logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย รวมเป็น 2,672 ราย

29 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 14 ราย

- คนไทยกลับจาก ตปท. 2 ราย

- ไปที่ชุมนุม/ห้าง/ร้าน 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 2 ราย

- รอผลสอบสวน 10 ราย

14 จังหวัดที่พบผู้ป่วยใหม่ใน 14 วัน

- เชียงราย มหาสารคาม สระบุรี เพชรบุรี

- มุกดาหาร สุโขทัย เพชรบูรณ์ ยโสธร

- หนองบัวฯ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี อุดรฯ

- กาญจน์ ลพบุรี อุตรดิตถ์ จันทบุรี

- ลำพูน อุทัยธานี นครนายก ศรีสะเกษ

- บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม

หายป่วยกลับบ้าน 1,593 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 46 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- ชายสัญชามาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพไกด์ทัวร์ / เพิ่งกลับจากจอร์เจีย มีลูกทัวร์ป่วยเป็นโควิด-19 

- หญิง อายุ 45 ปี พนง.บริษัท โรคประจำตัว เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง (มีการรักษาไม่ต่อเนื่อง)

- ชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้าง (ขับรถแบ็คโฮล) โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง, โรคอ้วน ประวัติภรรยาเป็นพนง. ร้านอาหารย่านสุขุมวิท (ปิดร้าน, กลับบ้านตจว.)

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563