logo

สวนสาธารณะ รมณียสถานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในสังคม ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยทราบว่าก่อนที่จะมีการจัดสรรพื้นที่ที่เรียกว่าสวนสาธารณะขึ้น ผู้คนต่างก็ต้องแสวงหาพื้นที่ว่างเปล่า ตามส่วนต่างๆ ของเมืองเพื่อไว้ทำกิจกรรมนอกบ้าน และหลายครั้งหลายคราวก็เป็นการรุกล้ำเข้าไปยังที่ดินที่มีผู้ครอบครองทำให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างผู้คนในสังคม จนบางครั้งบานปลายกลายเป็นปัญหาระหว่างชนชั้น และสะสมเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อจลาจลที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เกิดการประท้วงเรียกร้องเพื่อสิทธิการใช้พื้นที่สาธารณะ เหมือนดังที่เกิดขึ้นมากว่า 200 ปี ที่แล้วในเกาะอังกฤษ ดินแดนที่สวนสาธารณะแห่งแรกได้ถูกประกาศใช้เป็นครั้งแรกของโลก

          จากนั้นมาแนวคิดการจัดทำสวนสาธารณะก็ได้แพร่หลายไปตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศสยาม ในช่วงรัชสมัย รัชกาลที่ 5 และ 6 ในช่วงที่มีการเปิดรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามามากมาย สวนสาธารณะแห่งแรกของไทยก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นภายใต้ชื่อเรียกว่า "สวนลุมพินี" ตามชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล

          ปัจจุบัน สวนสาธารณะได้กลายเป็นมาตรฐานหรือสิ่งจำเป็นในการวางแผนผังโครงสร้างผังเมืองในทุกประเทศ สวนสาธารณะในยุคศิวิไลซ์นี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ชุมชนเมืองเท่านั้น แต่ยังได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเมืองต่างๆ และใช้ในการสะท้อนสภาพสังคมของพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างสวน Central Park ในเมืองนิวยอร์กซิตี้ ที่ซ่อนความหมายการเรียกร้องเพื่อให้เกิด “ความเท่าเทียมกันทางสังคม (Equality)” ไม่ว่าคนรวยหรือจน ผิวขาวหรือดำ ก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่สวนได้อย่างเท่าเทียมกัน คลอง Cheonggyecheon ในประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในการออกแบบ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของนิยามความหมายใหม่ของสวนสาธารณะ”ที่เป็นได้มากกว่าแค่ไม้ประดับของเมืองดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา

  สวนสาธารณะในประเทศไทยปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น หรือพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครก็จะขึ้นตรงกับหน่วยงาน สำนักสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้เราจึงมีสวนสาธารณะสวยๆ หลากหลายโลเคชั่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนกรุงเทพมาให้เลือกกัน จะมีที่ใดโดนใจคุณบ้างมาตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

สวนลุมพินี

สวนลุมพินี

ขอบคุณภาพจาก : วิกิพีเดีย

          สวนลุมพินี ชื่อที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กๆ ในแบบเรียนพุทธประวัติ เป็นที่รู้จักในฐานะสวนแห่งแรกในประเทศไทย เดิมมีชื่อเรียกว่า “ทุ่งศาลาแดง” เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เดิมทีเป็นทุ่งนา ที่แวดล้อมไปด้วยไม้ใหญ่พันธุ์พื้นเมืองมากมาย และเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ ต่อมา รัชกาลที่ 6 มีพระราชดำริที่ต้องการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 360 ไร่ ให้เป็น “วนสาธารณ์” หรือ “สวนสาธารณะ” แก่ประชาชน สวนลุมพินีจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการจัดสร้าง พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ไว้ด้านหน้าสวน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดสวนลุมพินีอีกด้วย

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนลุมพินี

          จุดเด่นของสวนลุมพินี อยู่ตรงที่ท ำเลที่ตั้ง และขนาด เพราะถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะ กรุงเทพอันเก่าแก่และตั้งอยู่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ อายุยาวนานเป็นร้อยปี รายล้อมอยู่มากมาย กระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่งภูมิทัศน์ให้เป็นสระน้ำกว้างใหญ่ มีการปลูกพรรณไม้ดอกไม้ใบต่างสีสัน สวนปาล์มที่สง่างาม และสวนไผ่ที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลพลิ้วไหว ที่นี่ยังมีกิจกรรมดูนกในเมืองที่หลายคนอาจไม่ทราบว่าที่นี่เป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติ และอุดมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ กลางเมืองหลวง สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลายที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า 30 ชนิด และเป็นที่มาของการจัดการอบรมหลักสูตรดูนกในเมือง ณ สวนลุมฯ ประจำทุกปี

          วิวทิวทัศน์ของที่นี่ยังมีความแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ เพราะเปรียบเสมือนอยู่ท่ามกลางป่าที่แวดล้อมไปด้วยตึกสูงติดอันดับประเทศมากมายใจกลางเมืองหลวง ทำให้บรรยากาศของลุมพินีในวันนี้เปรียบได้กับโอเอซิสพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพ ที่เดินทางเข้าถึงได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดแห่งหนึ่ง

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

 สวนสาธารณะสวนลุมพินี ตั้งอยู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ใกล้สถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งใช้ได้สองสถานนีคือสถานนีสีลม และสถานีพระราม4 สถานนีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง และรถโดยสารสาธารณะมากกว่า 20 สาย

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

          ในสวนลุมพินีมีมากมาย เช่นการวิ่งรอบสวน เส้นทางกว่า 4 กิโลเมตร ที่ปราศจากรถยนต์หรือจักรยาน สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาด 25 เมตร กิจกรรมพายเรือ ถีบเรือเป็ดไปรอบๆ ทะเลสาบจำลอง การเลี้ยงอาหารปลา เลี้ยงอาหารนก กิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเปิดอบรมฟรีตลอดทั้งปี ทิ่นี่ยังถูกออกแบบเป็นลานเพื่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ มีทางลาดแทนขั้นบันได สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ ที่จอดรถคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนด้อยโอกาสครบครันอีกด้วย

          และที่เห็นจะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ก็คือ “สโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ” จุดนัดพบปะสังสรรค์ พักผ่อน ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพของผู้สูงอายุแห่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพ เปิดบริการเวลา 08.00 -18.00 น. ทุกวัน และภายในอาคารยังมีเวทีลีลาศหมุนได้ ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศและฝึกสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย เรียกได้ว่าสวนลุมพินีมีดีครบเครื่องพร้อมเสิร์ฟความต้องการสำหรับคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ สวนลุมพินี 

          เปิดให้เข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา 4:30– 21:00 ของทุกวัน ลานจอดรถที่นี่ค่อนข้างมีจำกัดและหายากมาก ทางสวนจึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการโดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า

สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์

ขอบคุณภาพจาก : www.rattanakosinislandguide.wordpress.com

          อดีตพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมากว่า 100 ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นที่ที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์ เคยเป็นสถานที่รับพระราชอาคันตุกะจากต่างแดนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่นี่ยังเคยเป็นที่ตั้งของสโมสรคณะราษฎร์สราญรมย์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่จัดประกวดนางสาวไทยในยุคนั้น เคยเป็นตลาดนัดขายสุนัขอัลเซเชี่ยนในยามบ่าย ซึ่งปัจจุบันสวนสาธารณะสวยๆ แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา

 

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

          นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามากมายควรแก่การเยี่ยมชมและตามรอยแล้ว สวนสราญรมย์ ยังมีการออกแบบจัดแต่งที่งดงามโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย แม้จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่โตมาก มีขนาดราว 23 ไร่ แต่งานตกแต่งสวนแห่งนี้เรียกว่าสุดยอดไม่แพ้งานจัดสวนในพระราชวังของยุโรป ที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วย สระน้ำพุ สวนไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ยืนต้น โดยเฉพาะ "กุหลาบแดง" ไม้ดอกที่ทรงโปรดปรานของรัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก มีกรงสัตว์ กรงนก สระน้ำ เล็กๆ รายรอบ ถือเป็นอีกหนึ่งสวนสวยที่ขนาดไม่ใหญ่โต แต่เต็มไปด้วยสิ่งวิจิตรงดงาม รวมถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

          สวนสราญรมย์ตั้งอยู่ระหว่างถนนเจริญกรุง ตัดกับ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มีบริเวณจอดรถเพียงเล็กน้อยข้างๆ ถนนของสวน และอยู่ใกล้กับสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามชัย

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

          เฉกเช่นเดียวกับสวนสาธารณะ กรุงเทพใจกลางเมืองทั่วไป ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนอัธยาศัยของคนเมืองหลวงที่ว่างเว้นจากการทำงาน และต้องการมาเสพสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินอกบ้าน นอกจากการออกกำลังกายเช่น วิ่งและการเต้น แอโรบิคแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักถ่ายภาพ เพราะมีมุมสวยๆ เก๋ๆ แปลกตาซ่อนอยู่มากมาย โดยมีจุดสำคัญที่อยากแนะนำ เช่น ประตูลายพันธุ์พฤกษาพร้อมซุ้มประตู ได้รับการ อนุรักษ์ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เช่นสิ่งก่อสร้างอื่นในสวน มีลวดลายที่ประณีตอ่อนช้อย มากแห่งหนึ่งของไทย น้ำพุพานโลหะ น้ำพุสไตล์ยุโรป โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ เป็นองค์ประกอบตกแต่งพระราชอุทยานในอดีต ที่ยังคงตั้งตระหง่านอวดสายตาผู้มาเยือนจวบจนปัจจุบัน ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการจัดการแสดง ดนตรีในสวน การแสดงดนตรีไทย สากล สลับหมุนเวียนกับสวนสาธารณะอื่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะแสดงในช่วงเวลาเย็นเป็นประจำ

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เปิดให้บริการเวลาทำการ 05.00 -21.00 น. ทุกวัน

สวนรมณีนาถ

สวนรมมณีนาถ

ขอบคุณภาพจาก : www.dooasia.com

สวนรมณีนาถ แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของ"เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี จนกระทั่งได้มีการย้ายสถานที่คุมขังนักโทษไปยังสถานที่แห่งใหม่ สวนรมณีนาถ หรือ "สวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่ง" จึงได้ถือกำเนิดขี้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อสนองพระราชประสงค์ขององค์พระราชินี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองชั้นใน

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนรมณีนาถ

จะอยู่ที่การดัดแปลงโครงสร้างอาคารเรือนจำเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ให้เคียงข้างเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนได้อย่างลงตัว ดังจะเห็นได้จากการอนุรักษ์อาคารเก่าต่างๆ เช่นรั้วกำแพง ป้อมเวรยาม ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับอิทธิพล จากยุโรป โดยในส่วนดังกล่าวเรียกว่าส่วนพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนที่ดินและอาคารเรือนจำพิเศษฯ ให้เป็นโบราณสถานตั้งแต่ต้นปี 2530เป็นต้นมา ครอบคลุมบริเวณพื้นที่หน้าถนนมหาไชยตลอดแนวกำแพงเรือนจำด้านหน้า ตั้งแต่ป้อมริมคลองสะพานถ่านทางทิศตะวันตกถึงแนวป้อมร้านนายเหมือนทางด้านทิศตะวันออก ลึกจากกำแพงเข้าไป 8 เมตร รวมเป็นพื้นที่โบราณสถาน 4 ไร่ 11 ตารางวา

นอกจากนี้สวนแห่งนี้ยังใช้แนวคิดการอนุรักษ์น้ำ มาใช้ในการออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของน้ำ และเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอันมีค่า

สถานที่ตั้งและการเดินทาง สวนรมณีนาถ

ตั้งอยู่บน ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร เคียงข้างวัดสุทัศน์เทพวราราม โดยมีลานจอดรถขนาดเล็กประมาณ 20 คัน ในบริเวณพื้นที่สวน อยู่ใกล้สถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามยอดเพียง 200 เมตร

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนรมณีนาถ ออกแบบให้มีลู่สำหรับ เดิน วิ่ง รอบสวนสาธารณะสวยๆ ความยาวประมาณ 700 เมตร มีที่นั่งพัก อยู่เป็นระยะตามรายทาง และยังได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง แบ่งออกเป็นสถานนีต่างๆ พร้อมมีป้ายคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ มีลานสนามหญ้าใหญ่ใจกลางสวน ไว้นั่งพักผ่อน ปูผ้านั่งเล่น หลบแดดตามโคนต้นไม้ได้ มีลานกีฬากลางแจ้ง เช่น สนามบาสเกลและลานสเก็ต โดยมีรั้วกั้นไม่ให้เกิดการรบกวนระหว่างกิจกรรม พร้อมสนามเด็กเล่นที่จัดไว้อย่างครบครัน

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการงดนำอาหารสัตว์มาวาง เพื่อให้อาหารสัตว์ในพื้นที่ส่วนสาธารณะเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยและอันตรายที่อาจเกิดจากการลื่นล้ม

สวนเบญจกิติ

สวนเบญจกิติ

ขอบคุณภาพจาก : www.travel.thaiza.com

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางเขตเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปี 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ เป็นรูปแบบของสวนป่าในเมือง Urban Pank

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

ความโดดเด่นของสวนเบญจกิติคือบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เนรมิตให้เป็นสวนน้ำสมัยใหม่ หรือ Water Front Development ตรงกลางลานน้ำพุมีประติมากรรมปทุมชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสวนและเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่กว่า 95% ของพื้นที่ ทั้งจามจุรี ต้นโพธิ์ ต้นสัก และที่สำคัญอยู่ริมน้ำ ให้ความร่มรื่น ยามค่ำคืนยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของไฟประดับและน้ำพุภายในสวนให้ชื่นชมด้วย

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบ ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก ช่วงถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรมที่เป็นที่ขึ้นชื่อและรู้จักกันดีในเหล่าบรรดานักปั่นก็คือการปั่นจักรยานรอบสวน ซึ่งมีจุดให้เช่ายืมจักรยานสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมมาเอง ลานสุขภาพขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายแทบทุกชนิด พร้อมป้ายบอกวิธีใช้เครื่องเล่นทุกชิ้น และทางเดินวิ่งออกกำลังกาย และทางจักรยาน ที่ปูพื้นด้วยยางในสังเคราะห์ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร สวนน้ำและสนามเด็กเล่นนอกจากการออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้ว สวนสวนเบญจกิติ ยังจัดพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยลานอเนกประสงค์ ลานน้ำพุ ลานองค์พระที่ประดิษฐานองค์พระพุทธวิสุทธิมงคล เป็นพระพุทธรูปประจำสวน ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการก่อสร้างสวนแห่งนี้

ลานเบญจกิติ ถือเป็นจุดห้ามพลาดของสวนแห่งนี้ เพราะเป็นลานที่มีประติมากรรมสัญลักษณ์สำคัญของสวนแห่งนี้ตั้งโชว์อยู่ ท่ามกลางลานดอกไม้ ลานน้ำพุ ลานน้ำตก ลานกิจกรรมทางน้ำ ลานกลางแจ้ง เป็นลานแสดงแบบเปิด มีลักษณะเป็นขั้นบันไดครึ่งวงกลม สวนแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ประเพณีลอยกระทง ได้อย่างลงตัวและ และตรงลานกิจกรรมทางน้ำนี้ถือจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งกลางวันและกลางคืน ของสวนสาธารณะในกรุงเทพอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้

 

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน และขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้สถานที่อย่างเคร่งครัด เพราะเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของพื้นที่ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการโดยส่วนรวม

สวนเบญจสิริ  

สวนเบญจสิริ

ขอบคุณภาพจาก : www.mgronline.com

  สวนสาธารณะสวนเบญจสิริ หรือ "อุทยานเบญจสิริ" นามพระราชทานของสวนสาธารณะแห่งนี้ จัดสร้างขึ้น บนพื้นที่ ตั้งเดิมของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ครบ 5 รอบ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่นี่นับเป็นสวนกรุงเทพที่มีมูลค่าที่ดิน ณ วันที่ก่อสร้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ โดยประเมินมูลค่าที่ดินได้ สูงถึง 4,000 ล้านบาทในขณะนั้น เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองย่านธุรกิจการค้าสำคัญเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งไว้ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในเมืองใหญ่ ที่เผชิญกับความเครียดในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะแห่งนี้

อยู่ที่การออกแบบจัดสร้างตามความต้องการและความพอใจของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก โดยมีการทำการสำรวจผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงมาเป็นแนวทางในการสร้างสวนในอุดมคติของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดรูปแบบสวนสวยๆ ที่เน้นให้มีพื้นที่โปร่งโล่งเขียวขจี เปิดให้เห็นความงามของท้องฟ้าถึงร้อยละ 70 เพราะด้วยสภาพความแออัดของตึกและอาคารสูงในบริเวณนี้ ทำให้ผู้อาศัยในย่านนี้ ส่วนใหญ่เคยพบแต่สภาพความแออัดและตึกสูงเสียดฟ้ารอบตัว ขาดสีสันของธรรมชาติ และความเขียวร่มรื่นด้วยแนวไม้ใหญ่รอบสวนให้ร่มเงา สวนเบญจสิริแห่งนี้ จึงเปรียบเหมือน ดินแดนอีกโลกหนึ่งที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สงบนิ่ง ให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติ ปลีกตัวออกจากความสับสนวุ่นวายที่อยู่ภายนอกเพียงรั้วกำแพงกั้น

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ตั้งอยู่บนริมถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22 -24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 

สำหรับสวนเบญจสิริ อาจแตกต่างจากสวนสาธารณะอื่นๆ ที่เน้นการออกกำลังกาย แต่ที่นี่ผู้คนส่วนมากมาเพื่อแสวงหาความสงบสบาย ผ่อนคลายผ่านกิจกรรมเบาๆ อย่าง การเดินเล่นในสวนชม ประติมากรรมประดับสวน ที่จัดแสดงอยู่โดยรอบ ถึงกว่า 16 ชิ้น รวมถึงกิจกรรมธรรมะในสวน กิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำมาเพื่อ มอบความรู้สึกผ่อนคลาย ให้ผู้คนในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดได้ พักผ่อน คลายความเครียด โดยการมาเสพธรรมชาติและดนตรี

นอกจากนี้ยังมี ลานกีฬา ไว้สำหรับออกกำลังกาย และเล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเก็ตบอล และสวนสุขภาพเล็กๆ สำหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัวสามารถพาเด็กๆ มาที่สนามเด็กเล่น มีชุดเครื่องเล่นในจินตนาการไว้เรียกความสนใจจากเด็กโดยการเสนอรูปแบบ การผจญภัย ค้นหา ปีนป่าย กลายเป็นอีกสถานที่ยอดนิยมในการใช้วันหยุดของทั้งเด็กไทยและต่างชาติไปโดยปริยาย

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน ขอความร่วมมืองดใช้เสียงรบกวนผู้มาใช้บริการ

อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุทยาน

ขอบคุณภาพจาก : www.dsignsomething.com

พื้นที่บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เป็นที่ดินในการดูแลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เคยมีการวางแผนพัฒนาให้เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองมาช้านาน จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2555 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประกวดแบบอุทยาน เพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะใจกลางเมืองแห่งใหม่ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆ ทั้งในการศึกษาหาความรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ การลดและบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อม

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นจากหลากหลายเวที ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งเป็นเครื่องการันตี ความโดดเด่น น่าสนใจของสวนกรุงเทพแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ภาพรวมออกแบบตามแนวคิด "ป่าในเมือง" ให้สวนเป็นพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง มีแนวพื้นที่รับน้ำ (rain garden) และระบบระบายน้ำใต้ดิน โดยอาคารต่าง ๆ โดยรอบ จะปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาคารสีเขียว และยังมีประโยชน์ในการชะลอน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าท่วมถนนสำคัญบริเวณโดยรอบ มีลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การเรียนรู้ ที่ปกคลุมด้วยหลังคาเขียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นดีไซน์สมัยใหม่ที่ออกแบบได้อย่างงดงามและ มีประโยชน์ใช้สอยครบครัน

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ 28 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ระหว่างซอยจุฬาลงกรณ์ 9 กับถนนบรรทัดทอง ในพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน อยู่ใกล้ MRT สามย่าน

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ในอุทยาน 100 ปี ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน มีอยู่ 8 จุดทั่วอุทยานบริเวณด้านหน้า มีลักษณะเป็นเหมือนห้องเรียนกลางแจ้ง มีที่นั่งที่ก่อขึ้นมารูปแบบครึ่งวงกลม เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับเป็นที่บรรยายหรือทำกิจกรรมแบบกลุ่ม พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดกลาง จุคนได้ราว 700–1400 คน ใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าทั้งหมดสามารถแบ่งออกมาเป็นจุดได้ 4 จุดทั่วสวน และ พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดใหญ่ สามารถรองรับคนได้เต็มพื้นที่ราว 9,780 คน และอีกฟากหนึ่งรองรับได้ 2,780 คน แบ่งเป็นสองจุดคือบริเวณสนามหญ้าทั้งหมดของอุทยานฯ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่กว้างสุด สามารถจุคนได้ราว 7,000 คน

นอกจากนี้ยังมี ให้ศึกษาการส่งเสริมระบบนิเวศและนันทนาการไปควบคู่กัน ที่ตั้งชื่อว่า พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ (constructed wetland) เป็นระบบการหมุนเวียนน้ำในอุทยาน ใช้ระบบชีววิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ ออกแบบเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ให้กับส่วนต่าง ๆ ของอุทยาน และเป็นพื้นที่ซึมน้ำ-หน่วงน้ำของเมือง สวนซึมน้ำ (porous park) ออกแบบให้มีความลาดเอียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมน้ำดัก และกักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน และนำน้ำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเพื่อชะลอน้ำฝน ก่อนระบายออกสู่สาธารณะอันจะลดปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร ที่เคยมีมาช้านานได้เป็นอย่างดี

บริเวณโดยรอบยังสามารถเดินชม และถ่ายภาพลักษณะอาคารที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนซุ้มประตู (gateway) ห้องเรียนรู้ธรรมชาติกลางแจ้ง ที่สามารถศึกษากระบวนทัศน์ทางธรรมชาติวิทยาได้เป็นอย่างดี

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -19.00 น. ทุกวัน

สวนสันติภาพ

สวนสันติ

ขอบคุณภาพจาก : www.tripadvisor.com

" สวนสันติภาพ" ได้รับการตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งตรงกับวันเดียวกับที่ทางกรุงเทพมหานครได้ทำการเปิดบริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2541 ด้วยความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยเล็งเห็นว่า ที่ดินผืนกว้างแห่งนี้อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสาธารณประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมหาได้ยากยิ่ง จึงควรนำมาใช้ประโยชน์จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ กรุงเทพ

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

สวนสันติภาพ มีความโดดเด่นจากการออกแบบให้เป็นสวนป่าใจกลางเมืองในพื้นที่แออัดคับแคบ แต่ให้รู้สึกร่มรื่นด้วยธรรมชาติเขียวขจี โดยมีจุดดึงดูดสายตาที่บริเวณสระน้ำกลางสวน ที่ติดตั้งน้ำพุ สวยงามเพิ่มความสดชื่น และสามารถสร้างบรรยากาศให้สงบร่มเย็นปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างน่าอัศจรรย์ และแนวป่ารอบสวนยังช่วยดูดซับฝุ่นละออง สร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในสวนได้อย่างดี จนสามารถทำให้ผู้ที่มาใช้บริการ สัมผัสถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความแออัดสับสน ท่ามกลางไอแดดร้อนระอุของบรรยากาศภายนอก เพียงก้าวแรกที่เข้าสู่สวนจะรู้สึกเสมือนย่าง เข้าสู่โลกอีกใบที่เขียวขจีร่มเย็น ซึ่งแฝงตัวอยู่ระหว่างตึกสูงนับเป็นสวนที่มีคุณค่าเพื่อชาวเมืองอย่างแท้จริง

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สวนสันติภาพตั้งอยู่ระหว่างถนนราชวิถี และ ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี ใกล้กับสถานนี BTS อนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนสันติภาพมีกิจกรรมนันทนาการ อยู่เสมอๆ ในรูปแบบการแสดงดนตรีในสวนหมุนเวียนมาจากที่ต่างๆ เป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์ของคนในพื้นที่และใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ป้ายชื่อสวน จำลองแบบจากลายมือของ ท่านพุทธทาสภิกขุ พระภิกษุที่เป็นที่เคารพศรัทธาที่มักจะเผยแพร่คำสอนให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกมาโดยตลอด

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน

สวนจตุจักร

สวนจตุักร

ขอบคุณภาพจาก : www.api.guideglai.com

สวนจตุจักร สวนสาธารณะ กรุงเทพที่มีความเก่าแก่อีกแห่งที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า"สวนจตุจักร" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2519 เป็นต้นมา

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ 

เกิดจากพลังความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่เล็งเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว ใจกลางเมือง เพื่อใช้สอยประโยชน์ในการพักผ่อน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และด้วยความร่วมมือร่วมใจอันยิ่งใหญ่ครั้งนั้น ยังคงหลงเหลืออนุสรณ์ให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือที่ยังคงใช้ตกแต่ง เพิ่มความงาม เป็นสัญลักษณ์ของสวนเก่าแก่แห่งนี้ ดังเช่นหอนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สวนจตุจักรตั้งอยู่บน ถนนกำแพงเพชร 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ใกล้สถานนีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนจตุจักร

ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้คนที่ อาศัยอยู่ใน ย่านมุมเมืองทางเหนือได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่เป็นที่นิยมของที่นี่คือการเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่มครึ้ม ตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณ สวนไม้ ในวรรณคดี สวนสมุนไพร การเดินเล่นชมสวน ดูปลาหลากชนิด แหวกว่ายในบึง ที่สะพานชมปลา หรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำ ในสระน้ำกลางสวน

 

รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก 

สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ตามฐานต่างๆ ใน บริเวณข้างเคียงอย่าง"สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นอกจากนี้ ยังสามารถแวะชมศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลินต่างๆได้ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟ ในอาคารหอเกียรติภูมิ รถไฟ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ โดยชมรมเรารักรถไฟ โดยในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์การเดินรถไฟไทยและยานยนต์ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์

นอกจากนั้นยังมี สวนจราจรเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดเส้นทาง จักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินกับ บรรยากาศร่มรื่นและสวยงาม ด้วยพรรณไม้ต่างๆ ในสวน

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ 

เวลาเปิด ปิด เปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

สวนเบญจทัศ

ขอบคุณภาพจาก :www.rideabikenews.com

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จัดสร้างบนพื้นที่ "สนามกอลฟ์รถไฟ" ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในรูปการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เมือง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาค โดยได้ปรับปรุงพื้นที่สนามกอลฟ์เดิมให้ใช้เป็นสวนสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่าสวนรถไฟในครั้งแรก และต่อมาได้ทรงพระราชทานนามใหม่ให้ว่า "สวนวชิรเบญจทัศ"

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะแห่งนี้

อยู่ที่แนวคิดการสร้าง " สวนแห่งครอบครัว " ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลากหลาย ไว้ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกวัยในครอบครัว แทรกอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เปิดโล่งกว้างไพศาล และเขียวขจี สดชื่น นุ่มนวล สบายตาให้ความรู้สึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพื้นราบกว้าง มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับสวนที่ครบครัน และเป็น "สวนสาธารณะกลางกรุงในฝันของนักปั่นจักรยาน” เพราะเป็นหนึ่งในสวนที่ใหญ่กลางเมืองที่อนุญาตให้ปั่นจักรยานได้ รวมถึงเป็นที่ตั้งของน้ำพุสูงที่สุดในประเทศไทย ที่พ่นน้ำสูงถึง 72 เมตร

สถานที่ตั้งและการเดินทาง 

ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ใกล้สถานนี MRT พลโยธิน

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

" สวนแห่งครอบครัว มีหลากหลายเกินจะกล่าวได้ครบถ้วน จึงขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่โดดเด่นพอให้เห็นเป็นไอเดีย เช่น การปั่นจักรยานเสือภูเขา" ด้วยเส้นทางจักรยานวิบาก ยาว 3,020 เมตร ลัดเลาะดงไม้ ไต่เนินไปรอบนอกสวน หรือจะเลือกเดินชมธรรมชาติ การวิ่งออกกำลังกาย การเดินชมประติมากรรม ที่สื่อถึงอารมณ์ สนุกสนาน ในอิริยาบถร่าเริงของเด็ก ที่จัดแสดงกระจายประดับอยู่ทั่วสวน กิจกรรมขี่จักรยานแรลลี่ดูนก สำหรับผู้รักธรรมชาติ ชื่นชอบการดูนกที่มีมากกว่า 30 ชนิด และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรงในห้องเรียนกลางแจ้ง ภายใต้โครงการ "อุทยานการเรียนรู้จตุจักร" ซึ่งถือว่าเป็นมิติบทบาทใหม่ของสวนสาธารณะที่เพิ่มเติมศักยภาพ ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งนันทนาการกลางแจ้ง และเปิดให้ผู้ใช้สวนสามารถเข้ามาใช้บริการ ได้ตลอดวัน โดยมีมุมกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ในสวนทั้ง 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ๆ 3 แห่งในบริเวณข้างเคียง อาทิ สวนปิกนิก ลานกีฬา อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ, ศูนย์นันทนาการชุมชนสวนรถไฟ ค่ายพักแรม, สวนป่าใหญ่ในเมือง, สวนพฤกษศาสตร์, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์รถไฟ และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) บนพื้นที่สี เขียวผืนใหญ่ ถึง 705 ไร่ สร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศของเมือง นับเป็นการพัฒนาด้านสังคมควบคู่กับด้านจิตใจ ที่สอดแทรกมาในการพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพ ได้อย่างลงตัว

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิดเปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -21.00 น. ทุกวัน

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร 9

ขอบคุณภาพจาก : www.travel.mthai.com

สวนหลวง ร.9 สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในพ.ศ. 2530 โดยสร้างบนที่ดินของกรุงเทพมหานครบริเวณหนองบอน ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่มีศักยภาพ ในการเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนระบายสู่แหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามพระราชดำริ

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9

อยู่ที่ขนาดของพื้นที่ที่กินอาณาบริเวณขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาล ด้วยเจตนารมณ์มุ่งหวังจะให้เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ เทียบเคียงกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นหน้าตาของประเทศ และสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อน บนพื้นที่รวม ถึง 500 ไร่ ซึ่งได้มาจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ บริจาคและแลกเปลี่ยนที่ดิน ผืนเล็ก ผืนน้อย หลายสิบโฉนด และหลายแปลงปะปน และนำมาแปรสภาพจากพื้นที่ลุ่ม รกร้าง เต็มไปด้วยหลุมบ่อ และทุ่งนา ดงหญ้าสูงท่วม ให้ กลายเป็นสวนสาธารณะสวยๆ ขนาดย่อยๆ หลายๆ สวน ภายใน สวนหลวง ร.9 แห่งนี้นั่นเอง

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ภายใต้สวนหลวง ร.๙ ได้รับการออกแบบวางแผนให้สะท้อน หลัก 5 ประการ คือ 1.เฉลิมพระเกียรติ 2.ส่งเสริมวิชาการ 3.รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 4.อนุรักษ์สิ่งมีชีวิต และ 5.พักผ่อนหย่อนใจแฝงด้วยการปลูกฝังทัศนคติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 สวนย่อยๆ เริ่มจากจุดไฮไลท์ สำคัญ "อุทยานมหาราช" มีหอรัชมงคล ซึ่งเป็นอาคาร 9 เหลี่ยมศิลปะไทยประยุกต์ตั้งอยู่กลางพื้นที่ล้อมรอบ 3 ด้านด้วย "ตระพังแก้ว" มีสวนราชพฤกษ์ที่เป็นไม้มงคล และสีของดอกเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพแต่งบริเวณด้วยสระน้ำพุ 3 สระเพิ่มความสง่างาม ต่อด้วย " สวนพฤษศาสตร์" ขนาด 150 ไร่ ที่สร้างตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาแห่งแรกของไทย มีอาคารแสดงพันธุ์ไม้ในร่มและในทะเลทราย สวนสมุนไพร ห้องสมุด หอพรรณไม้ และห้องปฏิบัติการ ส่วนที่ 3 คือ " ตระพังแก้ว" 40 ไร่ เป็นที่รับน้ำชานเมืองตามแนวพระราชดำริ ใช้จัดกิจกรรมทางน้ำ มีบริการเช่าเรือพาย และ จักรยานน้ำ ส่วนที่ 4" สวนรมณีย์" 50 ไร่ จัดสวนธรรมชาติสะท้อนวิถีชีวิตใน ท้องถิ่นแต่ละภาคของประเทศ จำลองป่าเขา ลำธาร น้ำตก ตกแต่งด้วยหินธรรมชาติจากภูมิภาค เป็นการนำความงามชนบทมาให้ชมในเมือง ส่วนที่ 5 " สวนน้ำ" 40 ไร่ จำลองธรรมชาติจากป่าพรุใน จ.นราธิวาสเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ สร้างธรรมชาติที่เงียบสงบ ชุ่มชื่นร่มเย็น ส่วนที่ 6 " สนามราษฎร์" 70 ไร่ เป็นลานอเนกประสงค์ใช้เป็นสนามกีฬา หรือจัดกิจกรรมตามเทศกาล มีศูนย์กีฬาเอกชนให้บริการ และมีบริการเช่าสถานที่จัดประชุมสัมมนา

และสวนแห่งนี้ยังเลื่องชื่อในการจัดงานประจำปีอย่าง งาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 น้อมเกล้าฯ ถวายพ่อหลวง ในช่วงวันที่ 1- 31 ธันวาคมทุกปี มีกิจกรรมมากมาย เช่น ประกวดพันธุ์ไม้ นิทรรศการการแสดงดนตรี การแสดงวัฒนธรรม งานออกร้าน ตลาดน้ำ และดึงดูดผู้มาเที่ยวงานด้วยการตกแต่งสวนให้สวยงามเป็นพิเศษ สร้างบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจ

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิดเปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -18.00 น. ทุกวัน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งถนนพระรามที่ 3)

สวนสาธารณะ

ขอบคุณภาพจาก : www.travel.thaiza.com

สวนแห่งนี้ จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบที่ดิน และส่วนประกอบอื่นในบริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวม 52 ไร่ ให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

จุดเด่นอยู่ที่จุดชมวิว พื้นที่ติดแม่น้ำของสวน ซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของละแวกนี้ โดยเฉพาะ บริเวณชายน้ำถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ำ ชมความงามของสายน้ำในมุมมอง ที่มีองค์ประกอบภาพ เป็นผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ที่อยู่คู่แม่น้ำเจ้าพระยา นั่นคือ สะพานแขวนหรือสะพานพระราม 9 เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบร่มเย็น และงดงามเป็นพิเศษ ในยามเช้าตรู่ และยามเย็น

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ฝั่งพระนคร: เชิงสะพานพระราม 9 ถนนพระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกสวนทางฝั่งพระนคร ได้แก่ นิทรรศการกลางแจ้ง กำแพงราชสดุดีมหาราชา แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระต่างๆ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านต่างๆ ศาลาดนตรีไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้พักผ่อนชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำ และบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ ประติมากรรม ตั้งประดับอยู่ตามจุดต่างๆ ในสวนส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกในการก่อสร้างสะพานพระราม 9 จุดชมวิว บริเวณชายน้ำถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ำ ที่ผู้คนต่างต้องการมาสัมผัสถึงความสงบร่มเย็น และงดงามของสายน้ำ โดยเฉพาะในยามเช้าตรู่ และยามเย็น นอกจากนี้ยัง ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมริมน้ำ ในเทศกาลสำคัญ เช่น ลอยกระทง

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ 

เวลาเปิด ปิดเปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -18.00 น. ทุกวัน

สวนหลวงพระราม 8

สวนสะพานพระราม 8

ขอบคุณภาพจาก : www.travel.thaiza.com

สวนหลวงพระราม 8 ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเปิดให้ใช้ได้ในปี พ.ศ. 2545 อันเป็นโครงการในพระราชดำริของ รัชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ระบายจากฝั่งพระนครออกสู่ฝั่งธนบุรีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนหลวงพระราม 8

อยู่ที่ทำเลที่ตั้งที่ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งทิศตะวันตก จัดเป็นที่ที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ, วังบางขุนพรหม, ยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่ฝั่งพระนคร และสะพานพระปิ่นเกล้า ได้อย่างชัดเจน

สถานที่ตั้งและการเดินทาง 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใกล้ท่าเรือ

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ เช่น เดิน วิ่ง หรือนั่งเล่น ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อน และท่าเทียบเรือ

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิดเปิด ให้เข้าตั้งแต่เวลา 05.00 -18.00 น. ทุกวัน

สวนพฤกษชาติคลองจั่น

สวนพฤกษชาติ คลองจั่น เขตบางกะปิ เกิด ขึ้นช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทย โดยบริเวณคลองจั่น บางกะปิแห่งนี้ ได้ถูกกำหนดให้เป็นสำนักงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเป็นหมู่บ้านของนักกีฬา จึงได้ทีการจัดสร้างสวนสาธารณะเล็กๆ ไว้เป็นแหล่งสำหรับพักผ่อน สันทนาการ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของนักกีฬา ในเวลานั้น ซึ่งต่อมาสวนแห่งนี้ได้ถูกพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นของประชาชนในละแวกโดยรอบ โดยการดูแลของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

สวนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของนักวิ่ง โดยมีชมรมวิ่งสวนพฤกษ์ 99 เป็นศูนย์รวมของเหล่าบรรดานั่งวิ่ง มีสมาชิกของชมรม มากมายและ เกาะกลุ่มกันมาวิ่งอย่างเหนียวแน่น ร่วมวิ่งออกกำลังกาย รวมถึงการรวมตัวออกไปร่วมวิ่งตามงานวิ่งต่างๆ โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าสมาชิก มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมจะคอยผลักดันให้การดำเนินกิจการต่างๆเป็นไปอย่างมีทิศทางตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ชมรมวิ่งสวนพฤกษ์ 99 เป็นชมรมที่ทำเพื่อสมาชิกนักวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นใครที่ชื่นชอบการวิ่ง ไม่ว่าจะวิ่งชิลๆ หรือวิ่งจริงจัง ควรหาโอกาสไปแลกเปลี่ยนพบปะกับบรรดานั่งวิ่งที่นี่กันดูสักหน

สถานที่ตั้งและการเดินทาง 

สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ตั้งอยู่บริเวณหลังที่ทำการ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ในสวนพฤกษชาติคลองจั่น ได้แก่การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งออกกำลังกาย เล่นแบดบินตัน ฟุตซอล การรำไทเก็ก เต้นแอโรบิก การให้อาหารปลา สวนแห่งนี้ยังอนุญาตให้ พาสุนัขเข้าไปเดินเล่นได้อีกด้วย

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 06.30น.-20.30 น.ของทุกวัน

สวนนวมินทร์ภิรมณ์

สวนนวมินทร์

ขอบคุณภาพจาก : Wongnai

เกิดจากโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบทะเลสาบเคหะชุมชนคลองจั่น (บึงลำพังพวย) จำนวน 76 ไร่ 39.9 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โครงการแก้มลิง) ให้เป็นสวนสาธารณะอเนกประสงค์ โดยกรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตจากการเคหะแห่งชาติหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยสวนแห่งนี่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา

 

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะ

อยู่ตรงที่ลู่วิ่งระยะยาวเลาะเลียบไปตามแนวสันเขื่อน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ที่เป็นที่ถูกใจ นักวิ่งที่ชอบ เส้นทางยาวๆ ที่จำนวนคนมาใช้บริการไม่หนาแน่นมาก มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สวนนวมินทร์ภิรมณ์ ตั้งอยู่บนถนนศรีบูรพา ตั้งอยู่บนถนนนวมินทร์เชื่อม ถนนเสรีไทยติดกับแยกการเคหะที่จะไปตลาดแฮปปี้แลนด์

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนแห่งนี้มีลู่เดินวิ่ง ที่ยาว ริมสระน้ำ ที่เรียงรายไปด้วยน้ำพุ เหมาะแก่การมาวิ่งออกกำลังกาย เดินออกกำลังกาย มีสถานนีออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์และป้ายบอกคำแนะนำ มีลานเต้นแอโรบิค ลานเวทีการแสดงกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 21.00 น.

สวนเสรีไทย

สวนเสรีไทย

ขอบคุณภาพจาก :www.bkknowconnect.com

สวนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณบึงกุ่ม หรือบึงตาทอง ซึ่งเป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่แต่ได้ถูกรุกล้ำจนมีสภาพ ตื้นเขิน และได้ถูกพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจุดประสงค์หลัก ในการเป็นบึงรับน้ำฝนขนาดใหญ่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนั้น จึงได้ปรับปรุงบึงเดิมตามแนวธรรมชาติ ให้ใช้เป็นสถานที่รองรับน้ำ และ นำส่วนที่เหลือ สร้างเป็นสวนป่า เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในชื่อว่า "สวนน้ำบึงกุ่ม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สวนเสรี ไทย "เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขบวนการเสรีไทย ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ และมีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ซึ่งตรง กับวันครบรอบ 52 ปี แห่งวันสันติภาพไทย

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะสวนเสรีไทย 

จุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ตรง " สวนน้ำ" ที่เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง กับลักษณะทางกายภาพที่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ การสร้างทัศนียภาพโดยรวมให้ดูคล้ายแหล่งน้ำ ในธรรมชาติจริงที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง และร่มเงาไม้ใหญ่เรียงรายเป็นทิวแถวสร้างความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การนั่งชมทิวทัศน์ธรรมชาติริมบึง

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สวนเสรีไทย ตั้งอยู่บน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนแห่งนี้ เหมาะกับการมาพักผ่อน ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ โดยมีการจัดทำมุมน้ำตก ม่านน้ำพุกลางสระสร้างเส้นสายที่เคลื่อนไหว และเสียงธรรมชาติให้เกิดในสวนน้ำจึงดูไม่หยุดนิ่งจนน่าเบื่อเกินไป นำมาซึ่งจินตนาการกว้างไกลแก่ผู้มาพักผ่อนในสวนได้อย่างดี จุดน่าสนใจอีกจุดคือ เกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ อุดม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับอวดสีสันสวยงาม มีศาลาชมวิว ให้แวะพัก คลายร้อน และ หออนุสรณ์เสรีไทย แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการ เสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ

เวลาเปิด ปิด เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 05.00น.-20.00 น.ของทุกวัน

สวนเซ็นทรัล พาร์ค (หลังห้างเซ็นทรัล พระราม 2)

สวนเซ็นทรัลพาร์ค

ขอบคุณภาพจาก : www.oonsura.wordpress.com

สวนสีเขียวด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 บนเนื้อที่ 37 ไร่ จัดสร้างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่พักอาศัย ในแถบบริเวณข้างเคียง และเพื่อส่งเสริมให้โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นศูนย์การค้าภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโซนกรุงเทพใต้ พร้อมผลักดันให้ย่านพระราม 2 เป็นย่านชุมชนเมืองแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Urbanized District) ในอนาคตโดยภายในปี 2565 ทางกลุ่ม บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ยังได้มีโครงการจะปรับโฉมสวนแห่งนี้ใหม่โดยใช้ชื่อ “เซ็นทรัล เพลิน ปาร์ค” ได้แก่ สวนอาหาร แฟชั่น ยิมสำหรับเด็ก พื้นที่ Multi-sport recreation ทั้งลู่วิ่ง, เลนจักรยาน, ร้านค้าขายสินค้าแนวสปอร์ต โรงพยาบาลสัตว์ ลานกิจกรรม สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยง อีกด้วย

 

จุดเด่นและความน่าสนใจของสวนสาธารณะแห่งนี้ 

คือบริเวณบึงน้ำใหญ่กลางสวนที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ร่มเย็นสดชื่นช่วยคลายความร้อนอบอ้าวของอากาศร้อนในเมืองกรุงได้เป็นอย่างดี ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้ดอกสวยงาม และสนามหญ้าเขียวขจี

สถานที่ตั้งและการเดินทาง สวนเซ็นทรัล พาร์ค

ตั้งอยู่บริเวณหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนแห่งนี้จัดทำลู่วิ่งให้เดินหรือวิ่งออกกำลังกาย มีสนามเด็กเล่นสำหรับครอบครัว และสถานีออกกำลังกายตามมาตรฐานสวนสาธารณะทั่วไป ที่นี่ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง ของทางห้างหรือ หน่วยงานราชการเช่น งานทำบุญตักบาตรตามเทศกาลสำคัญๆ เช่นงานวันแม่แห่งชาติ หรือ งาน “กินปู ดูทะเล

ระเบียบของการใช้สวนสาธารณะ เวลาเปิด ปิด 

เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 05.00น.-20.00 น.ของทุกวัน

ทั้งหมดนี้ก็เป็น รีวิวสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมมากที่สุดชุดหนึ่ง ทางทีมงานหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกมากขยับร่างกาย ใช้ชีวิตกลางแจ้ง เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะสุขภาพดีไม่ได้มีขายอยากได้เราต้องลงมือทำเอง ครั้งหน้าเราจะมีไลฟ์สไตล์เอาใจชาวคอนโดหรือพาไปท่องเที่ยว ที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ