล้เคียงหลายแห่ง และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่รถไฟแบบรางได้ด้วย โดยทางออกนี้สามารถเดินทางไปยัง อาคารพญาไทพลาซ่า จุดหยุดรถไฟพญาไทฝั่งใต้ และคอนโดบ้านปทุมวัน รวมทั้งร้านอาหาร Heap Cafe & Restaurant 

2. ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 2

          ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 2 นี้ เป็นช่องทางไปสู่หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟ นั่นคือ สามารถใช้ช่องทางนี้เดินทางไปที่ทำการไปรษณีย์ราชเทวี, กรมปศุสัตว์ จุดหยุดรถไฟพญาไทฝั่งเหนือ และป้ายรถประจำทางเพื่อเดินทางไปยังราชเทวี

3. ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 3

          ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท มาลงที่สถานีพญาไท ทางออกที่ 3 สามารถเดินทางต่อไปยังอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ป้ายรถเมล์ไปนางเลิ้ง รวมทั้งโรงเรียนสันติราษฎร์ 

มีรายละเอียดการขยายเส้นทาง ดังนี้

1. การขยายเส้นทางบีทีเอสสุขุมวิทสู่ปทุมธานี

          ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก BTS พญาไท ในอนาคตสามารถเดินทางไปถึงคูคตได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างส่วนขยายจากสถานีหมอชิตไปกระทั่งสถานีคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีการเปิดให้บริการแล้วถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ตลอดทั้งสายปี 2564 นี้ หากเปิดให้บริการทั้งสายแล้วจะสามารถเชื่อมต่อชานเมือง เข้าสู่กลางกรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากลำลูกกามายัง BTS พญาไทไปสุวรรณภูมิต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. การขยายเส้นทางบีทีเอสสุขุมวิทสู่สมุทรปราการ4. ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 4

          ทางเข้าออกที่ 4 นี้ ผู้โดยสารสามารถใช้ลิฟต์ลงชั้นล่าง เป็นช่องทางไปยังโรงแรมฟอลิดา และอาคารวรรณสรณ์ 

3. ทางเข้าออก BTS พญาไททางที่ 5

          ทางเข้าออกที่ 5 นี้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการเดินทางจาก BTS พญาไทไป Airport Link ซึ่งเป็นทางออกเชื่อมกับทางเดินเข้าสู่สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงค์โดยตรง

BTS พญาไท และความสำคัญต่อการเดินทางสู่เมือง

BTS พญาไท เป็นหนึ่งสถานีในเส้นทางรถฟ้าสายเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือที่เรารู้จักกันดี คือรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท ซึ่งปัจจุบันมีโครงการส่วนขยายเพื่อเชื่อมการเดินทาง ไปตลอดสายทั้งฝั่งเหนือของกรุงเทพและฝั่งสุขุมวิทด้วย เพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น 

         ซึ่งจากเดิมมีการให้บริการรถไฟฟ้า BTS พญาไท เดินทางไปถึงสถานีอ่อนนุชเท่านั้น แต่เมื่อการเดินทางของประชาชน เพื่อเข้าสู่กลางกรุงเทพมหานคร ยังไม่ครอบคลุมและมีความสะดวกยังไม่เพียงพอ จึงมีการสร้างส่วนต่อขยายสถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทอีกไปอีกจำนวน 6 สถานีถึงสถานีสำโรง แต่ยังไม่จบเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดสมุทรปราการเข้ากับกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการก่อสร้างตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มกระทั่งถึงสถานีเคหะฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปิดให้บริการแล้วโดยสามารถเดินทางจาก BTS พญาไทถึงการเคหะได้โดยไม่ต้องสับเปลี่ยนเส้นทาง ซึ่งต่างจากสายสีลมที่ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีสยาม

1. เส้นทางเชื่อมต่อ BTS พญาไทสู่สุวรรณภูมิ

         เส้นทางการเชื่อมต่อการเดินทางจาก BTS พญาไท สู่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางได้อย่ างสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสถานีหนึ่งในแปดสถานีจาก BTS พญาไทไป Airport Link สู่สนามบินสุวรรณภูมิ และปัจจุบันได้มีโครงการก่อสร้าง เส้นทางเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ครอบคลุมไปถึงสถานีกลางบางซื่อรวมทั้งหมด 10 สถานีจากสถานีกลางบางซื่อ กระทั่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จึงเป็นการเดินทางที่รวดเร็วทั้งการเดินทางสู่สนามบิน หรือผู้ที่ต้องการเดินทางจากสถานี BTS พญาไท ไปสู่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อต่อไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2. การเดินทางเชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

         โครงการขยายการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อสู่สนามบินในอนาคต เฟสต่อไปจากการก่อสร้างเส้นทางบางซื่อถึงสุวรรณภูมิแล้ว คือการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง เข้ากับเส้นทางสู่สนามบินนี้ด้วย ซึ่งเป็นโครงการในอนาคต ต้องการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสาร จากสนามบินดอนเมืองสู่สุวรรณภูมิ หรือจะเดินทางจากสนามบินเข้ากลางเมืองกรุงเทพ ให้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จะช่วยให้ผู้โดยสารจาก BTS พญาไท ไปสองสนามบินเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง ระหว่างทั้งสองสนามบินให้น้อยลง จึงไม่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากเกินไป

 

3. เส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

          โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน มีเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางเข้ากับ BTS พญาไทที่บริเวณสถานีรถไฟพญาไท ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน จากศาลายาให้เดินทางเข้ามาสู่ย่านพญาไท เพื่อต่อไปยังสุวรรณภูมิได้สะดวกขึ้น รวมทั้งผู้โดยสารสามารถมาลงที่สถานี BTS พญาไท เพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และไปยังปลายทางชานเมืองได้ เช่น เดินทางไปศาลายา จังหวัดนครปฐม ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งรถสาธารณะ หรือไม่ต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปให้เหนื่อยอีกต่อไป นั่นถือว่าเป็นอีกเส้นทางเชื่อมโยงชานเมืองสู่ใจกลางเมืองได้อีกเส้นทางหนึ่ง

การเดินทางด้วย BTS พญาไทไป Airport Link

          สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางจาก BTS พญาไทได้โดยตรง ซึ่งจากสถานีพญาไทกระทั่งเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้นกว่าแปดสถานี และระยะเวลาระหว่างขบวนจะรอเพียงประมาณ 12 นาทีเท่านั้น ซึ่งมีสถานีต่างๆ ได้แก่

          สถานี BTS พญาไท เป็นสถานีเชื่อมต่อการเดินทางสู่สุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มหรือรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท รวมทั้งในอนาคตสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน นอกจากนั้นบริเวณโดยรถสถานี BTS พญาไทยังสามารถเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

สถานีราชปรารภ เป็นสถานีที่ 2 จาก BTS พญาไทไป Airport Link และสามารถเดินทางไปย่านประตูน้ำได้อย่างสะดวก รวมทั้งในอนาคตยังสามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ด้วย ทำให้ย่านนี้เต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่ง จึงเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งของนักท่องเที่ยว

สถานีมักกะสัน สำหรับสถานีนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตจะมีโครงการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า เชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมือง ที่สถานีมักกะสันนี้ ทำให้ในอนาคตผู้โดยสารสามารถเดินทางมาจาก BTS พญาไท และเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง รวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ทำให้เชื่อมการเดินทางสู่สองสนามบิน ของกรุงเทพมหานครวนครบลูปพอดี

สถานีรามคำแหง จาก BTS พญาไท สู่สุวรรณภูมิสถานีนี้จะเป็นสถานีที่ 4 ซึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่ผู้โดยสารสามารถเดินทาง ต่อเข้าสู่ย่านรามคำแหงได้อย่างสะดวก และไม่ต้องฝ่ารถติดบนท้องถนนเพื่อเข้าไปสู่ย่านรามคำแหงด้วย

สถานีหัวหมาก เป็นสถานีต่อเนื่องจากสถานีรามคำแหง ซึ่งเป็นสถานีที่สามารถเดินทางจาก BTS พญาไท เพื่อออกไปย่านหัวหมาก และถนนพัฒนาการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากพญาไทไปหัวหมากได้สะดวกขึ้น

สถานีบ้านทับช้าง จาก BTS พญาไท ไปสถานีบ้านทับช้าง ถือเป็นแหล่งชุมชนของชาวมุสลิม ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มากมาย สถานีบ้านทับช้างจึงเป็นเป็นสถานีการเดินทาง ของประชาชนเชื่อมต่อกับ BTS พญาไทไป Airport Link ทำให้เดินทางเข้าสู่สุวรรณภูมิง่ายและสะดวกมากขึ้น

สถานีลาดกระบัง สถานีลาดกระบัง เป็นสถานีที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จาก BTS พญาไทเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นอีกสถานีหนึ่งที่เชื่อมต่อการเดินทาง ของคนย่านลาดกระบังสู่สนามบินสุวรรณภูมิ และการเดินทางไปยังกลางเมืองกรุงเทพ และต่อการเดินทางอื่นๆ ที่ BTS พญาไทด้วย

สถานีสุวรรณภูมิ เป็นสถานีสุดท้ายของเส้นทาง BTS พญาไทไป Airport Link ซึ่งสถานีนี้เชื่อมต่อเข้าใต้อาคารผู้โดยสาร ของสนามบินสุวรรณภูมิโดยตรง ดังนั้นหากเดินทางจากพญาไท เพื่อมายังสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารสามารถเดินออกไปยังอาคารผู้โดยสารได้โดยตรง หรือจากสนามบินจะเดินทางไปยัง BTS พญาไท ก็สามารถต่อที่สถานีนี้ได้อย่างสะดวกมากเช่นกัน

แผนที่บริเวณสถานี BTS กับการเดินทาง

          บริเวณสถานี BTS พญาไท สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ นอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งตามแผนที่บริเวณสถานี BTS พญาไทกับพื้นที่ใกล้เคียงมีความน่าสนใจ ดังนี้

1. สถานีเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวก

          เนื่องจากสถานี BTS พญาไท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายทาง จะเดินทางเข้าสู่อนุสาวรีย์ก็ได้สะดวก หรือจะเดินทางไปกระทั่งถึงพระราม 4 ผ่านย่านเศรษฐกิจ เช่น มาบุญครอง และสยาม เพื่อออกสู่พระราม 4 ก็มีความสะดวกเช่นกัน หรือจะเดินทางไปพระราม 9 จากพญาไท ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก จากนั้นจะเดินทางต่อจากพระราม 9 เข้าสู่ถนนเพชรบุรี และเข้าสู่สุขุมวิทต่อได้เลย รวมทั้งจะเดินทางจากพญาไทสู่ย่านสยามสแควร์ ก็ได้ ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั้ง BTS พญาไทหรือจะเดินทางด้วยการขนส่งแบบอื่น ก็สามารถไปได้สะดวกเช่นกัน

2. จาก BTS พญาไทสู่จุดขึ้นทางด่วนใกล้เคียง

          จากสถานี BTS พญาไท สามารถไปสู่จุดขึ้นทางด่วน ได้หลากหลายเส้นทาง ตามแผนที่บริเวณสถานี BTS จะอยู่ใกล้เคียงกับทางขึ้นทางด่วนถึงสามทาง ได้แก่

ด่านสนามเป้า ด่านสนามเป้านี้เป็นจุดขึ้นทางด่วน ที่อยู่ไม่ไกลจาก BTS พญาไทมากนัก เดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังเป็นด่านขึ้นทางด่วนที่สามารถลงไปได้ทุกจุด ไม่ว่าจะเดินทางไปยังย่านพระราม 9 ย่านถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อออกไปสู่ลาดพร้าว ก็สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว

 ด่านอุรุพงษ์ เป็นอีกด่านสำหรับขึ้นทางด่วน ที่อยู่ไม่ไกลจาก BTS พญาไทมากนัก และเป็นด่านทางด่วน ที่สามารถเดินทางไปสู่ย่านหัวลำโพง สีลม สาทร ถนนจันทร์ เพื่อต่อไปยังย่านพระราม 3 ได้อย่างสะดวก ทำให้เชื่อมต่อการเดินทางจาก BTS พญาไทไปยังด่านทางด่วนนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

 ด่านดอนเมืองโทลล์เวย์ ตามแผนที่บริเวณสถานี BTS และบริเวณใกล้เคียง จะอยู่ไม่ไกลจากด่านดอนเมืองโทลล์เวย์มากนัก ด่านนี้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต หากต้องการเดินทางออกไปสู่ดอนเมือง รังสิต และออกสู่ภาคเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ทางด่วนนี้สามารถเดินทางจาก BTS พญาไทได้อย่างรวดเร็ว เพราะค่อนข้างใกล้กันและเป็นเส้นทางด่วน ทำให้การเดินทางสู่จุดหมายทำได้เร็วยิ่งขึ้น

 

3. สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้เส้นทางใกล้ BTS พญาไท

          แม้ว่า BTS พญาไท จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ไปสู่จุดอื่นของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก เช่น BTS พญาไทไป Airport Link รวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท และสายสีแดงอ่อนในอนาคต เป็นต้น แต่หากศึกษาเส้นทางและแผนที่บริเวณสถานี BTS พญาไท พบว่าถนนบริเวณพญาไทไม่ค่อยมีทางกลับรถแบบถูกกฎหมายให้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะจากแยกปทุมวันกระทั่งถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจากถนนศรีอยุธยาไปถนนพระราม 6 ทำให้การเดินทางย่านใกล้ BTS พญาไทด้วยรถยนต์ส่วนตัวและการขนส่งสาธารณะ มีความล่าช้าไปบ้างในบางช่วงเวลา ดังนั้นหากจะเดินทางมาย่านพญาไท แนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS พญาไทจะเร็วและดีกว่า

4. คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญใกล้ BTS พญาไท

BTS พญาไท เป็นสถานีจุดหมายปลายทาง ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากพื้นที่ใกล้กับ BTS พญาไทนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญใกล้เคียงหลายแห่ง ได้แก่

1. BTS พญาไทไป Airport Link 

แอร์พอทลิ้ง

ขอบคุณภาพจาก : วิกิพิเดีย

          ปัจจัยหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เดินทางมายังบริเวณย่านสถานี BTS พญาไท เนื่องจากสามารถเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวก เพราะสามารถต่อ BTS พญาไทไป Airport Link ที่สถานีพญาไทนี้ ทำให้การเดินทางเข้าสู่เมือง และการเดินทางไปสู่สุวรรณภูมิ สามารถทำได้อย่างสะดวก ทำให้เป็นจุดหมายหลัก เพื่อหาที่พักก่อนเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่อื่นๆ ของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเมื่อเดินทางมาถึงย่านนี้แล้ว มีโรงแรมและที่พักให้เลือกพักมากมาย ส่งผลให้พื้นที่ใกล้ BTS พญาไท มีความน่าใจมากในสายตานักท่องเที่ยว

2. โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ 

พูลแมน

ขอบคุณภาพจาก :www.pullmanbangkokkingpower.com

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ที่อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท โดยเฉพาะสถานีพญาไท เพราะหลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้า BTS พญาไทแล้วสามารถมาโรงแรมแรมได้ทางฝั่งถนนศรีอยุธยา หรือถ้าเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ก็สามารถเดินลงจากสถานี ผ่านมายังโรงแรมนี้ด้วยระยะทางไม่ไกล เพียงไม่ถึงสองร้อยเมตรจากสถานีพญาไท จึงเป็นอีกโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการเดินทางที่ดีอีกแห่งหนึ่ง

3. โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

เดอะสุโกศล

ขอบคุณภาพจาก : www.thesukosol.com

           โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญ ของนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ตั้งอยู่ในซอยรางน้ำ และอยู่ไม่ไกลจาก BTS พญาไท โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท แล้วมาลงที่สถานีพญาไทและสถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ เดินทางต่อมาอีกไม่ถึงสองร้อยเมตรก็ถึงแล้ว นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สามารถเดินไปช็อปปิ้งที่ คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ต่อได้เลยเพราะอยู่ติดกัน เรียกว่าการเดินทางมาก็สะดวก การใช้ชีวิตอยู่ใกล้เคียง BTS พญาไทก็ง่ายอีกด้วย

4. ที่ทำการไปรษณีย์ราชเทวี 

ไปรษณีย์ราชเทวี

ขอบคุณภาพจาก : www.foursquare.com

          สถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ ย่านรถไฟฟ้า BTS พญาไทอีกที่หนึ่ง นั่นคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชเทวี หากนักท่องเที่ยวต้องการทำธุระเกี่ยวกับงานไปรษณีย์ ทั้งการส่งพัสดุไปรษณีย์กลับประเทศของตน โอนเงินผ่านทางไปรษณีย์ หรือจะเป็นสิ่งที่คลาสสิคที่สุด คือการส่งโปสการ์ดให้ตัวเอง เป็นต้น สามารถทำได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล อยู่ไม่ไกลจาก BTS พญาไทไปสุวรรณภูมิต่อได้อย่างสะดวก หลังจากส่งพัสดุไปล่วงหน้าแล้ว จึงถือว่าเป็นอีกสถานที่ใกล้เคียง ที่สำคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยว

5. โรงพยาบาลพญาไท 1 

รพ.พญาไท 1

ขอบคุณภาพจาก : www.phyathai.com

          โรงพยาบาลพญาไท 1 ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา อยู่ห่างจากสถานี BTS พญาไทประมาณ 250 เมตร ซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของพื้นที่ใกล้เคียง กับรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท สถานีพญาไท เพราะหากเดินทางมาท่องเที่ยว หรือต้องผ่านมาย่านนี้แล้ว มีอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้น สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่พักโรงแรมขนาดใหญ่ หากเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพ จะสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อส่งตัวไปรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

6. อาคารวรรณสรณ์ 

อาคารวรรรสรณ์

ขอบคุณภาพจาก : www.wannasorn.com

          อาคารวรรณสรณ์เป็นอีกหนึ่งสถานที่อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในย่านใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท สถานีพญาไท เพราะเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชา ที่มีชื่อเสียงมากมายกว่า 20 แห่ง ทำให้อาคารวรรณสรณ์กลายเป็นสถานที่รวม ของนักเรียนที่ต้องการกวดวิชามากขึ้น รวมทั้งมีศูนย์อาหารและร้านอาหารหลากหลายร้าน ให้เลือกรับประทานเมื่อมายังอาคารนี้และใกล้ BTS พญาไท นอกจากนั้นยังมีศูนย์หนังสือ ฟิตเนส ศูนย์ทันตกรรม และสถานเสริมความงามสำหรับให้บริการด้วย จึงเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกใกล้กับ BTS พญาไท อีกแห่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

7. ร้านอาหารครัวกรุงเทพ (The Bangkok Heritage) 

ครัวกรุงเทพ

ขอบคุณที่มา : Facebook ครัวกรุงเทพ

          ร้านอาหารครัวกรุงเทพ เป็นร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากสถานี BTS พญาไท ซึ่งอยู่ห่างเพียง 200 เมตรเท่านั้น จึงเป็นจุดหมายสำหรับการทานอาหาร ทั้งอาหารไทย อาหารจีน และอาหารนานาชาติอื่นๆ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองของร้าน และราคามีความสมเหตุสมผลกับคุณภาพของอาหาร อาหารที่นี่มีหลายเมนู ซึ่งมีการรีวิวจากนักท่องเที่ยวว่าอร่อย และมีความหลากหลายของอาหาร เมนูแนะนำของนักท่องเที่ยว ที่ถือว่าอยู่ในระดับอร่อยใช้ได้เลยล่ะ คือ ปลากะพงซอสมะขาม ปลาดุกฟูที่แยกน้ำมาให้ลูกค้า ใส่น้ำยำตามความพอใจของตัวเอง และต้มยำรสชาติกลมกล่อม เป็นต้น จึงถือเป็นร้านอาหารใกล้ BTS พญาไทและรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทอีกร้านหนึ่งต้องห้ามพลาด

8. ร้านโคตรทะเล 

โครตทะเล

ขอบคุณภาพจาก : Facebook โครตทะเล

          สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารแนวปิ้งย่างทะเล อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท แนะนำให้ลองไปทานอาหาร ที่ร้านโครตทะเลสักครั้งแล้วอาจจะติดใจก็ได้ เพราะร้านนี้เขาเอาสัตว์จากทะเล มารวมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกทานแบบเต็มที่ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลาสดๆ เนื้อแน่น รวมทั้งที่ร้านเขาใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสุดๆ ราคาเป็นกันเอง รวมทุกอย่างทั้งค่าอาหาร และเครื่องดื่มในราคาเดียว ทานได้แบบไม่อั้น ซึ่งใครที่ต้องการมาร้านนี้ให้ลง BTS พญาไท แล้วออกทางออกที่ 2 จากนั้นเดินทางต่อมาอีกไม่ไกล สอบถามเส้นทางจากทางร้านโดยตรง หรือค้นหาตามกูเกิ้ลแม็บก็ได้

9. ร้าน Into the Woods BKK 

Into the woods bkk

ขอบคุณภาพจาก : www.forfur.com

          ร้านอาหารใกล้ BTS พญาไท อีกร้านที่ต้องห้ามพลาด คือ ร้าน Into the Woods BKK ร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยสไตล์คาเฟ่ธีมเทพนิยาย ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง มีการจัดมุมสวยๆ ไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปด้วย ซึ่งสาขานี้เป็นสาขาที่สอง นอกจากในร้านจะมีบรรยากาศดีน่านั่งแล้ว อาหารและเครื่องดื่มของร้านเขาก็อร่อยมากเช่นกัน โดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มกาแฟต้องลองให้ได้ เพราะเขานำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ จากเชียงใหม่มาผ่านกรรมวิธีการชง ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน รวมทั้งในร้านมีทั้งอาหารจานเดียว ขนมของหวานต่างๆ ให้เลือกชิม ราคาถือว่ามิตรภาพมากเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น จึงไม่น่าพลาดสำหรับร้านใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทสถานีพญาไท

 

BTS พญาไท เป็นอีกย่านหนึ่งที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน รวมทั้งยังสามารถต่อจาก BTS พญาไทไป Airport Link ได้ นอกจากนั้นยังสามารถต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ที่พญาไท จึงถือว่ามีความน่าสนใจสำหรับการอยู่อาศัย หรือการหาที่พักระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าย่าน BTS พญาไท จะทำให้มีความสะดวก และประทับใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้ ครั้งหน้าเราจะนำความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอนโด อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ