logo

          พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า ภูมิศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เล็กๆ เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครได้อย่างมหาศาล จนกลายเป็นโอเอซิส ที่ฟอกคืนอากาศอันบริสุทธิ์แก่ชาวกรุงเทพมหานครมาช้านาน หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ และมีบ้านเรือนอาศัยอยู่เบาบาง ซึ่งสวนทางกับ อาณาบริเวณโดยรอบที่ถูกกระแสโลกาภิวัตน์คืบคลานเข้ามาเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของธรรมชาติ เกาะเล็กๆ ที่มีเพียงสายน้ำหลักอย่างเจ้าพระยากั้น แต่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จนถูกเรียกขานขนานนามให้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (best urban oasis) เมื่อปี 2549 โดยสื่อสำคัญระดับโลกอย่างนิตยสาร Time นับแต่นั้นมาบางกะเจ้าก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มองหากิจกรรมสำรวจธรรมชาติบริเวณพื้นที่ใกล้ๆมหานครหลวงของไทยอย่างกรุงเทพมหานคร 

การเดินทางสู่บางกะเจ้า

          สามารถทำได้หลายวิธีการ โดยเส้นทางถนน สำหรับรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทาง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ข้ามสะพานภูมิพล 1 เข้าซอยทรงธรรม และเข้าสู่ถนนเพชรหึงษ์ วิ่งตรงเข้าเขตได้อย่างสะดวก การเดินทางมายังที่แห่งนี้โดยรถเมล์สาธารณะ จะเริ่มจากการนั่งรถเมล์สายต่าง ๆอย่างเช่น สาย 6 : บางลำภู-พระประแดง สาย 35 : พระประแดง - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) สาย 82 : พระประแดง-พาหุรัด สาย 138 : พระประแดง – จัตุจักร สาย 506 : ปากเกร็ด – พระประแดง เกือบทุกสายจะมาจอดที่ปลายทาง บริเวณท่าน้ำพระประแดง หรือใกล้เคียง จากนั้น จะมีรถสองแถวเล็กๆ ที่เป็นรถกระป๊อวิ่งไปยังจุดต่าง ๆ ในบางกะเจ้า โดยรถสองแถวที่ว่าจะวิ่งไปตามถนนเพชรหึงษ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ผ่าใจกลางพื้นที่ และส่วนใหญ่จะวิ่งไปส่งที่วัดบางน้ำผึ้งใน ติดกับตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการท่องเที่ยวสำคัญที่เกือบทุกกิจกรรมที่นี่ มักจะเริ่มจากจุด ๆ นี้นั่นเอง

         หรือ บางกระเจ้า BTS โดยการนั่งเรือโดยสารข้ามฟากที่เหมาะกับคนที่ต้องการนั่ง BTS โดยลงที่สถานีบางนา และ ต่อ Taxi วินมอเตอร์ไซค์ หรือรถสองแถวตรงสถานี มาที่ท่าเรือวัดบางนานอก ซึ่งเรือจะนำท่านมาส่งอีกฟากของแม่น้ำเจ้าพระยาคือบริเวณวัดบางน้ำผึ้งนอก ใกล้ๆ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

การเดินทางภายในบางกะเจ้า

          กิจกรรมที่เป็นที่ขึ้นชื่อ อย่างหนึ่งคือการปั่นจักรยาน และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ส่วนมาก จะนิยมเช่าจักรยานปั่นลัดเลาะไปตามจุดท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ซึ่งร้านเช่าจักรยานสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามเส้นทาง ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ชั่วโมงละ 20 บาท ถ้าเช่าเหมาวันก็ 80-100 บาท

บางกะเจ้า

ขอบคุณภาพจาก : Facebook บางกะเจ้า

บางกะเจ้า ภูมิศาสตร์สำคัญของสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

          ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณบางกะเจ้าซึ่งมีความยาวราว 20 กิโลเมตร จึงมีสภาพคล้ายกับเป็นลิ้นเปิดปิดของกระเพาะอาหาร ที่ช่วยชะลอน้ำเค็มและเป็นที่พักตะกอนต่าง ๆ จากสภาพพื้นดิน ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีน้ำขังในพื้นที่อยู่ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเป็นแหล่งพักน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมในเขตชุมชนของกรุงเทพ

          บริเวณพื้นที่ราบลุ่มของบางกะเจ้ายังมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆ อย่างหลายประการ ประการแรกเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำระดับความสูงพื้นเฉลี่ย 50-60 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และน้ำในแม่น้ำสามารถท่วมถึง สภาพดินจึงประกอบไปด้วยดินเหนียวตะกอนสะสมส่วนใหญ่ที่มีความเค็มเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของน้ำทะเล อีกประการคือสภาพน้ำล้อมรอบ มีทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย เป็นระบบนิเวศที่มีความผสมผสาน หลากหลายมาก ปากคลองได้รับอิทธิพลจากน้ำกร่อยช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงเป็นถิ่นกระจายของป่าชายเลน ส่วนที่ราบต่ำริมน้ำหรือพื้นที่ตอนในที่มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝนและแห้งในช่วงฤดูแล้ง 

          และตามที่ดอนสูงบริเวณใจกลางเคยถูกปกคลุมด้วยป่าดิบลุ่มต่ำซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนและที่อยู่อาศัยของคนบริเวณนี้ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่พิเศษดังที่กล่าวมา ทำให้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพรรณที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่ง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่หลากหลาย ปริมาณน้ำที่มากเพียงพอตลอดทั้งปี รวมถึงทิศทางลมที่รับเอาลมจากทางใต้มาได้อย่างดี จากข้อมูลปี พ.ศ. 2554 ได้มีรายงานระบุว่าพื้นที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละ 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้ 6 ล้านตันต่อวัน จึงไม่แปลกที่บางกะเจ้าจะถูกขนาดนามให้เป็นปอดสีเขียวของชางกรุงเทพมหานครอย่างไม่มีคำคัดค้านใดๆ 

          พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้ายังมีพืชพรรณพื้นเมืองกว่า 35 วงศ์ 72 สกุล 81 ชนิด พื้นที่เพาะปลูกผลไม้ท้องถิ่นสำคัญขึ้นชื่อของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าว ส้มเทพรส ละมุดสีดา รวมถึงลูกหม่อน ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันเกิดจากสภาพดินและน้ำที่มีความหลากหลายอย่างที่ได้กล่าวมา ยังเป็นแหล่งค้าไม้ประดับ สำคัญใกล้ๆ กรุงเทพที่คนกรุงมักจะแวะเวียนมาหาซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบสวยงามกลับไปเป็นประจำ อุตสาหกรรมไม้ประดับที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของที่นี่อีกอย่างคือการ เพาะพันธุ์หมากผู้หมากเมีย ไม้เก่าแก่มงคลโบราณ ที่มีสีสันสวยงาม มีสายพันธุ์ให้เลือกสะสมมากมายกว่า 100 ชนิด

          ที่นี่ยังมีสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ อีกมากมายและบางสายพันธุ์ เป็นพันธุ์หายาก อย่างเจ้า กุ้งเต้นสีชมพู สกุล Allochestes พบเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหิ่งห้อยในกลุ่มน้ำกร่อย กลุ่มน้ำจืด และกลุ่มบนบก ซึ่งบางชนิดหาชมได้ยากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงบริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของภาคกลาง ที่พบทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพตามฤดูกาล ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ได้ทำให้มีจุดเด่น จุดขาย ด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างและถือเป็นหนึ่งเดียว และได้กลายมาเป็น แลนด์มาร์ค จุดยุทธศาสตร์สำคัญในการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและของไทยไปโดยปริยาย 

          และในปี 2562 บางกะเจ้าได้ก้าวไปไกลอีกระดับหนึ่ง ของการเป็นเมืองต้นแบบสีเขียวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีการประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่หลายตำบล เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามก่อสร้างและดัดแปลงอาคารเป็น โรงงาน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำราญ และยังวางระบบการปิดกั้นคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการปล่อยของเสียมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ โดยการทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคูคลอง ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลัดดันให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง

One Green Day บนเส้นทางบางกะเจ้า

          จุดหมายปลายทางของการพักผ่อน และหลบความวุ่นวายของเมืองหลวงสู่อ้อมกอดธรรมชาติ ในระยะเวลาสั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอยู่ใกล้ใจกลางเมืองกรุงมาก เพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาก็ถึง บางกะเจ้ามีแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ทุกแบบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายกิน สายช้อป สายชิล หรือ สายกิจกรรม กิจกรรมยอดฮิตที่ผู้คนต่างนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เวลามาก็คือการปั่นจักรยานชมวิว สัมผัสเสน่ห์เส้นทางธรรมชาติ โดยมีตลาดบางน้ำผึ้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่คึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่วันธรรมดาที่นี่ก็มีเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สไตล์คาเฟ่ เก๋ๆ ชิลๆ อีกเพียบ ไว้เป็นที่หลบแดด หลบฝน พักเติมพลังกัน ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ ติดอันดับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ของกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยที่หาชมได้ไม่ง่ายในปัจจุบัน 

แนะนำการเที่ยวบางกะเจ้าแบบเช้าไปเย็นกลับ

          สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวแบบไปเช้ากลับเย็น จุดหมายสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด มีดังนี้ 

ที่เที่ยวบางกะเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง หนึ่งในตลาดน้ำที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีบรรยากาศสบายๆ ราคาเป็นกันเอง และเป็นที่นิยมของนักช้อป นักชิมชาวไทย “ตลาดบางน้ำผึ้ง” ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือรวมใจของภาครัฐและชุมชน ที่ต้องการ ชุบชีวิต

         วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบางน้ำผึ้งขึ้นมาใหม่ ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอย่าง "ตลาดน้ำ" ขึ้นมาและใช้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับขายสินค้าของสมาชิกในชุมชนบางน้ำผึ้งและตำบลใกล้เคียงฝั่งเมืองพระประแดง ได้เป็นอย่างดี โดยที่นี่จะมีพ่อค้าแม่ค้าแวะเวียนนำสินค้ามากมายหลายหลาก ทั้งของกิน ผักสดๆ จากสวน ของคาวเช่น น้ำพริกแห้งต่างๆ หมูปิ้ง ไก่ย่าง ข้าวแกง ลูกชิ้นนึ่ง ของว่าง ของกินเล่น น้ำผลไม้ ปลาเผา ทอดมัน หมูสะเต๊ะ ไก่สะเต๊ะ เป็ดพะโล้ หมึกย่าง เมี่ยงคำ เป็นต้น

         และที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนรักของหวาน ขนมไทยหลากหลายของบางน้ำผึ้งมีให้เลือกชิม แบบลืมเรื่องน้ำหนักไปชั่วขณะได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ขนมด้วง ขนมมัน ขนมต้มโป๊ ขนมเปียกปูน ขนมเหนียว ถั่วแปบ ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย กระเช้าสีดา ทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน เป็นต้น มีโซนที่นั่งพักผ่อนในสวนอากาศร่มรื่นเย็นสบาย มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งพัก มานั่งเล่นหรือนั่งกินของอร่อยที่ซื้อมาจากในตลาดก็ได้ แล้วก็ยังมีเสียงเพลงคอยขับกล่อมตลอดเวลา เรียกว่าเพลิดเพลินเหมือนได้ย้อนเวลากลับสู่ความทรงจำดีๆ ในอดีตของใครหลายต่อหลานคน

         นอกจากของกินอร่อยหากหลายแล้ว ที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังมีของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกอีกมากมาย อย่างเช่นเกลือหอม พวงมาลัยจากสบู่ ใบเตยดับกลิ่น ไปจนถึงต้นไม้ดอกไม้สวยๆอย่างต้นหมากผู้หมากเมียที่เลื่องชื่อลือชา เพื่อนำกลับไปปลูกเพิ่มความสดชื่นและความเป็นสิริมงคลกับบ้านได้เป็นอย่างดี

        จุดสำคัญๆ ที่ไม่อยากให้พลาด คือ บ้านเรือนไทยหลังเก่าสะดุดตาเมื่อเข้ามายังตลาด ชื่อว่า เรือนนมสด ซึ่งเป็นร้านขายกาแฟและอาหารทานเล่นอย่างเมี่ยงคำ ให้ได้เข้าไปเสพบรรยากาศของความเป็นไทย รวมทั้งหามุมถ่ายภาพสวย เดินซื้อของมาเหนื่อยๆก็มานั่งพักตรงจุดนี้ได้ พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีที่นั่งหลายจุด

         ซึ่งร้านค้าในตลาดโดยส่วนมากจะเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยประมาณ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของตลาดได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่มีค่าจอดแต่อย่างใด ตลาดบางน้ำผึ้ง จึงเป็น สตาร์ทของการเที่ยวในละแวกนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะมีที่จอดรถ สะดวกสบาย มีอาหารให้เติมเต็มกระเพาะก่อนจะออกไปเที่ยว แล้วก็มีร้านเช่าจักรยานให้เลือกเช่าปั่นไปรอบๆ แถวนี้ได้นั่นเอง 

ที่เที่ยวบางกะเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนศรีเขื่อนขันธ์

ขอบคุณภาพจาก : www.sites.google.com

          จุดเช็คอินยอดฮิตแห่งบางกระเจ้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องแวะมาเก็บภาพสุดแปลก อย่าง สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บรรยากาศบนหอดูนก ที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ที่คุณจะสามารถเป็นภาพวิวของบางกะเจ้าโดยรอบ แบบ Bird eye view เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวมาโพสต์ท่าถ่ายรูปสุดคูล สุดเท่ เก๋กับจักรยานมากที่สุด ไว้อวดใครต่อใครๆ ว่า ฉันเคยมาที่นี่แล้ว ที่นี่ยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา สูดอากาศบริสุทธิ์ ภายในสวนมีเส้นทางปั่นจักรยาน ที่ระหว่างทางมีจุดให้แวะพักผ่อนเป็นระยะ มีสระน้ำขนาดใหญ่กลางสวน สามารถซื้ออาหารปลาเข้าไปให้ปลาได้ เรียกได้ว่าคุณสามารถเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปได้เลย สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-19.00 น. ไม่มีค่าเข้าแต่อย่างใด สวนนี้อยู่ห่างจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ประมาณ 12-15 กม. สำหรับคนที่ชินกับการปั่นจักรยาน อาจขับรถส่วนตัวมาแล้วมาจอดด้านหน้า เพื่อเช่าจักรยานเข้าไปชมบรรยากาศข้างใน หรือ ถ้าคุณเป็นสายแข็ง และต้องการเสพบรรยากาศ ธรรมชาติสองข้างทางแล้วละก็ คุณอาจเช่าจักรยานและเริ่มปั่นมาจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง หรือวัดบางน้ำผึ้งนอก ผ่านเส้นทางปั่นจักรยานแวะเที่ยวตามจุดต่างๆ มาจนถึงสวนศรี ฯ เป็นจุดหมายสุดท้ายของวันก็ได้เช่นกัน ช่วงเวลาที่แนะนำในการเข้าชม ควรเป็นช่วงเช้า หรือไม่ก็บ่ายแก่ๆ ลงไป เพราะหากมาในช่วงกลางวัน เที่ยงๆ อากาศจะร้อนชื้นและอบอ้าวมากถึงแม้ต้นไม้จะเยอะก็ตาม

บางกะเจ้า กับ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

ขอบคุณภาพจาก : www.tripadvisor.com

          ห่างไปไม่ไกล จาก สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากัดไทย จัดแสดงความรู้บอกเล่าเกี่ยวกับชีววิทยาของปลากัด ทั้งในเรื่องสายพันธุ์ที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ยังมีการเพาะขยายพันธุ์ การดูแลรักษาปลากัดให้มีสีสันคลีบที่สวยงาม ด้วยน้ำแช่ใบหูกวาง และใบกล้วยน้ำไทย เพื่อให้ตัวปลาสะอาดและแข็งแรงดี นับเป็นจุดแวะพักอีกจุดที่น่าสนใจแม้คุณจะได้ชื่นชม ปลากัดเป็นพิเศษ แต่บริเวณด้านหน้าของที่นี่มีร้านกาแฟ ขายเครื่องดื่ม น้ำแข็งใส ให้คุณได้ผ่อนคลายร้อน จากการ ปั่นจักรยาน โดยการนั่งพักแวะจิบเครื่องดื่มเย็นๆ กันสักครู่ก่อนที่จะไปต่อ 

ที่เที่ยวบางกะเจ้า สวนดอกกะเจ้า

สวนดอกกะเจ้า

ขอบคุณภาพจาก : www.mrbadboygo.com

         สวนดอกไม้ อย่างสวนดอกกะเจ้า ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด อาทิ ดอกมากาเร็ต และดอกคัตเตอร์ และที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือ ดอกกะเจ้านั่นเอง คุณสามารถเดินชมดอกไม้ในสวนได้เองเดินเล่นถ่ายรูปได้แบบชิล ๆ ไม่ว่าจะกดมุมไหนก็สวยหมดทุกมุม ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ สายลม แสงแดด ที่มีฉากหลังเป็นโค้งน้ำที่สวยที่สุดแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเครื่องการันตีความเด็ดของสวนแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน เท่านั้น

ไปเที่ยววัดจากแดงที่บางกะเจ้า

วัดจากแดง

ขอบคุณภาพจาก : www.tourwatthai.com

          ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธละแวกบางกะเจ้าอีกแห่ง เป็นวัดที่มีการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมต่างๆ เป็นประจำ อาทิ หลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อการค้นคว้าพระไตรปิฎก การเรียนพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี และการค้นคว้าคัมภีร์โบราณฉบับต่าง ๆ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั้งในและนอกละแวกนี้ ท่าน้ำของวัดยังมีกิจกรรมให้ปล่อยปลา รวมถึงกิจกรรมการทำบุญแบบไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรอันฟุ่มเฟือย ต่างๆ อีกด้วย

บางกะเจ้ายังมีบ้านธูปหอมสมุนไพร

บ้านธูปเทียนหอม

ขอบคุณภาพจาก : www.thailandtopvote.com

         วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร เจ้าของต้นตำรับผลิตธูปหอมแฮนด์เมด เจ้าแรกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ที่หาได้จากท้องถิ่น เช่น ตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรูด ซึ่งมีคุณสมบัติใช้ไล่ยุงได้และมีกลิ่นหอม ปลอดภัยไร้สารเคมี ที่นี่ยังเปิดให้ผู้แวะเวียนมาชมได้ทดลองทำธูปหอมแฮนด์เมด ด้วยตนเอง ที่ถ่ายทอดกับแบบไม่มีกั๊ก บอกสูตรให้ แบบไม่มีหวงสูตร ให้ทดลองทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เรียกว่ามาที่นี่หนึ่งวันอาจได้อาชีพเสริมงานอดิเรกติดตัวกลับไปเลยก็ได้ ที่นี่เปิดบริการทุกวัน หากต้องการมาเรียนเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้าประมาณ 1 วันให้ทางบ้านธูปหอมตระเตรียมอุปกรณ์ โดยคิดค่าครูเพียงคนละ 60 บาท ต่อคนและต่อคอร์ส บรรยากาศในบ้านยังเป็นสวนร่มรื่น มีร้านเครื่องดื่ม ร้านขนมท้องถิ่น เช่น ข้าวต้มลูกโยนไส้กล้วย ขนมจากปิ้งใหม่ๆ หอมๆ น้ำใบเตยลูกตาลสด เป็นต้น ให้ได้แวะซื้อแวะชิมแวะช้อป เป็นของฝากติดมือกลับไปกัน

          บริเวณใกล้ๆ ยังเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ ที่มีบริการนวดลูกประคบสมุนไพรฟรีๆ ไม่เสียตังค์ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อล้าจากการปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดี หากอยากสนับสนุนกิจการของกลุ่มก็สามารถช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลโอทอประดับประเทศ อย่าง หมอนประคบร้อนธัญพืชสมุนไพร ที่ภายในบรรจุไปด้วย เม็ดเดือย เม็ดถั่วเขียว ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สมุนไพรจากการบูร เป็นต้น กลับไปใช้ หรือฝากญาติมิตรได้เช่นกัน

ที่เที่ยวบางกะเจ้า พบรัก ณ บางน้ำผึ้ง

พบรัก ณ บางกะเจ้า

ขอบคุณภาพจาก : www.twitter.com

          ร้านอาหารไทยริมน้ำ พบรัก ณ บางน้ำผึ้ง ในบ้านสไตล์วินเทจโทนสีขาวผสมสีเขียว ที่หลบซ่อนตัวอยู่กับป่าชายเลนได้อย่างลงตัว ชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศบ้านสวนตามต่างจังหวัดที่มีความร่มรื่น อบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานอาหารในบ้านตนเอง มุมสุดชิคของร้านนี้ อยู่บริเวณสะพานไม้ที่ทอดยาวไปยังศาลาริมน้ำ ให้ทอดสายตาเหม่อมองวิวป่าชายเลนที่อยู่รอบด้านได้แบบไม่มีอะไรขวางกั้น เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารขึ้นหน้าขึ้นตาที่มีผู้แวะเวียนมา ชิมอาหารและเสพบรรยากาศธรรมชาติสไตล์บ้านสวนอยู่ไม่ขาดสาย 

ที่เที่ยวบางกะเจ้า The ozone café

The Ozone

ขอบคุณภาพจาก : www.twitter.com

          ร้านกาแฟในสวนบรรยากาศสดชื่นด้วยโอโซนจากธรรมชาติแท้จริง The ozone café บ้านสวน ท่าม กลางบรรยากาศสีเขียว สวนมะพร้าว ริมคลอง ที่ถูกออกแบบให้กลายเป็นร้านอาหาร ที่มีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อน ถ่ายภาพสวยๆ กับที่นั่งแบบกระท่อมประดับด้วยผ้าม่านสีขาว หรือจะเป็นซุ้มไม้ไผ่ยักษ์ ที่นั่งริมบ่อปลามีไอน้ำสีขาวพ่นมาเป็นระยะให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้รับโอโซนของร้าน และที่เด่นสะดุดตามาแต่ไกล บริเวณกลางร้าน นั่นคือซุ้มไม้ไผ่ยักษ์ยกสูงกลางคลอง เป็นอีกหนึ่งมุมชิคๆ ที่เหมาะสำหรับมานั่งเล่นและถ่ายภาพลงโซเชียว ลำคลองในร้านยัง มีเรือให้พายเล่น​ และมีเปลให้นั่งนอนเอกเขนก อย่างสบายใจ เหมือนพักผ่อนอยู่ในบ้านสวนส่วนตัว ราคาอาหารและเครื่องดื่มยิ่งถูกใจเพราะไม่ได้แพงดังที่ใครคาดคิด 

ที่เที่ยวบางกะเจ้า Hiddenwoods ฮิดเดิลวูดส์

Hiddenwoods

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Hiddenwoodsbangkok

          ร้านในดวงใจของสายคาเฟ่ Hiddenwoods ฮิดเดิลวูดส์ ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าชายเลนของบางกระเจ้า สมดั่งชื่อเรียก ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวคลื้มที่ขึ้นปกคลุมไปทั่วพื้นที่ร้าน สไตล์การตกแต่งของที่นี่มีความทันสมัยกลมกลืนไปกับธรรมชาติแบบดั้งเดิม มีบริการอาหารจากหลักในสไตล์โฮมเมด รวมถึงเครื่องดื่มนานาชนิด หลายคนตั้งใจมาที่นี่ ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ส่วนตัวไม่ถูกเสียงแปลกปลอมจากรถที่วิ่งบนถนนรบกวน เพราะที่ตั้งของร้านรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องใช้เส้นทางปูนเล็กๆ ที่มีเพียงสองเท้าและจักรยานที่สามารถลัดเลาะตามป่าชายเลนระยะทางประมาณ 1 ก.ม. เพื่อเข้าถึงสถานที่ลี้ลับแห่งนี้ ได้เท่านั้น ใครชอบอะไรที่แปลกๆ ยากๆ ต้องไม่พลาดที่นี่เลย ร้านนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ที่กล่าว อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ยังชนะใจใครหลายต่อหลายคนด้วยเมนูสไตล์โฮมเมด ตะวันตก ทั้งสปาเก็ตตี้ พาสต้า อย่างเมนูขึ้นชื่อของร้าน Alan’s Pasta ที่เป็นสปาเก็ตตี้กุ้งและไข่กุ้งที่ห่อด้วยไข่แบบออมเล็ต ที่เรียกว่าใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ ฮิดเดิลวูดส์ คาเฟ่ จึงมีดีครบเครื่องทั้งบรรยากาศ อาหาร และมุมเก๋ไก๋ให้ถ่ายภาพขึ้นปก

ร้านอาหารทะเลริมน้ำบางพึ่ง

ร้านอาหารทะเลริมน้ำบางพึ่ง

ขอบคุณภาพจาก : www.tripadvisor.com

         ขอปิดท้าย One day Trip ที่ร้านอาหารทะเลสดๆ อร่อย ขึ้นชื่อของบางกะเจ้า อย่าง ร้านริมน้ำบางพึ่ง ที่อาจจะหายากสักนิด แต่ถามคนแถวนั้นต้องรู้จักทุกคน ร้านตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำ เห็นวิวสะพานสวยๆ ยามตะวันคล้อยบ่ายแก่ๆ อาหารทะเลของที่นี่สด อร่อย โดยจานเด็ดที่ต้องพลาดคือ ต้มยำโป๊ะแตก ที่แซ่บเว่อร์สไตล์ไทยๆ กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม ที่ใช้กุ้งตัวโตๆ ผัดก้านคะน้าปลาเค็ม และผัดไทยทะเลไร้เส้น ที่ถือเป็นไม้เด็ดไม้ตายผูกมัดใจลูกค้าของทางร้าน

แนะนำที่พักค้างคืนในบางกะเจ้า

          สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมานอนค้างท่ามกลางบรรยากาศ ร่องสวน และป่าชายเลนแล้วละก็ บางกะเจ้าตอบโจทย์ด้วยทางเลือกที่ หลากสไตล์ หลายราคา ที่ให้คุณตัดสินใจเลือกที่นอนถูกจริต ถูกใจได้ไม่ยาก

ที่พักบางกะเจ้า บ้านมะขาม บางน้ำผึ้ง

บ้านมะขาม

ขอบคุณภาพจาก : Facebook บ้านมะขาม

          ที่พักบ้านมะขาม บางน้ำผึ้ง ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน ที่รับรองว่ายังสดใหม่ เรียกยอดไลค์ คอมเม้นท์แชร์ ให้ถามไถ่ได้แน่นอน ที่นี่เคยเป็นสวนผลไม้แต่เดิม โดยมีแนวคิดที่อยากทำที่พักในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด จึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสวนน้อยมาก เพราะต้องการที่จะเก็บรักษาเสน่ห์ความเป็นสวนผลไม้ให้แขกที่เข้าพักได้ชื่นชม ออกแบบด้วยสไตล์มินิมอลแบบไทยๆ เรียบเก๋น้อยแต่มีคุณประโยชน์ในทุกสิ่งที่บรรจงเติมเข้าไป ในบ้านยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นคาเฟ่ ให้จิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสวน อันสดชื่นแบบเก๋ๆ มีสไตล์โมเดิร์นไทย ใครอยากมาที่นี่ต้องจองล่วงหน้ากันนานทีเดียวเพราะมีห้องให้พักเพียง 6 ห้องเท่านั้นและส่วนใหญ่ วันหยุด เสาร์อาทิตย์จะคิวยาวไปหลายเดือน ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 3,500 บาท รวมอาหารเช้าและเครื่องดื่มต้อนรับในคาเฟ่

ที่พักบางกะเจ้า บางกอก ทรี เฮาส์

บางกอก ทรี เฮาส์

ขอบคุณภาพจาก : www.traveligo.com

           ที่พักในดวงใจคนรักต้นไม้ ที่แต่งเติมบรรยากาศโดยรอบ ด้วยต้นไม้ใหญ่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแนวคิดในการออกแบบสไตล์รักษ์โลก ที่เลือกนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของการออกแบบอย่างไม้และไม้ไผ่ จุดเด่นของที่พักที่นี่ อีกอย่างคือ จุดกินลมชมวิว เพราะภายในที่พักยังเป็นร้านอาหารชื่อดังของบางกะเจ้า ที่มีมุมให้ได้นั่งเล่น นั่งพักผ่อนรับลมอ่านหนังสือ จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ได้ทั้งวันเดือน ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 3,900 บาท รวมอาหารเช้า

ที่พักบางกะเจ้า ผึ้งนางโฮมสเตย์

ผึ้งนางโฮมสเตย์

ขอบคุณภาพจาก : www.forfur.com

          ที่พักผึ้งนางโฮมสเตย์ ที่พักบรรยากาศ ไทยคลาสสิค ที่ชวนคุณมาย้อนความทรงจำในอดีต รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ ยังจีบกัน บ้านทรงไทยสไตล์ภาคกลางและล้านนา ที่นำมาประกอบเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ กว่า 13 หลังที่มีวิวฉากหลังสุดงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไฮไลต์ แวดล้อมไปด้วยสวนไม้ดอก ไม้หอมไทยๆ ที่ส่งกลิ่นหอม อบอวลให้คุณแจ่มใสตลอดเวลาที่พักอยู่ในที่แห่งนี้ ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 1,000 บาท รวมบริการอาหารเช้า

แนะนำสถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียงบางกะเจ้า

         การเดินทางนอกจากจะเป็น จุดหมายปลายที่ตอบโจทย์สุดๆ ของคนเมืองกรุงที่โหยหาธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ในระยะการเดินทางที่ใกล้ที่สุด บางกะเจ้ายังตังอยู่บนทำเลที่ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ใกล้เคียงได้อีกมากมายเช่น 

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

คลองลัดโพธิ์

ขอบคุณภาพจาก : www.samutprakan.com

          คลองส่งน้ำโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาใช้คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นทางลัดระบายน้ำจากตอนเหนือ ซึ่งจะทำให้ช่วยระบายน้ำได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง 600 เมตร ก็ออกทะเลได้ทันที หากวันใดมีน้ำทะเลขึ้นสูงก็ปิดประตูไม่ให้น้ำทะเลเข้ามา” โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ ตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง สร้างเสร็จเมื่อปี 2548 สามารถร่นระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร เหลือ 600 เมตร และลดเวลาจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที ประสิทธิภาพการระบายน้ำสูงสุดเฉลี่ย 45-50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ทำให้ช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้อย่างสูงที่สุดโครงการหนึ่ง 

สวนสุขภาพลัดโพธิ์

สวนสุขภาพลัดโพธิ์

ขอบคุณภาพจาก : www.matichon.com

          โครงการสวนสุขภาพลัดโพธิ์ บนพื้นที่ 63.33 ไร่ ถัดจากประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ แหล่งนัดพบของคนรักสุขภาพแห่งใหม่ของชาวพระประแดงและข้างเคียง ที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด พร้อมชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ และที่ถูกใจเด็กๆ เป็นอันมาก็คือสนามเด็กเล่น บริเวณโดยรอบมีศาลาพักคอยให้ประชาชนได้มาหย่อนใจ ใจกลางของสวนยังจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงห้องชมวิว 360 องศา ที่พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2564 สวนนี้ถือเป็นจุดเช็คพอยท์แรกของคนที่เดินทางมาปั่นจักรยาน บนเส้นทางบางกะเจ้า - บางน้ำผึ้ง 

          สำหรับบางกะเจ้าการนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำไปยังเป็นที่ตั้งของ สวนศิลาฤกษ์ (ใต้สะพานฝั่งภูมิพลฝั่งถนนพระราม 3) ที่มีจุดเด่น 2 อย่าง คือ ลานคอนกรีตทางจักรยานขนาดยาว ที่ใช้สำหรับเดินหรือวิ่งออกกำลังกายแบบยาวๆ ไม่มีอะไรกั้นถูกใจสายบ้าพลังนักแล ยิ่งถ้าได้ sprint สองล้อทางตรงของสวยนี้นี่ใช่เลย และอีกจุดสำคัญที่มีบรรยากาศสวยขาดใจ คือจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะเห็นทัศนียภาพของ สะพานภูมิพล 1 และ 2 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่โครงสร้างขนาดใหญ่มหึมา ทอดตัวสง่างามอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของชาวสุขสวัสดิ์ พระราม 3 และปู่เจ้าสมิงพราย เกิดเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น นับเป็นอีกจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดละแวกบางกะเจ้า ครั้งหน้าเราจะมีไลฟ์สไตล์เอาใจชาวคอนโดหรือพาไปท่องเที่ยว ที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ