logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมเป็น 2,947 ราย

9 รายเป็นใครบ้าง?

- สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า 6 ราย (จากกทม. 3 ราย , ภูเก็ต 3 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย)

- บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

- อยู่ในระหว่างสอบสวน 1 ราย

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 13 ราย รวม 2,665 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563