logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมเป็น 2,839 ราย

13 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 5 ราย

- เดินทางกลับจากตปท. 1 ราย

- ไปสถานที่ชุมนุม/ห้าง/ร้าน/ตลาด 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 2 ราย

- ตรวจพบก่อนทำหัตถการ 1 ราย

- ค้นหาเชิงรุก 3 ราย (ภูเก็ต)

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 50 ราย

ผู้เสียชีวิตประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นใคร?

- หญิงไทย อายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เข้ารักษาด้วยอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 แต่พบว่ามีอาการไข้สูง และปอดบวม จึงส่งตรวจและพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 78 ราย รวม 2,430 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563