logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 2,992 ราย

3 รายเป็นใครบ้าง?

- ค้นหาเชิงรุกในยะลา 1 ราย

- เดินทางมาจากต่างประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันอยู่ในที่กักตัวของรัฐ 2 ราย

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 55 ราย

หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 11 ราย รวมเป็น 2,772 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563