logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย รวมเป็น 2,643 ราย

30 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 19 ราย

- คนไทยกลับจากตปท. 1 ราย (ฝรั่งเศส)

- ไปสถานที่ชุมนุม/ห้าง/ตลาด 2 ราย

- อยู่ในระหว่างการสอบสวน 7 ราย

- อยู่ในการกักตัวของรัฐ 1 ราย (ต่อเครื่องจากญี่ปุ่น)

หายป่วยกลับบ้าน 1,497 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 43 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- หญิงไทยอายุ 65 ปี ขายอาหารที่ถนนคนเดิน มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- ชาวไทย อายุ 60 ปี ประวัติเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา ที่อินโดฯ

จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมเยอะที่สุด

- กรุงเทพฯ 1,328 ราย

- ภูเก็ต 190 ราย

- นนทบุรี 149 ราย)

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563