logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย รวมเป็น 2,700 ราย

28 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 16 ราย

- ไปสถานที่ชุมนุม/ห้าง/ตลาด 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 4 คน

- อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 7 คน

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 47 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- หญิงไทย อายุ 85 ปี มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า หลังจากใช้ห้องในการแอดมิทรวมกัน ที่จังหวัดชุมพร

หายป่วยกลับบ้าน 1,689 ราย

กำลังรักษา 964 ราย

กาฬสินธุ์ และหนองคายไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในรอบ 14 วัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563