logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย รวมเป็น 2,792 ราย

27 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ก่อนหน้า 16 ราย

- ไปสถานที่ชุมชน/ห้าง/ตลาดนัด 2 ราย

- กลับจากตปท. / ในที่กักของรัฐ 1 ราย 

- รอผลการสอบสวนโรค 8 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเป็น 47 ราย

- ไม่มีผู้เสียชีวิตติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันแล้ว

หายป่วยกลับบ้าน 71 ราย รวม 1,999 ราย

จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 14 วัน มีทั้งหมด 35 จังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563