logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมเป็น 2,826 ราย

15 รายเป็นใครบ้าง?

- สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 10 ราย

- คนไทยกลับจากตปท. 1 ราย

- ไปที่ชุมนุม/ห้าง/ร้าน/ตลาด 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 3 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 49 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- หญิงไทย 58 ปี ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 20 มี.ค. 63 อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดัน ไขมันเลือดสูง และโรคอ้วน 

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 244 ราย รวม 2,352 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563