logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย รวมเป็น 2,613 ราย

34 รายเป็นใครบ้าง?

- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 27 ราย

- คนไทยกลับจาก ตปท. (อิตาลี/มาเลย์เซีย) 2 ราย 

- ไปสถานที่ชุมนุม/ห้าง/ตลาด 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 1 ราย

- อยู่ในระหว่างสอบสวน 1 ราย

- ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวของรัฐ 1 ราย

34 รายวันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้าง?

- กทม. 8 ราย

- ยะลา 6 ราย

- ปัตตานี ภูเก็ต ที่ละ 5 ราย

- นครศรีฯ 4 ราย

- สมุทรปราการ 2 ราย

- เลย พังงา สตูล ที่ละ 1 ราย

- รอการสอบสวน 1 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 1,405 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 41 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- หญิงไทย อายุ 52 ปี อาชีพขับ พขร. สาย 140 โรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโต ความดันโลหิตสูง ประวัติสังสรรดื่มสุรา โดยหนึ่งในผู้ร่วมสังสรร มีผู้ป่วยร่วมอยู่ด้วย และในวงสังสรรนี้ติดเชื้อร่วมกัน 10 ราย

จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย : กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563