logo

 ต้นไม้เรียกทรัพย์ เป็นหนึ่งในความเชื่อของผู้คนทั้งในยุคก่อนและยุคปัจจุบัน เมื่อใดที่ปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบ้าน เมื่อนั้นบ้านจะร่มเย็น มีความสุข และปรากฏแต่ความรุ่งเรืองในครอบครัวนั้น ๆ ซึ่งต้นไม้จะเป็นตัวแทนของการเติบโต เจริญงอกงาม สร้างความสดชื่น และสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์หลากหลายด้าน ที่สำคัญคือรากของต้นไม้จะเชื่อมต่อกับดินจึงให้ความหมายของความมั่นคงและแข็งแรงได้เช่นกัน ความเชื่อจึงนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้บ้านเกือบทุกหลังหรือแม้แต่คนอยู่คอนโดก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ เพื่อให้ประโยชน์ทั้งเรื่องของความสุขทางใจและช่วยฟอกอากาศภายในบริเวณที่อยู่อาศัยให้สดชื่นมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ตามไปทำความรู้จักต้นไม้เรียกทรัพย์จากในบทความนี้กันเลย

. . . . . . . . . .

ความเป็นมาของต้นไม้เรียกทรัพย์

          ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยจะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่เสมอ เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์ ย่อมต้องรู้จักการปลูกและเพิ่มปริมาณของต้นไม้ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการรู้จักสายพันธุ์และประโยชน์ที่จะได้จากต้นไม้มากขึ้น เพื่อนำมาต่อยอดการใช้ชีวิตที่พัฒนามากกว่าเดิม

         จุดนี้เองจึงทำให้เกิดเป็นต้นไม้มงคล รวยทรัพย์หรือที่คนเรียกว่าต้นไม้เรียกทรัพย์ ที่ถือว่าเป็นความเชื่อของคนในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ต้นไม้เรียกทรัพย์ต่างก็มีจุดกำเนิดจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะคนในยุคใดเมื่อมีบ้านก็มักจะมีการปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้าน, หลังบ้าน หรือการปลูกต้นไม้ในกระถางเพื่อเพิ่มความสดชื่นภายในบ้าน ดังนั้นการเลือกต้นไม้เพื่อนำมาปลูกจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญและจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัย ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์จึงถูกกำหนดขึ้นมาจากผู้ที่มีความรู้, มีความเชื่อ และมีความสามารถในเรื่องของพิธีกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นต้นไม้มงคลในแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเชื่อด้านพลังบวกที่จะมอบให้กับบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ภายในที่อยู่อาศัยและทุกคนในครอบครัว

ต้นไม้เรียกทรัพย์ มีต้นอะไรบ้าง

 ต้นไม้เรียกทรัพย์แต่ละแบบจึงมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ การเลี้ยงดู และรูปทรงของต้นไม้ สำหรับต้นไม้ที่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่จะได้รับความนิยมปลูกภายในสวนหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางจะนิยมปลูกใส่กระถางเพื่อสร้างความสดชื่นภายในบ้าน ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะเป็นทั้งไม้ใหญ่และไม้เล็กที่สามารถปลูกภายในบ้านเรือนได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของชื่อมงคลที่ติดมากับต้นไม้ เช่น ไม้ขนุนหรือต้นขนุนตามความเชื่อโบราณ คือ การเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่หนุนให้เจริญรุ่งเรืองและหนุนให้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาภายในบ้าน เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีการใช้ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์อย่างไม้ต้นราชพฤกษ์ ไม้ต้นมะขาม และไม้ต้นพยุง นำมาทำเสาเอกของบ้านที่เชื่อว่าถ้านำไม้ใหญ่มาทำเป็นเสาเอกจะยิ่งเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านมากขึ้น มีบารมี เป็นที่เกรงขาม และเป็นการเพิ่มเขตความปลอดภัย ป้องกันพลังงานชั่วร้ายหรือเรื่องไม่ดีต่าง ๆ ได้ พร้อมส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยทั้งหมด ส่วนต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ขนาดเล็กที่สามารถปลูกในกระถางได้ จะมาในรูปแบบของดอกไม้หรือไม้ใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จะให้สีสันสวยงาม มีความหมายที่ดี ออกดอกหรือออกผลเพื่อสร้างประโยชน์กับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้มงคลพิเศษหรือต้นไม้เรียกทรัพย์ด้วยเช่นกัน

รวม 10 อันดับต้นไม้เรียกทรัพย์ที่คนไทยนิยมปลูก

          สำหรับต้นไม้เรียกทรัพย์หรือต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ที่คนไทยนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ปลูกในสวนหน้าบ้านหรือสวนหลังบ้าน รวมไปถึงการปลูกภายในกระถางเพื่อตั้งเป็นไม้ประดับสร้างความสดชื่นภายในบ้านจะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์ แต่ต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมี 10 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ

1. ว่านเศรษฐี 

ต้นไม้เรียกทรัพย์ว่านเศรษฐี

          ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนใน ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นไม้เรียกทรัพย์แบบว่านเมตตามหานิยม จะเน้นเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเรือน เสริมเรื่องโชคลาภและทำให้บ้านมีความสุข โดยจะเป็นไม้ที่สามารถปลูกไว้ที่สวนหน้าบ้านหรือหลังบ้านได้อย่างสวยงาม จะมีลักษณะใบยาวและมีแถบทั้งสีเหลืองและสีเขียวในใบเดียวกัน ใบจะยาวและปลายแหลม มีความอ่อน ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ชนิดนี้มีชื่อในต่างประเทศว่า Spider Plant และอีกชื่อหนึ่งคือ Airplane Plant เพราะมีลักษณะที่คล้ายกับใบของเครื่องบิน เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะสามารถออกดอกที่สวยงามได้ โดยจะเป็นดอกแบบชูช่อยาวขึ้นจากต้น

        ว่านเศรษฐีนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งว่านเศรษฐีเรือนในกับว่านเศรษฐีเรือนนอก ที่มีลักษณะคล้ายกันจะต่างกันเพียงแค่แถบสีเท่านั้น โดยต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างว่านเศรษฐีเรือนในจะมีแถบสีเหลืองอ่อนออกสีครีมที่กลางใบและริมใบจะเป็นสีเขียว ส่วนว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลางและแถบสีเหลืองออกครีมอยู่ริมใบแทน จะเป็นการสลับที่กัน จึงถือว่าเป็นจุดสังเกตง่าย ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นว่านเศรษฐีเรือนในหรือเรือนนอกต่างก็เป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

ลักษณะลำต้นว่านเศรษฐี : ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างว่านเศรษฐีเรือนในจะมาในรูปแบบของพืชล้มลุกที่มีอายุยาวนาน โดยจะสูงได้มากถึง 50 เซนติเมตร ลำต้นจะมีลักษณะกลม แต่เมื่อขึ้นใบแล้วจะตั้งตรงและยาวขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนของลำต้นจะมีกาบใบและจะมีการงอกใหม่อยู่เสมอและจะขึ้นเป็นพุ่มจนมีลักษณะที่คล้ายกับตะไคร้ การออกดอกจะออกอยู่ที่ประมาณ 2 ดอกขึ้นไปจนถึง 4 ดอก กลีบดอกจะออกเป็นสีขาวสะอาดและแผ่นของกลีบดอกจะมีความกว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร และยาวอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตร สำหรับการออกผลจะมีเพียงกับต้นเศรษฐีเรือนนอกที่จะออกมาก่อนการผลิดอก

ประโยชน์ของต้นเศรษฐีเรือนใน : คือการเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ในกลุ่มว่านเมตตามหานิยมที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลภายในบ้าน เสริมโชคลาภและป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ เป็นต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ที่นิยมปลูกไว้สวนหน้าบ้าน เพื่อเป็นการสร้างอาณาเขตของความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ก็มีการแยกออกมาเพื่อปลูกไว้ภายในกระถาง เพื่อให้กลายเป็นไม้ประดับที่อยู่ภายในบ้านแล้วสามารถดูดซับสารพิษต่าง ๆ และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกด้วย ซึ่งต้นว่านเศรษฐีนั้นจะช่วยในเรื่องของการปัดเป่าภัยอันตรายและโรคภัยต่าง ๆ พร้อมการสนับสนุนให้หน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองมากขึ้นอีกด้วย

2. กวักมรกต 

ต้นไม้เรียกทรัพย์ กวักมรกต

          กวักมรกตเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ให้ความสวยงาม อึดทน และถ้าออกดอกจะยิ่งเพิ่มความโชคดีให้กับเจ้าของบ้าน ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นเสริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมปลูกทั้งในที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานต่าง ๆ เน้นเรื่องการปลูกแล้วได้รับโชคลาภเงินทอง กวักทรัพย์ กวักโชค ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต ที่สำคัญคือการเป็นต้นไม้ที่อึดทนและตายยาก ปลูกง่าย จุดเด่นของต้นไม้เรียกทรัพย์ประเภทนี้ คือ ใบและก้านสีเขียวเข้ม ขึ้นเป็นพุ่ม มีใบและก้านที่ชี้ขึ้นด้านบน ด้วยความที่ลำต้น ก้าน และใบมีสีเขียวเข้ม จึงถูกเรียกว่ากวักมรกต

ลักษณะลำต้นกวักมรกต : ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างกวักมรกตมีชื่อที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Zamioculcas Zamifolia สำหรับลำต้นของกวักมรกตจะกำเนิดขึ้นจากหัวที่อยู่ใต้ดินแล้วแทงดินขึ้นมาเป็นก้านที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง ใบจะออกสีเขียวเข้มไปจนถึงดำ มีลักษณะพิเศษคือใบมีความเงางามและมีการขึ้นของใบบนก้านถี่ พร้อมเว้นระยะห่างเหมาะสม จึงเรียงตัวได้สวยงามเลยทีเดียว สำหรับการแทงใบนั้นจะแทงขึ้นมาเหนือดิน โดยที่ก้านใบจะออกเป็นก้านอวบน้ำแต่ก็มีความแข็งแรงพอสมควร จะแตกหน่อค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว เมื่อแตกก้านออกมาแล้วจะมีใบเดี่ยว

           นอกจากนี้ ยังสามารถมีช่อดอกแทงออกมาจากก้านได้อีกด้วย ดอกจะขึ้นเป็นรูปทรงแท่งที่คล้ายกับดอกเดหลี ออกสีเขียวอ่อนและจะมีเปลือกหุ้มดอกอยู่ เมื่อดอกบานเต็มที่เปลือกหุ้มดอกจะหลุดออก การดูแลกวักมรกตถือว่าง่ายดายมาก เพราะเพียงแค่วางไว้ตรงจุดที่ไม่จำเป็นต้องแสงแดดส่องถึงมากนัก ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครั้ง และเน้นพรวนดินให้โปร่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็จะสามารถทำให้กวักมรกตเติบโตได้อย่างสวยงาม เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลหรือเวลามีน้อยเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของต้นกวักมรกต : ต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่มีประโยชน์ทางความเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ เพราะจะช่วยเรื่องการกวักเงิน-ทองเข้าบ้าน กวักแต่ความโชคดี กวักแต่เรื่องราวดี ๆ เข้าสู่ตัวบ้าน ชื่อว่ามรกตเพราะมีใบสีเขียวเข้มและมรกตถือว่าเป็นอัญมณีที่มีราคาสูง จึงเป็นชื่อแห่งความมงคลและเป็นการบ่งบอกถึงการปลูกแล้วร่ำรวยเงินทอง เป็นต้นเสริมทรัพย์ ที่สำคัญคือการเป็นพืชที่ช่วยดูดซับสารพิษและอากาศที่ไม่ดีภายในบ้าน จึงถือว่าเป็นหนึ่งในไม้ฟอกอากาศชั้นดีที่ควรปลูกไว้ภายในตัวบ้านเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์หรือจะปลูกที่หน้าบ้านก็ให้ความสวยงามไม่แพ้กัน

3. วาสนา 

ต้นไม้เรียกทรัพย์ วาสนา

          ต้นวาสนาเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่คนไทยในยุคก่อนเชื่อว่าสามารถปลูกไว้หน้าบ้านแล้วอธิษฐานเพื่อขอพร ขอความสุข และความสมหวังในชีวิตได้ ทั้งยังเป็นต้นไม้เสี่ยงทายที่จะทำให้เห็นถึงชีวิตในอนาคตของผู้ที่ปลูกต้นวาสนาอีกด้วย ถ้าผู้ใดปลูกต้นวาสนาแล้วออกดอกจะถือว่ามีวาสนาดี อนาคตจะรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลของทุกคนในบ้าน แต่ถ้าผู้ใดปลูกแล้วไม่ขึ้น ไม่มีดอก หรือเจริญเติบโตไม่เต็มที่ อาจจะหมายถึงคนไม่มีวาสนาได้เช่นเดียวกัน ที่สำคัญคือความเชื่อนี้จะเชื่อมั่นว่าเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องเป็นผู้ที่ปลูกต้นไม้เรียกทรัพย์นี้แล้วทำการอธิษฐานเพื่อขอพรจะได้ผลดีที่สุด

ลักษณะลำต้นวาสนา : ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างต้นวาสนาหรือมีชื่อที่ถูกเรียกอย่างสามัญว่า Queen Of Dracaenas หรือ Dracaena Goldieana เป็นพืชในตระกูล AGAVACEAE โดยความเป็นจริงแล้วต้นวาสนามีถิ่นกำเนิดจากประเทศไนจีเรียและประเทศทางโซนเอธิโอเปีย พร้อมการมีชื่อเรียกอื่น ๆ อย่างประเดหวีหรือมังกรหยกอีกด้วย ลักษณะของลำต้นจะเป็นไม้ยืนที่มีขนาดกลาง ลำต้นจะสูงที่สุดได้ประมาณ 10 เมตร และมีรูปทรงกลม ต้นจะขึ้นมาแบบตรง ๆ จะไม่มีกิ่งก้านใด ๆ แต่จะมีใบที่แตกออกมาตามลำต้น ผิวของเปลือกลำต้นจะเป็นสีน้ำตาล ส่วนใบจะมีความคล้ายกับต้นเศรษฐีเรือนในและนอก จะมีใบที่ใหญ่และกว้างกว่า ใบจะมีปลายแหลม ขอบใบมีพื้นผิวเรียบเกลี้ยงออกมันและมีความโค้งงอเล็กน้อย ใบจะมีความกว้างได้มากที่สุดคือ 6 เซนติเมตร และยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร

          ในส่วนของดอก การออกดอกจะเป็นช่อตรงส่วนของยอดลำต้น โดยดอกจะมีขนาดเล็กและขึ้นมาเป็นกลุ่ม ซึ่งดอกจะออกสีขาวบริสุทธิ์และในบางต้นจะออกเป็นสีเหลืองอ่อน ให้กลิ่นที่ค่อนข้างหอมฉุนเลยทีเดียว ต้นวาสนาถือว่าปลูกและดูแลค่อนข้างง่าย เพราะไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดดมากนัก ลดน้ำเพียงแค่ครั้งเดียวอยู่ได้นานถึง 7 วัน รวนดินให้ซุยและใช้ดินออกปนทราย เติมปุ๋ยเล็กน้อยก็สามารถอยู่ได้ยาวนานหลายปี ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของโรคมากนักและค่อนข้างจะทนทานต่อสภาพอากาศสูงเลยทีเดียว การขยายพันธุ์ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์อย่างวาสนาใช้เพียงแค่การปักชำก็ขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของต้นวาสนา : ประโยชน์ของต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างต้นวาสนานั้น คือ การเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ เสริมสิริมงคลและทำให้วาสนาของผู้ปลูกดีขึ้น เน้นการเสริมเรื่องโชคลาภ การงาน ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง ยิ่งถ้าออกดอกแล้วจะถือว่าทำให้วาสนาของผู้ปลูกมีความรุ่งโรจน์มากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกจากผู้หญิง เน้นให้ปลูกในวันอังคารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศที่สมพงศ์กับผู้ปลูกต้นไม้เรียกทรัพย์นี้จะยิ่งทำให้เสริมบารมีในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนสรรพคุณทางยานั้นใบจะเป็นตัวช่วยบรรเทาเรื่องอาการปวดหลังการคลอดบุตรได้ พร้อมการดูดสารพิษภายในบ้านเรือนและอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปลูกต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ชนิดนี้เป็นได้ทั้งไม้ประดับภายในบ้านหรือจะปลูกกับสวนหน้าบ้านก็ให้ประโยชน์ได้ดีเช่นกัน

4. ไผ่กวนอิม 

ต้นไม้เรียกทรัพย์ ไผ่กวนอิม

 ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ขนาดกลางและเป็นไม้ประดับแบบพุ่มที่นิยมปลูกไว้เพื่อวางประดับภายในห้องต่าง ๆ ของบ้าน หรือวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อให้เกิดความสดชื่นและเป็นไม้ที่สามารถดูดซับสารพิษต่าง ๆ ภายในบ้านและอาคารได้เป็นอย่างดี มีลักษณะลำต้นขนาดเล็กและเป็นไม้เนื้ออ่อนพร้อมด้วยใบด้านบน โดยใบของไผ่กวนอิมนั้นจะมีทั้งแบบใบสีเขียวเข้ม, ใบสีเขียวอ่อน และใบสีเขียวสลับขาว ส่วนลำต้นจะเป็นได้หลายแบบ ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ถูกตามหลักฮวงจุ้ย จึงได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับภายในกระถางขนาดเล็กบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งความเด่นของต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างไผ่กวนอิม คือ มีหลายสายพันธุ์และลำต้นอาจจะถูกทำออกมาหลายรูปแบบ เพราะจะมีวิธีการปลูกที่มีเทคนิคทำให้ลำต้นมีรูปลักษณะที่แปลกใหม่ จึงทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามมากขึ้น ไผ่กวนอิมจึงกลายเป็นหนึ่งในต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะลำต้นไผ่กวนอิม : ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างไผ่กวนอิมมาในรูปแบบของไม้ประดับที่มีชื่อสามัญว่า Dracaena Sanderiana นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Lucky bamboo, Ribbon plant, Belgian evergreen หรือ Ribbon dracaena อีกด้วย จะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศคองโกและประเทศแคเมอรูน จึงขึ้นได้ดีในป่าดิบชื้น ลำต้นจะมีขนาดเล็กและภายในลำต้นจะเป็นไม้เนื้ออ่อน จะขึ้นเป็นลำต้นตรง ๆ และจะมีข้อเป็นปล้องสีเขียวและมีใบขึ้นตามลำต้น ใบจะเติบโตยืดออกมาจากข้อของต้น แตกเป็นใบเดี่ยวแล้วแตกยอดออกเป็นใบที่เพิ่มมากขึ้น จะมีกาบห่อหุ้มลำต้นสลับกันไปมา

          ส่วนใบจะเรียวยาวและมีปลายที่ค่อนข้างแหลม โคนใบไปจนถึงกาบใบจะมีทั้งสีเขียวและสีขาวให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยจะโตเต็มที่ได้มากสุด 1.5 เมตร ส่วนความกว้างใบจะอยู่ที่ 3 เซนติเมตร และความยาวของใบจะมากที่สุดคือ 8 เซนติเมตร ไผ่กวนอิมถือว่าเป็นไม้ปลูกง่าย เพียงแค่เลือกกระถางหรือแจกันมาแล้วใส่น้ำไว้ จากนั้นนำไผ่กวนอิมแช่ไว้ในน้ำหรือแจกัน พร้อมการตกแต่งด้วยหินเพื่อยึดต้นไว้ เท่านี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างสวยงาม

ประโยชน์ของต้นไผ่กวนอิม : ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างไผ่กวนอิมจะนิยมปลูกเพื่อการวางไว้บูชาเทพเจ้า เพราะมีความเชื่อว่าจะมอบเรื่องความโชคดี โชคลาภ ความสำเร็จและความมั่งคั่ง พร้อมให้ความเชื่อว่าการปลูกไผ่กวนอิมจะส่งเสริมให้มีฐานะที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็ว เพิ่มความเป็นสิริมงคลในชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกัน ทั้งยังถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้เรียกทรัพย์ สำหรับการปลูกเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะและถูกนำไปใช้ในพิธีการบูชาเทพเจ้ากับพิธีการทางศาสนาอีกหลายพิธีเลยทีเดียว มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกต้นกวนอิมแล้วควรวางไว้ทางทิศตะวันออกและจะต้องลงมือปลูกในวันอังคาร เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในบ้านและผู้ปลูกต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างสูงสุด

5. ศุภโชค 

          ต้นไม้เรียกทรัพย์อย่างต้นศุภโชคหรือถูกเรียกตามชื่อพันธุ์ไม้ว่าพุดศุภโชค จะเป็นใบสีเขียวเรียวยาวขนาดเล็กและขึ้นเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นพุ่มเตี้ยและมีดอกสีขาวบริสุทธิ์ ลำต้นจะสูงได้มากที่สุด 3 เมตร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อให้ออกดอกที่สวยงามและทำให้สวนมีความสดใสจากดอกสีขาวและใบสีเขียวที่ตัดกันได้อย่างสวยงาม โดยใบนั้นจะขึ้นเรียงตัวสวยมาก จึงเป็นหนึ่งในต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมปลูกทั้งสวนหน้าบ้านและการปลูกใส่กระถางเป็นช่อเล็ก ๆ ไว้ภายในบ้านอีกด้วย

ลักษณะลำต้น : ต้นศุภโชคจะมาในรูปแบบของไม้ยืนต้นขนาดเล็กและขึ้นเป็นทรงพุ่ม เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะกลายเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ดูแลรักษาง่ายเพราะทนทานต่อทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงแห้งแล้ง อากาศร้อน จะสามารถยืนต้นได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องโรคมากนัก ทั้งยังให้ร่มเงาและความสดชื่น พร้อมความสดใสของดอก จึงเหมาะสำหรับการปลูกในบ้านของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ต้นศุภโชคนั้นจะมีรากค่อนข้างใหญ่และลงลึก เพราะมาในรูปแบบของพืชอนุรักษ์น้ำหรือเป็นพืชอุ้มดิน ถิ่นกำเนิดแท้จริงของต้นเสริมทรัพย์อย่างศุภโชคมาจากฮาวาย บราซิล และทางตอนใต้ของฟอริด้า นอกจากการให้ดอกแล้วยังให้เมล็ดที่สามารถรับประทานได้อีกด้วย ซึ่งเมล็ดของศุภโชคนั้นถูกนำไปแปรรูปและออกขายด้วยราคาที่สูงเลยทีเดียว เพราะมีคุณค่าทางสารอาหาร

        สำหรับต้นแล้วจะมาในรูปแบบของไม้ยืนต้นที่ออกใบเป็นพุ่ม ใบจะเรียวยาวและเล็ก มีสีเขียวเข้มไปจนถึงสีเขียวอ่อน ภายใน 1 ก้านจะมีใบประมาณ 5-7 ใบ ลำต้นจะสูงได้เต็มที่ 3 เมตร และสามารถแตกกิ่งออกเป็นชั้นไปเรื่อย ๆ จึงกลายเป็นพุ่มที่มีความสวยงาม ส่วนดอกจะออกสีขาวและมีกลิ่นหอม ความยาวของดอกอยู่ที่ประมาณ 5 เซนติเมตรและจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมกับสิงหาคมเท่านั้น

ประโยชน์ของต้น : ต้นศุภโชคเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่เมื่อปลูกแล้วเชื่อว่าจะนำแต่ความโชคดีและโชคลาภมาให้ ปลูกแล้วทำให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง ไม่มีศัตรูมารบกวน ทั้งยังเป็นไม้ที่ปลูกง่ายและมีประโยชน์ตั้งแต่ใบ เมล็ด ไปจนถึงดอก เพราะนำมารับประทาน, นำมาทำเป็นเยื่อกระดาษ และนำมาทำประโยชน์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

วิธีดูแลต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ปลูกภายในบ้าน

          แม้ว่าต้นไม้เรียกทรัพย์ยอดนิยมที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นไม้ที่ดูแลได้ค่อนข้างง่าย เพราะปลูกแล้วขึ้นง่าย มีความทนทาน โรคน้อย และทนต่อทุกสภาวะก็ตาม แต่การจะปลูกให้อยู่คู่กับคุณไปยาวนานและมีความสวยงามตลอดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณควรศึกษาไว้ ดังนั้นลองมาดูวิธีการดูแลต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ปลูกภายในบ้านอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

รดน้ำ พรวนดินให้ถูกต้อง

          ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ในสวนหรือต้นไม้ที่ปลูกใส่กระถางภายในบ้าน คุณควรทำการรดน้ำต้นไม้และพรวนดินอย่างถูกต้องเสมอ โดยจะต้องดูว่าต้นไม้ในแต่ละสายพันธุ์นั้นพรวนดินแบบโปร่งหรือใส่ดินแน่น ที่สำคัญคือจะต้องดูระยะเวลาของการพรวนดินให้เหมาะสม เพื่อทำให้ต้นเสริมทรัพย์ยืนต้นได้อย่างสวยงามที่สุด

ใส่ปุ๋ยให้ตรงประเภทไม้

          การใส่ปุ๋ยจะต้องดูว่าต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ที่คุณปลูกนั้นเป็นต้นไม้แบบมีดอกหรือไม่มีดอก เพราะปุ๋ยจะแตกต่างกันออกไป ถ้าเป็นต้นไม้มีดอกคุณจะต้องใส่ปุ๋ยสำหรับไม้ดอกโดยเฉพาะ แต่ถ้าเป็นไม้ที่มีเพียงแค่ใบจะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อรักษาใบให้มีความเขียวสดอยู่เสมอ ส่วนการใส่นั้นให้ดูอัตราการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพราะถ้าใส่มากไปอาจทำให้ต้นเสริมทรัพย์ของคุณตายง่ายได้เช่นกัน

         เมื่อคุณเลือกต้นไม้เรียกทรัพย์ในแบบที่ชื่นชอบมาปลูกไว้ภายในบ้านแล้ว คุณควรดูแลรักษาให้ดี ไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้ แห้งเหี่ยวหรือเฉาตาย เพราะนอกจากจะทำให้กลายเป็นลางไม่ดีตามความเชื่อโบราณแล้ว ยังอาจทำให้ความรู้สึกของคุณแห้งเหี่ยวตามต้นไม้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ต้นไม้ที่ปลูกใส่กระถางภายในบ้าน ถ้าเหี่ยวแห้งลงแล้วไม่ได้รับการดูแลอาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้กับผู้ที่อยู่ภายในบ้านได้เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มงคล รวยทรัพย์หรือไม้ที่มีไว้เพื่อประดับก็ควรดูแลให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความสดชื่นภายในบ้าน พร้อมทำให้คุณมีความสุขไปกับความเขียวสดของใบไม้และความสวยงามของดอกไม้ในทุก ๆ วัน นับว่าเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ควรค่าแก่การหามาปลูกไว้ในบ้านอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจต้นไม้สำหรับตกแต่ง ที่ให้ความรู้สึกดี ๆ ส่งเสริมเรื่องโชคลาภ เรามีบทความแนะนำต้นไม้มงคล ให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้เรายังมีบทความไลฟ์สไตล์อัพเดทเทรนด์ให้เพื่อน ๆ ได้เก็บไอเดียสถานที่ช้อป กิน เที่ยวกันด้วย อย่าลืมติดตามกันนะ แล้วพบกันบทความหน้าจ้า