logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 2,938 ราย

7 รายเป็นใครบ้าง?

- กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 5 คน (ภูเก็ต 3, กทม 1, โคราช 1)

- ไปที่ชุมชน/ห้าง/ร้าน/ตลาด 1 ราย

- อยู่ในระหว่างสอบสวน 1 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 54 ราย

ผู้เสียชีวิตวันนี้เป็นใคร?

- ชายไทย อายุ 52 ปี ประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า จากการไปร่วมสัมมนา เริ่มป่วยวันที่ 19 มีนาคม ส่งตรวจพบเชื้อวันที่ 21 มีนาคม พบอาการปอดรั่ววันที่ 30 มีนาคม เสียชีวิตลงวันที่ 27 เมษายน 

- หญิงไทย อายุ 63 ปี มีอาชีพค้าขาย พบมีโรคประจำตัวเป็นโรคอ้วน ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในครอบครัว (สามี-หลานสาว) พบว่าป่วยวันที่ 24 มีนาคม ยืนยันการติดเชื้อวันที่ 1 เมษายน พบอาการปอดติดเชื้อ และระบบหายใจล้มเหลววันที่ 27 เมษายน 

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 43 ราย รวม 2,652 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563