logo

          จะปีใหม่กันแล้ว นิวบ์จะพามาแก้ชง 64 เพราะกว่าจะผ่านปี 2563 มาได้ เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปตาม ๆ กัน ซึ่งได้เกิดผลเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การงาน และสุขภาพ นี่ก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกปีแล้ว สถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับปีใหม่ นั่นก็คือปีชง 2564 นั่นเอง

          ซึ่งแต่ละคนจะได้รับผลแตกต่างกันไป วิธีแก้ชงจะต้องทำอย่างไรกันบ้าง การงาน การเงิน การลงทุน การใช้ชีวิตจะมีผลอย่างไร จะแก้อุปสรรคต่าง ๆ อย่างไรกันดี ไม่อยากพลาดให้ตามเรามา เพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาแนะนำกันกับเช็คด่วน!! การเงิน สุขภาพ เคราะห์กรรม วิธีแก้ชง 64 ชงเต็ม ชงร่วม แก้อย่างไร? ได้ผลทันที

. . . . . . . . . .

ปีชงคืออะไร มีผลกับเราอย่างไรบ้าง?

ปีชง เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน ซึ่งหมายความถึงคู่ปีที่ไม่ถูกโฉลกกัน จะมีการปะทะกันหรือโดยความเชื่อที่ว่าปีชงจะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบ มีเคราะห์กรรมหนักที่สุดของชีวิต โดยมีการแบ่งพลังกาลเวลาออกเป็น 60 ช่วง เรียกว่า ไท้ส่วย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีทั้งการจับคู่ปะทะและจับคู่เป็นมิตร เพราะในดวงชะตาปีเกิดของแต่ละคนนั้นจะมีพลังกาลเวลาหรือไท้ส่วยอยู่ เมื่อไท้ส่วยปะทะกับไท้ส่วยในดวงชะตาปีเกิด ก็จะเท่ากับว่าปีนั้นเป็นปีชงนั่นเอง

          จากความเชื่อเหล่านี้ก็ได้มีการนำปีชงมาอิงกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของเรา ทั้งเรื่องการงาน การเงิน คู่ครอง การลงทุน หรือปัญหาต่าง ๆ จังหวะการใช้ชีวิตที่อาจมีปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามา ซึ่งหากเป็นปีชงแล้วหลายคนก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การค้าขาย การทำกิจการ การแต่งงาน หรือแม้กระทั่งงานมงคลต่าง ๆ และความเชื่อเช่นนี้ จึงต้องทำให้เกิดมีการแก้ชง เพื่อเสริมโชคชะตาขึ้นมา เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตในปีนั้น ๆ โดยสำหรับแก้ชง 64 จะมีการแยกตามรายละเอียดดังนี้

 • ปีชง คือปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลเสียมากที่สุด หรือเรียกว่าชงโดยตรง หรือชง 100 เปอร์เซ็นต์
 • ปีคัก หรือปีชงร่วม คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีชง
 • ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม
 • ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ

. . . . . . . . . .

ปีชงกับความเชื่อโชคชะตา

          เมื่อเรามีความเชื่อเรื่องปีชงแล้ว หากปีไหนที่เป็นปีชงของเราจึงต้องมีวิธีการแก้ชงเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้าย ๆ ต่อเรา การแก้ชง 64 นี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้วิธีการควบคุมพลังไท้ส่วยมาช่วย เพื่อไม่ให้ปีชงของเราปะทะกับเรื่องที่จะส่งผลร้ายต่อชีวิต ซึ่งในอดีตนั้นการแก้ชงจะยึดตามแนวทางของลัทธิเต๋า แต่ต่อมาก็เริ่มมีการแก้ชงตามแบบลัทธิมหายานด้วย ถึงแม้ว่าหลักทางพระพุทธศาสนาจะไม่มีเรื่องปีชงอยู่เลยก็ตาม แต่ก็อนุโลมใช้วิธีการบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เข้ามาช่วยในการแก้ชงด้วยอีกวิธีหนึ่ง

          ตามความเชื่อเรื่องปีชงก็คือ หากพบว่าปีนี้เป็นปีชง จะหมายถึงชีวิตในปีนั้น ๆ อาจจะไม่ราบรื่น หน้าที่การงานอาจมีปัญหาอุปสรรค ดวงอาจจะตก หรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย คนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงคนไทยทั่วไปที่มีความเชื่อเรื่องปีชง ส่วนใหญ่ก็จะไปทำพิธีแก้ชงเพื่อปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ต่าง ๆ ออกไป เพื่อให้มีการใช้ชีวิตชีวิตที่ดี ราบรื่น ปลอดภัย และประสบโชคลาภไปตลอดปี การแก้ชงนั้น อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการฝากดวงชะตาไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ช่วยปกปักคุ้มครองมนุษย์ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 60 องค์ คอยดูแลให้ครบอยู่ในช่วงเวลาตามหลักโหราศาสตร์จีน 

. . . . . . . . . .

คนเกิดปีชง 2564 เป็นใครบ้าง

          ปีชง 2564 นี้เป็นปีนักษัตรปีฉลู ปีชง 2564 จึงได้แก่ปีฉลู ปีมะแม ปีมะโรง ปีจอ


1. ปีชง ตรง 100%

 ปีมะแม เป็นปีชง 2564 ที่ได้รับเคราะห์กรรมหนักที่สุด หรือคนที่เกิดปี 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546 และ 2558 อาจจะเกิดการเสียทรัพย์ครั้งใหญ่ เกิดการสูญเสีย หรือเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นโรคเกี่ยวกับปอด ลำไส้ กระเพาะ และให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำ รวมทั้งระวังเรื่องอัคคีภัยต่าง ๆ ด้วย การแก้ชง 64 ควรไปแก้ชะตาที่วัดเล่งเน่ยยี่ และจะให้ดีมากควรบริจาคโลงศพเสริมด้วย

2. ปีชงร่วม หรือปีคัก

          เป็นปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีชง คือ ปีฉลู เป็นปีชง 2564 ที่มีเคราะห์กรรมหรือจะได้รับผลกระทบในด้านอื่น ๆ เพราะว่าเป็นปีนักษัตรของตัวเอง ถ้าไม่มีเรื่องดี ๆ ก็จะเกิดเคราะห์หนักกับคนเกิดปีฉลู ต้องระมัดระวังของมีคม การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือถูกหลอกให้เสียทรัพย์สิน การแก้ชง 64 ควรไปฝากชะตาไว้กับวัดเล่งเน่ยยี่และบริจาคโลงศพเสริมด้วยเช่นเดียวกัน

3. ปีเฮ้ง

          เป็นปีชงที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของเคราะห์กรรม ซึ่งในปีชง 2564 ได้แก่ ปีมะโรง จะเป็นปีที่ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่ดี มีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ๆ การแก้ชง 64 ควรฝากชะตาไว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่และสักการะป้ายชื่อไทอิม พร้อมกับอธิษฐานขอพรให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษา

4. ปีผั่ว

          เป็นปีชงที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพร่างกาย ซึ่งในปีชง 2564 จะได้แก่ ปีจอ ซึ่งเป็นปีชงที่โชคชะตาที่จะมีดวงอุปถัมภ์ แต่ให้ระวังเรื่องปาก ต้องอดทนอย่าไปทะเลาะกับใคร เพราะอาจจะส่งผลเสียมากขึ้น การแก้ชง 64 ให้ไปฝากชะตาไว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่ พร้อมกับไหว้แป๊ะกงเพื่อให้คุ้มครองป้องกันภัยให้เรา

          สำหรับคนเกิดปีชงร่วม ปีเฮ้ง และปีผั่ว จะเป็นคนที่เกิดในปี 2465, 2468, 2471, 2477, 2480, 2483, 2489, 2492, 2495, 2501, 2507, 2513, 2516, 2519, 2525, 2528, 2531, 2537, 2540, 2543, 2549, 2555 และ 2561 นอกจากนั้นยังมีคนเกิดปีเถาะ ที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นปีชง แต่ก็เป็นปีที่มีดาวแห่งความทุกข์โศกเศร้าโคจรมาเยือน จึงให้ระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล งดไปเยี่ยมคนป่วย หรืองดไปงานศพ การแก้ชง 64 สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการดูแลสุขภาพตัวเองและดูแลญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย

. . . . . . . . . .

ปีเฮง ที่ไม่ใช่ปีชง 2564 มีใครบ้าง

 • ปีชวด หลังจากปี 2563 ที่เป็นปีชงร่วมคือคนเกิดปีชวด แต่พอเข้าปี 2564 จะกลายเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีทองของคนเกิดปีชวด นั่นก็คือจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้ใหญ่ หากกำลังอยู่ในวัยเรียนก็จะมีผลการเรียนดี มีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี มีโชคมีลาภ เพียงแต่ให้คอยระวังดูแลรักษาสุขภาพ หรืออาจจะต้องผ่าตัดหรือโรคเก่ากำเริบ ควรไหว้เซียนซือกงที่อยู่ในวัดเล่งเน่ยยี่เสริมและคุ้มครองป้องกันภัย
 • ปีมะเส็ง จะเป็นปีที่มีดวงเฮง มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
 • ปีระกา จะเป็นปีที่มีแต่ความเฮงเช่นกัน มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และมีโชคลาภ เพียงแต่ให้คอยระวังเรื่องการขับรถหรือเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
 • ปีขาล เป็นปีเฮงที่มีความรักสดใสจนถึงขั้นแต่งงาน รวมทั้งยังมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีโชคลาภเงินทอง แต่ควรระวังเรื่องถูกหลอก หรือเดือดร้อนจากเพื่อนหรือญาติสนิท
 • ปีวอก เป็นปีเฮงแห่งชื่อเสียงเงินทอง อาจได้รับทรัพย์ก้อนโต
 • ปีมะเมีย เป็นปีเฮงที่ชิล ๆ สบาย ๆ กินอิ่มนอนหลับ หน้าที่การงานมั่นคง ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน อาจมีโชคลาภบ้างเล็กน้อย
 • ปีกุน ตั้งรับไว้เลยว่าปี 2564 นี้จะเป็นปีเฮงแห่งการเดินทาง เรียกว่ายิ่งขยันเดินทางมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีเงินมีทองมากเท่านั้น แต่ให้ระวังอาจจะมีเรื่องเศร้าโศกจากการเสียญาติผู้ใหญ่ก็เป็นได้

. . . . . . . . . .

ปีชง 2564 เริ่มเมื่อไหร่ วิธีแก้ชง 64 ต้องทำอย่างไร จึงจะได้ผลดี

          สำหรับวันตรุษจีนในปี 2564 จะตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยประจำปี 2564 พระนามคือ ทึงซิ่ง หากจะประกอบพิธีแก้ชง 64 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย สามารถทำได้ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 จนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ หรือเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีห้า ด้วยการตั้งโต๊ะบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก การแก้ชง 64 นั้นเราสามารถไปที่วัดจีนใกล้บ้านก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำพิธีแก้ชงในช่วงวันตรุษจีนหรือหลังจากนั้นสักเล็กน้อยก็ได้ ส่วนเครื่องไหว้สำหรับแก้ปีชง มีดังนี้

 • ส้มจำนวน 5 ลูก เพื่อนำไปไหว้องค์ไท้ส่วยเอี้ย
 • น้ำมันเติมตะเกียง จำนวน 1 ขวด 
 • กระดาษหงิ่งเตี๋ย หรือกระดาษเงินกระดาษทอง จำนวน 13 แผ่น
 • เทียนแดง 1 เล่ม 

พิธีการขั้นตอนการแก้ชง 64 มีดังนี้

 • ทำบุญชุดสะเดาะเคราะห์ด้วยการบริจาคเงินทำบุญรับเครื่องแก้ชงที่วัดเตรียมจัดไว้ให้
 • ให้เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และพระนามขององค์ไท้ส่วยเอื้ยประจำปี ลงบนใบฝากดวงปีชง หรือที่เรียกกันว่าเทียบแดง
 • จุดธูปเทียนไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ขอพรพร้อมฝากดวงชะตา โดยมีบทสวดคือ 

"โอม สะ ระ วะ ตะ ถา คะ โต ศะ นี ศะ สิ ตา ตะ ปะ เต หูม ผัฏ หูม มะ มะ หู นิ สะ วา หา"

 • จากนั้นให้เติมน้ำมันตะเกียง
 • นำใบฝากดวงแก้ชง 64 พร้อมกระดาษเงินกระดาษทองปัดออกจากตัว 12 ครั้ง การปัดออกจากตัว ขึ้นกับแต่ละวัดด้วย เช่น บางวัดอาจจะให้ปัดเท่ากับจำนวนอายุเรา
 • นำเทียบแดงไปวางหน้าองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย จากนั้นให้เผากระดาษเงินกระดาษทอง
 • นำส้มมงคลและอาหารเจแห้งที่จัดเตรียมไว้ในชุดสะเดาะเคราะห์แก้ชง 64 กลับไปกินที่บ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

 ข้อห้ามสำคัญ สำหรับคนเกิดปีชงก็คือ ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพ เพราะมีความเชื่อว่าอาจเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำให้กิจการการค้า หน้าที่การงานมีปัญหาได้

. . . . . . . . . .

แนะนำสถานที่แก้ชง 64 ยอดนิยม ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด

ในกรุงเทพ

1. วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่

          ให้วัดนี้ช่วยแก้ชง 64เป็นวัดสังฆารามตามลัทธินิกายมหายาน มีชื่อเสียงโด่งดังและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีศิลปะภายในวัดที่งดงามมาก วัดมังกรเป็นวัดที่ได้รับความนิยมในการไหว้พระแก้ชงจากคนทั่วสารทิศ ในแต่ละปีจะมีคนไปแก้ชงที่วัดมังกรเป็นจำนวนมาก เทพเจ้าที่สำคัญ เช่น ไท้ส่วยเอี้ย จับโป้ยหล่อหั่ง ซำป้อหุกโจ้ว ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว หั่วท้อเซียงซือกง ไฉ่สิ่งเอื้อ ไต่เสี่ยหุกโจ้ว กวนอิมผู่สัก เป็นต้น

          วัดมังกรตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงย่านเยาวราช หรือ สถานี MRT วัดมังกร รวมทั้งวัดเล่งเน่ยยี่ สาขา 2 ย่านบางบัวทอง ก็ได้รับความนิยมในการไปแก้ชงด้วยเช่นกัน

2. วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือวัดโพวมิ้งปออึงยี่

          วัดนี้นับเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธนิกายมหายานและนิกายวัชรยาน ภายในวัดมีศิลปะที่งดงามทั้งของไทย จีน และทิเบต ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาดูได้ยาก นอกจากนั้นยังมีพระคัมภีร์วัชรยาน หรือคัมภีร์ของทิเบต นิกายมนตรายาน ที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่วัดนี้ด้วย ภายในวัดจะมีพระศรีศากยมุนี พระพุทธวัชรโพธิคุณ มีเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้กราบไหว้ขอพรมากมายหลายองค์ และเป็นวัดที่คนนิยมมาแก้ชงมากที่สุดเช่นกัน โดยวัดจะอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ช่องนนทรี

3. ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือตั่วเหล่าเอี้ย

          เป็นสถานที่ได้รับความนิยมที่มีคนมาไหว้พระเสริมดวงแก้ชง 64 มากมายเช่นเดียวกัน ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นศาลแต้จิ๋วเก่าแก่ มีชื่อเสียง เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น ตั่วเหล่าเอี้ย หรือเหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ เทพเจ้าที่คอยปกป้องศัตรู และมีรูปเอี่ยนเถี้ยนส่งเต้ รูปเจ้าพ่อเสือ รูปเจ้าพ่อกวนอู และรูปเจ้าแม่ทับทิม คนนิยมมาแก้ชงกันที่นี่เพราะเชื่อว่าการได้มาไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อเสือจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา เสริมบารมี ช่วยให้หน้าที่การงานรุ่งเรือง และมีโชคมีลาภตลอดปี ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) ตั้งอยู่ที่ถนนบ้านตะนาว เขตพระนคร

4. วัดสว่างอารมณ์

          เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ปัดแก้ชง 64 พร้อมกับเสริมโชค ฝากดวงชะตา มีประชาชนให้ความเคารพศรัทธา เดินทางมากราบสักการะบูชาในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ภายในวัดจะมีเทพเจ้าจีนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ เช่น เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าคุ้มครองโชคชะตา ประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพรให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทำมาค้าขายดี เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

5. วัดท่าไม้

          เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดูดวง แก้กรรม ต่อบุญ เสริมโชคชะตา และแก้ปีชง ภายในวัดท่าไม้มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธหิรัญราช หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ วัดท่าไม้ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

. . . . . . . . . .

ข้อแนะนำในการเสริมสิริมงคลสำหรับคนปีชง 2564

 • ปีชวด ให้บูชาวัตถุมงคล เทพใฉ่ซิ้งดำ หรือเทพมหากาฬไป๋เฮยเทียน เพื่อช่วยเสริมให้แคล้วคลาดจากเคราะห์หามยามร้ายต่าง ๆ รวมทั้งช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้า มีโชคมีลาภ
 • ปีฉลู ให้บูชาเทพใฉ่ซิ้งเหลือง เพื่อให้ช่วยป้องกันอันตรายจากเคราะห์กรรมต่าง ๆ ขอพรเรื่องโชคลาภ และช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุเภทภัย
 • ปีขาล ให้บูชาพระแม่โผวเอี๊ยงประทับช้าง เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้ราบรื่นปลอดภัย หน้าที่การงานก้าวหน้า ไม่มีปัญหาอุปสรรคขัดขวาง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และปลอดจากอุบัติเหตุ
 • ปีเถาะ ให้บูชาท้าวจตุโลกบาลครองร่มวิเศษ เพื่อขอบารมีผ่อนหนักให้เป็นเบา พ้นเคราะห์พ้นโศก ช่วยให้มีสติปัญญาที่ดี ธุรกิจการงานก้าวหน้ามั่นคง สมหวังสมปรารถนา
 • ปีมะโรง ให้บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงปลามังกรไว้ที่โต๊ะทำงานหรือโต๊ะที่เก็บเงิน ช่วยปัดเป่าเคราะห์โศกสิ่งร้าย ๆ ให้หมดไป ช่วยให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเภทภัยต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ การงาน ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
 • ปีมะเส็ง ให้บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงมังกร เพื่อช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงาน หรือธุรกิจการค้าเกิดความรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข
 • ปีมะเมีย ให้บูชาเทพตั่วเหล่าเอี้ยพิชิตมารแก้ชง 64 เพื่อช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดภยันตรายช่วยให้มีแต่ความอบอุ่นร่มเย็น ธุรกิจการงานก้าวหน้า ร่ำรวยมั่งคั่ง เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
 • ปีมะแม ให้บูชาเทพใฉ่ซิ้งบู๊ทิศกลาง เจ้ากงหมิง หัวหน้าเทพผู้รวมโภคทรัพย์ จะช่วยพ้นเคราะห์กรรมต่าง ๆ มีแต่โชคดี เกิดความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทั้งควรพกยันต์ไท้ส่วยฮู้ติดตัวเพื่อให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
 • ปีวอก ให้บูชาพระสังกัจจายน์ประทานทรัพย์บารมี เพื่อช่วยดูแลปัดเป่าเหตุเภทภัยต่าง ๆ และให้ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา กิจการ การค้ารุ่งเรือง และครอบครัวอบอุ่นร่มเย็น
 • ปีระกา ให้บูชาพระพุทธไสยาสน์ เพื่อช่วยขจัดภัยอันตรายหรือความทุกข์โศกเศร้า ความสูญเสียต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป ช่วยให้เราพบแต่ความโชคดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัย และแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทั้งปวง
 • ปีจอ ให้บูชาพระตรีรัตนโพธิสัตว์ เพื่อขอให้พระบารมีคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญ หน้าที่การงานก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง
 • ปีกุน ให้บูชาป้ายม้า-มังกรสำเร็จทุกประการ ไว้บนโต๊ะทำงานหรือที่โต๊ะเก็บเงิน เพื่อเสริมให้หน้าที่การงานมั่นคง การค้า เจริญก้าวหน้า มีฐานะมั่นคง มีโชคลาภตลอดปี

. . . . . . . . . .

          การแก้ชง 64 เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา สิ่งหนึ่งที่ได้รับแน่ ๆ คือผลดีทางด้านจิตใจ ช่วยสร้างความมั่นใจและกำลังใจให้เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไร ใครที่ตกอยู่ปีชง 2564 ก็อย่าวิตกกังวลให้มากเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นองค์ประกอบหลักด้วย หากเราใช้ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ สิ่งร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นดีได้ไม่ยาก

          แต่เพื่อความสบายใจ การแก้ชงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะการได้เข้าวัดทำบุญทำทาน ก็เป็นเหมือนการสร้างกรรมดี เมื่อจิตใจดี สิ่งอื่นก็จะงดงามตามไปด้วย ลองดูวิธีแก้ชง 64 ที่เราแนะนำกันไปว่าตรงอย่างไร ต้องแก้อย่างไร แล้วลองทำตามดู ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบแต่ความสุขตลอดทั้งปีนี้ กับบทความเช็คด่วน!! การเงิน สุขภาพ เคราะห์กรรม วิธีแก้ชง 64 ชงเต็ม ชงร่วม แก้อย่างไร? ได้ผลทันที หากชื่นชอบสาระน่ารู้ดี ๆ เกี่ยวไลฟ์สไตล์คนเมืองและการอยู่อาศัยที่พวกเรานำมาแบ่งปันกัน ก็สามารถติดตามพวกเราได้อีกทางเว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ การลงทุนและไลฟ์สไตล์ทาง CondoNewb ได้เลย