logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย

8 รายเป็นใครบ้าง?

- พบจากค้นหาเชิงรุก ที่ยะลา (บันนังสตา) 3 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้

- พบจากศูนย์กักกัน ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา 5 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวทั้ง 5 ราย

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 55 ราย

หายป่วยเพิ่ม 12 ราย รวม 2,784 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563