logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 2,988 ราย

1 รายเป็นใครบ้าง?

- เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ต่างประเทศ อยู่ในสถานที่แออัดและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเดินทางไปในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งจะทำการสอบสวนต่อไป

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 54 ราย

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 7 ราย รวม 2,747 ราย

ประกาศเพิ่มเติม

- กรณี 40 รายที่ยะลา ต้องมีการสบอสวนเพิ่มเติม 

- งดจัดกิจกรรมจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด สถานที่เสี่ยงที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563