logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 2,954 ราย

7 รายเป็นใครบ้าง?

- ผลการค้นหาเชิงรุก ที่ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ 1 ราย

- ในสถานที่กักตัวของรัฐ 3 ราย

- ไม่พบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้า 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 54

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 22 ราย รวม 2,687 ราย

มาตรการผ่อนปรน พรก.ฉุกเฉิน

สถานที่คลายล็อก วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ได้แก่

(มีการติดตามผล 14 วัน หลังคลายล็อก) 

- ตลาด : ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิม แผงลอย

- ร้านจำหน่ายอาหาร : ขายอาหารทั่วไป เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) ริมถนน/ข้างทาง รถเข็น หาบเร่

- กิจการค้าปลีก-ส่ง : ซุปเปอร์ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกชุมชน ฯลฯ 

- กีฬาสันทนาการ : กิจกรรมในส่วนสาธารณะ เช่น รำไทเก็ก , สนามกีฬากลางแจ้ง

- ร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม

- อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ รับฝากเลี้ยงสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563